Share

Home / Invatamant / Raportul anual al rectorului UMF Tîrgu Mureş. Internaţionalizare, stabilitate financiară şi reformă curriculară, obiective atinse în anul 2017

Raportul anual al rectorului UMF Tîrgu Mureş. Internaţionalizare, stabilitate financiară şi reformă curriculară, obiective atinse în anul 2017

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Tîrgu Mureş, prof. dr. Leonard Azamfirei, a prezentat miercuri, 28 martie, Raportul anual al rectorului privind starea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş – 2017”. Evenimentul a avut loc în Sala festivă a Universităţii, în cadrul unei şedinţe deschise a Senatului UMF Tîrgu Mureş la care au participat cadre universitare, medici şi studenţi, precum şi doi reprezentanţi ai autorităţilor judeţene, respectiv dr. Lucian Goga – prefectul judeţului Mureş şi Alexandru Cîmpeanu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş.

2017, anul reformei curriculare

Componentă a răspunderii publice asumată de UMF Tîrgu Mureș, în concordanță cu prevederile articolului 124 și articolului 130 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 precum și cu prevederile Cartei UMF Tîrgu Mureș, raportul prezentat de prof. dr. Leonard Azamfirei analizează starea UMF Tîrgu Mureş pe anul calendaristic 2017 în lumina Planului strategic de dezvoltare instituțională al Universității pentru perioada 2016-2020 și a Planului operațional al Universității pe anul 2017.

„Privind retrospectiv, 2017 a fost anul reformei curriculare cu tot ceea ce a însemnat organizarea unui proces complex, de lungă durată, atât de necesar universității. În paralel, au continuat investițiile în infrastructură. Activitatea echipei aflate la conducerea Universității în această perioadă a urmărit aplicarea unor strategii și a unor măsuri de dezvoltare instituțională pe termen lung, pentru creșterea vizibilității universității în plan intern și internațional, pentru consolidarea reputației sale de instituție de prestigiu și pentru întărirea stabilității sale financiare și administrative”, a menţionat prof. dr. Leonard Azamfirei.

5.211 de studenţi

La data de 1 octombrie 2017, numărul total de studenţi la cele trei facultăţi ale UMF Tîrgu Mureş era de 5.211, astfel: 3.667 la Medicină, 886 la Medicină Dentară şi 658 la Farmacie. Din cei 5.211 de studenţi, nu mai puţin de 676 sunt studenţi veniţi din alte ţări, ceea ce reconfirmă tendinţa de internaţionalizare a UMF Târgu-Mureş.

În ceea ce priveşte numărul de studenţi înscrişi la programe de studiu de master, acesta este de 291 (192 la Medicină, 54 la şcoala Doctorală, 45 la Farmacie şi 7 la Medicină Dentară).

În anul 2017, numărul total de rezidenţi de la nivelul UMF Tîrgu Mureş a fost de 1.516: 1.411 la Medicină, 81 la Medicină Dentară şi 24 la Farmacie.

Raportul prezentat de prof. dr. Leonard Azamfirei prezintă şi situaţia coordonatorilor de rezidenţiat, în număr de 52, pentru cele 48 de domenii de rezidenţiat: 29 de profesori, 12 conferenţiari şi 11 şefi lucrări.

Referindu-se la cursurile postuniversitare, rectorul UMF Tîrgu Mureş a arătat că în anul 2017 s-au derulat 64 de cursuri, cu 1.220 de cursanţi: 1.010 la Medicină, 140 la Medicină Dentară şi 70 la Farmacie.

Activitatea de cercetare, în creştere

Un capitol important al Raportului prezentat de prof. dr. Leonard Azamfirei este intitulat „Rezultatele activităţii de cercetare”.

„Se poate remarca în anul 2017 față de anul 2016, menţinerea la acelaşi nivel a producției științifice cuantificabile în articole publicate in extenso – un total de 443 de articole faţă de 439 în anul anterior, dar cu o modificare semnificativă a numărului de articole incluse în baza de date Web of Science Core Collection – o creștere cu 17,14% a publicațiilor ISI publicate în reviste cotate și proceedings ISI”, a menţionat rectorul UMF Tîrgu Mureş.

La nivelul întregii universităţi, din cele 210 articole in extenso publicate în reviste ISI, cu factor de impact (cu un FI cumulat – 402,114, iar media FI pe articol de 1,94), repartiţia în funcţie de încadrarea pe subdomenii (ordonate descrescător în funcţie de factorul de impact al acestora în Science Citation Index Expanded sau Social Sciences Citation Index – zonele roşie, galbenă, albă) este următoarea: 37 de articole în zona roșie, 40 de articole în zona galbenă şi 133 de articole în zona albă.

„Din punctul de vedere al eficienţei activităţii ştiinţifice, medie ponderată calculată ca raport al numărului de publicaţii la numărul de posturi ocupate, rezultatele indică 0,65 articole/ cadru didactic la Facultatea de Farmacie, 0,45articole/ cadru didactic la Facultatea de Medicină și 0,54 articole/ cadru didactic la Facultatea de Medicină Dentară”, a precizat prof. dr. Leonard Azamfirei, care a dezvăluit că unul din obiectivele de viitor ale UMF Tîrgu Mureş este creşterea eficienţei activităţii ştiinţifice la 1 articol/ an/ cadru didactic.

În anul 2017, numărul total de publicaţii BDI la nivel de universitate a reprezentat 81,05% din totalul anului precedent. „Această scădere poate fi corelată cu creşterea numărului de publicaţii în fluxul ISI Web of Science, reorientarea diseminării rezultatelor în reviste cu impact ştiinţific mai important”, a arătat prof. dr. Leonard Azamfirei, care a solicitat mai multă implicare cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la UMF Tîrgu Mureş.

De asemenea, din totalul de lucrări publicate în rezumat (669), 133 au fost publicate în reviste ISI cu factor de impact.

„Dintre acestea, 57 sunt în zona roşie, 23 în zona galbenă, restul fiind în zona albă”, a menţionat prof. dr. Leonard Azamfirei.

În decursul anului trecut, au fost premiate 67 de articole ştiinţifice, iar UMF Tîrgu Mureş a fost răsplătită cu patru premii internaţionale, cele mai semnificative fiind Premiul Miniştrilor din ţările participante la Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS) pe anul 2017 şi Premiul de excelenţă în învăţământ şi cercetare pentru proiectele şi iniţiativele care au influenţat de o manieră semnificativă progresul şi inovaţia în domeniul sănătăţii în cadrul Galei “Innovation in Health Awards”.

Granturi de cercetare ştiinţifică

Din Raportul prezentat de prof. dr. Leonard Azamfirei nu putea lipsi evoluţia numărului de proiecte de cercetare depuse şi câştigate în decursul anului 2017.

Astfel, anul trecut au fost câştigate 20 de proiecte în competiţii naţionale şi internaţionale, cu o valoare totală de 3.574.667 lei şi 1.025.000 euro.

Pentru a menţine ridicat nivelul competitivităţii, conducerea UMF Tîrgu Mureş a organizat competiţii interne pentru granturi de cercetare ştiinţifică.

„Au fost depuse un număr total de 23 de proiecte individuale şi cinci proiecte colective, fiind declarate eligibile 17 proiecte individuale şi cinci proiecte colective. Au obţinut minim 80 de puncte și au primit o finanțare totală de 60.000 de euro, din veniturile proprii ale Universității un număr de 12 proiecte individuale. În cadrul competiţiei pentru granturile colective, două proiecte au obţinut punctajul minim de 80 de puncte şi au fost încheiate contracte în valoare de 40.000 de euro. În cursul anului 2017 au fost derulate cele trei proiecte individuale câştigătoare ale competiţiei din 2016 în valoare totală de 15.000 de euro şi două proiecte colective în valoare totală de 40.000 de euro”, a afirmat prof. dr. Leonard Azamfirei.

În anul 2017 a fost câştigat un grant de cercetare în domeniul medical cu finanțare exclusivă din partea unor firme/companii din România, în valoare totală de 5.000 de euro. Totodată, s-au derulat în continuare 11 granturi câștigate în anul anterior în valoare totală de 55.000 de euro.

În ceea ce priveşte proiectele de cercetare UE, în anul 2017, sub egida UMF Tîrgu Mureş au fost câştigate şi finanţate trei proiecte de cercetare în valoare totală de peste 125.000 de euro.

Revistă ştiinţifică – etalon

Raportul rectorului UMF Tîrgu Mureş face referire şi la revista „The Journal of Critical Care Medicin”, publicaţie științifică

internațională cu o frecvență de apariție de patru numere/ an. Revista publică articole științifice de înaltă calitate din sfera medicinii bolnavului critic, reunind un spectru larg de discipline și domenii terapeutice (anesteziologie, cardiologie, chirurgie, medicină internă. pneumologie, medicină de urgență, neurologie,

ginecologie, boli infecțioase, etc.), apare atât sub formă tipărită, cât şi sub formă online, iar editorul șef al revistei este prof. dr. Leonard Azamfirei.

„În anul 2017, „The Journal of Critical Care Medicin” a devenit membru al Committee on Publication Ethics – COPE, revista fiind în curs de evaluare în vederea indexării în Pubmed, Medline și Pubmed Central. În anul 2017 au fost publicate în „The Journal of Critical Care Medicin” 30 de articole de către autori din România, Ungaria, Spania, Germania, Danemarca, Cehia și SUA”, a menţionat rectorul UMF Tîrgu Mureş.

Aproape 800 de angajaţi

La nivel de Universitate, statele de funcții însumează la data de 1 ianuarie 2018 un total de 783 angajaţi dintre care: 450 – personal didactic (57,47% din total angajaţi), 203 – personal didactic auxiliar (25,93% din total angajaţi) şi 130 – personal contractual (16,60% din total angajaţi).

„La data respectivă, indicele de ocupare a posturilor cu titulari şi personal netitularizat era de 59,65%, faţă de 60,3% în anul anterior”, a precizat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Posturi vacante

De asemenea, tot la 1 ianuarie 2018, situaţia posturilor vacante era următoarea: 304,34 de posturi personal didactic, dintre care: 223,68 la Facultatea de Medicină, 41 la Facultatea de Medicină Dentară, 39,66 la Facultatea de Farmacie şi 5,78 la Şcoala Doctorală.

„Scăderea ponderii posturilor ocupate cu titulari de la 56,16% la 1 octombrie 2014 la 56,42% la 1 octombrie 2015 la 53,09% la 1 octombrie 2016 este un proces a cărui tendinţă de scădere se menţine având în vedere criteriile de ocupare a posturilor dar și datorită creșterii numărului de studenți. Datorită faptului că începând cu anul 2013 s-au angajat asistenţi universitari pe durată determinată, la 1 ianuarie 2017 s-a ajuns la un grad de ocupare a posturilor în creștere, de 60,30% iar la 1 ianuarie 2018 gradul de ocupare a posturilor este de 59,65%”, a explicat rectorul UMF Tîrgu Mureş.

Stabilitate financiară

În ampla sa alocuţiune, de peste 70 de minute, prof. dr. Leonard Azamfirei a trecut în revistă şi principalele aspecte referitoare la situaţia financiară a UMF Tîrgu Mureş, cu precizarea că verificările realizate de Curtea de Conturi nu a scos în evidenţă nicio neregulă, iar plăţile universităţii către furnizori de bunuri, servicii şi utilităţi sunt la zi.

În 2017, UMF Tîrgu Mureş a înregistrat venituri totale de 109.179.943 lei, dintre care ponderea cea mai mare o au suma de 55.623.340 lei, primită de la Ministerul Educaţiei Naţionale pentru finanţare instituţională, şi suma de 29.497.726 lei reprezentând venituri proprii din taxe şi alte venituri în învăţământ.

În aceeaşi perioadă, cheltuielile totale ale Universităţii s-au cifrat la suma de 91.720.373 lei, din care ponderea cea mai mare o au cheltuielile de personal (59.171.535 lei), cheltuielile cu stocuri, materiale consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (16.049.698 lei) şi burse (12.086.271 lei).

Învăţământ de calitate

Raportul prezentat de prof. dr. Leonard Azamfirei scoate în evidenţă faptul că activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică, precum și activitățile administrative suport din cadrul Universitǎţii de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș se desfăşoară şi se monitorizează prin stabilirea, documentarea, implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management al Calităţii (SMC), corelat cu activităţile specifice procesului de învățământ şi în concordanţă cu cerinţele standardului internaţional SR EN ISO 9001:2015.

„Asigurarea calităţii este responsabilitatea fiecărui membru al comunităţii universitare şi reprezintă o componentă de bază a fiecărei structuri organizatorice din universitate. Prin evaluarea rezultatelor procesele incluse în cadrul SMC sunt monitorizate, analizate şi îmbunătăţite în mod continuu. Departamentul de Asigurare a Calității asigură coordonarea și monitorizarea implementării, menținerii și îmbunătățirii continue a funcționării sistemului de management al calității al UMF Tîrgu Mureș. Departamentul de Asigurare a Calităţii a desfășurat activități asociate obiectivelor specifice cuprinse în Planul operațional pe anul 2017”, a arătat rectorul UMF Tîrgu Mureş.

În perioada 27 – 30 martie 2017, UMF Tîrgu Mureș a fost supusă evaluării internaționale de către The European University Association’s (EUA) – Institutional Evaluation Programme (IEP). „Procesul de evaluare a constat în autoevaluarea instituțională realizat de către o echipă de lucru desemnată din cadrul UMF Tîrgu Mureș și evaluarea externă propriu zisă din partea unei echipe de experți desemnați de EUA. Concluziile raportului elaborat de experții străini subliniază progresele înregistrate de UMF de la evaluarea precedentă, din 2013, și conține unele recomandări pentru îmbunătățirea continuă a activității tuturor proceselor”, a explicat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Dezvoltare academică

Abordând subiectul dezvoltării academice, rectorul UMF Tîrgu Mureş a enumerat câteva din principalele activităţi realizate în acest sens în decursul anului 2017: inițierea discuțiilor cu Universitatea „Petru Maior” în vederea unei eventuale fuziuni, inițierea, în parteneriat cu IBM Corporate Service Corps, a conceptului inovativ”Smart University”, „în cadrul unui proiect care vizează identificarea de noi tehnologii informaționale pentru optimizarea proceselor educaționale și de management integrat din cadrul UMF”, participarea UMF Tîrgu Mureş în calitate de membru în Asociația „OneHealth – New Medical Concept” și organizarea la Tîrgu Mureș, în perioada 26-28 iunie, a Conferinței Naţionale „One Health” şi acceptarea UMF Tîrgu Mureş ca membru al IREG – Observatory on Academic Ranking and Execellence.

Susţinere pentru activităţi culturale

Viața culturală a Universității nu a fost neglijată în Raportul susţinut de prof. dr. Leonard Azamfirei, care a subliniat excelenta colaborare cu studenţii şi a enumerat mai multe activităţi, majoritatea organizate în cadrul Zilelor UMF Tîrgu Mureş: concertul Corului Național de Cameră „Madrigal”, concertul formației Direcția 5, expoziția de artă plastică „Arta în suflet de medic”, concursul de fotografie „UMFamily”, British Council – Seară de Film în aer liber – „Medicina de urgență pe front”, Chill & Vinyl în parcul central – Muzică de pe vinil și proiecții tematice pe clădire, Muzica renaște la UMF – Recital de vioară și pian şi lansarea imnului „Made in UMF”.

Totodată, rectorul UMF Tîrgu Mureş s-a arătat mulţumit de proiectele sociale derulate în cadrul universităţii, unul dintre acestea fiind „UMF Tîrgu Mureş croieşte destine.”

Internaţionalizarea UMF continuă

Un alt capitol important al Raportului prezentat de prof. dr. Leonard Azamfirei se numeşte „Relaţii internaţionale” şi evidenţiază faptul că orientările și obiectivele Departamentului de Relații Internaționale în anul 2017 au continuat pe cele ale anilor anteriori, având următoarele obiective: extinderea formelor de cooperare internațională, adoptarea unei atitudini inovatoare și vizionare în relațiile sale cu toți partenerii, creșterea vizibilității și renumelui Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.

„Demarată în anii anteriori, o atenție particulară s-a acordat procesului de internaționalizare a universității proces care reprezintă un pilon major al strategiei Ministerului Educaţiei Naţionale, dar și a Planului Strategic 2016-2020 al Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş. În creşterea prestigiul internaţional deşi intervin, desigur, mai multe componente, vizibilitatea ştiinţifică şi internaţionalizarea educaţiei joacă un rol major. Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş este angajată în acest proces de accelerare a deschiderii internaţionale, având ca principii generale reciprocitatea, angajamentul întregii universităţi, responsabilitatea faţă de societate şi calitate”, a punctat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Extinderea Campusului, oful rectorului

Întocmit în mare parte pe un ton optimist, dar extrem de realist, extrem de solid ancorat în cifre şi date statistice, Raportul prezentat de prof. dr. Leonard Azamfirei conţine şi un of, legat de stagnarea proiectului care prevede extinderea Campusului UMF Târgu-Mureş cu 2,9 hectare. În acest sens, prof. dr. Leonard Azamfirei nu şi-a ascuns dezamăgirea vis a vis de apatia autorităţilor locale.

„În şase ani de zile, Primăria Tîrgu Mureş n-a făcut nimic pentru UMF. Este trist, este inacceptabil, dar este adevărat. Dacă în raport cu alte instituţii publice, Consiliul Judeţean şi alte instituţii, lucrurile acestea au mers în termeni normali de colaborare inter-instituţională corectă şi naturală, în afara faptului că ni s-au cerut hârtii după hârtii, unele dintre ele stupide, până în prezent, din motive cu siguranţă subiective şi nu obiective, încă suntem în faza în care suntem în aşteptarea unei hotărâri de Consiliu Local”, a afirmat rectorul UMF Tîrgu Mureş, care şi-a încheiat prezentarea cu acelaşi motto cu care a făcut-o şi în urmă cu un an: „Binele se întâmplă numai planificat. Răul? Vine de la sine!”

Text şi foto: Alex TOTH

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Dinamica locuinţelor noi construite în judeţul Mureş

În primele nouă luni ale anului 2018, la nivelul judeţului Mureş au fost terminate 864 …

Share
Share