Home / Uncategorized / Anunturi licitatii Finante Mures

Anunturi licitatii Finante Mures

11067_finante.gifPUBLICATIE DE VANZARE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MURES
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE LUDUS

In temeiul art. 162, alin (2) din OG nr. 92/2003/R privind Codul de procedura fiscala, se face cunoscut prin prezenta, ca in ziua de 08.02.2008, ora 10 in localitatea Ludus strada Republicii, nr. 25, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri mobile:
1. AF Anca Teodor Aurel din comuna Singer Pret de pornire
Masina de inghetata Rabota 1.080 lei
Pretul nu contine TVA.
In conformitate cu art. 162, alin (4), lit. (i) din OG 92/2003/R, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare. Totodata, potrivit prevederilor art. 162 alin (4), lit (j) din actul normativ mai sus amintit, invitam pe toti cei interesati de cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop, si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit prevederilor art 162, alin (7) din actul normativ mai sus amintit pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei;
– oferta de cumparare
– dovada platii taxei de participare
– dovada emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acesta, precum si celelalte acte si documente prevazute la acest articol.
Taxa de participare la licitatie (10 % din pretul de pornire a licitatiei) se va vira in contul RO96TREZ4825067XXX000413 deschis la Trezoreria Ludus pe seama D.G.F.P. Mures cod fiscal 4322629.
Relatii suplimentare privind desfasurarea licitatiei se pot obtine la sediul A.F.P. Ludus, str. Republicii, nr. 25 sau la telefoanele 0265/411321 si 0265/413224.

—————————————————————————————–ROMÂNIA – Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Tg-Mures
Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice

Nr. dosar de executare: 15095319/2008 Nr. 65 din 22.01.2008
ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
Anul __2008___ luna __01____ ziua _22_
În temeiul art. 162 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, se face cunoscut prin prezenta ca în data de 07.02.2008, orele 11.00, la sediul Administratiei Finantelor Publice a Mun. Târgu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 1-3, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri mobile apartinând SC CARLA COM SRL cu sediul în loc. Targu Mures, str. Cerbului, nr. 13, jud. Mures, cod fiscal 15095319:
Denumirea bunului imobil: Pretul minim de la care
se porneste licitatia
Vitrina frigorifica orizontala Eurato 2000 3.500 lei
Vitrina frigorifica orizontala Mawi 4.620 lei
Lada frigorifica Mondial 960 lei
Vitrina frigorifica verticala Hellkama 1.200 lei
Pretul nu include TVA
In conformitate cu prevederile art. 162 alin.4 lit.f din O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa înstiinteze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilita pentru vânzare.
Totodata potrivit prevederilor art.162 alin.4 lit g din actul normativ mai sus amintit , invitam pe toti cei interesati în cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si pâna la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit prevederilor art.162 alin. 7 din actul normativ mai sus amintit, pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei :
oferta de cumparare;
dovada platii taxei de participare;
dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, precum si celelalte acte si documente prevazute la acest articol.
Taxa de participare la licitatie 10% din pretul de pornire a licitatiei se va achita în contul RO74TREZ4765067XXX005643 deschis la Trezoreria Targu Mures pe seama DGFP Mures, CUI 4322629.
Relatii suplimentare privind desfasurarea licitatiei se pot obtine la sediul Administratiei Finantelor Publice Targu Mures, din str. Gheorghe Doja nr. 1-3, sau la tel. 268437, 268967, 262173, 269132, int. 167, 173 .
Sef Administratie,
Moldovan Ibolya

—————————————————————————————–

ROMÂNIA – Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Tg-Mures
Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice
Nr. dosar de executare: 14004860/2008 Nr. 63 din 22.01.2008

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
Anul __2008___ luna __01____ ziua _22_
În temeiul art. 162 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, se face cunoscut prin prezenta ca în data de 06.02.2008, orele 11.00, la sediul Administratiei Finantelor Publice a Mun. Târgu Mures , str.Gh. Doja nr.1-3, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri mobile apartinând SC SIGMA GUM SRL cu sediul în loc. Targu Mures, str. Libertatii, nr. 120, jud. Mures, cod fiscal 14004860:
Denumirea bunului imobil: Pretul minim de la care
se pornestelicitatia
Aparat montat anvelope, MONDOLFO FERO 1.600 lei
Aparat montat anvelope, SICAM GRIFONE SL506 1.120 lei
Aparat centrat(echilibrat ) roti, MONDOLFO FERO MT 7500 4.050 lei
Aparat montat anvelope mari, RAVAGLIOLI G95 8.640 lei
Compresor, FINI 1952 2.520 lei
Compresor(constructie artizanala) 1.512 lei
Compresor 380 lei
Aparat de reprofilare anvelope, RUFF, RIHFIT 4 510 lei
Aparat de reprofilare anvelope, RUBBER 200 lei
Aparat de reprofilare anvelope 100 lei
Aparat echilibrat roti, RAVAGLIOLI G 118 ML 2.490 lei
Pistol pneumatic ptr. insurubatcamioane, BETA 1.040 lei
Pistol pneumatic ptr. insurubatcamioane 3 buc 200 lei/buc
Elevator, RAVAGLIOLI KP 118 2.400 lei
Cheie electrica, COLUMBUS 2.700 lei
Cric crocodil, SC 15 375 lei
Cheie dinamometrica, DINBETA 606/20 385 lei
Aparat montat anvelope, SICAM GRIFONE SL506 1.600 lei
Cric crocodil, SC 15 300 lei
Pretul nu include TVA
In conformitate cu prevederile art. 162 alin.4 lit.f din O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa înstiinteze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilita pentru vânzare.
Totodata potrivit prevederilor art.162 alin.4 lit g din actul normativ mai sus amintit , invitam pe toti cei interesati în cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si pâna la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.
Potrivit prevederilor art.162 alin. 7 din actul normativ mai sus amintit, pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei :
oferta de cumparare;
dovada platii taxei de participare;
dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, precum si celelalte acte si documente prevazute la acest articol.
Taxa de participare la licitatie 10% din pretul de pornire a licitatiei se va achita în contul RO74TREZ4765067XXX005643 deschis la Trezoreria Targu Mures pe seama DGFP Mures, CUI 4322629.
Relatii suplimentare privind desfasurarea licitatiei se pot obtine la sediul Administratiei Finantelor Publice Targu Mures, din str. Gheorghe Doja nr. 1-3, sau la tel. 268437, 268967, 262173, 269132, int. 167, 173 .
Sef Administratie,
Moldovan Ibolya

—————————————————————————————–

ADMINISTRATIA Finantelor Publice
Sighisoara, str.1 Dec. 1918, nr. 37-39, tel. 774690.
ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE.

Dosar de executare nr.A136/2005.În temeiul art.162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003/R privind codul de procedura fiscala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,se face cunoscut ca în ziua de 31, luna ianuarie, anul 2008 ,ora 10,00,în localitatea Sighisoara,str 1Dec.1918 nr. 37- 39 se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC ARMARC SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Sighisoara ,str.Viilor, nr.3,jud. Mures. a) – Strung SNB 400X2000, pret de evaluare/de pornire al licitatiei.2.235 lei (exclusiv TVA), b) – Strung SNB 400X1500, pret de evaluare/pornire al licitatiei 1.784 lei (exclusiv TVA), c) -Strung SNB 400X2000, pret de evaluare/pornire al licitatiei. 3.353 lei (exclusiv TVA) ,d) – Strung SN 320, pret de evaluare/pornire al licitatiei. 1.445 lei (exclusiv TVA). In conformitate cu prevederile art. 162, alin. (4), lit. i) din O.G.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare. Totodata, potrivit prevederilor art. 162 alin. (4) lit. j) din actul normativ mai sus amintit, invitam pe toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit prevederilor art.162 alin. (7) din actul normativ mai sus amintit, pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei: – oferta de cumparare; – dovada platii taxei de participare; – dovada emisa de organele fiscale , ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, precum, si celelalte acte si documente prevazute la acest articol. – Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0265774690. – Taxa de participare la licitatie ( 10%) si sumele rezultate din vanzare se vor vira prin virament in contul RO74 TREZ 4765067XXX005643 cf.4322629 deschis la Trezoreria Tg.Mures pe seama D.G.F.P. Mures,si in numerar in contul 5067 deschis la Trezoreria Sighisoara.
Sef
administratie,
Radu Ungureanu

—————————————————————————————–

ROMÂNIA – Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Tg-Mures
Serviciul Colectare Executare Silita Persoane Juridice

PUBLICATIE DE VANZARE BUNURI
Administratia Finantelor Publice Targu Mures, anunta organizarea, la sediul institutiei din str. Gheorghe Doja, nr. 1-3, în data de 30.01.2008, ora 11.00, a licitatiei publice pentru vânzarea urmatoarelor bunuri mobile si imobile în scopul recuperarii creantelor bugetare restante, proprietatea:
SC VEL SYSTEM SRL – Targu Mures, b-dul 1 Dec. 1918, nr. 106/4 – Dosar de executare 15274179/2008
Automobil mixt DACIA 1307L, MS-78-VEL, 1993 2.700 lei
Microbus FIAT DUCATO, MS-75-VEL, 1990 5.500 lei
Autobasculanta ROMAN 8135 PFB, MS-05-HIB,1980 5.600 lei
Ciocan rotopercutor BOSCH GBH4DFE 840 lei
Betoniera POLIERI 350 LT 2.000 lei
Schela metalica – 3 buc 227 lei/buc
Rotopercutor cu accumulator BOSCH PSR 12VE2 700 lei
Masina de nivelat mot.HONDA KC 60 5.190 lei
Masina de nivelat mot.HONDA KC 90 – 2 buc 6.850 lei/buc
Grinda vibranta MT 3 mot. HONDA 6×22 -2 buc 3.085 lei/buc
Slefuitor de beton cu paleta dubla 29.280 lei
Masina de taiat beton 5.250 lei
Laser rotator 2.410 lei
Telemetru LE 1546 1.330 lei
SC ALFA HOME DESIGN SRL – Targu Mures, str. Lupeni, nr. 23/3 – Dosar executare 15232513/2008
Cazan perete(centrala termica apartament) BERETA 1.500 lei
Calculator MB CB FUJITSU SISTEM COMPUTER 750 lei
Preturile nu includ TVA
În conformitate cu prevederile art. 162, alin. (4), lit. i) din O.G. nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa înstiinteze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilita pentru vanzare.
Totodata potrivit prevederilor art.162 alin. (4) lit. j) din actul normativ mai sus amintit , invitam pe toti cei interesati în cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat în acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.Potrivit prevederilor art.162 alin. (7) din actul normativ mai sus amintit, pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei :
oferta de cumparare;
dovada platii taxei de participare;
dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea,precum si celelalte acte si documente prevazute la acest articol.
Taxa de participare la licitatie 10% din pretul de pornire a licitatiei se va achita în contul O74TREZ4765067XXX005643 deschis la Trezoreria Targu Mures pe seama DGFP Mures, cod fiscal 4322629.
Relatii suplimentare privind desfasurarea licitatiei se pot obtine la sediul Administratiei Finantelor Publice Targu Mures, din str. Gheorghe Doja nr. 1-3, sau la tel.268437, 268967, 262173, 269132, int. 167, 173.
sef Administratie,
Moldovan Ibolya

—————————————————————————————–

ADMINISTRATIA Finantelor Publice
Sighisoara, str.1 Dec. 1918, nr. 37-39, tel. 774690.
ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE.

Dosar de executare nr.19298/2005. În temeiul art. 162 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92 / 2003/R privind codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,se face cunoscut ca în ziua de 29, luna ianuarie, anul 2008, ora 10.00, în localitatea Sighisoara,str. 1 Dec. 1918 nr. 37-39 se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri mobile: confectii din blanuri naturale (nurca , bizam, vulpe, enot, marmota, ovine); confectii piele dama si barbati ; sacouri dama si barbati; costum dama si barbati; haina dama scurta si lunga; pantofi sport tip Adidas; man ADMINISTRATIA Finantelor Publice Sighisoara, str. 1 Dec. 1918, nr .37-39, tel. 774690. ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE. Dosar de executare nr .19298/2005. În temeiul art. 162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003/R privind codul de procedura fiscala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 29, luna ianuarie, anul 2008 ,ora 10.00, în localitatea Sighisoara,str. 1 Dec. 1918 nr. 37-39 se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri mobile: confectii din blanuri naturale (nurca, bizam, vulpe, enot, marmota, ovine); confectii piele dama si barbati ; sacouri dama si barbati ; costum dama si barbati ; haina dama scurta si lunga ; pantofi sport tip Adidas; manusi piele dama; etc. 521 bucati in suma totala de 38,867 lei, proprietate a debitorului SC INTER AGRO FURS SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Sighisoara str. Lalelelor, nr. 1, jud. Mures, CUI 3840495, evaluate fara TVA. In conformitate cu prevederile art.162,alin.(4),lit.i) din O.G. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare. Totodata, potrivit prevederilor art.162 alin.(4) lit.j) din actul normativ mai sus amintit, invitam pe toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit prevederilor art.162 alin.(7) din actul normativ mai sus amintit, pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei: – oferta de cumparare; – dovada platii taxei de participare; – dovada emisa de organele fiscale , ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, precum, si celelalte acte si documente prevazute la acest articol. – Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 774690. – Taxa de participare la licitatie ( 10%) si sumele rezultate din vanzare se vor vira prin virament in contul RO74 TREZ 4765067XXX005643 cf. 4322629 deschis la Trezoreria Tg.Mures pe seama D.G.F.P. Mures,si in numerar in contul 5067 deschis la Trezoreria Sighisoara.usi piele dama; etc. 521 bucati in suma totala de 38,867 lei, proprietate a debitorului SC INTER AGRO FURS SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Sighisoara str. Lalelelor, nr. 1. jud. Mures, CUI 3840495, evaluate fara TVA. In conformitate cu prevederile art. 162, alin. (4), lit. i) din O.G.92/2003,republicata, privind Codul de procedura fiscala, invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare. Totodata, potrivit prevederilor art.162 alin. (4) lit .j) din actul normativ mai sus amintit, invitam pe toti cei interesati in cumpararea bunurilor sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Potrivit prevederilor art. 162 alin. (7) din actul normativ mai sus amintit, pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei: – oferta de cumparare; – dovada platii taxei de participare; – dovada emisa de organele fiscale , ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, precum, si celelalte acte si documente prevazute la acest articol. – Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 774690. – Taxa de participare la licitatie ( 10%) si sumele rezultate din vanzare se vor vira prin virament in contul RO74 TREZ 4765067XXX005643 cf. 4322629 deschis la Trezoreria Tg.Mures pe seama D.G.F.P. Mures,si in numerar in contul 5067 deschis la Trezoreria Sighisoara.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Capii reţelei de distribuire a lemnelor cu documente fictive rămân în arest

Cele patru persoane identificate că ar fi coordonat o reţea naţională de distribuire a documentelor …