Share

Home / Mica publicitate / Comunicat – Finanţe Mureş

Comunicat – Finanţe Mureş

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Modificări legislative cu incidenta fiscala aprobate prin OUG nr. 8/2014

 

In Monitorul Oficial al României nr. 151/28.02.2014 a fost publicata O.U.G. nr. 8/2014 care include modificări ale Codului fiscal, Codului de procedura fiscala, actelor normative privind acordarea eşalonărilor la plata, privind exercitarea activităţii de consultanta fiscala, dar si prevederi referitoare la plata in transe a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile privind restituirea taxei pe poluare / taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, noutăţi a căror sinteza o prezentam in continuare:

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal s-a modificat/completat in ceea ce priveşte:

–                      exceptarea din categoria veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit, a veniturilor rezultate din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri;

–                      posibilitatea contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite de a opta pentru stabilirea localităţii sau localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale;

–                      modificarea art. 118 privind cotele de impozitare a veniturilor nerezidenţilor si prezentarea documentelor privind rezidenta fiscala;

–                      reglementarea regimului diferenţelor negative de TVA stabilite de organele de inspecţie sau sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului, din diferenţele de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanţele de judecată;

–                      introducerea/modificarea începând cu 01.01.2015, a reglementarilor privind aplicarea TVA in cazul serviciilor electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune;

–                      modificări privind regimul fiscal in cazul produselor accizabile.

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala s-a modificat/completat in ceea ce priveşte:

–                  reglementarea posibilităţii organelor fiscale de a putea transmite informaţii referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului în cauză;

–                  definirea conflictului de competenţă în sensul art. 37 din Codul de procedura fiscala;

–                  extinderea sferei de cuprindere a mijloacelor de proba in materie fiscala si la înregistrări audiovideo, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege;

–  introducerea unor reglementari privind obligaţii declarative cu privire la rezidenţii altor state membre UE;

–  eliminarea obligaţiei certificării declaraţiilor fiscale anuale si reglementarea opţiunii contribuabililor privind certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;

–  Introducerea unor reglementari privind controlul antifrauda si modificarea celor privind selectarea contribuabililor pentru inspecţia fiscala;

–  Modificări privind stingerea obligaţiilor fiscale prin plata sau compensare; in cazul cererilor de compensare, exigibilitatea creanţei intervine la data naşterii dreptului de restituire, nu la data cererii de restituire cum era anterior acestei modificări;

–  Introducerea unor reglementari privind rambursarea TVA, aplicabile începând cu decontul aferent perioadei fiscale care se încheie după 01.03.2014;

–  Introducerea unor reglementari privind restituirea creanţelor fiscale colectate prin reţinere la sursă;

–  Diminuarea nivelului dobânzii la 0,03% pe zi de întârziere, începând din 01.03.2014;

–  Reglementarea dreptului contribuabililor la dobândă începând cu ziua platii creanţei fiscale individualizate într-un act administrativ ulterior anulat; şi până în ziua restituirii sau compensării creanţei;

–  Reglementarea unui termen de 30 de zile de la comunicarea somaţiilor, înainte de care nu se pot infiinta popriri asupra disponibilităţilor bancare;

–  Modificări in ceea ce priveşte competenta de soluţionare a contestaţiilor.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată se modifica in sensul ca nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului.

In legătura cu plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, aceasta se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

 

BIROU DE COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

COMUNICAT PRESA

Share

Share
Share