Dorin Florea, chemat în judecată de prefect! Vezi de ce! Administratie
  • alex.toth
  • 0 comentarii
  • 269 Vizualizări

Dorin Florea, chemat în judecată de prefect! Vezi de ce!

 

floreaInstituţia Prefectului – Judeţul Mureş a depus luni, 31 august, la Secţia contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mureş, o cerere de chemare în judecată a primarului municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, cerând constatarea nelegalităţii Dispoziţiei 1451/4 mai 2015 semnată de acesta, privind numirea lui Andrei Mureşan în funcţia publică de conducere de secretar al municipiului, prin transfer în interes de serviciu.

Prefectura Mureş: primarul, obligat să organizeze concurs

Potrivit unui comunicat de presă, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a cerut instanţei anularea actului respectiv şi obligarea pârâtului la efectuarea demersurilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de conducere de secretar al municipiului Târgu-Mureș.

lucian goga prefect

„Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş apreciază că prin emiterea Dispoziției 1451/4 mai 2015 nu s-au parcurs etapele prevăzute de lege, până la/pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de secretar al municipiului Târgu-Mureș, devenită vacantă în 30 aprilie 2015. Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş afirmă că primarului municipiului Târgu-Mureş îi revenea, prin lege, obligaţia ca, în cazul vacantării postului de secretar al municipiului, să organizeze concurs în condiţiile legii. Totodată, potrivit Hotărârii de Guvern 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, ”Funcțiile publice care se vacantează în cursul anului și nu au fost prevăzute în planul de ocupare a funcțiilor publice pot fi ocupate prin recrutare, promovare, transfer și redistribuire, în condițiile legii” – deci recrutarea și promovarea au prioritate față de transfer”, se arată în comunicat.

1 andrei muresan

Andrei Mureşan: transferul, parafat de un ministru

Contactat de cotidianul Zi de Zi, secretarul Primăriei municipiului Târgu-Mureş, Andrei Mureşan, a precizat că transferul său în interes de serviciu s-a realizat dintr-o instituţie guvernamentală de nivel central în una locală, prin Ordinul nr. 973 din 6 mai 2015 semnat de Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. “Ordinul ministrului nu l-am regăsit în dosarul depus la instanţă. Nu ştiu, domnul prefect are interesul să ascundă acest ordin al ministrului prin care se modifică raporturile de serviciu, care este din Guvernul României, al cărui Guvern al României este reprezentat în teritoriu de domnul prefect? Deci să înţeleg că domnul prefect contestă actele administrative ale propriului Guvern pe care îl reprezintă în teritoriu? Nu cred că aşa ceva s-a mai întâmplat la nivel naţional. Ne vom apăra în instanţa de contencios”, a menţionat Andrei Mureşan care a mai spus că în conformitate cu articolul 56 din Legea Funcţionarului Public, funcţiile publice pot fi ocupate prin promovare, transfer, redistribuire şi recrutare.

222

Comunicatul de presă integral al Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş:

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a depus luni, 31.08.2015, la Secţia contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mureş, o cerere de chemare în judecată a primarului municipiului Târgu Mureş, Dorin Florea, cerând constatarea nelegalităţii Dispoziţiei 1451/4 mai 2015 semnată de acesta, privind numirea domnului Andrei Mureşan în funcţia publică de conducere de secretar al municipiului, prin transfer în interes de serviciu.

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a cerut instanţei anularea actului respectiv şi să oblige pârâtul la efectuarea demersurilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de conducere de secretar al municipiului Târgu Mureș.

În motivarea acţiunii, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş arată că a constatat, exercitând activitatea de verificare a legalității actelor administrative, existența unor aspecte de nelegalitate cu privire la Dispoziția 1451/4 mai 2015, privind numirea lui Andrei Mureşan în funcţia publică de conducere de secretar al municipiului, prin transfer în interes de serviciu de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș.

Ca urmare, Primăria Municipiului Târgu Mureș a fost notificată, solicitându-se înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar reprezentanţii administraţiei locale au răspuns printr-o adresă în care apreciază că ”interpretând textul de lege, se poate observa că funcția de secretar al municipiului este o funcție publică inferioară celei de inspector-şef, cel puțin din modul în care legiuitorul a înțeles să o clasifice”.

În acţiunea înregistrată la instanţa de contencios administrativ, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a invocat articolul 92 din Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că:

    “(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile prezentei legi.

    (1^1) În mod excepţional, la propunerea justificată a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii există funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcţionari publici sau, după caz, de funcţionari publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, în condiţiile în care, din motive obiective, funcţia publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.

    (2) Dacă funcţia publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(3) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă autoritatea sau instituţia publică a organizat concurs de recrutare sau promovare şi funcţia publică nu a fost ocupată, în condiţiile legii.

    (4) Dacă funcţia publică este temporar vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică, până la data încetării suspendării din funcţia publică, a detaşării titularului funcţiei publice, până la radierea de drept a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. c) sau, după caz, în situaţia în care funcţionarul public de conducere exercită cu caracter temporar o altă funcţie publică de conducere vacantă sau temporar vacantă ori din categoria înalţilor funcţionari publici, până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii.

(5) Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar este mai mare, funcţionarul public are dreptul la acest salariu.”

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş apreciază că prin emiterea Dispoziției 1451/4 mai 2015 nu s-au parcurs etapele prevăzute de lege, până la/pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de secretar al municipiului Târgu Mureș, devenită vacantă în 30 aprilie 2015.

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş afirmă că primarului municipiului Târgu Mureş îi revenea, prin lege, obligaţia ca, în cazul vacantării postului de secretar al municipiului, să  organizeze concurs în condiţiile legii.

Totodată, potrivit Hotărârii de Guvern 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, ”Funcțiile publice care se vacantează în cursul anului și nu au fost prevăzute în planul de ocupare a funcțiilor publice pot fi ocupate prin recrutare, promovare, transfer și redistribuire, în condițiile legii” – deci recrutarea și promovarea au prioritate față de transfer.

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a mai arătat, în cererea de chemare în judecată, că prin transferul în interesul serviciului al lui Andrei Mureșan s-au încălcat prevederile articolului 90 aliniatul 6 din Legea nr. 188/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare, care prevăd:

(6) În cazul funcţionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe funcţii publice de conducere de acelaşi nivel sau, după caz, de nivel inferior, ale căror condiţii de ocupare şi experienţă profesională necesară în vederea ocupării sunt similare cu cele ale funcţiei de pe care se efectuează transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) şi (5). Autorităţile sau instituţiile publice între care se realizează transferul sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiei de similaritate a condiţiilor de ocupare şi a experienţei profesionale”.

Potrivit articolului 7, aliniatul 4 din Legea 188/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare, echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, în condițiile legii, se face prin statute speciale sau, la propunerea autorităților și instituțiilor publice, de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

De asemenea, conform Anexei numărul 1, punctul A litera b) din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, rezultă că gradul, clasa și coeficientul de ierarhizare pentru funcția publică de secretar de municipiu diferă față de funcția publică de inspector-șef (funcție asimilată funcție de director executiv sau director adjunct).

Nici experiența profesională necesară pentru ocuparea funcției publice de conducere pe care s-a realizat transferul nu este similară cu experiența profesională necesară pentru ocuparea funcției publice de conducere de pe care s-a realizat transferul. Acest fapt rezultă din compararea celor două fișe de post (cea de secretar de municipiu cu cea de inspector-șef), dar și din lege.

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş a amintit şi de precedentul reprezentat de sentinţa civilă a  Tribunalului Mureș 1874/15 mai 2013 pronunțată în dosarul 8494/102/2012, menţinută şi de Curtea de Apel Târgu Mureş, având un obiect similar – în 2012, pe funcţia de secretar al municipiului Sighişoara s-a transferat în interes de serviciu secretarul comunei Nadeş, decizia fiind atacată la data respectivă de prefectul Corneliu Grosu.

(Vezi http://portal.just.ro/102/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10200000000042959&id_inst=102)

şi

http://portal.just.ro/43/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10200000000042959&id_inst=43)

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş consideră că prin neorganizarea concursului pe post în condițiile legii, practic s-au încălcat principiile competiției deschise, transparenței și competenței, precum și cel al egalității de șanse pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale.

 

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

  • Legislatia in materie a fost incalcata cu aceeasi nonsalanta si in anul 2011 ,de cele 2 institutii aflate de aceasta data in conflict,in cauza fiind chiar personajul care acum considera nelegala numirea actualului secretar(multi stiu despre cine este vorba!?)Problema este pentru dl.muresan, care nu este constient de importanta si responsabilitatea postului pe care a fost transferat,acceptand o Palarie prea mare fata de pregatirea si experienta profesionala !

  • Concursul se foloseste numai pentru recrutare , promovare , redistribuire(daca sint mai multi).In cazul tranferului in interesul serviciului nu este concurs ca si metoda de ocupare.Aici sint alte criterii.Nivelurile functiilor sint prevazute in Anexa la Legea nr.188/1999.Din curiozitate profesionala am intrat in posesia sentintei pe care o invoca prefectura ca si precedent.Se vede de la o posta fara sa fii profsionist ca aici a fost vorba de o chestiune politica si nicidecum de o dezlegare a unei chestiuni de drept.Cei interesati pot sa verifice.Poate d-l primar Florea.

  • rahat, de parca acolo unde sunt organizate examene primeaza principiile competiției deschise, transparenței și competenței, precum și cel al egalității de șanse…. tot spaga si nepotismul


Citeste Zi de Zi Online


 

 

 
 

 

Print


 

Media kit Zi de Zi 2022-2023

Transilvania Business

ARHIVE