Home / Administratie / În Tîrgu Mureş, transportul – învechit, poluant şi cu taxatori în era e-ticketing-ului

În Tîrgu Mureş, transportul – învechit, poluant şi cu taxatori în era e-ticketing-ului

Maxi taxi_site

 

Cum arată transportul public de persoane din Tîrgu Mureş, potrivit studiului de oportunitate întocmit de Incertrans SA Bucureşti? Unele trasee nu sunt deservite, parcul auto este învechit, poluant, municipiul este probabil singurul oraș din România care mai utilizează taxatori pe mijloacele sale de transport, iar microbuzele sunt improprii pentru un transport public civilizat şi de calitate. Adică, exact ce a observat orice târgumureşean care călătoreşte cu mijloacele de transport în comun. Studiul de oportunitate va fi supus spre aprobare în şedinţa de Consiliu Local de joi, 17 decembrie.

 

Studiul de oportunitate, finalizat în luna august a acestui an şi publicat pe site-ul tirgumures.ro abia în decembrie, conţine o analiză detaliată a reţelei actuale de transport, a parcului auto, a situaţiei economice a SC Transport Local SA şi a Asocierii de Transport Siletina Impex SRL şi Transport Local SA precum şi soluţiile propuse de către reprezentanţii companiei care l-au întocmit.
Dar să le luăm pe rând.
În ceea ce priveşte analiza critică a reţelei de trasee exploatate în prezent, Incertrans SA a constatat următoarele: partea de sud a oraşului, mai precis cartierul rezidenţial Primăverii nu beneficiază de servicii de transport, centrul oraşului este suprasolicitat, iar majoritatea liniilor se concentrează pe străzile care pleacă din centru.
O altă problemă constatată se referă la reţeaua de străzi, altele decât cele pe care se desfăşoară în prezent transportul public, care este alcătuită din căi de comunicaţii înguste, sinuoase, care sunt improprii în marea lor parte înfiinţării altor trasee.
Cauzele care generează o circulaţie greoaie şi un serviciu necorespunzător al reţelei de transport public, identificate de către Incertrans SA sunt: lipsa alveolelor pentru oprirea autobuzelor în staţii, organizarea necorespunzătoare a circulaţiei în principalele intersecţii de străzi (în unele cazuri), lipsa instalaţiilor de semaforizare în anumite intersecţii, starea de viabilitate necorespunzătoare a anumitor artere de circulaţie, numărul redus de puncte de achiziționare a biletelor și abonamentelor – din cauza sistemului de taxare în vehicul, lipsa dotărilor în staţii cu câteva excepții, denumiri diferite ale acelorași staţii, în funcție de sensul de circulaţie”.
Propunerile reprezentanţilor Incertrans sunt numeroase.
Referitor la reţeaua de transport public, aceştia au propus să fie menţinute următoarele trasee: liniile 2b, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 30, 30b, 43 si 44, desfiinţate liniile 1, 2 si 2e, linia 10b să fie prelungită până la cartierul Belvedere, linia 21 să fie scurtată şi să îşi modifice traseul uşor, linia 45 să fie introdusă între cartierul Valea Rece şi Grădina Zoologică.
În legătură cu traficul, Incertrans SA a sugerat următoarele: trecerea tuturor semafoarelor de pe arterele pe care se deruleazǎ transport ȋn comun, la sistemul de sincronizare activǎ – care acordǎ prioritate mijloacelor de transport public; înnǎsprirea condițiilor ȋn care se face parcarea pe arterele pe care se deruleazǎ transportul ȋn comun (și prin reducerea spațiilor de parcare și prin creșterea nivelului taxei); interzicerea circulației vehiculelor care transportǎ mǎrfuri – indiferent de tonaj și proprietar – pe arterele pe care se deruleazǎ transportul ȋn comun – ȋntre orele 5.00 și 22.00; orice achiziție de mijloace de transport pe bazǎ de motorinǎ trebuie sǎ se facǎ: numai ca vehicule noi, la o condiție superioarǎ lui EURO 5; interzicerea efectuării serviciului de transport public cu microbuze (improprii pentru un transport public civilizat şi de calitate) şi înlocuirea acestora cu autovehicule de transport călători de categoria M3, clasa 1 (conform RNTR 2).
Elaboratorul a mai recomandat limitarea expansiunii urbane, delimitarea strictă a cartierelor oraşului, respectiv ca infrastructura unei zone să înglobeze nu numai
suprafeţele destinate căilor de acces motorizate, ci şi suprafeţele destinate bicicletelor, mersului pe jos şi spaţiilor verzi.
“Pentru transparentizarea procesului de decizie este necesar să se stabilească fără dubiu zonele în care autorităţile locale vor asigura infrastructură şi utilităţi”, se mai arată în studiu.
Incertrans mai susţine că primăria poate să condiţioneze eliberarea de noi autorizaţii de construcţii de existenţa infrastructurii necesare sau să organizeze un sistem de stimulente pentru amplasarea noilor şcoli, centre comerciale, etc. aproape de cartierele rezidenţiale astfel încât ele să fie accesibile fără folosirea maşinii.

 

Parcul auto, învechit

 

Incertrans SA a analizat şi starea parcului auto, susţinând că: …se poate constata cu ușurință vechimea mare a parcului de vehicule utilizat la transportul public (cele mai noi vehicule au deja o vechime de 8 ani), mai puțin de trei sferturi fiind încadrare la norma de poluare Euro 3, celelalte având un grad de poluare mai ridicat. În ceea ce privește dotările acestor vehicule, se constată că doar 54 dintre acestea sunt prevăzute cu rampe pentru persoanele cu dizabilităţi și doar 14 cu aer condiționat. În condiţiile în care pe plan internațional și din ce în ce mai mult și pe plan național se trece la sisteme de e-ticketing, este de remarcat că niciunul din vehiculele din flota de transport public urban din Tîrgu Mureş nu este dotat cu sistem de taxare, municipiul fiind probabil singurul oraș din România care mai utilizează taxatori pe mijloacele sale de transport”.
În consecinţă, elaboratorul studiului de oportunitate a recomandat: achiziţionarea de autobuze moderne dotate corespunzător, amenajarea staţiilor cu sisteme de informare a călătorilor, cu copertine şi alte facilităţi pentru protecţia şi confortul călătorilor care aşteaptă mijloacele de transport în comun, construirea de alveole pentru staţiile de transport public, în toate cazurile în care acest lucru este posibil, sisteme de e-ticketing (implementare în 1-2 ani din cauza costurilor ridicate), realizarea unei staţii intermodale la Autogara Siletina, prioritizarea transportului public în intersecţiile aglomerate din municipiu.
În privinţa autobuzelor, Incertrans consideră că acestea ar trebui dotate cel puțin cu instalații de climatizare, de iluminat, precum și cu facilităţi pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi, înlocuirea treptată a actualului parc de vehicule destinate transportului de pasageri cu vehicule cu motorizare minim Euro 5 (normă în vigoare din 2011).
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de transport public local, susţin autorii, sunt necesare 23 de linii de transport public, care să fie deservite de 66 vehicule, din care 40 vehicule cu capacitate de 100 locuri şi 26 vehicule cu capacitate de 60 locuri, de-a lungul a 17 ore de exploatare zilnică.

 

Investiţii, neclarificate

 

Studiul a vizat şi stabilirea situației la zi a investiţiilor impuse prin contractul de asociere privind transportul în comun aflat în derulare. “Prin contractul nr. 1780/14.10.1999, încheiat între Primăria Municipiului Tîrgu Mureş în
calitate de beneficiar şi SC Siletina SRL Tîrgu Mureş în calitate de prestator, se prevede obligativitatea acestuia din urmă pentru amenajarea staţiilor şi capetelor de linie deservite pe toată durata contractului, să asigure dotarea autovehiculelor care efectuează serviciul public de transport în condiţiile prevăzute în normele de organizare a transportului urban de călători la nivelul municipiului Tîrgu Mureş şi totodată să asigure dispecerizarea liniilor deservite”. Prin actul adiţional nr. 1 la contractul de asociere în participaţiune dintre SC Transport Local SA şi SC Siletina Impex SRL sunt prevăzute investiţiile pe care trebuia să le realizeze în termen de maximum un an de la data semnării respectivului document: „spălătorie auto pentru autovehicule de tonaj mare şi autobuze;
service auto potrivit standardelor Euro (pentru autobuze, microbuze şi autoturisme); magazin de desfacere pentru piese şi accesorii auto; vulcanizare; staţie de alimentare cu carburanţi; dispecerat comun dotat cu staţii de radio-emisie.” SC Transport Local SA se obliga, potrivit aceluiaşi act adiţional, să asigure facturile de utilităţi.
În actul adiţional nr. 3 din 1 octombrie 2006, se include activitatea de Autogară între activităţile desfăşurate în cadrul asocierii în participaţiune.
În Anexa 1 la Hotărârea nr. 47 din 2002 privind aprobarea completărilor şi modificărilor „Normelor de organizare a transportului public de persoane în municipiul Tîrgu Mureş”, mai precizează semnatarii studiului, sunt specificate
condiţiile tehnice, de execuţie şi financiare pentru realizarea serviciului de transport public de călători. “Între aceste dotări sunt menţionate şi inscripţionările luminoase ale autovehiculelor (plăci de traseu iluminate, amplasate în faţă, lateral, dreapta şi spatele autovehiculului). Din observaţiile întreprinse în teren asupra autovehiculelor aflate pe traseu putem spune că acestea nu beneficiază de astfel de dotări, întregul parc circulant având o vechime de peste 5 ani”.
În studiu se mai arată că “nu se cunoaște exact gradul de realizare a acestor investiţii, cu toate că această situație a fost solicitată în mai multe rânduri de elaboratorul acestui studiu. Însă, din observaţiile făcute pe teren se pot trage următoarele concluzii: amenajarea staţiilor, cu câteva excepții, nu este corespunzătoare cerinţelor unui transport public de calitate (lipsa sistemelor de informare a călătorilor, a copertinelor, a alveolelor etc.); în capetele de linie situația este ceva mai bună, existând un minim de dotări; autovehiculele de transport călători nu sunt dotate cu sisteme automate de taxare, cu sisteme de informare a călătorilor, cu sisteme de navigare GPS etc. Vechimea parcului circulant fiind foarte mare, vehiculele nu sunt dotate cu motoare puțin poluante (Euro IV, V și VI), cu facilităţi pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi; dispecerizarea liniilor deservite este asigurată corespunzător existând dispecerate la capetele de linie de la Centrofarm, European Retail Park și dispeceratul central de la Autogara Tranport Local; există o stație de inspecţie tehnică periodică amplasată pe teritoriul Autogării TL; a fost amenajată o autogară care deserveşte atât curse judetene, cât și interjudetene și constituie capăt de linie și pentru câteva trasee de transport public. Totuși dotările acesteia, din punctul de vedere al călătorului sunt minime”.
Elaboratorul a analizat şi situaţia economico-financiară a operatorilor de transport pe ultimii 3 ani atât ca societate de sine stătătoare cât şi ca „Asociere” şi a constatat că: “nu se pot asigura resursele financiare necesare realizării unor investiţii majore pentru desfăşurarea serviciului de transport public de transport persoane prin curse regulate, în condiţii de creştere a eficienţei, a calităţii şi sporirea atractivităţii în dauna transportului cu autoturismele”.
Incertrans SA a mai arătat că în perioada analizată, veniturile Transport Local s-au micşorat, “prin trecerea unui număr însemnat de călători de la călătoriile pe bază de bilete, la călătoriile pe bază de abonamente, din cauza “componentei de protecţiee socială” asigurată prin tarifele stabilite la abonamente. De asemenea, scăderea veniturilor se datorează şi modificării structurii tipului de abonamente utilizate, prin migrarea călătorilor, de la an la an, spre abonamentele mai convenabile ca tarif”.
Concluzionând, veniturile obţinute nu pot susţine achiziţionarea de vehicule pentru parcul auto pentru care e nevoie de alocări de fonduri din bugetul local.
Incertrans SA a mai propus delegarea directă a serviciului de transport către societatea al cărei acţionar este Consiliul Local Tîrgu Mureş – Transport Local SA.
Ligia VORO

 

Acord cadru pentru autobuze

 

La sfârşitul lunii septembrie, Primăria Tîrgu Mureş a trimis spre SEAP documentele privind organizarea unei licitaţii deschise pentru încheierea unui acord cadru privind achiziţionarea de autobuze. Valoarea estimată fără TVA a contractului era de 12,096,774.19 de lei, iar durata acestuia de 36 de luni. Potrivit documentelor urmau să fie cumpărate minim 12 bucăţi şi maxim 44 de mijloace de transportate. Ofertele urmau să fie evaluate până în 7 decembrie 2015, ora 18.00. Despre ofertanţi şi câştigători vom reveni într-o ediţie viitoare, cum rezultatele nu erau publice la momentul realizării acestui material.

4 comentarii

  1. Vedeţi incompetenţa în conducerea oraşului. Transport public decent nu avem, centură ocolitoare la sfântu aşteaptă. Pe lângă acestea, se dau mereu PUZ-uri favorabile construcţiei de blocuri în cartierul Tudor şi Dâmbul pietros, care vor sufoca şi mai mult oraşul! Stop caracatiţwei corupţiei din Primăria Tg Mureş!

  2. Siletina trebuie sa dispara din joc! A capusat destul primaria! Transportul in comun trebuie facut de primarie. Sunt o multime de posibilitati pt a cere fonduri europene pt cumparare autobuze. In alte orase deja incep sa treaca la autobuze electrice, noi circulam cu maxi taxi (conserve)

  3. Exista transport in comun in Tg Mures ? Nu stiam !
    Aaaaa.. transportul cu Sila-tina ? Cam pute Claule !

  4. Avem cu siguranta cel mai penibil transport in comun din Transilvania. Cand vad taxatoarele care erau desuete pana si pe vremea lu’ Ceapa ma simt ca intr-un film cu BD in actiune ! Autobuzele au fost probabil trase pe linie moarta in Germania in anii 70. E dezastru ! Doar viceprimarul Maior e fericit. El isi umfla conturile pe urma monopolului autobuzelor jegoase ! Hai sa fim Capitala Europeana !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Luduș: Un consilier local, în comisia pentru Liceul Tehnologic nr. 1

Prof. Claudiu Corneliu Ciucă, directorul Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș, a solicitat Consiliului Local Luduș …