Share

Home / Agricultura / APIA Mureş, partener de încredere al fermierilor

APIA Mureş, partener de încredere al fermierilor

111Înfiinţată pe baza Legii nr. 1/2004 cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi deţine un portofoliu extins de atribuţii, din care amintim derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor europene şi naţionale alocate fermierilor. Detalii despre principalele noutăţi ale anului 2015 am aflat de la Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv al APIA Mureş.

Reporter: Care sunt noutăţile anului 2015 în ceea ce priveşte mecanismele de susţinere a fermierilor?

Ovidiu Săvâşcă: Anul 2015 este foarte important deoarece în acord cu începerea unui nou ciclu al Politicii Agricole Comune 2014-2020, a fost nevoie de modificarea fundamentală a legislaţiei interne care a condus la implementarea cererii unice, adică fermierii solicită în această cerere scheme de plată atât pentru sectorul vegetal cât şi pentru sectorul zootehnic, legislaţia naţionala aplicabilă fiind Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 şi Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 619/2015. Prima schimbare majoră este introducerea conceptului de fermier activ. Orice fermier care doreşte să obţina subvenţii de la APIA trebuie în primul rând să fie fermier active.

Rep.: Va rog să detaliaţi conceptul de fermier activ.

O.S.: Sunt mai multe situaţii. Fermierul care în anul anterior depunerii cererii a beneficiat de plăţi directe care nu au depăşit cuantumul de 5.000 de euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei, este considerat fermier activ. Fermierii, persoane fizice, care au depăşit plafonul de 5.000 de euro au doua opţiuni: fie îşi modifică forma de organizare prin înregistrare la ONRC ca: PFA, II, IF, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 cu obiect principal activitatea agricolă sau îşi înfiinţează societate comercială cu obiect de activitate în domeniul agricol, cu coduri CAEN, acceptate de APIA. Persoanele fizice care nu optează să devina PFA, II, IF, sau să îşi înfiinţeze societăţi comerciale sunt consideraţi fermieri activi dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: plăţile directe primite în anul anterior reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal şi veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal. Pentru verificarea îndeplinirii oricăreia dintre cele două condiţii se solicită de către APIA documente eliberate de ANAF. Persoanele juridice care au depăşit plafonul de 5.000 de euro şi nu sunt înregistrate la ONRC cu obiect de activitate agricolă acceptat de APIA, trebuie să demonstreze una dintre condiţiile specificate mai sus cu privire la proporţia plăţilor directe sau a veniturilor din activităţi agricole raportate la veniturile neagricole, respectiv la veniturile totale. Restul persoanelor juridice, care nu sunt înregistrate la ONRC, trebuie să demonstreze prin statut că desfăşoară activitate agricolă.

Rep.: Care sunt schemele de plăţi începând cu anul 2015?

O.S.: Conform noii Politici Agricole Comune, acestea sunt: schemele de plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii şi Măsurile delegate de Dezvoltare Rurală – agromediu şi zonele defavorizate. Noutăţile au apărut în cadrul schemelor de plăţi directe. Astfel, pe lângă plata unică pe suprafaţă – SAPS s-au introdus: plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu – plata pentru înverzire/greening, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat pentru sectorul vegetal şi sectorul zootehnic, şi schema simplificată pentru micii fermieri.

Rep.: Ce înseamnă plata redistributivă şi în ce constă aceasta?

O.S.: Plata redistributivă încurajeaza fermierii să-şi creeze ferme medii, până în jurul a 30 de hectare, prin următorul mecanism: se acordă ca şi plată suplimentară pentru primele 30 de hectare ale unei exploataţii, diferenţiat, astfel: de la 1-5 hectare circa 5euro/hectar, de la 5 la 30 de ehctare o sumă de aproximativ 46 euro/hectar. Pentru suprafaţa care depăşeşte 30 de hectare nu se mai acordă plăţi suplimentare în cadrul acestei scheme.

Rep.: Ce înseamnă plata pentru înverzire despre care se interesează foarte mulţi fermieri?

O.S.: Ca să poată beneficia de această plată suplimentară, fermierii trebuie să aplice în mod obligatoriu, pe toate hectarele eligibile, următoarele practici, în funcţie de specificul terenului exploataţiei: diversificarea culturilor – prin existenţa mai multor culturi pe terenul arabil, menţinerea suprafeţelor de pajişti permanente – care implică interdicţia de a converti/ara pajiştile permanente, prezenţa zonelor de interes ecologic. Fermierii în ale căror exploataţii terenul arabil este mai mare de 15 hectare trebuie să se asigure că minim 5% din terenul arabil include zone de interes ecologic, pe care le şi enumerăm: terase, elemente de peisa – garduri vii, arbori izolaţi, fâşii împădurite, margini de câmp, iazuri, rigole, zone cu strat vegetal, zone cu culturi fixatoare de azot, de exemplu lucernă, soia, mazăre, fasole, trifoi. Cuantumul acestei plăţi suplimentare ar fi aproximativ 53euro/hectar.

Rep.: Aţi mentionat schema privitoare la sprijinul cuplat, precizaţi vă rog în ce constă şi cine sunt potenţialii beneficiari.

O.S.: Sprijinul cuplat , acordat din fonduri europene, este mult mai mare în cuantum decât ajutorul naţional tranzitoriu, însă este condiţionat în domeniul vegetal de realizarea unei producţii minime şi de anumite condiţii de comercializare sau valorificare a recoltei obţinute, iar în domeniul zootehnic este condiţionat de deţinerea unui număr minim de efective înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor, iar în anumite cazuri şi în Registrul Genealogic al Rasei. Sprijinul cuplat din sectorul vegetal se acordă pentru mai multe tipuri de culturi, dintre care amintim: soia, lucernă, mazăre, fasole, cânepă, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate şi castraveţi, mere pentru industrializare, etc. Orientativ, cuantumul pentru sprijinul cuplat ar fi: la lucerna 55euro/hectar, la soia 325 euro/hectar, la sfecla de zahăr 600 euro/hectar.

Sprijinul cuplat din sectorul zootehnic se acordă fermierilor, crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine, crescătorilor de viermi de mătase. Orientativ, cuantumul pentru sprijin cuplat pentru vacile de lapte este 250 euro/cap, taurine carne 300 euro/cap, bivoliţe lapte 190 euro/cap, ovine/caprine 7euro/cap. La ovine, condiţia este ca fermierul să deţină minim 150 de capete şi se acordă pentru maxim 600 de capete, la caprine trebuie să deţină minim 50 de capete şi se acordă pentru maxim 500 de capete. În acest an nu a fost necesar ca efectivele să fie înscrise în Registrul Genealogic al Rasei, dar din 2016 aceasta va deveni condiţie de eligibilitate. La bovine, fermierul trebuie să deţină cel puţin 10 capete, iar  sprijinul nu se acordă pentru mai mult de 250 de capete, iar efectivele trebuie să fie înscrise atât în Registrul Naţional al Exploataţiilor, cât şi în Registrul Genealogic al Rasei.

Rep.: Având în vedere noutăţile menţionate cât şi complexitatea cererii unice, câte cereri aţi preluat în campania 2015?

O.S: S-au preluat 28.058 de cereri unice.

Rep.: Care este structura cererilor la nivel judeţean şi local al APIA Mureş?

O.S.: Din structura cererilor, rezultă ca la Serviciul Autorizare Plăţi unde se preiau cererile marilor fermieri, cu peste 50 de hectare, sunt gestionate 712 cereri unice, cu o suprafaţă cumulată de peste 106.000 de hectare, adică aproximativ jumătate din suprafaţa solicitată la plată în judeţul Mureş.

Rep.: Ce condiţii noi vor intra în vigoare din anul 2016, care sunt prevăzute în actuala legislaţie?

O.S.: În vederea obţinerii sprijinului cuplat în sectorul vegetal, pentru culturile sau plantaţiile care se înfiinţează începând cu anul 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa şi material săditor certificate oficial. La culturile pentru care nu se solicită sprijin cuplat, nu sunt necesare condiţiile mai sus menţionate. De asemenea, consider că va avea un impact ce nu trebuie neglijat şi mă refer concret la prevederile care menţionează faptul că Asociaţiile Crescătorilor de Animale înfiinţate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole, în cazul concesionării sau închirierii de pajişti permanente. Cooperativele Agricole, conform Legii 566/2004, se înregistrează la Registrul Comerţului.

Peste 28.000 de cereri unice

La nivelul judeţului Mureş, pentru campania din 2015 există un număr de 28.058 de cereri unice, la fel un concept nou de cerere unica care include atât sectorul vegetal cât şi pe cel zootehnic. „Sunt 28.058 de cereri depuse, iar suprafaţa totală declarată de fermieri la nivelul judeţului Mureş este de 256.698,3 hectare. Din cele 28.058 de cereri unice, pentru 1.444 s-au solicitat scheme doar pentru sectorul zootehnic, iar pentru 26.616 s-au solicitat scheme combinate, atât pe sectorul vegetal, 21.058 de cereri unice, cât şi pe sectorul zootehnic, 5.556 de cereri unice”, a precizat Ovidiu Săvâşcă. „Practic, aproape jumătate din suprafaţa judeţului este lucrată de cei 712 fermieri”, a adăugat directorul executiv al APIA Mureş.

Distribuirea cererilor unice

Pentru fermierii care deţin de la 1 la 50 de hectare:

Cereri unice      Suprafaţă totală

Centrul local Târgu-Mureş            8.049         42.906,11 hectare

Centrul local Târnăveni                  2.532         15.634,14 hectare

Centrul local Reghin                      7.154         36.281,79 hectare

Centrul local Luduş                        6.422         35.555,11 hectare

Centrul local Sighişoara                 3.169         19.971,75 hectare

Pentru fermierii care deţin peste 50 de hectare

Cereri unice      Suprafaţă totală

Centrul Judeţean Mureş                     712          106.349,40 hectare

(Sursa: APIA Mureş)

Date de contact

Centrul judeţean APIA: strada Insulei nr. 2, telefon 0265-264.195, 0265-262.232, e-mail apia.mures@apia.org.ro

Centrul local Târgu-Mureş: strada Insulei nr. 2, telefon 0265-263.244, 0265-262.232, e-mail apia.targu-mures@apia.org.ro

Centrul local Târnăveni: strada Republicii nr. 30, telefon 0265-446.752, e-mail apia.tarnaveni@apia.org.ro

Centrul local Luduş: Bulevardul 1 Mai nr. 34, telefon 0265-411.074, e-mail apia.ludus@apia.org.ro

Centrul local Reghin: strada Gării nr. 117, telefon 0265-511.928, e-mail apia.reghin@apia.org.ro

Centrul local Sighişoara: strada Libertăţii nr. 9, telefon 0265-778.681, e-mail apia.sighisoara@apia.org.ro

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

”Ziua Porumbului” 2019. Potenţial genetic pentru hibrizii Bayer

Aproximativ 500 de fermieri din Transilvania, alături de reprezentanți ai 22 de companii naționale, multinaționale …

Share
Share