Share

Home / Administratie / Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016

Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016

1Consiliul Județean Mureș a adoptat, în ședința din 28 ianuarie, bugetul pentru anul 2016.

Prioritățile sunt legate de finalizarea unor proiecte cu finanțare europeană, fiind alocate sume importante și pentru echipamente medicale ce urmează să ajungă la spitalele din Tîrgu Mureș și Târnăveni. Vor continua, de asemenea, lucrările la drumurile județene, urmând ca la finalul anului să atingem un obiectiv important, acela de a nu mai avea drumuri de pământ în județul Mureș. Asistența socială este o altă prioritate a Consiliului Județean Mureș, proiectele culturale fiind, în același timp, în atenția autorității publice județene.

De unde vin banii?

Venituri:   270.048.000 lei

–          Venituri proprii: 96.081.000 lei (25,39%)

–          Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat: 103.279.000 lei (27,30%)

–          Subvenții de la bugetul de stat și alte bugete: 62.903.000 lei (16,62%)

–          Fonduri externe nerambursabile: 7.785.000 lei (2,06%)

–          Excedent bugetar al anilor precedenți: 108.321.000 lei (28,63%)

Pe ce se vor cheltui banii?

3

Cheltuieli: 378.369.000 lei

–   SECȚIUNEA DEZVOLTARE –    116.106.000 lei (30,69%)

–   SECȚIUNEA FUNCȚIONARE – 262.263.000 lei (69,31%)

Deficitul de 108.321.000 lei, se acoperă din excedentul bugetar al anilor precedenţi pentru dezvoltarea economico-socială a județului Mureș.

Secțiunea dezvoltare a bugetului Consiliului Județean Mureș prevede două capitole importante: lucrări de investiții și coparticiparea la realizarea unor proiecte cu finanțare europeană.

Secțiunea funcționare cuprinde bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din alocații bugetare: Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo, Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă nr.1 și nr.2, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Biblioteca Judeţeană Mureș, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureș, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean, Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Muzeul Judeţean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, Ansamblul Artistic “Mureşul”, Filarmonica de Stat, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş, Redacţia Revistei “Vatra”, Redacţia Revistei “Lato”, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, Camera Agricolă Mureş și aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș.

Investițiile pe care le va face Consiliul Județean Mureș în anul 2016 au o prioritate absolută: drumurile. Nu mai puțin de 81 de kilometri de drumuri județene sunt prevăzuți a fi realizați în acest an, planul de investiții acoperind, practic, toate zonele județului.

ZONA SÎNCRAI

Nr. Denumire drum Localitate Lungime (km)
1 DJ 135B Târgu Mureş (DN13) –Sîncraiu de Mureş Sîncraiu de Mureş 1,000
2 DJ 152A Târgu Mureş – Band-Iernut BerghiaBerghiaMădărăşeni 4,400
3 DJ 152B Şăulia – Pîrîul Crucii ŞăuliaPogăceaua 0,9000,410

ZONA GĂNEŞTI

Nr. Denumire drum Localitate Lungime (km)
1 DJ 142 Tîrnăveni –int. DJ 151B-Bălăuşeri IdrifaiaSuplac-OdriheiCoroisînmărtin 3,771
2 DJ 142A Găneşti – Băgaciu Găneşti 1,000
3 DJ 142D Botorca – Băgaciu Băgaciu 1,480
4 DJ 151B Ungheni- Căpîlna de Sus-Idrifaia – limita judeţ Sibiu Bahnea 0,400

ZONA ŞĂULIA

Nr. Denumire drum Localitate Lungime (km)
1 DJ 107G Limită judeţ Alba –Cecălaca – Luduş Cecălaca-AţîntişAţîntiş 3,200
2 DJ 151 Luduş –Sărmaş- limită judeţ Bistriţa Năsăud Luduş-TăureniBalda-SărmaşuSărmaşu-Sărmăşel

Sărmăşel Lim.BN

5,420
3 DJ 151A Şăulia-Band ŞăuliaGrebenişu de Cîmpie 1,500

ZONA MIERCUREA NIRAJ

Nr. Denumire drum Localitate Lungime (km)
1 DJ 135 Târgu Mureş -Miercurea Nirajului-Măgherani LivezeniBereni 3,750
2 DJ 135A Viforoasa – Miercurea Nirajului – Hodoşa HodoşaSîmbriaş 2,200

ZONA GORNEŞTI

Nr. Denumire drum Localitate Lungime (km)
1 DJ153 Reghin-Eremitu-Sovata Beica de JosBeica de JosChieru de Sus

Eremitu

6,100
2 DJ 153A Ernei-Eremitu ErneiCăluşeri-Isla 3,000
3 DJ 154H Băla Băla 0,500

ZONA REGHIN

Nr. Denumire drum Localitate Lungime (km)
1 DJ 153C Reghin-Lăpuşna Ibăneşti 4,316
2 DJ 153H Hodac Hodac 1,500
3 DJ 154 Reghin-Batoş DedradBatoş 2,500
4 DJ 154A Reghin-R.Munţi-Deda Aluniş 1,800
4 DJ 154B Văleni-Vătava Văleni 1+000

Sănătate: Unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș beneficiază de 4.400.000 lei pentru achiziționarea de echipamente medicale și modernizări. De exemplu, la Spitalul Clinic Județean Mureș va ajunge un ecocardiograf performant, iar Spitalul Municipal “Gh. Marinescu” din Târnăveni va realiza studiile de specialitate pentru modernizarea Ambulatoriului și a Unității de Primiri Urgențe și tot aici se va achiziționa un Echodoppler.

Aeroportul Internațional “Transilvania”: Compensaţia acordată Aeroportului pentru finanțarea activităţii curente este, în anul 2016, de 4.194.000 lei. Aeroportul beneficiază și de peste 4.000.000 lei pentru investiții, două dintre cele mai importante obiective fiind achiziționarea unei autospeciale de stins incendii și a unei multifuncționale pentru deszăpezire. Managementul Aeroportului are în vedere modernizarea pistei, estimată la o valoare de 55.000.000 lei. Sursele de finanțare pentru acest obiectiv vor fi regăsite fie în Masterplanul de transport – aflat în lucru – fie în contractarea unui credit de către Aeroport. Consiliul Județean Mureș a prevăzut, în bugetul pentru 2016, sumele necesare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, în vederea modernizării căilor de acces către Aeroport, inclusiv a parcării, la nivel european.

Peste 17% din buget, pentru cultură

Consiliul Județean Mureș asigură finanțarea integrală sau parțială a instituțiilor de cultură subordonate: Biblioteca Judeţeană Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, Ansamblul Artistic “Mureşul”, Filarmonica de Stat, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş și revistele “Vatra” și “Lato”.

Pe lângă asigurarea funcționării acestor instituții, Consiliul Județean este implicat în susținerea culturii mureșene cu o sumă de 600.000 lei pentru finanțarea proiectelor în sistem concurențial. Aceeași sumă este alocată concursurilor de proiecte pentru culte, câte 400.000 lei urmând să meargă pentru finanțarea proiectelor de sport și asistență socială.

În acest an se va pune în valoare o clădire-simbol a județului Mureș. Palatul Administrativ va fi iluminat architectural și tot în 2016 se vor întocmi studiile necesare pentru restaurarea şi conservarea fortificaţiilor din Cetatea Sighişoara şi Cetatea ţărănească din Saschiz. De asemenea, la Palatul Culturii se vor realiza documentațiile de reabilitare a clădirii și tot aici se va achiziționa un system performant de ghidaj turistic.

Cofinanțarea proiectelor europene

În secțiunea dezvoltare a bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2016 este prevăzută suma de 36.511.000 lei, pentru cofinanțarea unor proiecte realizate prin fonduri europene nerambursabile.

Parc auto pentru sporturi cu motor: După ce Curtea de Apel Tîrgu Mureș a dat o sentință de evacuare a constructorului italian din șantierul proiectului, s-a obținut și o prelungire a termenului de execuție a proiectului până în 30 iunie 2016, astfel încât sumele investite până în prezent din fonduri europene să fie restituite. De aceea, Consiliul Județean a demarat deja procedura de licitație pentru continuarea lucrărilor. Efortul financiar, estimat la 34.667.000 lei, va determina o creștere a numărului de turiști în județul Mureș, prin organizarea unor competiții sportive de nivel național și internațional.

Reparații la drumuri și spitale

În secțiunea cheltuieli de funcționare din bugetul pe anul 2016 al Consiliului Județean Mureș sunt prevăzuți 38.357.000 lei pentru reparații. Cea mai mare sumă a capitolului, 35.750.000 lei, este alocată reparațiilor la drumurile județene.

Printre numeroase lucrări specifice, vor fi executate și reparaţii la „Palatul Apollo”, la Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă, precum și la Spitalul Clinic Județean Mureș unde se au în vedere inclusiv clinicile de ortopedie și pneumologie. La Palatul Administrației se va amenaja un grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii.

Asistența socială, o prioritate

Cheltuielile cu asistența socială sunt de 77.193.000 lei, din care 65.350.000 lei vor fi destinați pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, 3.197.000 lei pentru plata asistenței sociale externalizate în baza unor convenții, iar 11.843.000 lei pentru derularea programelor naționale ”Lapte și corn” respectiv „Încurajarea consumului de fructe proaspete în școli”.

Salarizarea personalului neclerical – obligație legală

Legea bugetului de stat prevede asigurarea fondului de salarii din bugetul Consiliului Județean. În județul Mureș în 2016 vor fi alocați 11.400.000 lei pentru salarizarea unui număr de 734 posturi personal neclerical.

100.000 lei – pentru proiecte dedicate tinerilor

Capitolul „Alte acțiuni”, finanțat cu 4.260.000 lei prevede, în premieră, realizarea în parteneriat a unor evenimente de interes public județean dedicate tinerilor. 100.000 de lei este suma care va fi pusă la dispoziția inițiatorilor unor proiecte ai căror principali beneficiari sunt tinerii.2

Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre: “Bugetul pe anul 2016 este unul bine proporționat între capitole. Am încercat să realizăm o echilibrare și la nivelul zonelor județului, astfel încât toți mureșenii să beneficieze de lucrările de investiții sau de reparații. Ne-am concentrat pe infrastructură, din mai multe motive. Pe de o parte, vrem ca în 2016 să ne îndeplinim promisiunea de a nu mai avea nici un drum de pământ. Apoi, vrem să demarăm construcția drumului Ungheni – Târnăveni, astfel încât să nu mai avem nici un oraș mare al județului fără o legătură rutieră bună cu Tîrgu Mureșul. Pe de altă parte, investim în Aeroport, pentru că proiectele importante la care am contribuit vor prinde contur în acest an și multe au legătură cu Aeroportul: Autostrada Transilvania face pași înainte și ieșirea la Aeroport va fi extrem de importantă pentru dezvoltarea județului. Să nu uităm că, în câteva luni, începe și lărgirea drumului Târgu Mureș – Recea de la două la patru benzi. Sunt bucuros, de asemenea, că am reușit să alocăm un procent important din bugetul județului culturii și că managemntul celor spitalelor din Tîrgu Mureș și Târnăveni au propus lucrări și achiziții importante pentru sănătatea mureșenilor. Sper, de asemenea, ca cele două proiecte europene mari – cel de managemnt al deșeurilor și parcul pentru sporturi cu motor, blocate în instanță uneori din reaua voință a unor companii private, să devină funcționale în 2016”.

 

 

 

 

Share

1 comentariu

  1. Fraiere spagar, companiile alea private platesc taxe sa furi tu din ele, luate-ar dracu de nenorocit. Ai putintica rabdare, se strange latu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

CFR a demarat procedurile de recepţie pe categorii de lucrări între Simeria şi Sighişoara

Compania Naţională de Căi Ferate a demarat procedurile pentru recepţia pe categorii de lucrări între …

Share
Share