Share

Home / Invatamant / Drept la replică. Maria Motorga, Colegiul Național „Unirea”: „Vinovații fără vină cer să se facă lumină…”
Andreea Năznean și Maria Motorga, Colegiul Național Unirea

Drept la replică. Maria Motorga, Colegiul Național „Unirea”: „Vinovații fără vină cer să se facă lumină…”

Andreea Năznean și Maria Motorga, Colegiul Național UnireaDrept la replică pentru articolul Borbély László: „Nu e adevărat că Statusul Romano-Catolic vrea să dea afară elevi români”, publicat în Zi de Zi la data de 9 august 2016, de Valentin Covaciu.

Citind articolul mai sus menţionat, am decis să prezint contextul întâlnirii din 24 iunie 2016, care a declanşat demersul public pe care comunitatea de dascăli, părinţi şi elevi din Colegiul Naţional UNIREA au ales să îl înceapă deschis, onest, democratic, prin organizarea unei conferinţe de presă, printr-un dialog cu părţile direct implicate, aşa cum ne caracterizează şcoala europeană şi multiculturală pe care o reprezentăm cu cinste.
O greşeală neasumată a Fundaţiei Statusului Romano-Catolic din Transilvania consider că s-a realizat în urma adresei nr. /17 iunie 2016 prin Arhiepiscopia Romano Catolică din Tg. Mureş, în care am fost solicitaţi să purtăm un dialog cu reprezentanţii Fundaţiei Statusului Romano-Catolic din Transilvania, în data de 24 iunie 2016, ora 10,30. Această oră nu a fost respectată, reprezentanţii ajungând la Colegiul Naţional UNIREA la ora 11,45. Deşi s-a anunţat un dialog pentru rezolvarea unor probleme, eu l-am perceput ca un monolog intimidant, generator de probleme. Discuţia a fost scurtă, fără a mi se permite să invoc circumstanţele legale ale problemei, domnul Borbély László venind cu acuza că sunt în necunoştinţă de cauză, când, de fapt, cunoşteam exact şi punctual problemele locative ale Colegiului Naţional UNIREA.
Solicitarea dumneavoastră, domnule Borbély László de a elibera cele 4 săli din corpul B, până la data de 11 iulie 2016, era nefondată şi ilegală, urmată de solicitarea scrisă a directorul Liceului Teologic Romano-Catolic, prin adresa cu numărul 222/27.06.2016. Ceea ce aţi solicitat tranşant şi ameninţător, a revenit ca o solicitare scrisă a directorului Tamasi Zsolt, trei zile mai târziu: „Ca urmare corpul B din anul şcolar 2016-2017 va fi folosită integral de către Liceul Teologic Romano-Catolic ”. Din nou o solicitare ilegală, deoarece directorul Tamasi Zsolt are acelaşi statut de beneficiar al contractului de închirire şi a convenţiei de folosinţă, ca şi Colegiul Naţional UNIREA, deci școlile nu dispun de săli, ci semnatarii convenţiei.
Deşi v-ati prezentat ca membru al curatoriului Fundaţiei Statusului Romano-Catolic din Transilvania, domnule Borbély László, susţineţi încă din titlul articolului faptul că “Nu e adevărat că Statusul Romano-Catolic vrea să dea afară elevi români”. Acei elevi din corpul B, români sau maghiari, sunt cetăţeni români care au drepturi prevăzute prin lege, lege care a fost încălcată permanent, începând cu înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic şi finalizând cu situaţia actuală. Fundaţia Statusului Romano-Catolic din Transilvania a dat afară cinci clase primare, secţia română din corpul B, în 15 septembrie 2015, aceştia fiind relocaţi la Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”.
În aceste condiții, Inspectoratul Şcolar Județean Mureş este în situaţia de a căuta săli de cursuri pentru clasele de elevi români care nu vor mai avea loc pe 15 septembrie în corpul preluat de Liceul Teologic Romano-Catolic ”II Rakoczi Ferenc, asta, datorită faptului că una din condiţiile impuse de profesorii maghiari a fost ca elevii lor să nu îşi desfăşoare activitatea în spaţii comune cu copiii români (!!!).” De aceea, diriginţii maghiari ai Colegiului UNIREA au solicitat în consiliul profesoral ca în anul şcolar 2015-2016 clasele liceale, secţia maghiară IX B, XB, XG şi XIB să funcţioneze în corpul B.
Domnule Borbély László susţineţi că “ceea ce doream mi se pare normal în relaţie cu situaţia de acum.” Nu e normal, e ilegal, prin faptul că Fundaţia Statusului Romano-Catolic a semnat o convenţie de folosinţă cu Primăria, pe care nu a respectat-o în anul şcolar 2015-2016. Astfel Liceului Teologic Romano Catolic i se atribuie abuziv 20 de spaţii, având de drept doar 4 în convenţie, iar Colegiului Naţional UNIREA i se alocă doar 4 spaţii, având de drept 8 şi 6 de folosinţă comună.
În completă necunoştinţă de cauză precizaţi: “Faţă de situaţia de anul trecut patru clase de la Colegiul UNIREA au trecut la Liceul Romano Catolic, patru clase maghiare”. Nu, domnul Borbély László, au trecut 7 clase de la UNIREA (clasa I, clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a şi o clasă a IX a, specializarea ştiinţele naturii), unele de început de ciclu, la solicitarea abuzivă a ISJ Mureş din 3 februarie 2015, iar celelalte prin manipularea părinţilor secţiei maghiare, finalizată cu divizarea parţială, ilegală, fără acordul consiliului de administraţie al Colegiului Naţional UNIREA, fără ca directorul Liceului sau Statusul Romano-Catolic să gândească unde vor învăţa aceşti elevi, care asigurau un număr suficient pentru obţinerea personalităţii juridice pentru Liceul Teologic Romano-Catolic.
De vreme ce divizarea parţială s-a făcut abuziv, Colegiului Naţional UNIREA nu avea obligaţia să asigure săli elevilor maghiari plecaţi din structura sa. Această obligaţie îi revenea Directorului Liceului Teologic Romano-Catolic, care nu a respectat legea, funcţionând fără avizul Aracip, la niciuna din specializări, la niciun nivel de studiu.
Domnule Borbély László, aţi invocat ca legale nişte acorduri între cele două şcoli, semnate în iulie, respectiv septembrie 2015. Acestea vizau distribuţia sălilor în corpul B şi utilizarea spaţiilor comune, în vederea stabilirii cheltuielilor pentru municipalitate şi a responsabilizării părţilor, în contextul unor evenimente nedorite. Considerăm că aceste acorduri sunt nule de drept, având în vedere faptul că în luna iulie Liceul Teologic Romano-Catolic nu avea nicio calitate juridică de a încheia acte administrative cu caracter juridic. La data semnării acordului, Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureş nu avea capacitate de exerciţiu, ca dovadă prezentul acord are doar semnătura directorului de la Liceul Teologic Romano-Catolic, fără a fi și ștampilat. Contractul valabil încheiat între Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba-Iulia, prin Fundația Statusul Romano-Catolic din Transilvania – locator și Municipiul Tîrgu Mureș – chiriaș/locatar are putere de lege şi poate fi modificat sau încetat numai prin acordul părţilor semnatare.
Deci, domnule Borbély László, “nu sunt posibilităţi de a rămâne una sau două săli la Colegiul Unirea”, este o certitudine prevăzută în Convenția de folosință nr. 57763/2014.
Precizaţi în interviu, domnule Borbély László, faptul că există hotărâre de consiliu local pentru înfiinţarea acestui liceu. În decizia de înfiinţare a Liceului Teologic Romano-Catolic, emisă de ISJ Mureş nr.1385/31 august 2015 este numită Hotărârea Consiliului Local nr.33 /29 ianuarie 2015 care prevede la art.1 ”Se aprobă reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2015 – 2016, în conformitate cu avizul conform al Inspectoratului Judeţan Mureş, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepţia Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” care se menţine ca persoană juridică”, deci nu înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic.
Echipa managerială a Colegiului Naţional “Unirea” a fost criticată că acţionează în baza unor ameninţări verbale. E un neadevăr şi faptul acesta e dovedit prin planul de şcolarizare, atent elaborat, discutat în consiliul profesoral, avizat de Consiliul de administratie. Dacă s-au propus 2 clase a V-a, s-a ţinut cont de situaţia locativă şi de opţionalitatea elevilor de ciclu gimnazial pentru unitatea noastră. În anul şcolar 2015-2016 au absovit o clasă a VIII a şi 6 clase a XII-a, urmând ca în anul 2016-2017 să intre 2 clase a Va si 5 clase de liceu, deci ies 7 clase, intră 7 clase, toate cu spaţiul asigurat în virtutea Convenţiei de folosinţă cu Nr. Locator 86/2014, respectiv Nr. Locatar 57763/2014. Proiectul planului de şcolarizare conţinea încă două clase de liceu pentru care exista o opţionalitate de 267,15% şi pe care l-am elaborat asociat unui proiect locativ care ne asigura spaţiul pentru toate clasele propuse şi poate fi consultat oricând, de oricine. Deşi nouă ni s-au refuzat cele două clase, din lipsă de spaţiu, Liceului Teologic Romano-Catolic i se aprobă 3 clase de liceu, ba chiar se laudă în presă cu un profil tehnologic, deși avea o problemă gravă de spaţiu prin preluarea ilegală a claselor din Colegiul Naţional „Unirea”.
Ați venit la Colegiul Naţional UNIREA pentru a sesiza necesitatea unor reparaţii, dar azi, 10 august, încă nu s-a reparat nimic în corpul A, deşi solicitările noastre au fost trimise atât Primăriei cât şi Statusului. Ce curios că pentru corpul B sunt fonduri de rezervă şi arată impecabil, în timp ce noi asistăm la accidente cauzate de căderea tencuielii exterioare în corpul A şi alte deteriorări grave!
În mod abuziv, s-au preluat clase de elevi, profesori, personal nedidactic de la Colegiul Naţional UNIREA de către Liceul Teologic Romano-Catolic, deşi proiectul iniţial nu prevedea acest fapt, legislaţia nu cuprinde prevederi referitoare la divizarea Colegiul Naţional UNIREA sau posibilitatea transferului de clase, după aprobarea planului de şcolarizare pe anul şcolar 2015/2016.
Câtă influenţă negativă poate avea un director numit fără să fie titular al şcolii, cât de credibil pare când nu are propriul patrimoniu şi proprii elevi, dar îi ia prin complicitate cu organele abilitate, ilegal, de la Colegiul Naţional „Unirea” şi funcţionează ilegal, fără ca organele abilitate să se sesizeze. Da, într-o societate democratică, uniristă, ce pleda pentru o educaţie împreună, o parte din părinţii secţiei maghiare a optat pentru divizare, alături de profesorii maghiari din Colegiul Naţional UNIREA, au creat ceea ce dumneavoastră domnule Borbély László numiţi “un scandal, creat absolut artificial”. Aici, cultul romano-catolic nu a înfiinţat „în condiţiile legii” Liceul Teologic Romano-Catolic, ci prin „perseverenţa care a dat roade”, prin mascarea adevărului şi sub scutul discriminării. Liceul Teologic Romano-Catolic, funcţionează ilegal şi vrea să distrugă cu paşi mărunţi o şcoală cu tradiţie, „şcoala dumneavoastră de suflet”, pe care aţi absolvit-o cu ani în urmă, domnule Borbély László.
Colegiul Naţional UNIREA există de generaţii, ca un etalon al excelenţei în educaţie, al modului în care sunt valorizate şi promovate, atât de profesori, cât şi de elevi şi părinţi, principiile unei educaţii moderne. Singurul nostru scop este să obţinem certitudinea că vom rămâne împreună, că nu vor mai avea loc intimidări, ameninţări, relocări şi divizări, aşa cum s-a întâmplat în anul precedent. Nu dorim ca această şcoală cu tradiţie şi un renume câştigat prin multă muncă, să nu îşi poată onora reputaţia şi misiunea pe care o are: aceea de a forma caractere. Nu dorim ca acuzaţii nefondate şi bârfele ieftine să păteze imaginea construită în timp, prin efortul şi implicarea tuturor.
Deopotrivă părinţi şi profesori, români şi maghiari, am luptat pentru bunul mers al educaţiei în spirit multicultural, ajungând în momentul de faţă pe locul 27, în topul liceelor la nivel naţional, cu o opţionalitate de 267,5%, pentru admiterea 2016.
Nu vrem decât să se facă dreptate românilor şi maghiarilor care au câştigat prin multă muncă o tradiţie şi un renume. Dorim să fim ce-am fost, să oferim educaţie, tradiţie, multiculturalitate, stabilitate şi continuitate acestei şcoli, prin cei ce au fost, sunt şi vor fi UNIRIŞTI.
Prof. Maria Motorga, Director adjunct, Colegiul Național „Unirea”

adresa parohia romano_catolica

adresa Liceul Teologic Romano_Catolic

Share

2 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Bani pentru dotarea cabinetelor medicale şi de medicină dentară şcolare din Sighişoara

Consilierii locali ai municipiului Sighişoara au aprobat, recent, cu unanimitate de voturi, alocarea sumei de …

Share
Share