La Tîrgu Mureș, asociere pentru gestionarea spațiilor de cazare și alimentație publică Administratie
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 649 Vizualizări

La Tîrgu Mureș, asociere pentru gestionarea spațiilor de cazare și alimentație publică

Municipiul Tîrgu Mureș intenționează să se asocieze cu firma Administrație și Turism SRL într-o societate simplă pentru ca fostele servicii publice din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș care prestau servicii hoteliere și alimentație publice să devină mai performante. Administrație și Turism ar urma să aibă drept de folosință asupra Casei de Oaspeți, a terenurilor din Complexul de Agrement și Sport Mureșul, Casei de Cultură a Ştiinţei şi Tehnicii „Mihai Eminescu”, „Căsuţei din pădure” de la Platoul Corneşti, și chioșcurilor din Parcul Municipal și din incinta Cinematografului „Arta”. Durata propusă a contractului este de 15 ani.

 

Potrivit contractului de societate simplă care este supus spre aprobare împreună cu proiectul de hotărâre privind asocierea celor două părți, fiecare urmează să dețină în societatea care nu va avea personalitate juridică 50 % din părțile de interes. Fiecare asociat – Municipiul Tîrgu Mureș este asociatul prim, iar Administrație și Turism SRL – asociatul secund – va avea un aport în societea de 100.000 de lei. De altfel, în același procent, asociații vor împărți rezultatele financiare (profit/pierderi), principala prevedere față de care avem o rezervă, deoarece dacă societatea va fi pe pierdere, atunci bugetul local va trebui să suporte deficitul financiar în procentul agreat.
În plus, Municipiul Tîrgu Mureș va aduce în societate folosința comună a următoarelor imobile și construcții: „Casa de oaspeţi” din cadrul Complexului de Agrement și Sport “Mureșul”, 2 terenuri fotbal de câmp (împreună cu instalaţiile accesorii aferente), 5 terenuri de tenis de câmp, Casa de Cultură a Ştiinţei şi Tehnicii „Mihai Eminescu”, „Căsuţa din pădure” de la Platoul Corneşti, Chioșcul din Parcul Municipal, Chioșcul din incinta Cinematografului „Arta”. Oricare din asociați va aduce o îmbunătățire bunurilor deja amintite, acestea vor rămâne în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș.
Obiectul viitoarei societăți va consta în servicii de restaurant şi alte servicii de alimentaţie publică, servicii hoteliere şi de turism, închirierea spaţiilor către persoane fizice sau juridice, organizare de evenimente, orice alte activități în legătură cu exploatarea bunurilor mai sus amintite, potrivit cu destinația acestora, activități sportive și de agrement.
Compania Administrație și Turism – asociatul secund – va asigura, potrivit contractului de asociere angajarea de personal calificat pentru toate domeniile de activitate, aprovizionarea cu mărfuri de la furnizori, activităţi de management, orice alte prestaţii şi cunoştinţe specifice, alte activități în vederea exploatării a activelor de către asociați, orice altă activitate convenită de părţi prin acte adiţionale.
De asemenea, tot asociatul secund va stabili și aproba preţurile şi tarifele pentru produsele comercializate şi serviciile prestate în cadrul societăţii şi va face orice fel de propuneri privind politica preţurilor produselor/serviciilor prestate, va stabili necesarul de marfă și servicii, va identifica furnizorii potenţiali interni/externi, va stabili programul de funcţionare al obiectivelor date în folosinţa societăţii, va propune Adunării Generale aprobarea planului de dotări, modernizări şi investiţii, va examina calculele de eficienţă a operaţiunilor efectuate, va stabili şi aproba numărul personalului care lucrează în subordinea sa pentru societate, atribuţiile şi salariile acestuia, va prezenta un raport anual asociatului prim privind activitatea desfăşurată, va pune în executare hotărârile Adunării generale a asociaților, va ţine evidenţa bunurilor comune ale asociaţilor rezultate din activitatea comună.
În contract se mai prevede că evidența contabilă a societății va fi ținută
centralizat şi distinct de asociatul secund.
Societatea simplă ar urma să funcționeze 15 ani, dacă nicio parte nu va denunța unilateral contractul de asociere.

 

De ce e necesar contractul?

 

Potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul de hotărâre, Mircea Moldovan, directorul Serviciului Public de Utilități Municipale argumentează că: “Încheierea contractului de societate civilă va crea condiţiile necesare în care să fie crescute performanţele acestor obiective de investiţii, creşterea calităţii serviciilor prestate, creşterea competitivităţii acestor obiective, asigurarea premiselor angajării unui personal specializat, creşterea transparenţei cheltuirii fondurilor publice precum şi crearea condiţiilor de obţinere a unor beneficii în urma întreprinderii activităţii în asociere. Asemenea considerăm că încheierea contractului ar atrage consecința îmbunătățirii și creșterii calității gestiunii bunurilor în condițiile în care exploatarea acestora se va efectua în strânsă colaborare cu o persoană specifică mediului privat cum este o societate comercială”.
Printre avantajele încheierii contractului de societate civilă se specifică: flexibilitatea în încheierea, modificarea şi stingerea raporturilor juridice, faptul că bunurile imobile și accesoriile acestora, indiferent de regimul lor juridic, rămân în patrimoniul municipiului și faptul că încheierea, modificarea și încetarea contractului poate avea loc oricând înainte de termen, prin simpla denunțare unilaterală de către una dintre părți, fără formalități și condiții suplimentare.
Consiliul Local deține 99% din capitalul social al SC Administraţie și Turism SRL, în timp ce procentul de 1% aparține SC Administrator Imobile şi Pieţe SRL, companie deținută integral de deliberativul târgumureșean.
Ligia VORO

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

RecomandariCiteste Zi de Zi Online


 

 

 


 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE

error: Content is protected !!