Home / Administratie / Contoarele de apă înghetațe, principala problemă, la început de an, la Aquaserv

Contoarele de apă înghetațe, principala problemă, la început de an, la Aquaserv

Horaţiu Tacşa, Şef Serviciu Contorizare în cadrul Companiei AQUASERV S.A., ne-a oferit, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi soluții pentru a evita îngheţarea contoarelor şi a reţelelor interioare și a lămurit eterna problemă a diferenţei care apare între suma consumului indicat de apometrele din apartamente şi cel indicat de contorul de branşament. Răspunsurile domniei-sale vă invităm să le lecturați mai jos.

 

Reporter: Domnule Tacşa, vă rugăm să ne spuneţi care este principala problemă cu care se confruntă serviciul pe care-l conduceţi?
Horațiu Tacșa: Una dintre principalele probleme, cu care ne confruntăm în acest început de an, este cauzată de temperaturile foarte scăzute din ultima perioadă. Acestea au provocat şi, din păcate, continuă să provoace îngheţarea unui număr mare de contoare de branşament, iar, pentru a preîntâmpina situaţiile de acest gen şi efectele lor neplăcute, este foarte important ca clienţii noştri să cunoască faptul că utilizatorul serviciilor de alimentare cu apă potabilă are obligația „să se preocupe de asigurarea integrităţii sistemelor de măsurare, respectiv a contorului care măsoară cantitatea de apă consumată, cu scopul facturării de către Operator” (n.r. Compania AQUASERV), conform Legii nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 29/N/1993 Anexa şi a Contractului de furnizare/prestare, Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
Aşadar, menținerea curățeniei și integrității căminului de branșament și a contorului precum și protejarea acestuia, inclusiv armăturile existente în interior și dispozitivul de citire la distanță, chiar şi împotriva înghețului, intră în sarcina clientului/utilizatorului.

 

Rep.: Ce pot face clienţii AQUASERV pentru a evita îngheţarea contoarelor şi a reţelelor interioare?
H. T.: Având în vedere că temperaturile scăzute se menţin în continuare, pentru a preîntâmpina eventuale pagube materiale, le recomandăm utilizatorilor să verifice periodic starea căminului de branșament și a contorului, fără a deschide însă căminul de contor atunci când se înregistrează temperaturi de sub -5 grade Celsius. Dorim să atenționăm asupra acestui fapt, deoarece orice reparație sau înlocuire de contor care se datorează unei cauze străine de voința operatorului (îngheț, incendiu, șoc exterior) se efectuează pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului.
Protejarea corespunzătoare a contorului de branșament, dacă se află într-un cămin de contor neizolat, se poate realiza utilizând plăci din poliuretan sau polistiren extrudat. Nu trebuie însă folosite materiale care absorb umezeala (paie, textile, hârtie etc.). Consumatorii trebuie de asemenea să se asigure că rama căminului de contor și capacul de protecție sunt bine fixate, iar capacul este închis.
În zilele geroase, fără zăpadă, se poate proteja suplimentar rama și capacul cu o folie de plastic peste care se poate turna pământ, pentru a micșora inerția termică a componentelor care se află în căminul de contor. Pământul acesta însă trebuie să poată fi ușor de îndepărtat pentru a permite accesul la contor.
De asemenea, dacă proprietarul lipseşte mai mult timp de la domiciliu, trebuie golite conductele interioare de apă. Acest lucru se face corect prin închiderea robinetului de linie aflat după contorul de branșament (este vorba de robinetul situat între contor și conducta din interiorul imobilului), deschiderea în același timp a tuturor robinetelor de pe instalația interioară pentru ca apa aflată pe conducte să se scurgă, deschiderea robinetului de golire aflat după robinetul de linie, adică între robinetul de linie și instalația interioară de apă, până când nu mai curge apă, apoi acesta trebuie închis la loc. Odată terminată golirea apei de pe conductele interioare, trebuie închise toate robinetele instalației interioare, pentru a evita o inundare accidentală atunci când proprietarul revine acasă și deschide robinetul de linie.
Eventualele probleme legate de funcționarea contoarelor sau a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, în general, pot fi semnalate la Call Center-ul AQUASERV.

 

Schimbare contor mecanic cu unul cu citire la distanţă

Măsuri drastice împotriva rău-platnicilor

 

Rep.: De-a lungul timpului AQUASERV a declaşat mai multe acţiuni de recuperare a datoriilor de la clienţii rău-platnici. Ce se va întâmpla în acest an?
H.T.: În cursul anului 2017, lunar se vor întreprinde acţiuni de sistare a furnizării apei reci pentru neplata în termen a debitelor. Atenţionăm consumatorii care vor avea sistată furnizarea apei reci că reluarea acesteia se va face doar după 5 zile de la achitarea integrală a restanţelor, majorărilor de întârziere şi a taxei de închidere-deschidere.
Atenţionăm pe această cale clienţii care se află în această situaţie şi refuză accesul angajaţilor AQUASERV pentru demontarea contorului de branşament, că se va trece la tăierea branşamentului din stradă, fapt care va duce la costuri mult mai mari care revin în sarcina utilizatorului. Practic „nota de plată” pentru tăierea unui branşament din stradă porneşte de la câteva mii de lei.

 

De ce apar diferențe de consum?

 

DSC09604

Rep.: Una dintre problemele ridicate destul de des de locuitorii blocurilor este diferenţa care apare între suma consumului indicat de apometrele din apartamente şi cel indicat de contorul de branşament. Care sunt cauzele acestor diferenţe?
H. T.: Cauzele acestor diferenţe pot fi mai multe. În primul rând toţi producătorii de aparate de măsură certifică, în specificaţiile tehnice, existenţa unei toleranţe, care, în funcţie de tipul contorului şi de vechimea acestuia, poate ajunge până la +/- 5 %.
În al doilea rând, în funcţie de sensibilitatea lor, contoarele se încadrează în mai multe clase de precizie. Prin sensibilitate se înţelege debitul minim de la care va porni înregistrarea de către contor. Spre exemplu: contorul de clasa B „porneşte” înregistrarea de la 10 l/oră, în timp ce contorul de clasa R porneşte de la 5 l/oră. Contoarele de apartament, mai exact repartitoarele de costuri, sunt, în general, de clasa B. Contorul de branşament al blocului, montat de către Compania Aquaserv, este de clasa R, cu debit de pornire foarte mic. În cazul repartitoarelor de costuri din apartamente, „diferenţele” pot să apară din simultaneitatea mai multor pierderi mici, neînregistrate de aceste repartitoare, dar înregistrate de contorul de branşament.
În al treilea rând, pentru a se încadra în clasa de precizie, majoritatea aparatelor de măsură necesită un montaj perfect orizontal. De exemplu, un contor de clasa B care nu este montat perfect orizontal trece în clasa de precizie A, necesitând un debit de pornire de 2 ori mai mare! Rezultă, astfel, că acest contor va înregistra o cantitate de apă mai mică decât cea real consumată. Bineînţeles că înregistrarea de către contorul de branșament al blocului va fi cea corectă, ceea ce va duce la o diferenţă aparent inexplicabilă!
În al patrulea rând, o pierdere de apă apărută pe conductele din subsol este sesizabilă doar la o verificare efectuată de către un specialist. Deşi aceste cantităţi nu apar pe niciun repartitor de costuri din apartament, ele sunt înregistrate de contorul de branșament al blocului!
De asemenea, sunt frecvente cazurile în care, la subsolurile blocurilor, există unul sau mai multe robinete de apă. Indiferent de scopul pentru care au fost realizate aceste robinete, ele reprezintă o altă sursă generatoare de diferenţe. Plus că, de cele mai multe ori, consumul acestora este mai mare, deoarece responsabilitatea este colectivă.
Deşi sunt greu de depistat, defectele din apartamente, precum și improvizaţiile realizate de locatari determină şi ele diferenţe notabile. Astfel, conductele de ocolire a repartitoarelor de costuri pot fi oricând o sursă de alimentare pentru o maşină de spălat rufe, un WC sau o chiuvetă. Bineînţeles că aceste consumuri nu sunt înregistrate, ceea ce va duce, din nou, la o diferenţă semnificativă!
Totodată, există posibilitatea ca, din diverse motive, mecanismele contoarelor să se blocheze, astfel încât cantitatea de apă consumată să nu fie înregistrată de repartitoarele de costuri din apartament.
Toate cele enumerate nu sunt altceva decât consumuri pe care contorul de branşament le înregistrează, consumuri care vor apărea apoi ca „inexplicabile”! Reprezentanţii asociaţiei de proprietari trebuie să verifice periodic repartitoarele de costuri şi instalațiile interioare, deoarece astfel se pot evita numeroase probleme, pentru că aceste cantităţi nu apar pe niciun repartitor de costuri, dar sunt înregistrate de contorul de branşament, în baza căruia AQUASERV emite factura!
Soluţiile pentru a diminua aceste „diferenţe” până la încadrarea în toleranța de +/- 5 % la debitul minim a contoarelor, sunt următoarele:
Aparatele de măsură din apartamente (repartitoare de costuri) să fie de clasă superioară sau cel puţin egală cu cea a contorului general. Montarea repartitoarelor de costuri să respecte prescripţiile din certificatul aprobării de model emis de B.R.M.L.. Toate repartitoarele de costuri să fie sigilate. Instalaţiile interioare din apartament să fie etanşe (robinete, garnituri, rezervor WC etc.). Instalaţiile interioare din subsol şi coloanele principale/ştreangurile să nu prezinte pierderi. Şi, nu în ultimul rând, să nu existe consumatori necontorizaţi.

 

Contorizarea cu citire la distanță continuă

 

Schimbare contor mecanic cu unul cu citire la distanţă 2

Rep.: Cum decurge activitatea de citire a contoarelor?
H.T.: Pentru Asociaţiile de proprietari au fost transmise graficele de citire pentru anul 2017, iar citirea se va face la sfârşitul fiecărei luni. Graficul a fost publicat şi pe site-ul Companiei.
În cazul clienţilor care au contoare mecanice, citirea contoarelor se realizează conform unei programări care este comunicată pentru luna următoare pe factura curentă. Atunci când reprezentantul AQUASERV are acces la contor, factura este stabilită pe baza consumului real de apă. Dacă reprezentantul nostru nu are acces la contor, factura este stabilită pe baza unui consum estimat declarat de client la încheierea contractului de furnizare. Consumul de apă se stabileşte pe baza înregistrărilor contoarelor de branșament şi constituie baza de calcul a facturii de apă şi canalizare.
În altă ordine de idei, în Tîrgu-Mureş, Compania Aquaserv a instalat, aproape la toți clienții, contoare cu citire la distanță, contoare care permit citirea consumurilor de la o distanță de maxim 300 m. Acest lucru are un avantaj practic important. Reprezentanții Aquaserv pot citi contorul, chiar și atunci când nu au acces la el. Practic consumurile de pe factură sunt cele înregistrate de contor, și nu rezultă din estimări, așa cum se întâmpla în cazul contoarelor „tradiționale”, când citirea nu era posibilă, în cele mai multe cazuri, pentru că clienții nu erau acasă la momentul citirii, iar contoarele erau amplasate pe proprietate privată.
Încă de la sfârşitul anului 2015, citirea contoarelor se face lunar în Tîrgu-Mureş și trimestrial în localitățile limitrofe oraşului, precum și la sucursalele AQUASERV. Data citirii este trecută pe factură.
Menţionăm că, în viitorul apropiat, Compania Aquaserv va face demersuri pentru a înlocui toate contoarele mecanice cu contoare cu citire la distanţă. În prezent este în derulare un program cu cofinanţare europeană, în cadrul căruia se vor înlocui în Tîrgu-Mureş alte aprox. 1200 de contoare mecanice cu unele noi, care au posibilitatea de montare a modulului radio, ceea ce face posibilă citirea de la distanţă.
Dintre avantajele contoarelor cu citire la distanţă amintim: citirea lunară, facilă şi rapidă a indexului şi a informaţiilor, fără deranjul clienţilor, spre deosebire de citirea contoarelor mecanice care se realiza trimestrial şi stocarea datelor pe o perioadă de aproximativ 6 luni. Procentul de necitire a contoarelor din diverse motive este mult mai mic decât în cazul contoarelor mecanice. Alte avantaje sunt: avertizarea (alarme), pentru curgere inversă, avarie conductă, pierderi pe reţeaua interioară, fraudare contor, demontare contor din instalaţie, precum și reducerea timpilor, costului şi dificultăţii de citire a contoarelor instalate în locaţii cu acces dificil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Mureșean condamnat pentru violență

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au transmis joi, 26 noiembrie, prin intermediul unui buletin …