Annamária Porkoláb, director CJRAE Mureș: „Sistemul educațional este o provocare pentru toți” Invatamant
  • vali.covaciu
  • 0 comentarii
  • 1760 Vizualizări

Annamária Porkoláb, director CJRAE Mureș: „Sistemul educațional este o provocare pentru toți”

Annamária Porkoláb, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, a lucrat timp de 12 ani ca psiholog în cadrul Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” și, de cinci ani, de la înființarea centrului, activează în cadrul CJRAE, unde este titular din 2014. „Între timp, din 2007 a fost președinta unei asociații de unde a demisionat în septembrie când a preluat postul de conducere al CJRAE. Vineri, 24 februarie, m-am întâlnit cu Annamária Porkoláb pentru a afla mai multe despre activitatea CJRAE Mureș.

„CJRAE Mureș este direct subordonat Ministerului Educației Naționale, suntem sub coordonarea metodologică a Inspectoratului Școlar Județean și suntem finanțați de Consiliul Județean Mureș. Avem colaborări cu unitățile școlare, în ceea ce privește profesorii consilieri, profesorii logopezii și mediatorii care lucrează în cadrul unității lor.”, mi-a explicat directorul CJRAE Mureș.

Serviciile oferite de CJRAE Mureș

Serviciile oferite de CJRAE Mureș, conform ORDIN nr. 5555 din 7 octombrie 2011, sunt servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică; servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare; servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari; servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii și părinţi.

Printre activitățile, sarcinile, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională se numără și realizarea de două ori pe an a unui sondaj referitor la opțiunile școlare ale viitorilor absolvenți de clasa a VIII-a. Tot de CJRAE aparține evaluare psihosomatică a copiilor care vor împlini vârsta de 6 ani după 31 august și pe care părinții vor să-i înscrie în clasa pregătitoare.

De asemenea, „ne ocupăm și cu orientarea școlară și profesională a elevilor. Părintele depune o cerere și un dosar la secretariatul CJRAE Mureș în vederea evaluării copilului pentru a stabilii dacă are sau nu CES (cerințe educaționale speciale). SEOSP evaluează copilul după care COSP, îl orientează către școlile de masă, către școala incluzivă sau școlarizare la domiciliu”, mi-a explicat Annamaria Porkolab. „Fiecare copil cu CES trebuie să fie în tutela unui responsabil de caz, prin care să urmărim și să monitorizăm planurile de servicii educaționale care sunt implementate în cadrul fiecărei școli pentru acest copil”. Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul CJRAE Mureș, www.cjraems.ro/.

„Pe lângă acestea, mai avem și campaniile de prevenție și intervenție pe care le organizăm împreună cu unitățile școlare din județ și în parteneriat cu alte instituții publice și ONG-uri de specialitate. Anul acesta am lansat și demarat campania anti-alcool cu scopul reducerii consumului excesiv de alcool în rândul adolescenților, care continuă și în al doilea semestru cu o cercetare în domeniu. Dorim să evaluăm frecvența consumului de alcool în rândul adolescenților din județul Mureș.”, mi-a spus Annamária Porkoláb.

Consilierea și orientarea școlară a elevilor

Una din activitățile importante al CJRAE este consilierea elevilor și orientarea școlară a celor din clasele a VIII-a și a XII-a. Am întrebat-o pe Annamária Porkoláb cum se desfășoară propriu-zis aceste activități. Majoritatea profesorilor consilieri colaborează cu Liceele din Județul Mureș, cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și cu agenții economici din județ, cu Universitățile din Târgu Mureș și cu cele din alte centre universitare. De obicei se organizează ședințe de consiliere colectivă pentru clasele terminale, care cuprind mai multe etape – „Cine sunt eu? Ce-mi doresc? Încotro să mă îndrept?”, pentru a-i ajuta pe elevi să descopere, cine sunt, ce aptitudini au și care sunt ofertele școlare și profesionale pentru a putea realiza o alegere în concordanță cu aptitudini, cerințe și nevoi.

„Pentru stabilirea profilului psiho-aptitudinal, utilizăm teste de aptitudini în format electronic. Evaluăm aptitudinile generale de învățare, aptitudinile de vocabular, aptitudini de orientare în spațiu, decizionale, organizatorice etc. Aceasta ar fi o evaluarea obiectivă, dar consider că pe lângă această evaluare elevul trebuie să participe și la câteva ședințe cu consilierul prin care acesta să-l ajute să-și cunoască atuurile personale. Pentru că, pe lângă aptitudini, contează și atitudinea și interesele elevului și nu în ultimul rând ofertele școlare și tendințele de pe piața muncii. Cel mai important este ca elevul să vină cu încredere și deschidere către profesorul consilier. De asemenea, foarte important este și rolul părintelui. Încercăm să implicăm și părintele în procesul de consiliere și orientare școlară și profesională deoarece, de multe ori, așteptările părinților influențează alegerile copilului și nu întodeauna sunt în consens. În aceste situații profesorul consilier poate fi un bun mediator”, mi-a explicat directorul CJRAE.

Principalele probleme ale elevilor

„Întâlnim mai multe tipuri de probleme, începând de la neîncredere în sine, anxietăți generalizate, probleme legate de consumul de alcool și substanțe, comportamente agresive – apare și fenomenul bully-ingului, care este foarte prezent în școli. Problemele cu care vin elevii la profesorii consilieri sunt foate diferite. Multe dintre probleme sunt familiale și influențează adaptarea elevilor la școală”, mi-a spus Annamária Porkoláb.

Am întrebat-o în ce măsură un profesor consilier se poate implica în medierea unui conflict apărut între un elev și un profesor. Directorul CJRAE a răspuns că profesorul consilier se poate implica pentru a media un conflict între elev și profesor doar dacă i se solicită acest lucru din partea celor implicați. „Dacă există deschidere din ambele părți și din partea conducerii școli, atunci profesorul consilier este profesionistul care poate interveni eficient în medierea dintre părți”.

„În ultimii ani, deschiderea părinților, elevilor și a profesorilor este tot mai mare către profesorii consilieri, logopezi și mediatori. Elevii vin cu deschidere și cu încredere către noi, dar și colegii profesori colaborează cu tot mai mare deschidere cu noi, nu doar în cazul unor conflictele directe cu un anumit elev, dar și pentru a-și îmbunătăți comunicarea cu elevii și a asigura un bun management al claselor de elevi. Consider că sistemul educațional este o provocare pentru toți”, a spus Annamária Porkoláb.

Rolul mediatorilor

În continuare, Annamária Porkoláb mi-a vorbit despre activitatea și rolul mediatorilor din cadrul CJRAE Mureș. Chiar în această perioadă, „în comunitatea din Târgu Mureș, în zona Valea Rece, cu mediatorul școlar și împreună cu alte ONG-uri care lucrează pentru sprijinirea școlarizării lor, am reușit ca în primul semestru să fie școlarizați în jur de 40-50 de copii”. „A contat foarte mult faptul că avem acolo un mediator școlar care merge și face recensământul elevilor. În acest mod avem, cel puțin, o situație despre câți copii sunt în aceste zone defavorizate, câți dintre ei sunt școlarizați și câți nu sunt integrați în sistemul de învățământ. CJRAE, prin mediatori, are un rol important în relaționarea cu aceste comunități”, a adăugat Annamária Porkoláb. Concret, mediatorii îi ajută pe părinți să-și întocmească dosarele pentru înscrierea copiilor în sistemul educațional – de exemplu, să obțină adeverințe, dar urmăresc și frecvența lor la cursuri și le facilitează evaluarea și orientarea școlară.

„Mai avem mediatori în Reghin – pentru zona Apalina, în Târnăveni, Zagăr, Viișoara, Luduș-Hădăreni și Band”, a precizat Annamária Porkoláb. Pe lângă cei opt mediatorii, directorul CJRAE, a menționat că ar fi nevoie de câțiva în plus, pentru că există zone cu probleme care sunt descoperite, cum ar fi zonele comunelor Deaj și Țigmandru. „De asemenea, în Târgu Mureș, ne-ar mai trebui un mediator pentru Școala Gimnazială „Serafim Duicu”, deoarece în oraș avem doar un singur mediator”.
„Anul acesta mi-am propus să cunosc personal toată rețeaua, de la cabinetele profesorilor consilieri, la cele logopedice și la cele ale mediatorilor. Pe viitor îmi doresc să găsim noi modalități de finanțare prin proiecte și de a colabora cu instituții de profil și cu ONG-uri.”

Necesitatea suplimentării spațiilor

Principalele obiective ale directorul CJRAE Mureș sunt dezvoltarea infrastructurii instituției și dezvoltarea unei culturi organizaționale funcționale și eficiente. „Consider că este foarte important să sprijinim profesioniștii noștri prin toate modalitățile existente. Chiar înainte să fiu director am încercat să sprijin munca colegilor prin organizarea de conferințe de specialitate, realizarea revistelor CJRAE Mureș și cursuri de formare profesională. În ultimii doi ani am autorizat un curs de Specialist în activitatea de coaching și am mai acreditat cursuri de formare profesională cu credite în cadrul MEN, astfel încât angajații noștri să primească gratuit cursurile de formare profesională. Consider că pentru creșterea calității serviciilor oferite în cadrul CJRAE Mureș cel mai important este creșterea satisfacției angajaților. De aceea, acesta a fost primul pas în activitatea noastră, ca angajații CJRAE Mureș să fie mulțumiți, să se simtă bine alături de noi și să dezvoltăm un spirit de echipă în CJRAE”, a precizat Annamária Porkoláb.

În ceea ce privește spațiile în care funcționează Centrul Județean de Resurse și Asistență Organizațională, pe lângă întreținerea cabinetelor de asistență psihopedagogică și cabinetele logopedice, Annamária Porkoláb își dorește și găsirea unei soluții pentru suplimentarea sălilor în care își desfășoară activitatea propriu-zisă instituția.

„Spațiul în care funcționăm este compus din trei birouri de aproximativ 16 mp, în clădirea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș, în momentul de față, suntem 10 angajați care lucrăm permanent aici. Aceasta nu ar fi o problemă atât de mare, dar de noi aparține și Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, care este una dintre responsabilitățile noastre principale. SEOSP evaluează aproximativ în medie lunar 50 de copii și părinții acestora. Tot aici se întrunește și Comisia Județeană de Orientare Școlară și Profesională, iar spațiile noastre sunt foarte mici”, mi-a spus directorul CJRAE. „Chiar săptămâna aceasta am depus cerere pentru a obține mai multe spații, pentru că aici nu mai sunt spații disponibile, în această clădire funcționând și Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Casa Corpului Didactic”.

Proiecte pe fonduri structurale

„La fel de importante consider și proiectele. Am și depus în noiembrie un proiect prin fonduri structurale POCU (Programul Operațional Capital Uman) „Școală pentru toți” în parteneriat cu șase unități școlare și Primăria comunei Cristești. Acest proiect ne va da oportunitatea să asigurăm asistență psihopedagogică, terapie logopedică și servicii de mediere și în unitățile școlare unde nu avem specialiști angajați. În județul Mureș, în afară de orașe, în mediul rural nu prea avem profesori consilieri și logopezi, pentru că deja fiecare dintre cei 59 de psihologi are câte o mie de elevi și logopezii se ocupă în medie peste 40 de copii pe săptămână.”, a precizat Annamária Porkoláb, pentru a sublinia importanța proiectelor. Apoi, mi-a explicat că este mare nevoie de serviciile de asistență psihopedagogică mai ales în zone ca Deaj, Viișoara, Acățari și Crăciunești, unde sunt număr foarte mulți de elevi, „dar nu putem trimite psihologi și logopezi pentru că nu avem posturi. Prin acest proiectul descris, dacă vom obține finanțarea, vom putea oferi timp de trei ani de zile servicii de consiliere, logopedie și psihopedagogice prin profesori de sprijin”.

Pentru a sărbătorii cei 5 ani de la înființare CJRAE Mureș organizează pe 6 mai 2017 Conferința cu participare internațională „Rolul educației în dezvoltarea identității culturale ale elevilor.” Conferința va fi organizată la Palatul Culturii din Târgu Mureș în parteneriat cu ISJ Mureș și Consiliul Județean Mureș.

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandari



Citeste Zi de Zi Online


 

 

 










 

 

 

Print


 





Transilvania Business

ARHIVE

error: Content is protected !!