Home / Invatamant / INTERVIU. Inspectorul şcolar general al judeţului Mureş despre problema Liceului Teologic Romano-Catolic: “IŞJ Mureş este prins într-o luptă care nu îi aparţine!”

INTERVIU. Inspectorul şcolar general al judeţului Mureş despre problema Liceului Teologic Romano-Catolic: “IŞJ Mureş este prins într-o luptă care nu îi aparţine!”

Inspectorul şcolar general al judeţului Mureş, prof. dr. Mioara Kozak, detaliază în interviul următor care este poziţia Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş cu privire la situaţia actuală a Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureş. Cine sunt cei care nu doresc, din diverse motive şi interese, deblocarea situaţiei? Care este soluţia legală propusă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş? Două din multiplele întrebări la care întreaga comunitatea din Târgu-Mureş aşteaptă răspunsuri pertinente pentru soluţionarea problemei de la Liceul Teologic Romano-Catolic…

Reporter: Problema Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureş este în continuare de actualitate. Ce măsuri aţi luat în ceea ce priveşte acest liceu?

Prof. dr. Mioara Kozak, inspector şcolar general al judeţului Mureş: Am abordat problema Liceului Teologic Romano-Catolic ca pe o problemă a comunităţii din care facem parte, încercând ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş să aibă un rol de catalizator în ceea ce priveşte găsirea unei soluţii care să apere interesele elevilor şi ale profesorilor din această unitate de învăţământ. Am spus întotdeauna că trebuie să ne asumăm această şcoală, pentru că ea există, şi să găsim o soluţie legală pentru funcţionarea ei. Iar asta, pentru că eu cred cu convingere că educaţia pentru alteritate şi toleranţă face parte din paradigma noilor educaţii, fiind definită şi ca o educaţie a diferenţei – a cunoaşterii, a înţelegerii, a respectului diferenţelor. Ce mai trebuie înţeles, în schimb, este că ea se adresează tuturor partenerilor educaţionali, căutând să-i sensibilizeze faţă de respectarea diversităţii, alterităţii, solidarităţii. Prima preocupare a fost să identific soluţiile care să asigure structura de conducere a acestei instituţii, fără de care Liceul Teologic Romano-Catolic nu putea funcţiona. Astfel, numirea unui director, măsură tergiversată din noiembrie 2016, asigură acum desfăşurarea normală a procesului instructiv-educativ în această şcoală, fiind un semn de respect şi recunoaştere a eforturilor profesorilor şi elevilor deopotrivă pentru desfăşurarea actului de educaţie.

Rep.: Faceţi referire la ceea ce aţi întreprins până în prezent. Ce se întâmplă în viitor cu acest liceu?

M.K.: Aş răspunde punând problema Liceului Teologic Romano-Catolic într-un context mai larg,  acela al reţelei şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 pentru municipiul Târgu-Mureş. În ciuda demersurilor făcute de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş începând cu luna decembrie 2016 – întâlniri la nivelul Primăriei municipiului Târgu-Mureş, întâlniri cu consilierii locali, consultări la nivelul Consiliului Judeţean şi al Prefecturii Mureş, adrese, informări şi solicitări transmise înspre aceste instituţii, cei care trebuie să îşi asume un proiect de reţea şcolară pentru municipiul Târgu-Mureş – Consiliul local/administraţia publică locală, se pare că rămân cantonaţi într-un discurs politic şi atât, blocând în continuare acest parcurs. Ţin să precizez că suntem astăzi în situaţia în care, depăşindu-se toate termenele şi derogările acordate de Ministerul Educaţiei Naţionale, derogări acordate la solicitarea IŞJ Mureş în speranţa că vom găsi soluţii pe plan local, nicio unitate de învăţământ din Târgu-Mureş în acest moment nu poate fi cuprinsă în Hotărârea de Guvern din luna aprilie, care aprobă reţeaua şcolară naţională pentru anul şcolar 2017-2018, neexistând, până la acest moment, o Hotărâre de Consiliu Local în acest sens.

Rep.: Şi care este situaţia reţelei şcolare? Care sunt paşii care trebuiau urmaţi şi unde este blocajul?

M.K.: Situaţia în care ne aflăm ar putea fi definită astfel: Reţeaua şcolară sau despre demagogie…Reiau etapele care ar trebui să clarifice, şi pentru unii şi pentru ceilalţi, consilieri locali şi părinţi, ordinea ce trebuie respectată conform legislaţiei în vigoare, pentru a avea o reţea şcolară. Conform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5777/22 noiembrie 2016, “organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape: a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local; b) transmiterea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local către inspectoratul şcolar, cu solicitarea de emitere a avizului conform de către acesta din urmă; c) transmiterea avizului conform către autorităţile administraţiei publice locale care vor aproba reţeaua şcolară; d) aprobarea prin hotărâre a consiliului local a reţelei şcolare; e) emiterea, de către inspectorul şcolar general, a deciziilor aferente organizării reţelei şcolare. Solicitarea de emitere a avizului conform este însoţită de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propusă să funcţioneze în anul şcolar următor.”

Rep.: Primăria, respectiv Consiliul Local susţine că v-a transmis proiectul de reţea şcolară…

M.K.: Ceea ce noi am primit este o dovadă a lipsei de seriozitate, profesionalism şi asumare a responsabilităţii. Am primit într-adevăr o… adresă cu pretenţia de proiect de reţea şcolară, din partea Direcţiei Şcoli din cadrul Primăriei, semnată doar de directorul adjunct al acestei Direcţii, însoţită de următoarele precizări: “prezentul document nu produce efecte juridice ”, “IŞJ Mureş poate face modificări” – complet eronat! IŞJ emite aviz conform, nu poate modifica proiectul! “pentru Liceul Teologic Romano-Catolic veţi decide asupra legalităţii  înfiinţării acestuia”. IŞJ ??? Aşa-numitul “proiect de reţea şcolară” nu respectă prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5777/22 noiembrie 2016, lucru care a generat de altfel reacţii din partea Ministrului Educaţiei Naţionale care a solicitat în repetate rânduri autorităţilor locale să se pronunţe clar şi fără echivoc în ceea ce priveşte Liceul Teologic Romano-Catolic: “autorităţile administraţiei publice locale din Târgu-Mureş trebuie să propună, pentru anul şcolar 2017-2018, funcţionarea unităţii de învăţământ sau desfiinţarea, prin divizare totală a acesteia. În condiţiile în care se propune funcţionarea, trebuie precizat modul de organizare al unităţii de învăţământ şi precizarea expresă a statutului juridic al acesteia: cu personlitate juridică sau structură arondată la o altă unitate de învăţământ cu personalitate juridică, care trebuie nominalizată. Pentru oricare variantă propusă, solicitarea transmisă IŞJ Mureş în vederea emiterii avizului conform, trebuie însoţită de un raport argumentativ explicit.”

Rep.: Există voci ale comunităţii maghiare care susţin că v-aţi antepronunţat în ceea ce priveşte Liceul Teologic Romano-Catolic, nealocând clase de început de ciclu la acest liceu…

M.K.: Discursurile demagogice ale politicienilor mă interesează mai puţin, mi-aş dori asumare din partea lor şi nu poziţii în care ,,se ia act…” – aşa cum au făcut în Hotărârea Consiliului Local 43 din 10 februarie 2017,  Hotărâre care a fost, de altfel, notificată de Instituţia Prefectului!. Spre deosebire de lumea politicului, pot să afirm că eu nu sunt în situaţia de a aduna voturi. Dincolo de orgoliile şi bătăliile politice, cred că primează politica educaţională, singura pe care IŞJ Mureş o aplică! Din păcate, consider că în acest moment IŞJ Mureş este prins într-o luptă care nu îi aparţine şi cu care îi este foarte greu să se identifice. Şi se mai află în situaţia ingrată în care toţi actorii implicaţi în subiectul Liceul Teologic Romano-Catolic s-au îndreptat doar împotriva IŞJ: avem procese pe rol deschise de Primărie, de părinţii elevilor de la Colegiul Naţional „Unirea”, de părinţii elevilor de la Liceul Teologic Romano-Catolic, precum şi o plângere prealabilă din partea Liceului Teologic Romano-Catolic. De la preluarea mandatului, am avut un dialog permanent, deschis şi transparent cu părinţii elevilor de la Liceul Teologic Romano-Catolic, cu profesorii acestei şcoli şi am considerat că este o datorie morală şi instituţională, în egală măsură, să găsesc soluţii pentru problemele lor. Am fost într-un dialog permanent, la fel de deschis şi transparent şi cu reprezentanţii comunităţii maghiare şi cu toţi reprezentanţii autorităţilor locale, indiferent de culoarea politică, prezentând soluţii care să protejeze elevii şi profesorii acestui liceu. Este foarte uşor să ai discursuri demagogice în presă, în condiţiile în care te ascunzi în spatele unor formule vagi şi care nu asumă nicio responsabilitate atunci când eşti în poziţia de consilier local, de exemplu! De ce consilierii UDMR, împreună cu ceilalţi consilieri locali, nu au avut o poziţie fără echivoc în ceea ce priveşte reţeaua şcolară? De ce au „luat act” doar? Cred cu tărie în faptul că politicienii, aleşii locali au obligaţia de a-şi asuma prin vot decizia în ceea ce priveşte Liceul Teologic Romano-Catolic, şi nu să facă doar declaraţii de presă de solidaritate, dar lipsite de conţinut. De ce nu se doreşte ca procesele care sunt pe rol să se finalizeze şi să avem o poziţie clară în ceea ce priveşte legalitatea acestei şcoli? Părinţii elevilor de la Liceul Teologic Romano-Catolic fac cereri de intervenţie succesive, la fiecare termen de judecată, în procesele pe rol, în scopul tergiversării soluţionării acestora. Într-adevăr, nu s-au acordat clase de început de ciclu, neputând face abstracţie de situaţia juridică neclară a acestui liceu şi de inexistenţa reţelei şcolare pentru anul şcolar viitor. Aş dori să îi întreb pe politicienii UDMR, ca pe toţi consilierii locali de altfel, dacă îşi asumă faptul că s-ar putea ajunge la situaţia în care să nu fie recunoscuţi anii de şcoală ai acestor elevi, ba chiar anii de muncă ai profesorilor? În ceea ce ne priveşte, recunosc că am preferat răul cel mai mic! Da, Consiliul de Administraţie al IŞJ a luat această decizie, considerând-o singura posibilă în actualul context, ţinând cont de faptul că Hotărârea Consiliului Local 271 din 2014 privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic a fost anulată printr-o hotărâre definitivă pronunţată de către instanţă. Am propus ca aceste clase de început de ciclu să le alocăm Colegiului Naţional „Unirea”, respectiv Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”, pentru ca ele să poată funcţiona într-o structură asupra căreia nu planează niciun fel de îndoială, până la clarificarea situaţiei juridice a Liceului Teologic Romano-Catolic. Nu a fost un demers agreat de nici una dintre aceste şcoli, deşi ar fi permis ca activitatea de învăţământ să se deruleze în continuare iar elevii să aibă cel mai puţin de suferit! Tot ca dovadă a demagogiei, da-ţi-mi voie să precizez faptul că Liceul Teologic Romano-Catolic nu are în acest moment elevi în clasa a IV-a, pentru care să fie nevoie de continuitate în clasa a V-a.

Rep.: În presă a apărut informaţia că UDMR susţine protestele iniţiate de civili pentru Liceul Teologic Romano-Catolic”…

M.K.: Nu cred deloc în faptul că problemele şcolii se pot rezolva în stradă, nu cred că încurajarea patimilor şi pasiunilor ce pot lua naştere prin acţiuni de protest sunt benefice climatului multicultural în care dorim să trăim. Prefer, în calitatea mea de dascăl, calea dialogului civilizat, calea asumării şi a identificării de soluţii în care nimeni să nu aibă de suferit. Acest lucru îmi propun să îl educ în elevii cărora le veghez devenirea umană, acelaşi lucru îl aplic în ceea ce fac în calitate de inspector şcolar general. De aceea am ales, conştient, de fiecare dată, calea dialogului civilizat, chiar dacă de multe ori acest lucru nu a fost respectat, dialogul fiind tradus în presiuni, ameninţări din partea părinţilor sau, în unele cazuri, prin părăsirea sălii de şedinţe de către unii dintre consilierii locali, demonstrând astfel lipsa importanţei acestui subiect pentru ei. Am găsit totuşi şi deschidere şi disponibilitate în rândul unora dintre aleşii locali, dar, din păcate, plasându-ne doar la nivel declarativ, al bunelor intenţii, nu putem rezolva sau finaliza ceva.

Rep.: Cum vedeţi totuşi rezolvarea situaţiei de la Liceul Teologic Romano-Catolic?

M.K.: Într-un singur fel: Fără abordări politice, emoţionale, pătimaşe… Cu echilibru şi toleranţă, respectând legea! Şi doar în condiţiile în care ambiţiile tuturor sunt subordonate unui singur scop, acela de a ne asuma responsabilitatea ce ne revine fiecăruia în ceea ce priveşte această şcoală şi nu pierzându-ne într-un schimb de adrese păgubos, într-un iureş al declaraţiilor fără substanţă şi finalitate! Regret că prin încrâncenarea politică suntem dispuşi să sacrificăm valori mult mai importante pentru timpul şi spaţiul în care trăim: educaţia, toleranţa, dialogul, responsabilitatea, respectul – valori mult mai apropiate secolului al XXI-lea! Personal, voi analiza dacă pot să mă identific în continuare cu această stare de fapt.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Dorim foarte mult ca municipiul Târgu Mureș să devină cât mai curând un oraș inteligent!

Dorim foarte mult ca municipiul Târgu Mureș să devină cât mai curând un oraș inteligent! …