Home / Invatamant / Bucuria și mândria de a fi student la UMF Tîrgu Mureș

Bucuria și mândria de a fi student la UMF Tîrgu Mureș

Distribuie

De peste șapte decenii, Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Tîrgu Mureș formează mii de medici și farmaciști pentru a se dedica celei mai nobile misiuni puse în slujba omului, salvarea vieții. Să fii student la UMF Tîrgu Mureș, o universitate de top, competitivă și cu o viziune modernă, este o bucurie și o mândrie.

Universitatea a anunțat organizarea examenului de admitere, conform Regulamentului propriu, pentru programele de studii acreditate/autorizate de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie. Candidaţii la concursul de admitere din sesiunea iulie 2017 se pot înscrie la un singur program de studii.

La programele de studii Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.

azamfireiModalitatea de înscriere, calendarul de concurs și locul în care se vor desfășura probele scrise sau practice ale concursului de admitere, pentru toate programele de studii, vor fi anunțate, în timp util, pe site-ul Universității. Candidații sunt sfătuiți să consulte periodic secțiunea dedicată admiterii 2017 pentru fi la curent cu informaţiile oficiale.

De asemenea, UMF Tîrgu Mureș organizează, în perioada februarie – aprilie 2017, cursuri de pregătire la biologie și chimie organică, pentru viitorii candidaţi la admitere. Cursurile au drept scop aprofundarea materiei prin parcurgerea sistematică a capitolelor din cărțile de pregătire pentru admitere. Înscrierea candidaților se realizează online, iar la sfârșitul fiecărui curs de pregătire elevii vor susține un test din capitolele abordate în acea zi, fiind un mod de verificare a cunoștințelor și de conștientizare a lacunelor existente în materie.

În cele ce urmează, vă prezentăm programele de studii de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie, infrastructura didactică și de cercetare, oportunitățile de viitor și mesajele decanilor celor trei facultăți: prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi, decanul Facultății de Medicină, conf. univ. dr. Cristina Bică, decanul Facultății de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Daniela-Lucia Muntean, decanul Facultății de Farmacie, precum și mesajul prof. univ. dr. Nicolae Neagu, șeful Disciplinei Științele Motricității.

2 MEDICINAFacultatea de Medicină

Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș a fost înființată în urmă cu peste 70 de ani prin decretul Majestății Sale Regele Mihai I al României și este în prezent un reper în domeniul sănătății la nivel național și internațional.

În Facultatea de Medicină studiază peste 3.500 de studenți la programele de studii de licență, la care se adaugă studenți masteranzi sau doctoranzi. Numeroși medici rezidenți din toate specialitățile medicale se află, de asemenea, sub îndrumarea cadrelor didactice ale Facultății de Medicină care activează în Clinicile universitare din Tîrgu Mureș.

umf tg muresProgramele de studii de licență cuprind: Medicină, Asistență Medicală Generală, Balneo-Fiziokinetoterapie și Recuperare, Nutriție și Dietetică, Educație Fizică și Sport. La Tîrgu Mureș există trei linii de predare: română, maghiară și engleză, expresie a unei Universități moderne, multiculturale și armonioase. Absolvenții Facultății de Medicină își pot continua studiile prin programele de masterat, prin programul de doctorat sau prin programele de educație medicală continuă, sub formă de cursuri postuniversitare, simpozioane, conferințe, congrese sau școli de vară.

Infrastructura didactică și de cercetare a Universității noastre, alături de Centrul de simulare și abilități practice și baza sportivă remarcabilă, reprezintă un motiv suplimentar pentru studenții care aleg Facultatea de Medicină de la Tîrgu Mureș pentru a urma această profesie nobilă. Aceștia primesc tot sprijinul conducerii Facultății și Universității pentru proiectele proprii: științifice, culturale, artistice și sportive, în Tîrgu Mureș activând numeroase organizații studențești. Programele de mobilități naționale – TRANSMED și internaționale – ERASMUS, FOGARTY, SCORE-SCOPE, BALASSI, permit schimburi de idei și de valori și sunt în permanență încurajate și susținute.

Din anul 2016 la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș se desfășoară un amplu proiect de reformă curriculară care are ca scop principal învățământul centrat pe student și dezvoltarea maximală a abilităților practice și de comunicare ale studenților și absolvenților. Strategia de reformă curriculară cuprinde trei mari direcții: adaptarea curriculei la standardele actuale ale învățământului medical, un sistem de predare centrat pe student și un mod unitar de evaluare a studenților în cadrul aceluiași program de studii.

4 MEDICINAStudenții Facultății de Medicină sunt organizați în trei ligi sau asociaţii studenţeşti (română, maghiară și engleză), unități dinamice, armonizate, în colaborare continuă, care se implică în organizarea eficientă de acțiuni științifice, culturale și sportive:

– organizarea şi participarea la Congresul studențesc internațional Marisiensis (în limba engleză) şi la Congresul studențesc internațional TDK (în limba maghiară);

– Cursurile de pregătire pentru admitere (februarie-mai) pentru viitorii studenți ai Facultății de medicină, program coordonat cu ajutorul cadrelor didactice din domeniu;

– Programele de simulare a admiterii la Facultate de medicină (martie și iulie), coordonate exclusiv de ligile studențești;

– Zilele porților deschise ale UMF Tîrgu Mureş (aprilie-mai) – o acţiune prin care elevii din clasele terminale ale liceului au şansa de a descoperi aspecte ale universului medical printr-un tur al universității;

– Școala de vară pentru elevi (iulie) – proiect organizat de UMF și Liga studenților;

– Programul de training Tabăra Bobocilor – ținta programului fiind integrarea bobocilor în viaţa universitară;

– Elaborarea broșurii „Ghidul Bobocului”, dedicată bobocilor, conținând toate informațiile necesare ușurării acomodării cu noul stil în viaţa universitară;

– Caravana UMF Tîrgu Mureș în licee (septembrie-noiembrie) – proiect care constată în vizitarea unui număr mare de licee din orașe cu grad de absorbție ridicat în ceea ce privește studenții din cadrul UMF Tîrgu Mureș;

– Transmed – Program cu tradiție de peste 17 ani, care constă în efectuarea de schimburi studențești inter-universitare cu scopul de a oferi studenților mediciniști posibilitatea de a lua contact cu alt mediu academic medical din țară; 

– organizatiile studențești ale UMF Tîrgu Mureş sunt membre ale FASMR (Federatia Asociatiilor Studentesti Medicale din Romania) alături de asociaţiile studenţilor medicinişti din Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iasi, Oradea, Sibiu, Timișoara. Preşedintele ales în funcţie al FASMR pentru anul 2016-2017, este student în anul VI la Facultatea de Medicină a UMF Tîrgu Mureş, Marius Beleaua, preşedinte al LSTGM (Liga Studenţilor din Tîrgu Mureş) în perioada 2014-2016.

Noi, cadrele didactice ale Facultății de Medicină, avem datoria de a modela studenții încă din prima lor zi de „boboci” la Medicină, când sunt adevărate „celule STEM nediferențiate, TOTIPOTENTE” și care vor deveni, după foarte mulți ani de la absolvirea Facultății de Medicină, „celule mature, competente, înalt specializate”.

Dragii mei, vă aștept cu mare plăcere să ne cunoaștem cât mai bine și să colaborăm într-un mediu academic de excepție în care veți simți din plin bucuria și mândria de a fi student la Medicină la Tîrgu Mureș.

Cu aleasă prețuire,

Prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi

Decanul Facultății de Medicină

dana-badau-si-nicolae-neaguUn nou program de studii de masterat: Educație fizică și consiliere sportivă

Începând cu anul universitar 2017-2018, UMF Tîrgu Mureș își va dezvolta oferta educațională cu încă un program de studii masterale – Educație fizică și consiliere sportivă – care continuă și aprofundează programul de studii de licenţă de trei ani – Educație fizică și sportivă – noul program fiind acreditat ARACIS în anul 2016. Acest demers vine să răspundă nevoilor unui număr considerabil de absolvenți ai programului de studii de licență de trei ani, care doresc continuarea studiilor masterale în domeniu, pentru a ocupa posturi didactice din învățământul liceal sau superior, ca profesori titulari.

Noul program de studii va asigura aprofundarea și pregătirea a două profesii, ambele prevăzute în Codul Ocupațiilor din România, respectiv, profesor de educație fizică și sport, pentru învățământ liceal și postliceal și, cu titlu de premieră națională, ocupația de consilier sportiv, în diverse instituții de profil.

Durata studiilor va fi de doi ani, cursuri de zi, în format modular, structurată în patru semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile ECTS. Absolvenții programului dobândesc titlul de master, ca profesor de educație fizică și sport, respectiv, cel de consilier sportiv, acumulând un număr total de 300 de credite ECTS, astfel: 180 credite, în urma absolvirii ciclului de studii de licență, plus 120 de credite, în urma absolvirii ciclului de studii de masterat.

8 ED FIZICAOcupația de profesor de educație fizică și sport

Programul de studiu are ca scop formarea de profesori de educație fizică și sport, cu înaltă calificare, pentru nivele de învățământ liceal și postliceal, respectiv, universitar şi de cercetare (cu doctorat), în domeniul Științei sportului și educației fizice, disciplinele care vor fi studiate fiind compatibile cu cele la nivel european, programul dobândind și o dimensiune internațională, alături de alte specializări ale universităţii, deja aflate la acest nivel calitativ și de recunoaștere academică, dincolo de granițe. UMF Tîrgu Mureș este, deja, un brand cu recunoaștere internațională.

Absolvenții cu această ocupație îşi vor putea desfăşura activitatea în diverse unități de învățământ, de la nivel gimnazial până la nivel de învățământ superior: școli gimnaziale, colegii naționale, colegii tehnologice, licee teoretice, licee tehnologice, licee vocaționale (sportiv, pedagogic, de artă, militar și de culte), școli postliceale, instituții de învățământ superior. Planul de învăţământ oferă flexibilitatea şi deschiderea necesare, pentru ca absolvenţii să poată intra direct pe piaţa muncii sau să îşi continue studiile doctorale în domeniul Științei sportului și educației fizice sau în alte domenii adiacente, putând să devină, numai cu această condiție, cadre didactice universitare.

Ocupația de consilier sportiv

Cei care doresc să devină consilier sportiv, ocupație care figurează – și ea – în Codul Ocupațiilor din România, pe baza competențelor profesionale, a cunoștințelor de specialitate și a abilităților specifice, vor putea ocupa posturi în diverse instituții de profil: cluburi și asociații sportive, direcții județene de tineret și sport, federații sportive, instituții administrative, fundații, asociații, care au ca domeniu activitatea sportivă etc.

Aceștia vor putea acorda asistență unor persoane sau grupuri implicate în activitatea sportivă, în vederea soluționării unor probleme specifice. Consilierea sportivă vizează o activitatea de consultanță și suport, prevenire și intervenție, remediere și optimizare a activității sportive instuționalizate, dar și a sportivilor sau antrenorilor, de către o persoană cu expertiză de specialitate, consilierul sportiv. Implementarea și dezvoltarea procesului de consiliere sportivă se încadrează în tendințele actuale, specifice contextului european, de extindere a unor noi ocupații, impuse de evoluția socio-economică și culturală din spațiul comunitar.

umfAdmiterea

Selecţia candidaţilor se va face pe baza Metodologiei Admiterii 2017, elaborată de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, în care se prevede că pot candida, în ciclul universitar de masterat, absolvenţii programelor de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică (domeniul Educație fizică și sport), dar şi absolvenţi ai altor facultăţi, nivel licență, cu preocupări demonstrate – prin documente – în domeniul masteratului.

La admitere se va lua în considerare dosarul de absolvent (CV, media anilor de studii de licenţă, media examenului de licență etc) şi nota obținută la un interviu de evaluare. Candidaţii vor prezenta o adeverinţă medicală de sănătate, conform cerinţelor legale.

Diploma de absolvire

La finalizarea studiilor programului de master, studenţii primesc diploma de master şi suplimentul la diplomă, care respectă întocmai cerinţele legale în vigoare.

Centrul sportiv din campusul universitar

UMF Tîrgu Mureș deține una dintre cele mai complexe și bine dotate baze sportive universitare din România, încadrându-se în constructul educațional al marilor universități din Europa și din lume, care, pe lângă misiunile lor academice principale, acordă o atenție deosebită asigurării condițiilor necesare sănătății studenților, prin mișcare sistematică și sport universitar. Baza sportivă și de recuperare este formată din șase săli de sport, șase terenuri de sport în aer liber și o modernă piscină acoperită.

Prof. univ. dr. Nicolae Neagu,

Disciplina Științele Motricității

10 MEDICINA DENTARAFacultatea de Medicină Dentară

Reporter: Vă rugăm să ne faceți o scurtă prezentare a Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF Tîrgu Mureș.

Conf. univ. dr. Cristina Bică, decanul Facultății de Medicină Dentară: Începuturile învăţământului medical stomatologic mureşean se regăsesc în anul 1948. Cele aproape 70 de promoţii de absolvenţi, formaţi şi dedicaţi unei profesii nobile, alături de cadrele didactice cu experienţă, au clădit imaginea competitivă, recunoscută a facultăţii în plan naţional şi internaţional. Baza de învăţământ la standarde europene garantează desfăşurarea unui proces educaţional modern, dinamic, cu activităţi complexe. Structura activităţilor didactice a fost adaptată permanent la cerinţele de modernizare a învăţământului, cu particularităţile specifice domeniului medicină dentară. S-au perfecţionat planurile de învăţământ, programele analitice ale disciplinelor, metodele de predare, instruire şi evaluare ale studenţilor. Participanţii la formele de învăţământ organizate (licenţă, doctorat, studii postuniversitare) sunt din ce în ce mai numeroşi, dar şi mai exigenţi faţă de conţinutul şi calitatea activităţilor didactice. Sub îndrumarea cadrelor didactice ale facultăţii, în cadrul activităţilor clinice componente ale procesului educaţional al studenţilor şi medicilor rezidenţi şi în corelaţie cu caracterul antreprenorial al profesiei de medic dentist, în cadrul facultăţii este efectuată o gamă largă de servicii medicale de specialitate.

Rep.: Câteva cuvinte despre admitere și oferta educațională. Ce trebuie să știe un viitor candidat la Facultatea de Medicină Dentară?

Conf. univ. dr. Cristina Bică: Oferta educaţională a facultăţii noastre cuprinde 3 programe de studii universitare de licenţă: Medicină Dentară, Medicină Dentară-limba engleză şi Tehnică Dentară. Primele două programe asigură pregătirea studenților, timp de 6 ani, structuraţi în 12 semestre, utilizându-se sistemul creditelor transferabile (360 ECTS). Programul Tehnică Dentară are o durată de 3 ani şi este structurat în 6 semestre (180 ECTS). Procesul educativ al studenţilor asigură formarea de cunoștințe, competențe și abilități, care vor servi, atât pentru formarea profesională, cât şi ca liant de comunicare şi inter-relaţionare cu alţi specialişti în domeniul sănătăţii.

12 MEDICINA DENTARALa Facultatea de Medicină Dentară, în cadrul programului de studiu Medicină Dentară, cursurile se desfăşoară în limbile română sau maghiară, iar activităţile practice şi stagiile clinice în limba română. Începând cu anul universitar 2014-2015, a fost iniţiat programul de studii Medicină Dentară în limba engleză, caracterizat prin desfăşurarea cursurilor în limba engleză, a lucrărilor practice din anii I-III în limba engleză şi începând cu anul IV de studiu, activităţile practice de specialitate şi stagiile clinice care impun relaţionarea cu pacientul, se vor desfăşura în limba română.

Pentru a deveni student la Facultatea de Medicină Dentară, candidaţii trebuie să se înscrie şi să participe la concursul de admitere care are loc în luna iulie.

Modalitatea de admitere la programul de studiu Medicină Dentară este identică cu cea de la Medicină, proba de concurs tip test grilă din Biologie sau din Chimie organică, având o pondere de 90% din media concursului de admitere. Media examenului de bacalaureat are o pondere de 10% din nota finală de la examenul de admitere. În sesiunea de admitere din iulie 2016 s-au înscris 153 de candidati la limba română (concurenţă 4,37 candidaţi/loc – raportat la 35 de locuri bugetate) şi 103 de candidaţi la limba maghiară (concurenţă 2,94 candidaţi/loc – raportat la 35 de locuri bugetate).

Viitori studenţi la Tehnică Dentară trebuie să promoveze examenul de admitere care constă într-o probă scrisă tip test grilă din Biologie cu pondere de 70% din media concursului de admitere. Bacalaureatul are o pondere de 30% pentru candidaţii la Tehnică Dentară. La acest program de studiu, în sesiune de admitere din iulie 2016, s-au înscris 66 de candidati (concurenţă 4,40 candidaţi/loc – raportat la15 locuri bugetate).

Atât la Medicină Dentară, cât şi la Tehnică Dentară, există şi locuri cu taxă (30 respectiv 15) care se ocupă în ordinea mediilor, după ce locurile bugetate au fost completate.

13 MEDICINA DENTARARep.: Care sunt dotările de care beneficiază Facultatea de Medicină Dentară și implicit studenții care se pregătesc să devină medici dentiști?

Conf. univ. dr. Cristina Bică: Dacă ne referim strict la disciplinele de specialitate stomatologică, care au ponderea 2/3 din totalul materiilor pe care studentul de la Medicină Dentară le parcurge în întreg ciclul de licenţă, activitatea educaţională se desfăşoară în Centrul Integrat de Medicină Dentară, o bază de învăţământ modernă, cu dotări la standarde europene, şi în Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. Activităţile preclinice aferente primilor ani de studiu şi activităţile clinice medicale ale studenţilor noştri se desfăşoară în spaţiile şi laboratoarele didactice ale Universităţii, precum şi în unităţile sanitare publice.

14 MEDICINA DENTARAÎn Centrul Integrat de Medicină Dentară se regăsesc amfiteatre modulare, săli de seminar, compartimentul de triaj al pacienţilor, un compartiment de radiologie, laboratorul de tehnică dentară, compartimentul de simulare. Zona destinată exclusiv activităţii clinice a studenţilor şi rezidenţilor, dotată cu 84 de unituri dentare, cuprinde Compartimentul Triaj, Compartimentul de Medicină Dentară Preventivă şi Comunitară, Compartimentul de Odontologie-Endodonţie-Parodontologie, Compartimentul de Protetică Dentară şi Reabilitare Orală, Compartimentul de Pedodonţie-Ortodonţie. Acesta din urmă este dotat cu recepţie şi sală de aşteptare separată pentru copii. Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială activează într-un sediu nou, dotat cu cabinete medicale, compartiment de radiologie, săli de operaţie, saloane ATI, saloane pentru pacienţi, săli de tratament.

Ca strategie pe termen mediu, Facultatea de Medicină Dentară are în vedere demararea proiectului Centrul de Simulare în Medicina Dentară prin reamenajarea şi modernizarea compartimentului actual de simulare, cu rolul de a optimiza activităţile didactice şi de a dezvolta abilităţile practice ale studenţilor. De asemenea, dotarea compartimentului de radiologie cu echipament Cone Beam CT şi modernizarea laboratorului de tehnică dentară.

Rep.: Ce sfaturi aveți pentru liceenii care își doresc să devină studenți ai Facultăţii de Medicină Dentară?

Conf. univ. dr. Cristina Bică: Sfaturile poartă amprenta experienţei celui care le dă. Dacă totuşi ar fi sa dau câteva sfaturi, acestea ar fi următoarele: să vă implicaţi în ceea ce faceţi, să învăţaţi continuu, să vă preţuiţi şi să vă apreciaţi corect, să fiţi perseverenţi mereu!

15 FARMACIEFacultatea de Farmacie

Profesia de farmacist – un angajament pentru o misiune care depășește limitele altei profesii, întotdeauna europeană, niciodată izolată în mod absolut în propriile-i granițe.

Farmacistul – profesionistul din domeniul sănătății care intervine în toate etapele vieții unui medicament, de la concepție, la administrare și urmărire a efectului acestuia în timp.

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș este locul cel mai potrivit în care să-ți însușești tainele acestei profesii care te va situa printre elitele societății românești.

Facultatea de Farmacie are două programe de studii de licență:

  1. Programul de studii Farmacie, cu o durată de 5 ani, program acreditat ARACIS, care se desfășoară în două limbi: limba română și limba maghiară;

  2. Programul de studii Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic, cu o durată de 3 ani, un program introdus acum doi ani, autorizat ARACIS și care se desfășoară în limba română.

farmacie 1Continuarea studiilor la ambele specializări este asigurată prin programele de master, prin studii universitare de doctorat, respectiv studii postuniversitare (rezidenţiat, cursuri de perfecţionare).

În prezent, în Facultatea de Farmacie se desfășoară trei programe de master, fiecare cu durata de un an:

  • Calitatea medicamentului, alimentului și mediului – limba română;
  • Cosmetologie și dermofarmacie – limba română;
  • Biotehnologie medicală – limba maghiară.

Detaliile legate de modul de admitere, numărul locurilor bugetate, respectiv cu taxă, competențele asigurate prin frecventarea unuia sau altuia dintre programe se găsesc pe site-ul Facultății de Farmacie (https://www.umftgm.ro/facultatea-de-farmacie).

16 FARMACIEGarant al calităţii şi securităţii medicamentului, farmacistul are o pregătire teoretică şi practică complexă. Combinând ştiinţele fundamentale (chimie, biologie, fizică) cu cele aplicate (farmacologie, biochimie, tehnică farmaceutică, analiza medicamentului, toxicologie, marketing şi management farmaceutic etc) viitorului farmacist i se asigură un bagaj de cunoştinţe care-l fac competent în diverse domenii: farmacie comunitară/de spital, industria medicamentului, laboratoare de analize chimice/medicale/alimentare, cercetare sau urmarea unei cariere universitare.

Programul de Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic – primul de acest gen din țară, ne asigură un loc aparte printre facultățile de farmacie, noi pregătind absolvenți care se vor îngriji nu numai de sănătatea pacientului, ci și de frumusețea lui. Prin acest program urmărim formarea de profesionişti, lideri în sectorul cosmetic, cu cunoştinţe teoretice şi tehnice în domeniul produsului cosmetic natural sau sintetic. Facultatea a făcut demersuri şi a reuşit introducerea în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior a profesiei de Tehnician dermoterapie estetică.

farmacie 2Ce individualizează Facultatea de Farmacie din Tîrgu Mureș printre celelalte facultăți din țară?

  • clădirea impunătoare, nouă, modernă, situată într-un peisaj parcă desprins din poveste;
  • accesul la un învățământ de calitate, atât din perspectiva conținutului curriculei universitare, cât și a flexibilităţii acesteia;
  • profesionalismul, experiența și dăruirea cadrelor didactice dornice să pună bazele măreției voastre ulterioare;
  • baza materială solidă, care nu se rezumă doar la săli de curs moderne, laboratoare spațioase și biblioteci de specialitate, centru de simulare, ci și la terenuri de sport, grădină botanică proprie, grădină de plante medicinale, piscină, microcantină etc;
  • capacitatea de a ne adapta mesajul potrivit mersului vremii.

Dacă mai doriți și alte argumente despre… parfumul farmaciei, aruncați o privire pe pagina web a universităţii https://www.umftgm.ro și apoi în sufletul vostru și faceți o alegere care vă poate marca întreaga viață.

Vă așteptăm cu drag!

Decan,

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia Muntean


Citește și despre proiectul „Cu ochii larg deschişi”:

 

Cinci docufiction despre căderea și ridicare din abuzul de droguri

 

Sticker/Cine sunt eu? – o parabolă a pierderii identității din cauza drogurilor

 

”Dealerul morții”, evadare din ”infernul drogurilor”

 

Clean-up. Curajul Mădălinei

 

Povestea lui Mircea

 

Povestea Melaniei, nevoia de iubire şi atenţie satisfăcută cu droguri

   

De asemenea, verificati

Investiții importante pentru un cabinet medical din județul Mureș

Distribuie Cabinetul medical de medicină primară din localitatea Nadeș, coordonat de dr. Luminița Boitor, președinta …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.