Home / Administratie / La UPM, achiziţiile publice, sub lupa academică şi a specialiştilor

La UPM, achiziţiile publice, sub lupa academică şi a specialiştilor

Un cerc de iniţiativă de la Universitatea “Petru Maior” (UPM) din Tîrgu Mureş, prin Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative – Departamentul de Drept şi Administraţie Publică, ne-a provocat, pentru o după-amiaza, în 26 aprilie, la o dezbatere generoasă pe marginea domeniului achiziţiilor publice, un domeniu când criticat, când lăudat, însă, cu siguranţă, necesar în economia românească.

 

Conferința Națională de Achiziții Publice cu titlul “Un an de la intrarea în vigoare a noii legislații a achizițiilor publice” a adus în dezbaterea organizatorilor şi a participanţilor – multe persoane care activează în administraţie, am zărit angajaţi ai Instituţiei Prefectului Mureş, Consiliului Judeţean Mureş, Primăriei Tîrgu Mureş, Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu Mureş, Administraţiei Creşelor din Tîrgu Mureş, dar şi în alte judeţe limitrofe. Dedicată celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, manifestarea a fost organizată pe trei secțiuni şi ne-a ţinut conectaţi pentru câteva ore bune la aspectele pozitive şi la cele mai puţin clare din pachetul legislativ dedicat achiziţiilor publice. Dar să începem cu începutul, cu deschiderea conferinţei, iar apoi vom prezenta cele mai interesante lucrări sau idei din acestea care considerăm că sunt de interes mai ales pentru cei care se lovesc de legislaţia din domeniu şi de aplicarea ei.
Iniţiativa organizării evenimentului i-a aparţinut lectorului univ. dr Raul Felix Hodoș care, de altfel, a avut şi cuvântul de deschidere al conferinţei.
“Am văzut că foarte multe proceduri de achiziție s-au oprit, altele au început mai greu să ajungă în practică, de aceea tocmai pentru a vedea ce e bine și ce e rău în noua legislație”, a motivat acesta succint organizarea conferinţei.

 

Foto 4

 

Masterat de achiziţii publice la UPM

 

Conf. univ. dr Daniela Ștefănescu, decanul Facultăţii de Științe Economice, Juridice și Administrative, a subliniat, în prima fază, parcursul lung şi de durată al României în familia europeană.

 

Foto 3

 

“Integrarea europeană a României a fost și încă este un proces destul de complicat, dificil și cu foarte multe probleme și dificultăți, pe care le generează lipsa noastră de experiență în acest sens și, de aceea, orice prilej în care putem găsi soluții la problemele care au apărut în preluarea, adoptarea și implementarea legislației, a procedurilor, a metodologiilor europene este un element foarte important. Cu astfel de prilejuri putem să evidențiem aspectele care sunt cele mai importante din acest domeniu, astfel încât fiecare dintre cei implicați în domeniul achizițiilor publice să poată găsi soluții viabile la problematica pe care o întâmpină implementarea acestor legi și, de asemenea, prin acest eveniment, încercăm să venim și noi în sprijinul specialiștilor în ideea de a le oferi posibilitatea de a se perfecționa în acest domeniu”, a punctat conf. univ. dr Daniela Ștefănescu importanţa manifestării ştiinţifice.
Decanul ne-a oferit, după cum am spune, şi ştirea, venind cu vestea interesantă a unui nou masterat. La nivelul facultății, prin eforturile profesorilor Raul Felix Hodoș și Nicolae Ploeșteanu, a mai precizat decanul, a fost elaborat dosarul pentru înființarea unui masterat în domeniul achizițiilor publice care așteaptă, în acest moment, autorizarea ARACIS.

 

O nouă paradigmă

 

Foto 1

Prof. univ. dr Tatiana Dănescu, prorectorul didactic al UPM, ne-a dus apoi mai departe, amintind de Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor publice, care, la fel de bine ca legislaţia, poate fi un punct de plecare într-o dezbatere ştiinţifică. “Strategia despre care se spune în ceea ce citim în mass-media că este, de fapt, o referire la un întreg sistem național, care se dorește în viitor a fi o nouă paradigmă care trebuie a fi definită pentru creșterea economică nu numai în România, ci și în Uniunea Europeană”, a punctat prof. univ. dr Tatiana Dănescu.
Prorectorul didactic al UPM a completat informațiile oferite de către antevorbitoarea sa, subliniind că demersurile privind înființarea masteratului s-au făcut la solicitarea Ministerului de Finanțe care a constatat că la nivel național există unele probleme care ar trebui lămurite de experți.
“Știm că avem multe profesii liberale, dar cred că o pregătire în domeniul achizițiilor publice este neapărat necesară, întrucât există o legislație stufoasă, există multe schimbări și foarte frecvente, știm cu toții, ne lovim de ele, ne punem foarte multe întrebări, iar dezbaterile în cadrul conferințelor, așa cum este cea de astăzi, plus mai mult așa cum este solicitat de minister în cadrul unei curricule universitare sunt neapărat necesare deoarece în cadrul acestei strategii naționale cu referire până în anul 2020 se face referire nu numai la responsabilii în domeniu, nu numai la indicatorii de performanță, la indicatorii de sistem cât și la profesionalizarea resursei umane. Este o direcție deosebit de importantă pe care se pune accentul în viitor și, prin urmare, a solicitat, prin acea adresă venită în septembrie, înainte de începerea anului universitar, ajutorul universităților de a defini o curriculă specifică domeniului achizițiilor publice în care elemente esențiale din strategie să fie avute în vedere, în care să fie antrenați specialiști pe domeniul achizițiilor publice, actorii juridici, dar și cei care au participat și participă la dezbateri în domeniul controlului intern, a monitorizării punând chiar în discuție eficientizarea, coerența controlului intern dedicat achizițiilor publice și, implicit, auditorilor”, a completat aceasta.

 

Metafora preşedintelui

 

IMG_8346

Prof. univ. dr Cornel Sigmirean, preşedintele Senatului UPM, în stilul său metaforic, a comparat facultatea de la fosta Maşini de Calcul din Livezeni cu un cartier rezidenţial al cercetării ştiinţifice datorită preocupărilor cadrelor didactice pentru diferite problematici de actualitate.
“Mă bucur că sunt aici și reprezentanții administrației publice – Prefectura, respectiv Consiliul Județean -, este o mare provocare care vorbește de la sine despre dinamica activității științifice din Universitatea Petru Maior și, mai ales, de la Facultatea de Științe Economice și Juridice. Se pare că facultatea a devenit un cartier rezidențial, să spunem, al cercetării științifice, prin numeroase activități propuse mediului academic și comunității din arealul mureșean. Astăzi, provocarea propusă este într-un domeniu de mare actualitate, domeniul achizițiilor publice a fost întotdeauna suspectat că este o zonă a marilor afaceri. Acest eveniment științific de șa Facultatea de Științe Economice și Juridice, organizat de Departamentul de Științe Juridice-Administrative reprezintă o șansă de cultură juridică și publică pentru specialiștii noștri din universitate, pentru partenerii noștri din instituțiile publice ale statului, pentru oamenii de afaceri”, a spus prof. univ. dr Cornel Sigmirean.

 

Pledoarie pentru profesionalizare

 

IMG_8342

Avocatul dr. Florin Irimia, preşedintele executiv al Asociației Experților în Achiziții (AEXA), a amintit în discursul său că organizaţia care numără 500 de membri a participat la reforma legislativă în domeniul achiziţiilor publice.
„Asociația încearcă și chiar a și reușit, spunem noi, să contribuie la schimbul de bune practici între toți cei implicați în acest domeniu de activitate, am fost implicați în această reformă legislativă a achizițiilor publice și încercăm în continuare să contribuim la îmbunătățirea cadrului legislativ, astfel încât achizițiile publice să devină cu adevărat eficiente, dar să rămână, în același timp, legale. Încurajăm astfel de evenimente cum este cel de astăzi, felicităm Universitatea Petru Maior și, în special, Facultatea de Științe Economice și Juridice pentru implicarea pe care o dorește în profesionalizarea acestui domeniu, vă asigurăm de tot sprijinul nostru”, a fost mesajul reprezentantului AEXA.
Avocatul a mai avut apoi două intervenţii pe marginea temei propuse asupra cărora vom reveni mai jos.
Conf. univ. dr Nicolae Ploeșteanu, director Departament de Drept și Administrație Publică, a subliniat că, de fapt, sunt trei evenimente într-unul singur, conferinţa, anunţul masteratului aflat în pregătire şi o lansare de carte şi a concluzionat că: “Achizițiile publice este un domeniu viu, în care feed-back-ul workshop-urilor și al conferințelor este foarte important, vorbim de un an de zile de la adoptarea unei legislații noi în acest domeniu”.
Mesaje în deschiderea evenimentului au adresat şi Cristina Ilie – reprezentant al Instituției Prefectului Mureș, şi dr. Radu Bălănean, prim-vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

 

IMG_8343

 

 

Achizițiile, de la inovatoare la ineficiente 

 

Prima intervenţie din prima secţiune a conferinţei a fost prin skype, dr. Ramona Apostol propunându-ne o temă interesantă “Achiziții inovatoare din perspectiva europeană”.
Senior procurement consultant la Corvers Commercial and Legal Affairs în Olanda, Ramona Apostol a prezentat conceptul de achiziții precomerciale în domeniul serviciilor de dezvoltare și cercetare, pornind de la ghidul elaborat de Comisia Europeană (CE) în acest domeniu.

 

Foto 7
Potrivit celor transmise virtual de către consultant, CE recomandă colaborarea între autorități contractante din state diferite – piața mai mare de oferte și de desfacere. De altfel, pentru un asemenea proiect, au depus oferte între 10-34 de companii, iar în cele 11 contracte atribuite sunt implicate 126 de companii și universități. Beneficiile achiziţiilor inovatoare sunt certe, pentru că stimulează participarea companiilor mici şi stimulează transferul în practică a cercetării academice. Ramona Apostol a mai atins şi alte tematici încheind cu Inițiativa Eafip 2015 – 2018.
De la achiziţii inovatoare am căzut în realitatea românească, Radu Bălănean prezentând rezultatele unui chestionar aplicat pe 300 ONG-uri și firme din Regiunea Centru, achizitori și ofertanți, rezultat care ne-a scuturat bine şi a arătat că percepția asupra achizițiilor publice este mai degrabă negativă decât una pozitivă. De la legislație la utilizarea eficientă a resurselor publice, repondenţii au cam desfiinţat sistemul achiziţiilor publice, declarându-le ineficiente. Însă, speranţe există pentru că reprezentantul CNIPMMR a venit cu câteva recomandări, şi anume: cursuri de achiziţii publice cu raport eficient preţ/utilitate practică, actualizarea permanentă privind legislaţia achiziţiilor, prevederi legale care să prevină controlul abuziv al achiziţiilor publice, modificarea legislaţiei cu o consultare reală a sectorului IMM-urilor şi ONG-urilor, scăderea birocraţiei etc.

 

Noutăţi în legislaţie

 

O noutate absolută din legislaţie a fost punctată de către avocatul Florin Irimia, acesta prezentând sub tema Modificarea contractelor de achiziție publică, dacă şi cum pot fi acestea revizuite, fără reluarea procedurii.
Un exemplu sunt clauzele contractuale care să îi protejeze pe contractori de nerealizarea unor lucrări – clauză de ajustare de preț – spre exemplu dacă este modificat salariul minim pe economie pe durata derulării contractului. Apoi, a amintit de clauza de variație în contractele de lucrări, de exemplu, proiectul tehnic prevede într-o lucrare 100 mc de beton, iar în practică sunt 102 mc, o modificare marginală, astfel că se poate plăti cantitatea pusă în operă, dar să nu fie o modificare esențială – a proiectului tehnic, de exemplu.
Avocatul a mai amintit de circumstanțele imprevizibile pentru autoritatea care acționează diligent, spre exemplu, condițiile meteo excepționale în urma cărora se modifică albia unui râu peste care se construiește un pod.
Florin Irimia a mai dezbătut prevederile referitoare la modificările substanţiale şi clauzele referitoare la subcontractanți, terț susținător, încetarea anticipată a contractelor.

 

Foto 8
Prof. univ. dr Daniel Mihail Șandru, implicat, de asemenea, activ în organizarea conferinţei a prezentat lucrarea cu titlul “Arbitrajul commercial în materia achizițiilor publice. Experiențe ale Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

 

Foto 9
Dr. Irina Alexe, cu experienţă de 20 de ani în administraţia centrală, a punctat transpunerea în legislaţia românească a directivelor europene 23, 24, 25 şi a directivei de remedii privind achiziţiile publice, dar a punctat şi aspecte din strategia Agenţiei Naţionale de Integritate. “Strategia ANI introduce un nou mecanism de prevenire a conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică – 186/2016 (o parte intrat în vigoare/o parte vor intra în 2017)”, a menţionat aceasta.

 

Foto 10
Fostul judecător Zoița Milășan, în prezent notar public în cadrul Societăţii Profesionale Notariale “Milăşan şi Chirilă” a prezentat câteva hotărâri judecătoreşti definitive și a subliniat câteva probleme de reglementare și interpretare a legilor din domeniul achiziţiilor publice.
Avocatul Florin Luduşan a adus în atenţie două modele de clauză penală preluate din două contracte de achiziție din județul Mureș care pot fi utile contractorilor.

 

Foto 11

 

 

Opinie asupra abuzului în serviciu

 

Foto 6

Lucian Chiriac, avocat şi prof. univ. dr la UPM, ne-a ridicat o dilemă este contract administrativ sau un contract comercial? Acestea au alternat, din cele susținute de către profesor, însă astăzi toate dilemele acestea sunt clarificate. “Astăzi avem ca izvor, natura juridică a acestui contract clar definită prin legislație și aceasta este cea de contract administrativ. Ca atare se va supune regulilor pe care le impune Legea 554/2004 în această materie, în măsura în care, fără îndoială, legea specială 101 nu reglementează problemele pe care le pot ridica în fața instanțelor judecătorești controlul de legalitate a unui astfel de contract”, a punctat avocatul Lucian Chiriac.
Apoi am alunecat spre o temă care a născut o serie întreagă de dezbateri şi ecourile sale încă se mai aud, şi anume Decizia 405 din 2016 a Curții Constituționale care vizează existența infracțiunii de abuz în serviciu.
“Eu spun că, după apariţia Deciziei Curţii Constituţionale 405, după trecerea termenului de suspendare şi nemodificare, practic ne aflăm în faţa, în ghilimele, unei abrogări constituţionale. În opinia mea nu există în acest moment această infracţiune incriminată”, este opinia profesorului. Lucian Chiriac a explicat că, potrivit Deciziei 1/1995 a Curţii Constituţionale, considerentele deciziei sunt obligatorii, unde se vorbeşte despre prag, intenţie calificată etc.
“Asta nu înseamnă că tot cei care lucrează în acest domeniu să spună că l-am ascultat pe unul la Tîrgu Mureş care a spus că nu e infracţiune şi putem să săvârşim cu multă linişte această faptă. E un punct de vedere şi cred că am dreptate pentru că pornesc de la ceea ce Curtea Constituţională a spus prin articolul 147 că efectele deciziilor Curţii Constituţionale sunt obligatorii erga omnes pentru viitor”, a concluzionat avocatul.
Drd Cristina Kassai, de la Institutul de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, a încheiat sesiunea a treia cu o lucrare despre
achiziţiile publice ecologice – instrument de politică de mediu, prezentând şi proiectul GPP Best, la care parte este şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
Lui Mihai Șandru i-a revenit în finalul conferinţei sarcina de a prezenta lucrarea Ramonei Apostol, intitulată “Trials anfd Tribulations in the Implementation of Pre-Commercial Procurement in Europe”, care se bazează pe teza sa de doctorat.
Conferința Națională de Achiziții Publice a fost organizată în parteneriat cu CSDE – Centrul de studii de drept european al Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, SOROCAPP – Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private și AEXA – Asociația Experților în Achiziții.

 

Se anunţă modificări

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, drd. Bogdan Pușcaș, nu a mai ajuns la conferinţă, dar a avut o intervenţie prin skype anunţând modificări în legislaţia achiziţiilor publice.
“Ce cred că trebuie făcut în acest moment în domeniul achizițiilor publice este să transformăm aplicarea acestui nou pachet legislativ într-una mult mai simplă și mai suplă. Cred că cel mai complicat lucru în traducerea acestor trei directive și reinterpretarea directivei pe remedii a fost momentul în care a trebuit să traducem din română în română. Dumneavoastră vă revine sarcina de a ne semnala ceea ce nu funcționează așa cum ne dorim”, a subliniat acesta.
De asemenea, preşedintele ANAP, a mai anunţat că instituţia este interesată ca banii publici să nu fie cheltuiţi fără rost, doar pentru că autorităţile publice se tem de o rectificare negativă, spre exemplu.
“Vrem să legăm foarte mult execuția bugetară și cheltuirea banilor publici de procesul de achiziție publică și am vrea să vedem într-o perioadă foarte scurtă prin instrumentele, metodele și normele de aplicare pe care le dezvoltăm că multe autorități contractante cumpără din bani publici când le trebuie, ce le trebuie. Încurajăm o gândire bazată exclusiv pe necesități și pe satisfacerea lor în condiții de eficiență economică”, a fost mesajul lui Bogdan Puşcaş.

Ligia VORO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

ATENȚIE: Incendiu pe autostradă la Ungheni (UPDATE)

Pompieri din cadrul Detașamentului Târgu Mureș intervin la această oră la un incendiu pe autostrada …