Share
Home / Mica publicitate / Anunț de angajare

Anunț de angajare

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior  organizează concurs pentru ocuparea   postului  de  RESPONSABIL CU ANIMAREA TERITORIULUI (ANIMATOR)    –  normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală- LEADER.

Cerințele postului sunt în conformitate cu Fișa Postului din Strategia de  Dezvoltare Locală a GAL Defileul Mureșului Superior  selectată spre finanțare de MADR.

Obiectivele postului de muncă:Desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL, contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Defileul Mureșului Superior.

Cerințele minime pentru ocuparea postului:

Minim studii medii;

Nivel de experiență cel puțin 1 an experiență relevantă

Competențele postului de muncă:

Limbi străine: scris/vorbit în cel puțin o limbă de circulație internațională;

Competențe IT: să cunoască la nivel de utilizator pachetul MS Office

Caracteristici și abilități personale: abilități de comunicare, muncă în echipă, rezistență la stres;

Relații ierarhice și de muncă:

Subordonat Managerului GAL, Consiliului Director, Adunării Generale a Asociației, Președintelui asociației.

Relații funcționale:

Relații funcționale, de serviciu: cu toți angajații GAL, cu membrii GAL și cu alte persoane juridice și fizice care au tangență cu sfera sa de activitate în special și cu activitatea asociației, în general;

Relații de colaborare și sprijin: cu toți actorii locali/potențiali depunători de proiecte pe axa LEADER;

Relații de muncă:

 • Are relații cu actorii din aria GAL.
 • Are relații cu: angajații permanenți, angajații contractuali și consultanții externi.

Atribuții, sarcini și responsabilități:

Contribuie la atingerea scopurilor asociației, în special prin implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală și a activităților programului LEADER, în principal cele legate de depunerea şi implementarea proiectelor la GAL, prin:

 • organizarea acțiunilor/evenimentelor de informare şi a acțiunilor specifice de promovare în teritoriul GAL (identificarea locațiilor, transmiterea invitațiilor, susținerea prezentărilor, etc.);
 • realizarea unei baze de date cu potențialii depunători de proiecte din teritoriul GAL

sprijinirea elaborării proiectelor de către potențialii beneficiari prin oferirea informațiilor necesare în mod corect şi cu promptitudine;

 • oferă sprijin Departamentului Verificare, Evaluare și Selecție (când este cazul)

sprijinirea grupului tehnic al GAL cu privire la lansarea apelurilor pentru proiecte (data, perioada, ş.a.m.d.), arhivare;

 • oferă informații relevante Responsabilului de monitorizare, evaluare și control;
 • formulează mesaje, pregătește și/sau prezintă materiale de promovare pentru acțiunile specifice în teritoriu;
 • formulează mesaje, pregătește și/sau prezintă materiale pentru acțiunile de promovare în teritoriu;
 • comunică actorilor locali din teritoriu și tuturor factorilor interesați prioritățile și obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL;
 • întocmește Rapoarte lunare de activitate pe care le pune la dispoziția managerului GAL şi altor entități cu atribuții de control în implementarea axei LEADER din PNDR;
 • îndeplinește şi alte dispoziții ale managerului GAL/directorul executiv, ale Consiliului Director sau președintelui GAL aferente bunei desfășurări a activității asociației.

Animatorul este interfața dintre asociație și grupurile țintă specifice din teritoriul GAL, fiind responsabil față de aceste părți și distribuind informații care dau posibilitatea grupurilor țintă să înțeleagă politicile promovate de asociație;

Aptitudini si deprinderi necesare:

 • Abilități de comunicare, muncă în echipă, rezistență la stres

Cunoștințe minime în legătură cu domeniul muncii:

 • Noțiuni generale despre UE şi politicile de dezvoltare, în special Politica Agricolă Comună;
 • Abordarea LEADER- Regulamentele europene și naționale în domeniu; – principiile fondurilor europene;
 • Strategia de dezvoltare locală a GAL Defileul Mureșului Superior 2016 – 2020

(http://www.gal-dms.ro/wp-content/uploads/2016/01/SDL-GAL-Def-Muresului-Superior.pdf)

 • Statutul GAL Defileul Mureșului Superior

(http://www.gal-dms.ro/wp-content/uploads/2016/01/ACTUL-CONSTITUTIV-AL-ASOCIATIEI-GAL-DEFILEUL-MURESULUI-SUPERIOR.pdf)

 • PNDR 2014-2020, cu accent pe AXA 19 LEADER (www.madr.ro)
 • OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare
 • Ghidul solicitantului şi Manualul de proceduri pentru autorizare plăti LEADER;
 • Regulamentele de organizare și funcționare ale Asociației;
 • Alte documente specifice.

Cunoștințe privind modul de execuție a sarcinilor:

 • Proceduri de arhivare.
 • Noțiuni elementare de protocol.

Condiții de muncă:

Munca se desfășoară la sediul asociației și în teren deplasări/delegări în vederea realizării acțiunilor de animare și a menținerii relațiilor cu partenerii/beneficiarii; programul de muncă este minim 4 ore/zi, max. 8 ore/zi; (norma de muncă se va stabili la momentul semnării contractului, minim 4 ore/zi –  max. 8 ore/zi) datorită solicitării deosebite, programul de muncă este prevăzut cu pauză de odihnă;

PROCEDURA DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

Etapa 1: Pentru înscrierea candidaturii, fiecare candidat va depune la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior  următoarele documente:

–   CV Europass – semnat pe fiecare pagină și datat

–   Scrisoare de intenție

–   Scrisoare de recomandare

–   Acte studii, în copii conforme cu originalele

–   Certificate sau alte documente care să ateste experiența profesională, dacă este cazul

–   Act de identitate/CI, în copie

–   Certificat de căsătorie, în copie – dacă este cazul

Dosarele incomplete sau neconforme nu vor fi luate în considerare!

Termenul pentru depunerea, respectiv transmiterea candidaturilor este 10 noiembrie 2017, ora 1200. Dosarele se înregistrează la sediul asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior din localitatea Deda, str. Principală nr. 180, județul Mureș.

Vor fi contactate doar persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

Etapa a 2-a: Desfășurarea interviului de angajare

Candidații  care  au  depus  dosare  conforme  și  complete  vor  fi  contactați până în data de 14 noiembrie 2017, ora 12.00 pentru programarea interviului de angajare.

Comisia pentru interviul de angajare va fi formată din:

 1. Cadar Lucreția – PREȘEDINTE,
 2. Mariș Mircea – MEMBRU,
 3. Ordog Ferencz – MEMBRU,
 4. Șular Zaharie – MEMBRU,
 5. Kristof Josef Lorant – SECRETAR,
 6. Ujică Virgiliu Emil – Manager GAL DMS

Interviurile de angajare vor avea loc în data de 23 noiembrie 2017 începând cu ora 1000, la sediul asociației Grupul de Acțiune Locală Defileul Mureșului Superior.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0265-556.238, mob. 0787-511.701 sau pe website: www.gal-dms.ro, sau pe pagina de facebook a asociației https://www.facebook.com/Grupul-de-Ac%C8%9Biune-Local%C4%83-Defileul-Mure%C8%99ului-Superior-679448148851501/

 

 

 

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

ANUNȚ DE CONDOLEANȚE

Share

Share
Share