Home / Mica publicitate / Tribunalul Mures caută imobile de închiriat
Curtea de Apel Targu Mures

Tribunalul Mures caută imobile de închiriat

ANUNȚ

Tribunalul Mureș demarează procedura de închiriere a unor imobile cu

destinația de sedii administrative pentru  desfășurarea activității:

 • Tribunalului Mureș
 • Tribunalului Specializat Mureș
 • Judecătoriei Tg. Mureș

Documentația de atribuire a contractelor de închiriere împreună cu caietele de sarcini sunt puse la dispoziția persoanelor interesate de către Departamentul Economic – Financiar si Administrative al Tribunalului Mureș – camera 27, parter, situat in clădirea Curții de Apel Tg. Mureș, str. Justiției nr.1, intre orele 9,00 – 14,00, persoană de contact: ing. Camelia Gherman, telefon 0787524551, e-mail: camelia.gherman@just.ro.

 

Ofertele vor respecta cerințele din Caietele de sarcini.

 

Criteriul de atribuire al contractelor de închiriere este cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic.

 

Ofertele pot fi depuse până la data de 06.11.2017, orele 1100 la Departamentul economic financiar si administrativ al Tribunalului Mureș –  camera 27, parter, situat in clădirea Curții de Apel Tg. Mureș, str. Justiției nr.1.

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile, cu posibilitatea de prelungire.

 

Contractul se încheie pe o periodă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.

 

CERINȚE MINIMALE:

 

 1. Pentru Tribunalul Mureș

 

 1. Imobilul, compus din unul sau două corpuri de clădire, să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A sau B și să aibă acces auto;
 2. Suprafața utila a imobilului la data incheierii contractului să fie de minim 2.000 mp;
 3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafata de 100 – 300 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
 4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
 5. Imobilul să asigure sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru:

– 3-4 săli de judecată, din care una de minim 70 mp iar restul de minim 55 mp fiecare;

– 2 săli de consiliu, în suprafata de minim 25 mp fiecare;

– 55-60 de birouri administrative în suprafaţă de minim 15 mp fiecare;

– cel puțin 4 încăperi cu destinația de arhive curente în suprafaţă de minim 30 mp fiecare;

– 1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 15 mp;

– 1 cameră climatizată pentru server în suprafață de minim 15 mp, dotată cu minim 5

posturi  LAN;

 

– 1-2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață

de minim 10 mp fiecare;

 

– 1 încăpere cu destinația cameră arest în suprafață de minim 20 mp fiecare;

– 3 – 4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de minim 30 mp;

 1. Opțional, un spațiu cu destinația depozit – arhivă permanentă, în suprafață de minim 500 mp;

       Spațiul cu destinația de depozit – arhivă permanentă poate fi situat in același corp de clădire cu restul spațiilor sau în corp de clădire separat.

 1. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice;
 2. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
 3. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz), cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 2 grupuri sanitare pe nivel cu minim 1 – 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
 4. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet şi priză pământ; puterea instalată să fie de minim 120 KW;
 5. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru 70 ÷ 80 de posturi;
 6. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare şi periferice LAN pentru 155 ÷ 195 prize, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, arhivă şi birou să dispună de reţea electrică şi reţea de calculatoare;
 7. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc seismic 1);
 8. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată și birouri să fie iluminate natural;
 9. Imobilul să asigure spaţii de circulatie, coridoare; lăţimea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent;
 10. Imobilul să fie disponibil pentru a fi ocupat la data încheierii contractului de închiriere, sau într-un termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de închiriere, termen ce poate fi prelungit de comun acord;
 11. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat de către proprietar, pentru mutare;
 12. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

 

 1. Pentru Tribunalul Specializat Mureș

 

 1. Imobilul, compus din unul sau două corpuri de clădire, să fie situat în Tg. Mureș, în zona de interes urban A sau B și să aibă acces auto;
 2. Suprafața utila a imobilului la data incheierii contractului să fie de minim 1.000 mp;
 3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafata de 100 ÷ 300 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
 4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
 5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru:

– 3 săli de judecată, în suprafaţă de minim 35 mp fiecare;

– 10 – 12 birouri administrative în suprafaţă de minim 20 mp fiecare;

– 5 birouri administrative în suprafaţă de minim 32 mp fiecare;

– 1 birouri pentru personal conex, în suprafaţă de minim 16 mp;

– 1 încăpere cu destinația registratură în suprafaţă de minim 15 mp;

– 1 încăpere cu destinația secretariat în suprafaţă de minim 30 mp;

– 1 încăpere cu destinația de arhivă curentă în suprafaţă de minim 60 mp;

– 1 încăpere climatizată pentru server în suprafață de minim 10 mp, dotată cu minim 10

posturi LAN;

 

– 1 încăpere cu destinația cameră pază, situată în zona de acces în clădire, în suprafață de

minim 10 mp;

 

 1. Opțional, un spațiu cu destinația depozit – arhivă permanentă, în suprafață de minim 161 mp;

   Spațiul cu destinația de depozit – arhivă permanentă poate fi situat in același corp de clădire cu restul spațiilor sau în corp de clădire separat.

 1. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice;
 2. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
 3. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz), cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 2 grupuri sanitare pe nivel cu minim 1 – 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
 4. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet şi priză pământ; puterea instalată să fie de minim 70 KW;
 5. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru 16 – 20 posturi;
 6. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare şi periferice LAN pentru 85 – 90 prize, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, arhivă şi birou să dispună de reţea electrică şi reţea de calculatoare;
 7. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc seismic 1);
 8. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată și birouri să fie iluminate natural;
 9. Imobilul să asigure spaţii de circulatie, coridoare; lăţimea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent;
 10. Imobilul să fie disponibil pentru a fi ocupat la data încheierii contractului de închiriere, sau într-un termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de închiriere, termen ce poate fi prelungit de comun acord;
 11. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat de către proprietar, pentru mutare;
 12. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

 

III. Pentru Judecătoria Tg. Mureș

 

 1. Imobilul, compus din unul sau două corpuri de clădire, să fie situat în Târgu Mureș, în zona de interes urban A sau B și să aibă acces auto;
 2. Suprafața utila a imobilului la data incheierii contractului să fie de minim 2.000 mp;
 3. Imobilul să dispună de un spațiu de parcare cu suprafata de 100 ÷ 300 mp cu acces la acest spațiu, sau să se asigure accesul la un astfel de spațiu în apropiere;
 4. Imobilul să asigurare minim 2 căi de acces în clădire;
 5. Imobilul să asigure, sau să permită amenajarea de spații care pot fi utilizate pentru:

– 4 săli de judecată, din care una de minim 60 mp iar trei de minim 55 mp fiecare;

– 2 săli de consiliu, în suprafata de minim 25 mp fiecare;

– 50-55 de birouri administrative în suprafaţă de minim 15 mp fiecare;

– 2 încăperi cu destinația de arhive curente în suprafaţă totală de minim 100 mp;

– 1 încăpere cu destinația de registratură în suprafaţă de minim 12 mp;

– 1 cameră climatizată pentru server în suprafață de minim 15 mp, dotată cu minim 5

posturi  LAN;

 

– 2 încăperi cu destinația cameră pază, situate în zona de acces în clădire, în suprafață

de minim 10 mp fiecare;

 

– 1-2 încăperi cu destinația camere arest în suprafață de minim 10 mp fiecare;

– 1-4 încăperi cu destinația de anexe si depozit în suprafață totală de 30 mp.

 1. Opțional, un spațiu cu destinația depozit – arhivă permanentă, în suprafață de minim 500 mp;

Spațiul cu destinația de depozit – arhivă permanentă poate fi situat in același corp de clădire cu restul spațiilor sau în corp de clădire separat

 1. Căile de evacuare din imobil trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea și stingerea incendiilor și cele ale normativelor/normelor antiseismice;
 2. Imobilul să fie într-o stare funcțională, finalizat și finisat la interior și exterior, care să asigure utilizarea pentru desfășurarea activității specifice unei instanțe de judecată;
 3. Imobilul să fie dotat cu reţele de utilităţi (apă caldă şi rece, canalizare, curent electric, gaz), cu sistem de încălzire centralizată, cu minim 2 grupuri sanitare pe nivel cu minim 1 – 2 toalete fiecare și opțional sistem de climatizare;
 4. Instalaţiile electrice să cuprindă instalaţii de iluminat, instalaţii de prize, instalaţii paratrăsnet şi priză pământ; puterea instalată să fie de minim 120 KW;
 5. Imobilul să fie dotat cu reţea de telefonie fixă pentru 70 – 80 posturi;
 6. Imobilul să fie dotat cu reţea de calculatoare şi periferice LAN pentru 155 – 195 prize, care să permită fiecărui utilizator accesul la sistemul informatic; fiecare încăpere cu destinaţia sală de judecată, arhivă şi birou să dispună de reţea electrică şi reţea de calculatoare;
 7. Imobilul să nu prezinte risc seismic ridicat (clasa de risc seismic 1);
 8. Spaţiile din imobil cu destinaţie săli de judecată și birouri să fie iluminate natural;
 9. Imobilul să asigure spaţii de circulatie, coridoare; lăţimea coridoarelor să asigure minim două fluxuri concomitent;
 10. Imobilul să fie disponibil pentru a fi ocupat la data încheierii contractului de închiriere, sau într-un termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de închiriere, termen ce poate fi prelungit de comun acord;
 11. Să se acorde o perioadă de grație de o lună de la plata chiriei, cu titlu gratuit, după predarea imobilului amenajat de către proprietar, pentru mutare;
 12. Să se acorde o perioadă de grație de o lună, cu titlu gratuit, la terminarea contractului de închiriere, pentru mutare.

CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECȚIE A OFERTANȚILOR:

 

Denumire document Pentru persoane juridice Pentru persoane fizice
Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului X
Aprobarea de închiriere a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație  

X

 

Actul de proprietate asupra imobilului și dovada că acesta nu este grevat de interdicția de închiriere sau să obțină acordul expres al creditorului în vederea închirierii X

 

X
Extras de carte funciară pentru imobilul în cauză din care să rezulte dreptul ofertantului de închiriere a imobilului  

X

 

X

Ampasamentul imobilului în Târgu Mureș – în zona de interes urban A sau B X X
Suprafața utilă minimă a imobilului X X
Dovada înregistrării imobilului în evidența organului fiscal teritorial  

X

 

X

Dovada privind plata taxelor și impozitelor la data depunerii ofertelor X X
Declarație pe propria răspundere că imobilul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale și poate fi ocupat imediat după semnarea contractului.  

X

 

X

Dovadă de la instituția abilitată de lege din care să rezulte că imobilul nu este revendicat sau posibil de revendicat de către foști proprietari  

X

 

X

Document emis de Serviciul de sistematizare și urbanism local, din care să rezulte faptul că amplasamentul nu este inclus în programul de sistematizare a zonei (Certificat de urbanism) X X
Expertiza tehnică întocmită de un expert atestat pentru construcție care să certifice starea actuală a construcției și clasa de risc seismic X X
Planurile de arhitectură pe nivele, secțiuni caracteristice și planșe cu fațadele pentru imobilul în cauză. X X
Formularul 1– Scrisoare de înaintare X X
Formularul 2 – Împuternicire X X
Formularul 3 – Ofertă financiară persoane juridice X
Formularul 4 – Ofertă financiară persoane fizice X
Formularul 5 – Declarație privind eligibilitatea X X
Formularul 6 – Conformitate cu caietul de sarcini X X

 

NOTĂ:

Ofertele pot fi depuse separat pentru fiecare imobil în parte cu respectarea cerințelor minimale respective sau cumulat pentru două sau toate trei spațiile, cu respectarea cumulative a cerințelor minimale pentru spațiile respective.

 

 

Avizat,                                                                      Consilier tehnic

Manager economic

Dana Suteu                                                                 Camelia Gherman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

FOTO: Aleșii locali din Sovata, solidaritate și conlucrare pentru binele comunității

Sala de ședințe a Primăriei orașului Sovata a găzduit marți, 27 octombrie, ceremonia de investire …