Share

Home / Administratie / Ioan Mocean, Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Sărmaşu

Ioan Mocean, Raport privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Sărmaşu

Primarul oraşului Sărmaşu, ing. Ioan Mocean, a făcut public recent, pe site-ul www.orasulsarmasu.ro, Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Sărmaşu.

Documentul este structurat în 66 de pagini şi a fost elaborat în conformitate cu prevederile articolului 63, alineatul 3, litera a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

„Anul 2017 a însemnat pentru oraşul Sărmaşu continuarea și ducerea la îndeplinire a proiectelor pe care le-am început împreună, principalul obiectiv fiind acela de a continua demersurile începute în tot ceea ce reprezintă interesele şi nevoile cetăţenilor, de aplicare în mod corect a actelor normative şi a legislaţiei în vigoare. Obiectivele gândite și propuse au fost analizate de Consiliul Local al orașului Sărmașu și au fost realizate împreună cu aparatul de specialitate al primarului”, a subliniat, în partea introductivă a raportului, ing. Ioan Mocean.

Agricultura, principala ocupaţie

La capitolul „Situaţia economică”, se precizează că în registrul ROL al Compartimentului Impozite și Taxe locale „figurează un număr de 204 agenți economici având diferite forme de organizare care desfășoară activități pe raza orașului.” Dintre acestea, 154 sunt SRL-uri, 23 PFA-uri şi Intreprinderi Individuale şi 4 Intreprinderi Familiale.

„Principala ocupație a locuitorilor orașului Sărmașu și mai ales a celor care locuiesc în satele aparținătoare este agricultura, care cuprinde atât sectorul vegetal cât și cel zootehnic. Sectorul zootehnic la nivelul orașului Sărmașu dispune de un fond natural însemnat şi condiţii climatice favorabile pentru dezvoltare, iar creşterea animalelor constituie o activitate importantă. Crescătorii de animale din aproape fiecare localitate s-au organizat în asociații, având astfel un număr de cinci asociații ale crescătorilor de bovine/ taurine: Asociaţia Crescătorilor de Bovine Sărmaşu, Asociaţia Crescătorilor de Taurine „Vişineana”, Filiala locală a Crescătorilor de Bovine Balda, Asociaţia Crescătorilor de Bovine „Gloduri” Sărmăşel şi Asociaţia Crescătorilor de Bovine Sărmăşel Gară”, a menţionat ing. Ioan Mocean.

Subvenţii de la APIA de 5,7 milioane lei

Activitatea și situația economică din sectorul agricol se reflectă și în cererile unice de plată depuse la APIA Mureş.

„În anul 2017 s-au depus în total 912 de cereri pe suprafață din care 100 de solicitanți au depus și cereri pentru subvențiile pentru creșterea animalelor, iar valoarea totală aproximativă a subvențiilor încasate de sărmășeni a fost de 5.722.600 lei. Au fost eligibile pentru plată: 4.646 de hectare de teren, 1.765 de capete de bovine, 8.090 de capete de ovine și 59 de capete de caprine. Totodată, s-au solicitat subvenții pentru cota de lapte pentru 2.042.056 de litri de lapte. Agricultorii au primit sprijin din partea autorității publice locale și în anul precedent, prin încheierea contractului de prestări servicii având ca obiect: paza de câmp a terenurilor agricole. Acest contract s-a derulat în lunile mai – iulie și septembrie – octombrie, iar din bugetul local s-au cheltuit în acest sens 23.765 lei”, a precizat primarul oraşului Sărmaşu.

Obiective de interes turistic

Din raportul întocmit de ing. Ioan Mocean nu lipseşte turismul, respectiv o enumerare a principalelor obiective de interes turistic: Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Sărmaşu – secolul al XIX-lea, Ansamblul Bisericii de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Sărmăşel Gară – secolul al XVII-lea, Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Sărmăşel Gară datând din anul 1692, Clopotniţa datând din secolul al XVII-lea, Sonda 2 Sărmăşel – sondă monument al gazului metan în România (1908) dar şi prin promovarea turistică a patrimoniului arheologic format din vestigii Coţofeni, vestigii din epoca bronzului; a vestigiilor romane şi ceramicii, „Focurile veşnice” – în craterul format de erupţia Sondei nr. 2 ard în permanenţă gazele rebele de suprafaţă, încă din anul 1909 şi „Băile Sărmăşel”- nămolul sapropelic cu proprietăţi terapeutice confirmate de laboratoarele de specialitate.

650 de salariaţi din 7.091 de locuitori

La data de 1 iulie 2017, populaţia oraşului Sărmaşu însuma 7.091 de locuitori din care 3.546 de sex masculin şi 3.545 de sex feminin. Dintre aceştia, la finalul anului 2017 în evidenţe figura un număr mediu de 650 de salariaţi, 125 de şomeri, 1.263 de preşcolari şi elevi şi 1.894 de pensionari.

„În ceea ce privește cuantumul pensiei medii, în orașul Sărmașu la data de 31 decembrie 2017 era de 835 lei”, a arătat ing. Ioan Mocean.

În anul 2017, la nivelul oraşului Sărmaşu au fost înregistrate 157 de naşteri, 58 de căsătorii şi 93 de decese.

Proiecte PNDL 2017-2020

În Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Sărmaşu se mai menţionează că în temeiul articolului 9, alineatul 2, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), a fost aprobată lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru județul Mureș în perioada 2017 – 2020.

Conform listei aprobate, orașul Sărmașu beneficiază de finanțare prin PNDL 2017 – 2020 pentru următoarele obiective de investiții:

„Construire grădiniță cu program normal, localitatea Sărmașu, județul Mureș”, cu valoarea alocată de la bugetul de stat de 658.737 lei şi „Dotare grădiniță cu program normal, localitatea Sărmașu, județul Mureș”, cu valoarea alocată de la bugetul de stat de 117.810 lei.

„Pentru cele două proiecte s-au depus în cursul lunii octombrie 2017 la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene documentații complete conform cerințelor”, a subliniat ing. Ioan Mocean.

Tot prin intermediul PNDL 2017 – 2020, orașul Sărmașu va beneficia de finanțare pentru investiția „Modernizarea străzilor din orașul Sărmașu, județul Mureș”, cu valoarea alocată de la bugetul de stat de 3.409.070 lei.

„Pentru acest proiect s-a depus în cursul lunii octombrie 2017 la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene documentația completă conform cerințelor”, a subliniat edilul şef al oraşului Sărmaşu.

Festival de film și teatru „Ovidiu Iuliu Moldovan”

Totodată, edilul şef al oraşului Sărmaşu a punctat şi câteva aspecte referitoare la ediţia a XV-a a „Zilelor Sărmăşene”, eveniment organizat în perioada 25-27 august 2017.

„Am reuşit să aducem împreună, într-o atmosferă reprezentativă, de sărbătoare, un număr mare de sărmăşeni şi nu numai. Evenimentul în mare parte s-a desfășurat în Parcul Central din Sărmaşu fiind planificat după o schemă bogată, conform tradiţiei, are în program numeroase expoziţii, târguri, concursuri, prezentări de carte, campionate sportive, spectacole de muzică uşoară şi populară. Dintre numele sonore ale muzicii uşoare, cap de afiş au fost Akcent și Talisman. Ca și noutate în acest an a avut loc prima ediție a Festivalului de film și teatru „Ovidiu Iuliu Moldovan”, iar la cinematograful în aer liber a rulat filmul „Pruncul, petrolul și Ardelenii” avându-l în distribuție pe marele actor Ovidiu Iuliu Moldovan. Am încercat să oferim o diversitate foarte mare de activităţi, concursuri, expoziţii, concerte, pentru ca, fiecare dintre participanţi să se regăsească şi să descopere ceva pe placul său. Nu am uitat nici de fermierii din Sărmaşu, astfel că organizăm cea de-a XV-a ediţie a „Expoziţiei de taurine”, eveniment care an de an a adunat foarte mulţi crescători de animale, care bineînţeles că au avut ce să vadă în ameliorarea raselor. În materie de expoziţii am avut și în anul 2017 un lucru inedit, expoziţia de animale mici, cu păsări de rasă, porumbei şi iepuri”, a precizat ing. Ioan Mocean.

Principalele investiţii realizate în 2017

– Asfaltare DC 104 Balda – Vişinelu (1.543.000 lei, executant Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA);

– Lucrări de reabilitare drumuri prin pietruire Balda – Recea (148.750 lei, executant SC Ghermatex Trans SRL);

– Lucrări de reabilitare trotuare (61.863 lei, executant SC Baand Product SRL);

– Lucrări de reparaţii curente Clădire dispensar uman şi morgă (54.623 lei, executant SC Rehosin Cons SRL);

– Lucrări de reabilitare drumuri publice prin pietruire în localitatea Titiana (47.404 lei, executant SC Ghermatex Trans SRL);

– Lucrări de reabilitare trotuare (44.999 lei, executant SC Baand Product SRL);

– Lucrări de extindere reţea iluminat public (41.651 lei, executant SC Amper Grup SRL);

– Lucrări pentru modernizarea sistemului de securitate la sediul Primăriei oraşului Sărmaşu (8.499 lei, executant SC Elnicron SRL);

– Modernizare şi asfaltare străzi în oraşul Sărmaşu şi localităţile componente, pe străzile 1 Mai – Sărmăşel, Fântânilor – Balda, Pepinerii, Trandafirilor, Sondelor, Primăverii, Florilor, Vasile Simonis, Libertăţii şi Dezrobirii – Sărmaşu (executant SC Drumuri şi Poduri Mureş SRL).

Suprafeţe cultivate în 2017

Denumire       Suprafaţă cultivată (ha)

Porumb                         1.833

Plante de nutreţ            1.366

Alte culturi                      785

Floarea soarelui              350

Orzoaică                          300

Grâu                                 200

Ovăz                                   20

Principalele categorii de animale

Specia                Capete

Păsări                   13.000

Ovine                   11.806

Bovine                   4.667

Suine                     2.471

Familii albine           250

Cabaline                   200

Iepuri                        200

Caprine                     195

Mulţumiri pentru colegi şi cetăţeni

„Pe tot parcursul anului 2017, prin resursele bugetare alocate, Oraşul Sărmaşu a asigurat buna funcţionare a oraşului. Amplele şantiere deschise pe raza acestuia reprezintă faze trecătoare ale transformării acestuia, administraţia luând măsuri pentru ca efectul de disconfort să se resimtă cât mai puţin în rândul cetăţenilor. Sunt convins că 2018 va fi anul unei evidente creşteri urbanistice, un an al împlinirilor administrative, de natură a creşte nivelul de civilizaţie şi modernitate al Sărmaşului. Pentru toate aceste realizări vreau să mulţumesc colegilor din executivul Primăriei, consilierilor locali şi dumneavoastră, tuturor sărmăşenilor, pentru munca, stăruinţele, eforturile depuse şi realizările obţinute, pentru încrederea şi sprijinul pe care mi le-aţi acordat. Consider că datele prezentate în raport oferă o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale. Aşa se ne ajute Dumnezeu!”

Ing. Ioan Mocean, primarul oraşului Sărmaşu

Alex TOTH

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Planurile județene pentru dezvoltarea Transilvania Motor Ring

Parcul pentru sporturi cu motor, inaugurat la sfârșitul anului trecut, după finalizarea proiectului cu finanțare …

Share
Share