Home / Business / Proiectul ansamblului rezidenţial Dolomiti avansează

Proiectul ansamblului rezidenţial Dolomiti avansează

Sala de şedinţe a Consiliului Local Târgu-Mureş a găzduit marţi, 21 august, dezbaterea publică a Studiului de circulaţie aferent proiectului „Plan Urbanistic Zonal – actualizare PUZ ansamblul rezidenţial Dolomiti, strada Livezeni, fără număr”. Acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 220/27 iulie 2017 şi are un trio de beneficiari alcătuit din societatea Dolomiti Invest SRL, Borşan Rita Simona şi societatea Fomco 2016 SRL.

Proiectul este prevăzut a fi realizat pe strada Livezeni din Târgu-Mureş, pe partea dreaptă a DJ 135, unde vor fi construite 11 blocuri gemene de 11 etaje, cu câte 88 de apartamente/bloc (în total până la 1.000 de apartamente), un supermarket, o clădire publică – şcoală, grădiniţă, administraţie, etc., spaţii comerciale la parterul blocurilor şi parcări amenajate pentru fiecare imobil în parte, cu acces direct de la un drum public.

Revenire la PUZ-ul din 2007

Dezbaterea publică a fost moderată de arhitect Florina Daniela Miheţ, arhitectul şef al Primăriei municipiului Târgu-Mureş, care a făcut o scurtă prezentare a contextului organizării dezbaterii publice a Studiul de circulaţie aferent proiectului.

„Ne vedem astăzi pentru a treia dezbatere publică, pentru a treia solicitare de aprobare de către Consiliul Local pentru reactualizarea unui Plan Urbanistic Zonal care a început încă în 2007, dar care – pentru că a venit criza – nu a fost valorificat şi în momentul în care acum câţiva ani s-a dorit valorificarea lui, s-a dorit reorganizarea interioară a reţelei stradale propuse şi inclusiv mici modificări pe partea edificabilelor propuse pe parcela respectivă. Prin urmare, s-a reactualizat acea documentaţie de urbanism, iar astăzi de aflăm la o solicitare de a modifica reautorizarea unui Studiu de circulaţie, pentru că aşa cum e şi firesc zona s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă şi nevoia de dezvoltare a acelei zone continuă să existe”, a afirmat arhitect Florina Daniela Miheţ.

Drumul de legătură propus, prevăzut în PUG-ul din 2002

Coordonatorul PUZ-ului, arhitect Octavian Lipovan, a prezentat detalii despre Studiul de circulaţie aferent PUZ-ului aprobat, respectiv soluţiile propuse pentru degrevarea circulaţiei rutiere din zona viitorului ansamblu rezidenţial.

„Practic, intervenţiile majore s-au făcut în interiorul parcelei. Faţă de organizările care au fost aprobate în 2007, s-a revenit cu nişte detalieri şi un alt tip de organizare, păstrându-se clar ceea ce a fost aprobat în 2007 şi faţă de ceea ce s-a întâmplat în 2007 aici s-a luat în considerare şi prevederea în PUG-ul din 2002, care stabilea un drum de legătură paralel cu strada Livezeni, un drum care să degreveze strada Livezeni, care urma să se „înţepe” în sensul giratoriu de la intersecţia Bulevardului 1 Decembrie 1918 cu Calea Sighişoarei. Pentru această zonă s-au luat în considerare două variante. Varianta prevăzută prin PUG şi o nouă variantă prevăzută acum, urmând de fapt ca acest traseu al drumului să se facă în momentul în care se clarifică puţin şi situaţia de dezvoltare în zonă, dar premize sunt, există lume interesată să dezvolte zona, în special pe secvenţa de locuit, acest drum rămânând în continuare, din punctul nostru de vedere, un drum important care chiar dacă nu se va face astăzi, el la un moment dat va trebui făcut din considerente foarte clare. Întâi, degrevează strada Livezeni, care astăzi deja este o stradă foarte aglomerată. Doi: degrevează punctul de intersecţie dintre strada Livezeni şi Bulevardul 1 Decembrie 1918 şi atunci permite ca acest flux de circulaţie să poată fi împărţit în două şi să reducă presiunea pe cele două intersecţii din sensurile giratorii şi pe strada Livezeni. Cam asta este logica acestui demers. Demersul a avut la bază faptul că PUG-ul din 2002 a prevăzut acest tip de legătură de drum. Acest drum urma să devină o stradă de categoria a 3-a, o stradă cu câte un fir de circulaţie de sens şi un profil de circa 10 metri, maxim 12 metri lăţime, echipată cu dotările necesare unei străzi starndardizate, aşa cum prevăd normele. Cam asta este de povestit despre acest Plan Urbanistic Zonal care a fost dezbătut şi data trecută”, a precizat arhitect Octavian Lipovan.

„Ceea ce prezintă Planul Urbanistic Zonal se referă strict pe interiorul incintei, pe interiorul loturilor proprii, păstrând sistemele de circulaţie care au fost aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local, în 2007. În plus, aici s-a făcut şi această analiză pentru a veni inclusiv în sprijinul oraşului, ca să se vadă cam care ar putea fi alternativele pentru acest traseu care, repet, devine paralel cu strada Livezeni. Din punctul meu de vedere, are importanţă foarte mare, pentru că degrevează circulaţia în zonă şi degrevează o intersecţie, cea dintre strada Livezeni şi Bulevardul 1 Decembrie 1918, care astăzi sunt foarte aglomerate”, a completat arhitectul Octavian Lipovan.

Precizările lui Doru Borşan

Principalul beneficiar al proiectului, omul de afaceri Doru Borşan, a avut o intervenţie scurtă în care a subliniat că ansamblul rezidenţial va fi dezvoltat brintr-o „bretea de acces” către Livezeni şi invers, respectiv prin două străzi ce debuşează din strada Livezeni, una pe lângă staţia de transformare, iar cealaltă, cea principală, la capătul străzii Livezeni.

„Beneficiarul, adică noi, am depus o nouă documentaţie în care se revine la vechiul PUZ, în 2007, cu aceste căi de acces, fără să mai avem astăzi în documentaţia noastră această prelungire.

În perioada următoare, sunt convins că Primăria împreună cu proprietarii terenurilor afectate de o viitoare stradă vor găsi o soluţie pozitivă pentru ambele părţi. Prin acest material se revine la vechea circulaţie în interiorul cartierului, fără această bretea de legătură. Dolomiti şi Doru Borşan dezvoltă acest cartier prin breteaua veche de acces către Livezeni şi invers”, a menţionat Doru Borşan.

„Important e că eu voi ceda un hectar, iar ceilalţi vor fi plătiţi”, a mai spus Doru Borşan.

Explicaţiile arhitectului şef

În continuare, arhitectul şef al municipiului Târgu-Mureş a informat participanţii la dezbaterea publică despre necesitatea revenirii la PUZ-ul din 2007, respectiv la realizarea unei „bretele” rutiere care să degreveze traficul auto, în conformitate cu prevederile PUG-ului din 2002, avizat în acest sens de Compania Naţională de Autostrăzi şi Infrastructură Rutieră din România (CNAIR).

„Pentru că aşa cum deja s-a spus, prin PUG-ul oraşului în vigoare, dar şi conform avizului CNAIR, acest drum trebuie păstrat şi în PUG-ul nou, cel puţin aşa a fost eliberat avizul de către CNAIR. Acest drum aşa cum este prevăzut în PUG-ul actual nu trece peste proprietatea pentru care s-a făcut acest PUZ. Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului, care este formată din specialişti, a cerut suplimentar să studieze modalitatea prin care drumul, care este avizat şi aprobat prin PUG, poate fi prelungit şi pe parcela beneficiarului, pentru a rezolva o circulaţie în adâncime, care să descarce mult mai încolo, pe strada Livezeni, şi nu atât de aproape de intersecţia de la „Corina”. Practic, prin acest studiu de circulaţie, la momentul respectiv drumul public s-a prelungit pe parcela studiată, cu posibilitate de prelungire. Diferenţa între drumul pe parcela beneficiarului şi pe parcelele dumneavoastră este că acesta este în PUG, iar dincoace nu este în PUG. Ca să completezi un drum, ca să îl extinzi sau să îl modifici trebuie studiat într-o documentaţie de urbanism, pentru ca după aceea să poată fi pus în aplicare. La etapa a doua s-a ajuns la acordurile cu dumneavoastră pentru că din exces de zel, dar şi din bunăvoinţă, elaboratorul acestui studiu de circulaţie analizând traseul propus prin PUG pentru drum şi care tăia cumva din parcelele dumneavoastră, a venit cu propunerea să optimizeze şi drumul propus prin PUG, nu numai prelungirea lui, mergând la limita parcelelor dumneavoastre, astfel încât să nu vă taie parcelele, în felul acesta să vă rămână parcele compacte, mult mai uşor construibile. Prin această propunere, care a avut la bază bunăvoinţa, nu în ideea de a vă sacrifica parcelele, ci de a creşte valoarea parcelelor, făcută de o terţă persoană, şi nu de autoritatea publică locală, s-a condiţionat prin Hotărârea de Consiliu să se prezinte acordul dumneavoastră, ţinând cont că acest studiu va afecta implicit prin această variantă de deviere a drumului prevăzut prin PUG. Dacă la momentul respectiv această „bretea” ar fi fost lăsată în afară, aşa cum este prin PUG, nu aţi fi fost şi dumneavoastră menţionaţi în acea Hotărâre de Consiliu. Simplu. Dacă sunt afectate proprietăţi private, la intenţia unui alt privat, atunci nu se poate merge mai departe fără acordul respectivilor privaţi”, a punctat arhitect Florina Daniela Miheţ.

Soluţia propusă

Arhitectul şef al municipiului Târgu-Mureş a menţionat că dezvoltatorul proiectului va construi, pe cheltuială proprie, un drum de aproximativ 1.000 de metri lungime în incinta ansamblului Dolomiti, paralel cu strada Livezeni, pe care îl va ceda, ulterior, autorităţilor publice locale. Mai departe, serviciul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureş va studia oportunitatea prelungirii respectivului drum public şi implicit realizarea unor exproprieri de teren.

„În momentul în care se va avansa proiectul de specialitate pentru acest drum, care va studia inclusiv la nivel de Studiu de circulaţie oportunitatea, necesitatea şi posibilitatea dezvoltării acestui drum de către autoritatea publică locală, prin Direcţia Tehnică, acest lucru se opreşte aici, pentru că de aici încolo continuarea drumului pe proprietate privată va fi un PUZ la iniţiativă privată şi nu un drum propus prin PUG de către autoritatea publică; obligativitatea realizării acelui corp de drum, inclusiv juridic, revine proprietarului terenului. Deci dânsul, ca să poată să fie prelungit acel drum prevăzut prin PUG pune la dispoziţia autorităţii publice locale terenul necesar dezvoltării prelungirii infrastructurii. În privinţa dumneavoastră, pentru că drumul a fost prevăzut pe terenul dumneavoastră, va fi parcursă o altă procedură, de negociere în prima etapă, după care de expropriere dacă nu se ajunge la o înţelegere. Se stabileşte un preţ de către un evaluator, se virează banii, se încep lucrările, şi dacă preţul este considerat ca fiind necorespunzător se poate merge în instanţă pentru a se solicita suplimentarea acelei sume. Aceasta este procedura legală pentru orice realizare de drumuri de utilitate publică, şi aici discutăm de un drum de utilitate publică, pentru că este prevăzut în documentaţia majoră de dezvoltare a oraşului. În fazele ulterioare ale Studiului de Fezabilitate, Studiul de circulaţie, Proiectul Tehnic pentru acest drum se va stabili exact şi care este oportunitatea realizării lui, dacă se susţine sau nu se susţine, care este inclusiv soluţia tehnică, cât de larg să fie, cu două benzi sau cu patru benzi, şi aşa mai departe. Drumul se va face, nu mâine sau poimâine, pentru că a fost prevăzut în avizul CNAIR, datorită Centurii, care se află în imediata vecinătate şi care din păcate nu are pe raza municipiului Târgu-Mureş decât un singur punct de racord”, a explicat arhitect Florina Daniela Miheţ.

Sesizările cetăţenilor, în mapele consilierilor locali

La dezbaterea publică au participat patru consilieri locali (Magyary Elöd şi Furo Judita – ambii UDMR, şi Tatár Lehel şi Pápai László Zsolt – ambii POL), precum şi aproximativ zece cetăţeni, proprietari de terenuri şi reprezentantul unei asociaţii de proprietari din zonă, aceştia din urmă exprimându-şi nemulţumirea faţă de eventualele exproprieri care vor fi făcute în viitor şi chiar de modul de organizare a dezbaterii publice, respectiv îngrijorarea că proiectul rezidenţial va avea ca efect supraaglomerarea traficului auto din zona străzii Livezeni, şi aşa „sufocat” în prezent.

În replică, arhitectul Daniela Miheţ a precizat că serviciul pe care îl coordonează va răspunde punctual la toate sesizările primite din partea cetăţenilor, acestea urmând să fie incluse şi în mapele consilierilor locali în momentul în care proiectul va fi dezbătut în Consiliul Local Târgu-Mureş.

Alex TOTH

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Dora Optics, tratamente și soluții de top în domeniul oftalmologic

Dora Optics este o companie de servicii integrate de optică și oftalmologie. Înființată în anul …