Home / Sanatate / EXCLUSIV! Proiect de 23 de milioane de lei pentru extinderea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş!

EXCLUSIV! Proiect de 23 de milioane de lei pentru extinderea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş!

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş a demarat, la începutul lunii aprilie 2019, o licitaţie estimată la valoarea de 23.523.364 de lei, fără TVA, pentru obiectivul “Proiectare şi execuţi corp clădire prin extinderea şi etajare corp O şi P, pentru amenajare spitalizare de zi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş.”

Contextul proiectului, un Ordin de Ministru

Managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş, dr. Claudiu Puiac, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul Zi de Zi, că “la baza acestui proiect stă Ordinul Ministrului Sănătăţii 1096 din 2016 care prevede înfiinţarea unei structuri de spitalizare de zi total separat faţă de restul secţiilor şi compartimentelor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş.”Investiţia, condiţionată de finanţare

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 mai 2019, iar bugetul de timp pentru realizarea proiectului este de 17 luni, după cum urmează: 5 luni pentru proiectare şi diverse aprobări şi 12 luni pentru execuţie. Totodată, dr. Claudiu Puiac a subliniat că achiziţia este condiţionată de alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie, fapt anunţat şi în caietul de sarcini al licitaţiei.

“Achiziţia este iniţiată sub incidenţa clauzei suspensive, în sensul că este condiţionată de alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie, cu respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. Având în vedere dispoziţiile Legii 98/2016 privind achziţiile publice şi Hotărârea Guvernului 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va perfecta achiziţia cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanţării, îşi rezervă dreptul de a anula achiziţia, în condiţiile în care nu există o altă sursă de finanţare. Astfel, caietul de sarcini al licitaţiei a fost întocmit astfel încât ofertanţii să înţeleagă faptul că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării acordului-cadru, indiferent de natura acestuia şi indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenţei unui asemenea prejudiciu”, a declarat dr. Claudiu Puiac.

Totodată, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş şi-a manifestat încrederea că proiectul va beneficia de resursele financiare necesare, din partea Ministerului Sănătăţii, dar şi al Consiliului Judeţean Mureş.

“Ne exprimăm speranţa că în cazul finalizării procedurii de achiziţie publică vom beneficia de suportul Ministerului Sănătăţii şi al Consiliului Judeţean Mureş pentru a identifica sursa de finanţare pentru finalizarea cu succes a proiectului”, a menţionat dr. Claudiu Puiac.

Cel mai mare spital public din Transilvania

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș este cea mai mare unitate sanitară publică din Transilvania, având în prezent peste 3.900 de angajaţi şi 1.089 de paturi de spitalizare continuă, din care 939 de paturi pentru adulți și 150 de paturi pentru copii, precum și un număr de 123 de paturi pentru spitalizare de zi și 12 paturi pentru însoțitori.

„Din punct de vedere organizatoric, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș dispune de o structură complexă de specialități, 57,43% medicale și 42,57% chirurgicale, având în vedere structura secțiilor și compartimentelor, sau 59,28% medicale și 40,72% chirurgicale, având în vedere numărul de paturi decizionate. Începând cu anul 2012, în cadrul spitalului își desfășoară activitatea UPU – SMURD, într-o nouă locație la parterul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș. Este cea mai modernă unitate de primiri urgențe din țară, fiind dotată cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care contribuie la efectuarea unui act medical de urgență de cea mai înaltă calitate. Prin includerea activităților specific SMURD în structura și activitatea curentă a UPU din cadrul spitalului, acesta a primit un caracter specific și un plus de competență, contribuind la complexitatea actului medical de urgență desfășurat în cadrul spitalului”, a subliniat dr. Claudiu Puiac.

Corp nou de clădire de 3.339 de metri pătraţi

Amplasamentul pe care va fi realizată investiţia are suprafaţa de 193.499 de metri pătraţi şi se află în intravilanul municipiului Târgu-Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, cu următoarele vecinătăţi: teren privat şi liziera pădurii la nord, liziera pădurii la est, drum de acces dinspre strada Gheorghe Marinescu la sud şi proprietăţi particulare la vest.

Conform extrasului de Carte Funciară Nr. 95396/N Târgu-Mureş, terenul se află în proprietatea Județului Mureș, cu drept de administrare în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureş, iar constructia propusă, având o formă compactă dreptunghiulară, va fi amplasată în curtea interioară (care are o suprafaţă de 544 de metri pătraţi) din interiorul corpurilor A, B, O, P, din cadrul construcției clădirii principale, respectiv a corpului C8 din cartea funciară.

„Se propune construirea unui corp de clădire cu trei etaje pentru spitalizare de zi și spații conexe cu o arie construită de 366 de metri pătraţi şi supraetajarea corpurilor O, P, aria desfășurată propusă este de 3.339 de metri pătraţi, aria utilă propusă este de 2.680 de metri. Corpul de clădire propus va fi dotat cu două case de scară, două lifturi și cu spații tehnice. Se vor realiza circuite separate pentru secția de pediatrie și secția de adulți. Clădirea va avea un număr de 96 de paturi de spitalizare, din care 17 paturi pentru copii şi 79 pentru adulţi”, a explicat dr. Claudiu Puiac.

Program de funcţionare în două schimburi

În noul corp de clădire îşi vor desfăşura activitatea zilnic 60 de medici, precum şi 40 de asistenţi medicali şi 20 de angajaţi reprezentând personal auxiliar şi administrativ.

„Programul de funcţionare va fi în două schimburi, zilnic, între orele 7.00 – 22.00, inclusiv sâmbătă și duminică pentru biroul internări. Numărul de pacienți estimați pentru spitalizarea de zi este de 90 de internări/zi, iar numărul de pacienți estimați pentru biroul de internări este de 70 de internări/zi și 100 de externări/zi”, a completat dr. Claudiu Puiac.

Cum va funcţiona Serviciul de primire-internare pacienţi

La demisolul și parterul clădirii în care va funcționa spitalizarea de zi va fi înființat Serviciul de primire-internare pacienţi, care va fi organizat ca serviciu unic pe spital cu rolul de a asigura:

– efectuarea formelor de internare;

– examinarea medicală și trierea epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

– prelucrarea sanitară a bolnavilor în funcție de starea lor fizică;

– echiparea bolnavilor în îmbrăcămintea de spital.

Componentele funcționale ale Serviciului de primire-internare pacienți vor fi:

– unitatea de întocmire a documentelor medicale de internare și externare (registratura);

– compartimentul de examinări medicale;

– unitate de igienizare sanitară;

– unitate de gestiunea hainelor și efectelor de spital;

– unitate de externare.

La demisol, va funcţiona Serviciul de primire-internare pacienți copii:

– unitate de întocmire a documentelor medicale de internare și externare (registratura);

– sală triaj, cu izolator;

– sală de așteptare;

– grupuri sanitare pentru pacienți – copii 0-2 ani și 2-18 ani;

– grup sanitar pentru personal;

– cabinet consultație;

– unitate de igienizare sanitară – 1 bucată copii 0-2 ani și 1 bucată copii 2-18;

– unitate de gestiunea hainelor și efectelor de spital;

– unitate de externare;

– arhivă;

– spații destinate ustensilelor de curățenie și deșeuri;

– spații tehnice.

La parter, va fi amenajat Serviciul de primire-internare pacienți adulți:

– unitate de întocmire a documentelor medicale de internare și externare (registratura);

– sală de așteptare;

– grupuri sanitare pentru pacienți – sex feminin și sex masculin;

– grup sanitar pentru personal;

– 4 cabinete de consultație;

– 2 unități de igienizare sanitară – 1 unitate sex feminin și 1 unitate sex masculin;

– unitate de gestiunea hainelor și efectelor de spital;

– unitate de externare;

– spații destinate ustensilelor de curățenie și deșeuri.

Etajul 1 va fi destinat spitalizărilor de zi copii:

– cabinet consultații copii;

– sală tratament copii;

– sală tratament citostatice cu spațiu hotă flux laminar pentru copii;

– punct de lucru asistenți medicali;

– grup sanitar personal;

– oficiu;

– spații destinate ustensilelor de curățenie, deșeurilor, lenjeriei curată și murdară;

– 2 saloane copii cu 4 paturi cu grup sanitar;

– salon copii cu 1 pat cu grup sanitar.

Etajul 2 va fi destinat spitalizărilor de zi la Chirurgie pediatrică și Pediatrie și spitalizărilor de zi adulți – specialitate chirurgicală:

– 2 cabinete consultații copii (1 cabinet chirurgie pediatrică plus 1 cabinet pediatrie);

– 2 săli tratament copii (1 cabinet chirurgie pediatrică plus 1 cabinet pediatrie);

– sală mici intervenții chirurgie pediatrică;

– punct de lucru asistenți medicali;

– grup sanitar personal;

– spații destinate ustensilelor de curățenie;

– 2 saloane copii cu 4 paturi cu grup sanitar (1 salon chirurgie pediatrică plus 1 salon pediatrie);

– cabinet consultații adulți Obstetrică-Ginecologie;

– sală mici intervenții adulți Obstetrică-Ginecologie;

– salon adulți Obstetrică-Ginecologie cu 3 paturi cu grup sanitar;

– salon adulți Obstetrică-Ginecologie cu 1 pat cu grup sanitar;

– 2 cabinete consultații adulți;

– 2 săli tratament adulți;

– sală mici intervenții adulți;

– 1 salon adulți ATI;

– punct de lucru asistenți medicali;

– grup sanitar personal;

– grup sanitar persoane cu dizabilități;

– oficiu;

– spații destinate ustensilelor de curățenie, deșeurilor, lenjeriei curată și murdară, materiale sanitare;

– 6 saloane adulți cu 4 paturi cu grup sanitar;

– salon adulți cu 1 pat cu grup sanitar;

– sală păstrare decedaţi.

Etajul 3 va fi destinat spitalizărilor de zi adulți – specialitate medicală:

– 4 cabinete consultații adulți;

– 4 săli tratament adulți;

– sală tratament citostatice cu spațiu hotă flux laminar pentru adulți;

– punct de lucru asistenți medicali;

– grup sanitar personal;

– grup sanitar persoane cu dizabilități;

– spații destinate ustensilelor de curățenie, deșeurilor, lenjeriei curată și murdară, materiale sanitare;

– oficiu;

– arhivă;

– 11 saloane adulţi cu 4 paturi cu grup sanitar;

– 2 saloane adulți cu 2 paturi cu grup sanitar;

– 2 saloane adulți cu 1 pat cu grup sanitar;

– sală păstrare decedați.

Asigurarea utilităţilor:

Instalații termice și sanitare: apa caldă și încălzirea se va realiza prin intermediul a 2 centrale termice murale legate în cascadă cu tiraj forţat având o putere de 150 kW, prin radiatoare în grupurile sanitare, iar în restul spațiilor se va realiza prin sisteme de tip VRF cu recuperare de căldură. Se vor amplasa termostate în fiecare încăpere

Instalații electrice: pe lângă iluminatul natural, se va realiza un iluminat artificial. Rețeaua electrică se va branșa la transformatorul din subsolul tehnic existent

Instalații gaze medicale: stațiile de gaze medicale vor fi amplasate în subsolul tehnic al clădirii existente. Pentru distribuția gazelor medicale, în saloane se vor realiza rampe la fiecare pat, având oxigen, aspirație, aer comprimat, prize şi iluminat. În cabinetele de consultații, sălile de tratament, izolator, salon ATI, sală citostatice, se vor realiza rampe cu oxigen și aspirație.

Instalații ventilație și climatizare: s-a ales un sistem de ventilare și climatizare cu recuperare de căldură cu aport de aer proaspăt. Se vor monta termostate în fiecare încăpere, pentru realizarea unui climat interior optim.

Arina TOTH

Alex TOTH

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Pilda ÎPS Irineu, pe versurile poetului Radu Gyr

În joia din săptămâna a VI-a după Sfintele Paști, când Biserica Ortodoxă prăznuiește  Înălțarea Domnului …