Home / Sanatate / IMPORTANT! Măsuri noi privind accesarea serviciilor medicale de către pacienți

IMPORTANT! Măsuri noi privind accesarea serviciilor medicale de către pacienți

Valabilitatea biletelor de trimitere, a prescripțiilor medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației PET-CT se prelungesc, potrivit unui proiect de hotărâre publicat pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în data de 25 martie 2020. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, prelungirea și prorogarea unor termene și pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României prevede și o serie de măsuri privind modul în care pacienții vor beneficia în următoarea perioadă de consultații, prescripții medicale și eliberarea unor medicamente.

”La intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern vom avea răspunsuri la o serie de probleme cu care se confruntă asigurații în aceste zile. CAS Mureș dorește să pună la dispoziția cetățenilor toate informațiile utile referitoare la accesarea serviciilor medicale, mai ales în condițiile de restricționare impuse de starea de urgență”, a declarat Ec. Rodica Biro Președinte-Director General al CAS Mureș.

Termene prelungite               Odată cu intrarea în vigoare a Proiectului de hotărâre termenul de valabilitate de la data prescrierii biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, aflate în termen de valabilitate în perioada stării de urgență, precum și a biletelor de trimitere care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor emise pe perioada stării de urgență, se prelungește cu 90 de zile. La fel, se prelungește cu 90 de zile perioada de valabilitate a prescripţiei medicale pentru dispozitive medicale și tehnologii şi dispozitive asistive – până când aceasta poate fi depusă/transmisă la casa de asigurări de sănătate. De asemenea, termenul de valabilitate pentru deciziile aflate în termen de valabilitate în perioada stării de urgență, a deciziilor care își pierd valabilitatea în perioada stării de urgență, precum și a celor emise pe perioada stării de urgență, se prelungește cu 90 de zile. Fac excepție deciziile de aprobare pentru dispozitive medicale emise pentru 12 luni consecutive, pentru care termenul de valabilitate al deciziei se prelungește cu 90 de zile. Și pentru efectuare investigației PET-CT termenul de valabilitate al deciziei se prelungește până la 90 de zile.

Măsuri pentru depunerea documentației la CAS

În situațiile în care situația impune prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat sau de către un membru al familiei/reprezentant al asiguratului, documentele pot fi transmise prin mijloace de comunicare electronice. Actele vor putea fi depuse în numele asiguratului de orice persoană, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor și a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora.

Fără card de sănătate

Proiectul prevede ca nu mai este necesară prezentarea cardului național de sănătate sau a adeverinței de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, ori adeverinţei înlocuitoare pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat.

Prescrierea medicamentelor

Proiectul prevede că pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie vor putea elibera prescripție medicală în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare din partea  medicului specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale iniţiale, iar pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, medicul de familie va putea iniția tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emisă de medicul din ambulatoriul de specialitate /spital.

Pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă pentru care medicamentele la momentul actual sunt prescrise de către medicii specialişti, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost volum care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, medicul de familie va putea emite prescripție medicală pentru aceste medicamente în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului-scrisoare medicala și/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere. Excepție vor face medicamentele utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi.

Medicamentele utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative, cu excepția Programului naţional de sănătate mintală, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, vor putea fi eliberate și unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului, urmare a evaluării bolnavului de medicul de specialitate din spital prin orice mijloace de comunicare.

De asemenea, materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului național de diabet zaharat şi Programului naţional de tratament pentru boli rare – epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, vor putea fi eliberate și unei persoane care ridică materialele sanitare consumabile în numele bolnavului, sau vor putea fi transmise la domiciliul bolnavului în situaţia în care unitatea sanitară va avea această posibilitate.

Persoana care va ridica medicamentele în numele bolnavului va prezenta un document de identitate, pentru asigurarea unei evidențe la nivelul unității sanitare.

Medicamentele fără interferon, ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, vor putea fi prescrise pentru pacienții care au domiciliul în judeţul în care se derulează contractele cost volum rezultat de către medicul de familie al pacientului dacă medicul specialist se va afla în imposibilitatea obiectivă de a emite prescripția medicală.

În cazul pacienților care nu locuiesc în județul unde se derulează contractele cost volum rezultat prescrierea medicamentelor se va face doar de medicul de specialitate gastroenterologie sau boli infecțioase aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în cazul pacientului adult, iar în cazul adolescenților  cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani prescrierea se va face în continuare doar de medicul de specialitate pediatrie cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii de specialitate gastroenterologie pediatrică și medicii de specialitate boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Pentru pacienții cu boli cronice aflați în tratament cu medicamente notate cu (**), (** 1 ) si (**1Ω) în Lista de medicamente aprobată prin HG nr. 720/2008 cu modificările și completările ulterioare, pentru care, în vederea continuării tratamentului specific sunt necesare evaluări medicale periodice, conform protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul nr. 1301/500/2008 cu modificările si completările ulterioare, și evaluările vor fi programate în perioada stării de urgență, aceste medicamente se vor prescrie în continuare în baza ultimei evaluări medicale care își prelungește valabilitatea pentru încă 3 luni.

Consultație la distanță

Pe perioada instituirii stării de urgență pacienții vor beneficia de consultație la distanță acordată de medicii de familie și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic. Consultația va putea fi acordată prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.

În cazul pacienților care nu sunt beneficiari ai pachetului de servicii de bază sau pachet minimal de servicii medicale pe perioada stării de urgență, se va institui consultaţia la distanţă pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră.

Documentele care vor fi eliberate ca urmare a consultației la distanță vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică. Proiectul de hotărâre prevede că aceste consultații la distanță, acordate pe perioada stării de urgență, în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private, nu sunt asimilate unor consultații programate/programabile.

De asemenea, medicii din spital vor elibera, dacă situaţia va impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu, conform prevederilor legale în vigoare, dacă se recomandă un tratament în ambulatoriu, conform scrisorii medicale/biletului de ieşire din spital, și pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, respectiv pentru maximum 90 de zile, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.

Potrivit proiectului, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul și tratarea cazurilor cu Covid-19 și complicațiile acestora se vor acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență, și se va suporta din bugetul Ministerului Sănătății și bugetul Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, după caz.

Arina TOTH

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

1,9 milioane lei alocați de Consiliul Județean Mureș pentru materiale de protecție și dezinfectare

În cadrul ședinței ordinare de miercuri, 31 martie, bugetul Județului Mureș a fost rectificat în …