Home / Invatamant / Decani noi la UMFST Târgu-Mureș (2). Daniela Muntean propune “Inovare, Integrare, Internaţionalizare”

Decani noi la UMFST Târgu-Mureș (2). Daniela Muntean propune “Inovare, Integrare, Internaţionalizare”

Distribuie

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a noilor decani ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș, mandatul 2020-2024.

Desemnarea celor șapte decani ai UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș s-a făcut la sfârșitul lunii martie de către o comisie alcătuită din prof. dr. Leonard Azamfirei – președinte, prof. dr. Călin Enăchescu – membru, prof. dr. Angela Borda – membru și prof. dr. Rodica Bălașa – membru, iar episodul de astăzi este destinat decanului Facultății de Farmacie, prof. univ. dr. Daniela Muntean.

”În cei 12 ani, în calitate de Decan al Facultăţii de Farmacie, mi-am însuşit multe lecţii, dar poate nu destule pentru desăvârşire, de unde şi intenţia de a candida la un nou mandat. Actualul Plan Managerial se înscrie în tendinţele impuse de Planul Managerial al Rectorului Universităţii “Inovare, Integrare, Internaţionalizare”, cuprinde obiective prin realizarea cărora Facultatea de Farmacie îşi va aduce contribuţia la defininirea caracterului “unic şi diferit” al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”din Târgu Mureş”, a precizat prof. univ. dr. Daniela Muntean, care mai are la activ trei mandate de decan al aceleiași facultăți, în perioada 2008-2012, 2012-2016 și 2016-2020.

Schimbări pentru ”crearea excelenței în toate planurile”

Potrivit Planului Managerial propus de prof. univ. dr. Daniela Muntean, la nivelul UMFST„George Emil Palade” din Târgu-Mureș, sistemul de învățământ superior cunoaște în prezent mari schimbări determinate de: fuziunea Universității de Medicină și Farmacie cu Universitatea ”Petru Maior”, dezvoltarea parteneriatelor public-public național și internațional în materie de cercetare științifică, promovarea și valorizarea cercetării, crearea extensiilor în străinătate.

”În acest moment, universitatea are dimensiunea critică exprimată prin număr de studenți, pluridisciplinaritate, multiculturalitate, resurse materiale și umane pentru crearea excelenței în toate planurile, ceea ce implică schimbări și adaptări la nivelul tuturor structurilor academice”, a subliniat prof. univ. dr. Daniela Muntean.

Viziunea decanului Facultății de Farmacie despre:

Procesul didactic: ”În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, iar concepţia de educaţie regândită şi modernizată face parte din planul managerial al rectorului UMFST ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

Cercetare: ”Măsura măreţiei într-o idee ştiinţifică este măsura în care aceasta stimulează gândirea şi deschide noi direcţii de cunoaștere. Termenul de cunoaștere acoperă de fapt tot ceea ce înseamnă informație, tehnologie, protocoale, echipamente, mijloace, produs finit, toate acestea putând fi dezvoltate în urma activității de cercetare. Pentru un viitor solid este nevoie de o activitate de cercetare susținută, focalizată pe nuclee de cercetare bine delimitate și care să fie capabilă să aducă o valoare adăugată calității vieții. Facultatea de Farmacie, aflată într-un context în plină evoluție, prin specificul formării profesionale, se înscrie totalmente în tot ceea ce înseamnă politica de interdisciplinaritate și transdisciplinaritate care se află în prezent pe toate agendele principalilor actori ce evoluează în domeniul cercetării.”

Resursa umană: ”Calitatea unei universităţi este dată în primul rând, de calitatea resursei umane didactice şi manageriale angajate în desfăşurarea şi menţinerea educaţiei, în formarea şi dezvoltarea studenţilor. Măsura în care absolvenţii unei universităţi se regăsesc ca personalităţi recunoscute prin statutul lor de producători de valori ne arată nivelul eficienţei şi calităţii învăţământului din acea instituţie.”

Studenți: ”Calitatea vieții studenților este esențială pentru facultatea și universitatea la care aceștia activează, deoarece ei sunt partea cea mai importantă a întregului proces educațional.”

Internaționalizare: ”Internaţionalizarea trebuie percepută ca un proces accelerat de integrare în cadrul educațional și de cercetare internațional, o condiţie obligatorie pentru dezvoltarea calităţii învăţământului superior.”

Analiza SWOT a situației actuale a Facultății de Farmacie

Puncte tari:

– Apartenenţa facultăţii la o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare de prestigiu, multiculturală, multidisciplinară, cu tradiţie;

– Cadre didactice tinere, cu media de vârstă sub 40 ani;

– Capacitatea de adaptare la nevoile de dezvoltare ale universităţii;

– Îndeplinirea indicatorilor ARACIS pentru toate programele de studiu;

– Accesul studenţilor la facilitățile multiple ale campusului universitar;

– Colaborările de tradiție cu universități din țară și din străinătate;

– Infrastructura de bază (clădirea nouă şi laboratoarele pentru activitatea practică) adecvată realizării unui învățământ performant;

– Existența simulatorului “Farmacia studenţilor”;

– Programele de mobilitate a studenților/cadrelor didactice care permit schimbul de experienţă la nivel internaţional;

– Derularea cu succes a programului de studiu de licenţă şi masterat – Cosmetică Medicală;

– Spiritul de apartenenţă la misiunea şi valorile facultăţii (studenţi, cadre didactice);

– Organizarea de evenimente cu tradiţie (colinde, serenadele studenţilor) care unesc comunitatea academică (studenţi şi cadre didactice).

Puncte slabe:

– Încărcătura didactică mare a cadrelor didactice;

– Non-implicarea în mod continuu a unor cadre didactice în activităţile administrative;

– Interesul scăzut al cadrelor didactice în elaborarea şi publicarea de material didactic;

– Lipsa suporturilor moderne de curs, corelate cu planurile de învățământ şi tendinţele actuale ale pieţei muncii;

– Evaluarea cadrelor didactice fără impact la nivel individual;

– Interesul scăzut al studenţilor pentru evaluarea cadrelor didactice;

– Comunicarea instituţională deficitară;

– Birocraţia administrativă excesivă în contextul macro al universităţii;

– Lipsa aparaturii performante pentru cercetarea ştiinţifică specifică fiecărei discipline de studiu;

– Utilizarea în comun a unor facilităţi ale facultăţii care conduce la diluarea generală a responsabilităţii;

– Service-ul centralizat pentru aparatura de laborator;

– Numărul mic de locuri la doctorat;

– Consumul mare de reactivi şi consumabile de laborator;

– Rezistenţa la schimbare a majorităţii cadrelor didactice.

Oportunități:

– Acreditarea de noi programe de studiu cu specific de chimie;

– Promovarea cercetării interdisciplinare;

– Formarea unor specialişti în cadrul disciplinelor pe diverse tehnici analitice prin accesarea de burse, workshop-uri, traininguri etc. (specializare înaltă);

– Câştigarea de granturi de cercetare de către cadrele didactice (granturi interne, naţionale, internaţionale);

– Accesul (liber) la resurse moderne de documentare științifică de specialitate (chimico-farmaceutică);

– Organizarea unor manifestări ştiinţifice cu tematică de mare interes, de impact în domeniul farmaceutic;

– Încheierea de parteneriate public-privat în domeniul cercetării farmaceutice, cosmetice, chimia alimentului şi mediului;

– Crearea unei mai bune conexiuni cadre didactice – studenţi prin promovarea de activităţi de interes comun;

– Dezvoltarea de noi abilităţi ale cadrelor didactice care să faciliteze o mai bună interacţiune cu studenţii (optimizarea accesului la tehnologie, utilizarea de noi platforme de lucru, platforme de socializare, gadget-uri şi aplicaţii utile procesului didactic etc.)

– Creşterea numărului coordonatorilor de doctorat, a competiţiei pentru locurile la doctorat şi, implicit, a doctoranzilor valoroşi dedicaţi cercetării ştiinţifice.

Amenințări:

– Scăderea numărului de candidaţi la admitere şi, implicit, a numărului studenţilor;

– Concurenţa tot mai vizibilă a altor facultăţi de profil din ţară;

– Creşterea numărului facultăţilor de farmacie (private, de stat) din ultima decadă;

– Cadrul legislativ salarial neatractiv pentru absolvenţii programului de studiu Farmacie;

– Lacunele legislative care produc inechităţi sociale (medic vs. farmacist);

– Viteza prea mare în implementare unor schimbări la nivel de universitate;

– Numărul mare de modificări administrative şi birocratice la nivel de universitate în intervale foarte scurte de timp;

– Corelare scăzută a planurilor de învăţământ cu cerinţele actuale ale pieţei muncii;

– Lipsa fondurilor pentru activitatea de cercetare (interne şi externe);

– Separatismul permanent şi delimitarea cadrelor didactice LM (inclusiv a studenţilor) în multiple activităţi academice;

– Instabilitatea politică actuală;

– Modificările legislative frecvente;

– Declinul economic la nivel macro (naţional).

Alex TOTH

 

 

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, în freamăt de sărbătoare

Distribuie La Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” au fost sărbătoriți cum se cuvine, marți, 29 noiembrie, …