Home / Administratie / Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu Mureș

Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu Mureș

Dispoziția nr. 1045 din 12 iunie 2020 privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 18 iunie 2020

Primarul Municipiului Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile art. 133 alin (2), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) , alin. (3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dispune:

Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureș se convoacă pentru ziua de joi, 18 iunie 2020, ora 14°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform documentului de convocare anexat.

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei este pus la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art. 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

primar,

dr. Dorin Florea

 

Viză de legalitate,

p.Secretar general al Municipiului Târgu Mureș,

Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

 

Anexă la Dispoziţia nr. 1045/12.06.2020 a Primarului Municipiului Târgu Mureş

Convocator

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.045 din 12 iunie 2020 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 18 iunie 2020, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul Proiect Ordine de Zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- extindere, etajare şi schimbare de destinaţie locuinţe cu spaţii multifuncţionale la parter, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 56A, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator – Beneficiar: SC Remat Brașov SA.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 621 mp situat în P-ța Trandafirilor nr. 39-40 aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru valorificarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.
 5. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 110/2013 și HCL nr. 477/2009 referitoare la aprobarea și completarea metodologiei pentru pregătirea și organziarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35 din 29 ianuarie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/26.01.2012 referitoare la Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Universităţii Cultural Ştiinţifice Târgu Mureş.
 7. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului cu suprafaţa de 11348 mp, situat pe str. Ilie Munteanu.
 8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 32/27.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a unui teren în suprafață de 98 mp. situat pe str. Aleea Covasna, nr. 1 Târgu Mureș.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea „Regulamentului de autorizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureş”, aprobat prin H.C.L.M. nr.349/2013 şi modificat prin H.C.L.M. nr.392/2018, cu privire la stabilirea, ajustarea/modificarea nivelului preţurilor şi a tarifelor pentru executarea serviciului de transport public de persoane.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în baza O.G. nr.82/2001 și a H.G. nr.1470/2002 – normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Antena TV Group SA a terenului în suprafață de 284 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.
 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Mesaros Ovidiu Dragoș a terenului în suprafaţă de 83,20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
 13. Proiect de hotărâre privind neasumarea de către Consiliul local Târgu Mureş a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Seviciului Public Administrația Creșelor.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 79/30.04.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de concesiune a parcărilor publice cu plată și stabilirea redevenței conform studiului de oportunitate aprobat prin HCL nr. 68/2017.
 17. Proiect de hotărâre privind interzicerea accesului vehiculelor de marfă de peste 7,5 tone aflate în tranzit pe străzile – Gheorghe Doja (de la intersecția cu Rampei) – Bega- Budiului – Mestecănișului – Calea Sighișoarei – Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Municipiul Târgu Mureș, precum și a celor care aprovizionează zona de sud est a Municipiului Târgu Mureș,cu excepția celor care aprovizionează unitățile comerciale situate în zona industrială a străzii Gheorghe Doja – Bega – Budiului -Mestecănișului – Calea Sighișoarei.
 18. Proiect de hotărâre pentru închirierea prin licitație publică, a unui număr de 35 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcţii provizorii, tip chioşc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanţi.
 19. Proiect de hotărâre cu privire la regulamentul de funcționare a Centrului CulturalTuristic Cetatea Târgu Mureș și de atribuirea spațiilor și locurilor destinate activităților culturale, turistice și economice în incinta Cetății Medievale din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale (SPUM).
 20. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursă de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș.
 21. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unor dispozitive digitale de comunicare digitale (tablete) și asigurarea accesului la internet pentru elevii din Târgu Mureș cu posibilități materiale reduse.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș. Documentele înscris în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Târgu Mureș. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Primar,

dr. Dorin Florea

(www.tirgumures.ro)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Mureș: Singurul centru de vaccinare anti COVID-19 din mediul rural duce lipsă de medici

Din cei nouă medici de familie de pe Valea Gurghiului, doar unul a acceptat să …