Home / Administratie / FOTO: Comuna Deda, trecut solid, prezent viabil, viitor promițător

FOTO: Comuna Deda, trecut solid, prezent viabil, viitor promițător

Comuna Deda, situată pe Valea Mureșului Superior, are în spate peste șase secole de istorie, fiind atestată documentar în anul 1393. Are în componență localitățile Bistra Mureșului, Pietriș, Filea și centrul administrativ Deda, fiecare dintre aceste unități având specificitatea sa. Fie că veniți dinspre Toplița, fie dinspre Târgu Mureș, prezența Scaunului Domnului este o certitudine a faptului că ați intrat în ținuturile dedenilor. O comună în plin proces de dezvoltare, pe care unii o aseamănă cu un mic orășel de munte, în care, pe lângă investițiile legate de modernizare: drumuri, sală de sport, centru de asistență socială pentru vârstnici, muzeu etnografic, veți putea surprinde vechimea acestei așezări în arhitectura locală. Casele au un stil propriu, care lasă să se vadă că lemnul a fost și rămâne un material atât de uzitat în construcții, dar și modul în care aceștia își așează dependințele, după rol și utilitate. Dar Deda nu reprezintă doar locuri istorie, pe aceste meleaguri s-au născut și au copilărit, Pavel Tornea, vestit oboist, născut pe Valea Pietrișului, scriitorul Vasile Netea, al cărui nume îl poartă astăzi liceul din localitatea Deda. Tot în Bistra Mureșului, într-un peisaj minunat se află casa celui care a fost sculptorul Ion Vlasiu.

2004, un nou început

Un punct de reper în dezvoltarea comunei îl reprezintă anul 2004 când la conducerea comunei venea Lucreția Cadar, om de-al locului, care avea să pună bazele reconstrucției comunei de pe Valea Mureșului Superior. „Erau foarte multe de făcut, a trebuit practic să încep de la zero. Sediul Primăriei era o clădire veche, retrocedată, aproape nefuncțională, iar într-un an am și făcut inaugurarea sediului nou de Primărie care funcționează și astăzi, după 16 ani. În Deda exista la acea vreme doar o singură stradă asfaltată, cea din centrul comunei, dar cu gropi care nu îi asigurau folosința și scopul pentru care era făcută. Școlile erau într-o situație destul de dezastroasă, la fel și în ce privește căminele culturale. A fost un început greu, dar pe rând toate s-au pus la punct. Am achiziționat terenurile unde acum sunt construite Sala de Sport, Baza Sportivă, Stația de epurare, Piața comunală, am întăbulat pădurile, pășunile, fapt pentru care pot spune că suntem o comună bogată. Toate aceste bunuri sunt proprietatea comunei Deda care nu pot fi înstrăinatre niciodată, ele rămân o bogăție pentru generațiile viitoare care vor urma după noi. Sunt extrem de mândră de acest lucru, am reușit să fac lucruri pentru care nu a existat înainte un interes să fie rezolvate niciodată”, a precizat primarul Lucreția Cadar.

Infrastructura cea de toate satele

Toate cele patru sate din comuna Deda sunt racordate la rețeaua de apă potabilă, localitățile Deda, Pietriș și Bistra Mureșului dispun de un sistem de canalizare centralizat al apelor uzate menajere, pe o lungime totală de 16.035 de metri. În prezent este în desfășurare proiectul de prelungire a rețelei de canalizare pe o lungime de 14 kilometri, proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. În cadrul acestui proiect se va extinde rețeaua de canalizare menajeră în localitatea Deda, iar în localitățile Pietriș și Bistra Mureșului se va înființa o rețea nouă. De-a lungul rețelei proiectate se va realiza racordarea consumatorilor. Se va extinde stația de epurare existentă cu încă o linie de epurare mecano-biologică și se va asigura monitorizarea și funcționarea automată a stației de epurare. Se va moderniza și reabilita captarea de apă la izvorul Donca și se va realiza o conductă de aducțiune de la captare până la rezervorul de înmagazinare existent, pe o lungime de 4.200 de metri. Localitatea Filea va dispune în curând de o rețea de canalizare prin proiectul „Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Filea, Comuna Deda, județul Mureș”.

Grijă pentru educație și sănătate

La orizont se întrevăd noi investiții, reabilitarea și modernizarea clădirii Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda și noua grădiniță cu program prelungit în localitatea Deda. Grădinița este prevăzută cu trei grupe cu o capacitate de 20 de locuri/grupă si spații anexe necesare în vederea desfășurării în condiții optime a activităților specifice unei grădinițe cu program prelungit. Funcționarea acestei grădinițe cu program prelungit va crea 10 noi locuri de muncă. Alt proiect ce urmează a fi realizat este construirea dispensarului uman ce va oferi facilități la standarde înalte pentru medicina de familie și pentru servicii medicale stomatologice. Astfel, infrastructura va găzdui doi medici de familie și un medic stomatolog. Dispensarul medical de tip rural va avea funcțiuni specifice pentru a asigura consultații și/ sau tratamente medicale pentru populația arondată acestei zone. Acesta va fi format din două cabinete pentru medicina de familie, un cabinet medical cu serviciu permanent, un cabinet stomatologic și pentru servicii conexe: tehnică dentară /radiologie dentară, o sală de așteptare, grupuri sanitare și camera tehnică. Dispensarul va deservi întreaga populație din comuna Deda și inclusiv persoanele care tranzitează satele comunei.

Cultura, factor esențial

Un proiect aproape realizat este cel de reabilitare și modernizare a Căminului Cultural din Deda. Realizarea proiectului va conduce la creșterea calității vieții și a stimulării activităților culturale, precum si a menținerii tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale al comunei Deda. După finalizarea lucrărilor în cadrul căminului vor funcționa: o sală de spectacole cu o capacitate de 310 locuri, o sală multifuncțională cu capacitatea de 180 de persoane, un spațiu expozițional și o bibliotecă cu o sală de lectură de 40 de locuri. Legat de aspectul cultural, comuna Deda se poate mândri cu Asociația Culturală și Ansambul „Cununa Călimanilor”. Dorința de a păstra valorile culturale, în comuna Deda, a dus în luna iulie 2008 la înființarea Asociației Culturale „Cununa Călimanilor” Deda, în jurul ansamblului folcloric „Cununa Călimanilor”, care exista încă din anul 2004, în rândul căruia activează și au activat mai multe generații de tineri din comuna Deda. Asociația Culturală „Cununa Călimanilor” Deda împreună cu ansamblul cu același nume, funcționează pe lângă autoritățile locale din comuna Deda, județul Mureș și are ca scop culegerea, conservarea și promovarea folclorului muzical coregrafic, a obiceiurilor și tradițiilor culturale românești, cu precădere de pe valea superioară a Mureșului, precum și din alte zone folclorice a țării. Pregătirea, instruirea și coordonarea artistică a ansamblului este realizată de maestrul coregraf Vasile Gabor.

Servicii în slujba cetățeanului

Pentru situațiile de urgență, a fost înființat în anul 2004 echipajul de prim-ajutor SMURD Deda. Acesta deservește peste 20.000 de locuitori din localitățile de pe Valea Mureșului Superior. Echipajul SMURD își desfășoară activitatea într-o clădire recent modernizată ce asigură spații corespunzătoare și dotările necesare funcționării în condiții optime.

Din 2012, comuna Deda are propriul detașament ISU dotat și echipat corespunzător. Punctul de lucru funcționează în acceași clădire în care și desfășoară activitatea UAT Deda și Consiliul Local Deda. Detașamentul de pompieri Deda este dotat cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, precum și cu două autospeciale pentru situații de urgență ce deservesc șase comune cu 20 de sate aparținătoare. La punctul de lucru Deda lucrează aproximativ 17 persoane, majoritatea provenind de la detașamentul din Reghin. Începând cu anul 2013, în satul Deda funcționează un cămin medico-social care acordă asistență medicală și găzduire cazurilor sociale din comună și nu numai. Având o capacitate de 40 de paturi și personal bine pregătit centrul este susținut de consiliul local precum și din donațiile primite de la parohiile din comună, de la persoane fizice și de la organizații non-guvernamentale. Printre beneficiarii centrului se regăsesc persoane vârstnice care fie nu au familie, fie se află în conflict cu familia sau sunt abandonate de familiile acestora. După construirea dispensarului medical uman, există în perspectivă extinderea capacității centrului la 80 de paturi, datorită relocării medicilor de familie și a medicului stomatolog în noua infrastructură.

Spații de joacă și parcuri

În localitățile Bistra Mureșului, Deda și Pietriș sunt amenajate locuri de joacă și parcuri pentru joacă și recreație spre încântarea copiilor, a părinților și a turiștilor. În localitatea Deda sunt două parcuri amenajate în centrul comunei și un parc la sala de sport. Iar în localitatea Pietriș este amenajat un spațiu de joacă. Parcul din localitatea Filea a fost modernizat în anul 2018 și dispune de spațiu de joacă, alei de promenadă și iluminat public eficient și modern. Bisericile din comună asigură spiritualitatea cetățenilor, preponderent ortodocși, iar în ultimii ani s-au realizat capele mortuare în majoritatea bisericilor: Bistra Mureșului, Filea, Deda și Pietriș.„Pe malul Mureșului, la intrarea în localitatea Filea, la podul Mureșului dintre Deda și Filea aveam un teren care în timp l-am achiziționat și unde am mutat piața comunală care se desfășura în centrul comunei Deda. Cu toată opoziția care am avut-o în Consiliul Local la data respectivă de a nu face această mutare pentru că se va pierde piața, azi avem o piață modernă, asfaltată, bine pusă la punct și care funcționează în parametri normali în ce privește asigurarea legumelor, fructelor și a necesarului de produse agricole, inclusiv îmbrăcăminte și încălțăminte. Odată cu modernizarea ei avem capacitatea de a desface tot felul de produse necesare populației, inclusiv produse lactate. Avem o piață de brânză, avem o măcelărie în Deda care ține tot de piața comunală, avem clienți care vin inclusiv din Toplița, din Târgu Mureș, cabaniștii care vin în weekenduri pe Valea Bistrei unde avem peste 250 de cabane. Piața asigură consumul necesar pentru cei care doresc să aibă produse proaspete”, a precizat Lucreția Cadar.

Proiectul POCU „De la marginalizare la integrare” care se derulează în momentul de față are o valoare de 6 milioane de euro, fiind unul din cele mai mari proiecte pe care le are comuna Deda.

„Unul din obiectivele pentru care am accesat acest proiect este crearea în comuna Deda a 20 de afaceri, a câte 25.000 de euro fiecare, tocmai în ideea de a asigura serviciile necesare pentru comunitate. Poate fi acesta un prim pas pentru îndeplinirea statutului de oraș, având la îndemână toate serviciile la nivel de comună, plus realizarea acestor prestări de servicii, începând de la salon de înfrumusețare, service auto, spălătorie auto, spălătorie de covoare, măcelărie nouă cu dotări ultramoderne, laborator de patiserie, frizerii. Sunt serviciile strict necesare pentru ca începutul de oraș să fie unul realizabil pentru comuna Deda. Dorința noastră deocamdată este să ne conservăm acest statut de comună, impozitele și taxele sunt mai mici, iar în perspectiva unei reorganizări administrativ-teritoriale care cu siguranță se va impune, comuna Deda va avea un statut important al zonei Văii Mureșului”, a precizat Lucreția Cadar.

Premise pentru dezvoltarea turismului

Comuna Deda dispune de resurse naturale și antropice mari și foarte mari. Amplasarea comunei în zona de munte, la poalele munților Călimani, într-un cadru natural, fără factori poluanți îi conferă un grad mare de atracție. Valoarea zonei pentru turismul local este evidențiată și de ariile protejate de interes comunitar și național care se regăsesc pe teritoriul comunei Deda, unde se regăsesc o varietate de atracții turistice naturale. Rezervația naturală Scaunul Domnului și teritoriul sitului de importanță Comunitară Potențial Călimani – Gurghiu ofertă teritoriului Deda – Bistra un potențial peisagistic deosebit, mediu natural, bine conservat favorabil drumețiilor. Pe raza comunei Deda se identifică factori naturali de cură precum bioclimat tonic-stimulant, și aer curat, fără praf și particule alergice.

Peștera „Zurăitoare” din Filea și Casa de Piatră

Două locuri din satul Filea, pot fi considerate obiective turistice interesante, mai ales că în spatele acestora se regăsesc povești și legende locale: „Zuruitoarea” sau „Pietrele Olarului” de unde sătenii aud un sunet aparte, un zuruit așa cum îi și spun locului respectiv, mai ales când vântul suflă cu putere. Acest loc este în zona Făgetului care se află la hotarul satului Filea cu Bistra Mureșului, acolo găsindu-se două stânci mari, alăturate. Trecerea curenților de aer, mai ales când vântul este puternic produce un sunet, un șuierat sau zornăit, fenomen întâlnit și în cazul fântânilor cântătoare.

Un alt loc cu o poveste veche este peștera „Casa de piatră” aflată la locul numit Șgheab, având înălțimea unui adult, iar lungimea de 12-15 metri. Se spune că în această peșteră soldații se adăposteau în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și se depozitau alimente și muniție.

Alte obiective turistice

Izvorul Donca este o sursă de apă potabilă de munte alimentând comuna Deda cu cea mai bună apă de băut, aceasta fiind încărcată cu energia vieții din mediul natural. De la acest izvor numeroși turiști se alimentează cu o apă potabilă, naturală și se întorc aici ori de câte ori au ocazia. Localnicii obișnuiesc să ducă apa de la Izvorul Donca în ulcioare acasă, bucurându-se astfel de proprietățile benefice unei ape reci și curate de munte. Se spune că fiecare comunitate ia naștere lângă o sursă de apă bună. În cazul dedenilor, Izvorul Donca este una dintre sursele de viață sănătoasă. Cascada Cofu sau Pisoiul (cum îi spun cei de-ai locului) își croiește drumul în lume de sub rădăcina unui copac de unde izvorăște și formează o cădere de apă impresionantă. Cascada atrage drumeți spre apa bună și rece ca gheața pe care o aduce din adâncul pământului. Datorita bunătății apei un covor moale și verde de mușchi și-a făcut casă printre firele iuți și neastâmpărate ale cascadei.„Scaunul Domnului” este principala atracție turistică a zonei Deda, formată dintr-un un vârf muntos care domină Valea Mureșului și care atinge înălțimea de 1.380 de metri. De la această altitudine se poate admira spectaculoasă panoramă a văii și spre crestele mai înalte ale Călimanilor. Legenda locală spune că acolo este scaunul de judecată pe care va ședea Domnul la Judecata de Apoi. Scopul principal al Rezervației Naturale Scaunul Domnului este de protejare și conservare a habitatului natural și a speciilor autohtone importante sub aspect floristic și faunistic, precum și de a menține neatins aspectul peisajului. Vizitatorii au la dispoziție patru trasee turistice marcate pe care pot urca în Rezervația Naturală Scaunul Domnului: Traseul de creastă de la Deda-Bistra, Traseul din Valea Bistrei pe Zăpodia cu Cale, Traseul din Valea Bistrei pe Zăpodia cu Poduri și Traseul din Valea Găloaia Mare.

Muzeul etnografic

Muzeul etnografic din Deda cuprinde obiecte de o valoare deosebită donate de săteni, adunate de Primărie și restaurate cu grijă și migală. Ineditul acestui muzeu constă în faptul că încăperile sunt amenajate și dotate astfel încât să poată fi locuite, deoarece mulți turiști, străini mai ales, și-au exprimat dorința de a dormi în asemenea locuri încărcate cu zestrea unui popor. Existența unui astfel de muzeu are drept scop conservarea, dar și promovarea atât a obiectelor tradiționale ancestrale dar și interfața între generațiile comunității, care astfel asigură transmiterea valorilor locale tradiționale între cei care au fost și cei care vor fi. În acest spațiu au loc periodic diferite întruniri ale sătenilor de diferite generații: locul perfect de întâlnire al oamenilor și veacurilor. Aici se găsesc expuse elemente de îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și obiecte de uz casnic, poze vechi și obiecte utilizate în activitățile zilnice de odinioară.„Până în prezent ne-am preocupat și ne-am îngrijit să rezolvăm toate serviciile, să dezvoltăm instituțiile de pe raza comunei, să punem la punct infrastructura, utilitățile necesare, apă și canalizare, iluminat public. Urmează și un proiect important, cel de introducere a gazului în comuna Deda. Îndeplinim toate condițiile pentru o comună modernă, iar dezvoltarea turismului este prioritatea căruia acum îi vine rândul. Fiind puse la punct toate condițiile, gândim să punem în valoare și acest aspect al turismului, domeniu care să asigure locuri de muncă. Toată orientarea noastră în această direcție trebuie să meargă, să găsim diferiți investitori care să investească și să ofere locuri de muncă. La ce frumuseți are comuna noastră, sunt convins că turismul se va dezvolta pe viitor, cu posibilitatea să atragem foarte multe fonduri europene în acest sens”, a subliniat Lucreția Cadar.

Foto: CAESARION

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

VIDEO: Primăria Târgu Mureș interesată să preia Sala Sporturilor

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a anunțat joi, 4 martie, cu ocazia unei conferințe …