Home / Primaria Targu Mures / Convocator. Ședinţa  extraordinară a Consiliului local Târgu Mureş, din 30 iulie

Convocator. Ședinţa  extraordinară a Consiliului local Târgu Mureş, din 30 iulie

 Anexă la Dispoziţia nr. 1.200/27.07.2020

                                                                                     a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.200 din  27 iulie 2020  se convoacă şedinţa  extraordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 30 iulie 2020, ora 14ºº, online, cu următorul

 

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de terenuri şi a  unei construcţii în vederea edificării unor lăcaşuri de cult religios.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – extindere, etajare şi schimbare de destinaţie locuinţe cu spaţii multifuncţionale la parter, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 56A, cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator – Beneficiar: SC”REMAT BRAŞOV” SA.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren, reconversie parţială zonă funcţională, stabilire reglementări urbanistice construire case de locuit unifamiliale, creare accese, utilităţi” cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada Szotyori Jozsef, fnr. Iniţiator: Radics Iolanda.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Târgu Mureș, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 6. Proiect de hotărâre privind completarea art. 2.16 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 131/19.05.2016 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și a Normelor metodologice aferente, aprobate prin HG nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii.
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unei convenţii cadru având ca obiect terenul în suprafaţa de 20 mp (din totalul de 145927 mp) identificat în C.F. 96204/N, Târgu Mureş cad 3899, din  zona B strada Amsterdam, aflat în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizaţia subterană) destinată instalării de reţele publice de comunicaţii electronice în municipiul Târgu Mureș.
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul “Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”, aprobaţi prin H.C.L. nr. 233 din 30 august 2018.
 11. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 36 mp situat pe str. Cutezanţei.
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Târgu Mureş Posada, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Fazakas –Tanko Melania şi Fazakas Orsolya Judit prin mandatar Orban Laszlo.
 13. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a  terenului cu suprafaţa de 11348 mp , situat pe str. Ilie Munteanu.
 14. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în proprietatea Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 1001 mp situat pe str. Tudor Vladimirescu.
 15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafeţei de 593 mp din suprafaţa totală de 3780 mp a imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, str. Matei Corvin, nr.2.
 16. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii proprietari de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 4 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş.
 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul reabilitare; consolidare și mansardare Școala Gimnazială Friedrich Schiller din municipiul Târgu Mureș, aprobat prin HCL nr. 185/28.06.2018.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş-a unei construcții – anexă gospodăreasca, la imobilul proprietate publică situat în Târgu Mureş, str. Al P. Ilarian nr.37, în incinta Colegiului Naţional Pedagogic Mihai Eminescu,  înscris in Cf nr.134661, nr.cad.4611-C6, în vederea demolării.
 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Decsei Sandor a terenului în suprafaţă de 20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.
 20. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social „Centrul de Recuperare din Adicții Bastion ” cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor de bonă.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Organigramei „Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș”- cod serviciu social 8730 CR-V-I prin preluarea serviciului social în cadrul Direcţiei de asistenţă socială Târgu-Mureș.
 23. Proiect de hotărâre privind interzicerea accesului vehiculelor de marfă de peste 7,5 tone aflate în tranzit pe străzile – Gheorghe Doja (de la intersecția cu Rampei) – Bega – Budiului – Mestecănișului – Calea Sighișoarei – Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Municipiul Târgu Mureș, precum și a celor care aprovizionează zona de sud est a Municipiului Târgu Mureș,cu excepția celor care aprovizionează  unitățile comerciale situate în zona industrială a străzii  Gheorghe Doja – Bega – Budiului – Mestecănișului – Calea Sighișoarei.
 24. Proiect de hotărâre privind reglementarea activității economice din zona de agrement a Platoului Cornești.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L. nr. 231 din 27 iulie 2017 și modificat prin H.C.L. nr. 243/2018.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de soluții cu tema realizării unui Monument al Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 în Târgu Mureș, Piața Victoriei.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare – Școala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș.
 28. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș.
 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării sumelor reprezentând gratuitatea transportului urban persoanelor cu handicap, asistenților personali ai acestora, însoțitorilor persoanelor cu handicap în prezența acestora precum și a donatorilor de sânge, în Municipiul Târgu Mureș, de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare și a organigramei Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului (teren și construcție) situat în str. Paul Chinezu nr. 10 aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a concesionării, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire prin licitație publică a terenului în suprafață de 700 mp din 4.869 mp situat pe str. Podeni nr. 10, aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Mureș, în vederea amplasării unei spălătorii self-services.
 37. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 323 din 28 noiembrie 2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea U.A.T. – Municipiul Târgu Mureș și a H.C.L.M. nr. 26 din 27 februarie 2020 privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș.
 38. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 571 în suprafața de 5774 mp,  situat pe Calea Sighișoarei.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile-terenuri şi construcţii, între Municipiul Târgu Mureş şi Consiliul Curatorial Reformat Târgu Mureş.
 40. Proiect de hotărâre privind amplasarea unui monument comemorativ al masacrelor din 9 septembrie 1944.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2020.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Târgu Mureş pe anul 2020, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 – normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională pentru construire cădire administrativă cu spațiu comercial la parter”, str. Gh. Doja nr.167, cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC”NTL PROPERTY”SRL.
 44. Proiect de hotărâre privind publicarea online a rapoartelor de activitate.
 45. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric IAZ Batal 30 ha – Tîrgu Mureş”.

 

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

                                               

                                                  P R I M A R ,

 1. Dorin Florea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Curățenia generală continuă la Târgu Mureș

Primăria municipiului Târgu-Mureş organizează în perioada 16.07-18.08.2020 „Curăţenia generală”, care constă în transportul grămezilor de …