Home / Business / Măsuri fiscal-bugetare pentru susținerea operatorilor economici în contextul COVID-19

Măsuri fiscal-bugetare pentru susținerea operatorilor economici în contextul COVID-19

În Monitorul Oficial al României s-a publicat, în data de 26 octombrie, Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscale benefice pentru mediul de afaceri în contextul în care măsurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 au generat dificultăți de natură financiară pentru majoritatea operatorilor economici, care se confruntă în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate, dar și pentru evitarea unui blocaj financiar la nivelul contribuabililor care și-au întrerupt total/ parțial activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență și/ sau alertă cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii către bugetul local, ca urmare a dificultății privind plata la termen a impozitului /taxa pe clădiri, precum și multe alte situații care au fost luate în vedere.

Astfel, Guvernul României a adoptat o serie de măsuri fiscale, după cum urmează: prelungirea până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv a termenului până la care obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate nu sunt considerate restante, termen până la care, în legătură cu acestea, nu se calculează și nu se datorează penalități de întârziere, iar executarea silită nu începe sau este suspendată; a fost reglementată posibilitatea contribuabililor de a beneficia de eșalonarea la plată, pentru cel mult 12 luni, a obligațiilor fiscale principale și accesorii neachitate a căror scadență/ termen de plată s-au împlinit după data declarării stării de urgență, pe baza unei cereri supuse unor condiții de acordare diferite față de cele din Codul de procedură fiscală, care poate fi formulată până la 15 decembrie 2020, în măsura în care nu sunt aplicabile regulile speciale ce instituie un termen mai lung pentru inspecțiile fiscale în derulare; scutirea de la plata impozitului specific, în anul 2020, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG 181/2020, 26 octombrie, și 31 decembrie 2020 inclusiv; prelungirea până la 25 ianuarie 2021 a termenului până la care TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare se rambursează cu control ulterior și posibilitatea de a beneficia de reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidenţiale sau scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, pentru anul 2020, dacă vor fi adoptate hotărâri în acest sens la nivelul consiliilor locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București până la data de 2 decembrie 2020.

Condiții pentru eșalonare

Pentru a beneficia de eșalonarea de plată, debitorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, iar la cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând valoarea ratelor de eşalonare; să nu se afle în procedura falimentului; să nu se afle în dizolvare; să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit Codului de procedură fiscală. Dacă suma stabilită potrivit actelor care atrag răspunderea  a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită și să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, iar această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Eșalonarea nu se acordă în următoarele condiții: pentru obligațiile fiscale care au făcut obiectul unei eșalonări care și-a pierdut valabilitatea; obligațiile de plată mai mici de 500 de lei în cazul persoanelor fizice și mai mici de 5000 de lei în cazul persoanelor juridice și obligațiile fiscale care au scadența după data eliberării certificatului de atestare fiscală sau sunt suspendate.

Termenul de soluționare al cererii este de 5 zile lurătoare, după care se primește decizia de eșalonare sau decizia de respingere, în funcție de caz.

În cazul în care vor exista întârzieri la plata ratei de eșalonare se vor percepe penalități de 5%, iar începând cu data de 26 decembrie, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată se datorează și se calculează dobânzi, în valoare de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. În cazul pierderii valabilității eșalonării de plată se va datora o penalitate de 5%, pentru sumele rămase de plată din eșalonare, reprezentând obligații fiscale principale, dar și dobânzi în cuantum de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere pentru obligațiile fiscale principale rămase de plată din eșalonare, de la data emiterii deciziei de eșalonare.

Contribuabilul poate solicita modificarea eșalonării la plată pe perioada de valabilitate a acesteia prin depunea a cel mult două cereri de modificare a deciziei de eșalonare la plată pentru includerea în eșalonare a altor obligații fiscale, iar prin depunerea unei cereri de renunțare la eșalonare, debitorul poate renunța la eșalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, cu condiția achitării obligațiilor fiscale rămase din eșalonare.

În ceea ce privește termenele la care încetează aplicabilitatea facilităților fiscale, s-a prelungit până la data de 25 decembrie inclusiv, termenul până la care nu se percep dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale neachitate la termen a căror scandență s-a împlinit începând cu data de 21 martie 2020, iar până la data de 25 decembrie, acestea nu sunt considerate restante, fiind suspendată executarea silită.

În perioada 26 octombrie – 31 decembrie nu se datorează impozit specific, întrucât impozitul specific aferent anului 2020 se va recalcula prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a perioadei cuprinse între 26 octombrie și 31 decembrie inclusiv, a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. I din OUG nr. 99/2020, iar contribuabilii care aplică prevederile art. IX din OUG nr. 48/2020, pentru recalcularea impozitului specific anual, scad şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgenţă.

În ceea ce privește impozitul/taxa pe clădiri se va reduce la cerere impozitul anual pe clădiri cu 50% pentru clădirile nerezidenţiale folosite pentru activitatea economică, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, dacă în perioada stării de urgenţă și/sau alertă proprietarii sau utilizatorii acestora au fost obligaţi să îşi întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri și sunt scutiți de la plata taxei lunare pe clădiri utilizatorii care au fost obligați să își întrerupă total activitatea economică în perioada stării de urgență și/sau alertă.

Pentru operatorii economici care nu au conectat casele de marcat la sistemul informatic ANAF se suspendă până la data de 31 decembrie aplicarea amenzii de la 8000 de lei la 10.000 de lei.

Debitorii care doresc să își restructureze obligațiile bugetare pot notifica organul fiscal competent și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, iar solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 iunie 2021.

Pentru cheltuielile privind contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, efectuate pentru desfășurarea activității, cu scopul depistării și prevenirii răspândirii virusului, vor fi deductibile la calculul veniturilor nete din activități independente determinate în sistem real, iar contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator / plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare COVID-19, din inițiativa angajatorului pentru depistarea și prevenirea coronavirusului, pentru persoanele angajate, nu va reprezenta venit impozabil și nu se va cuprinde în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale.

Andreea ȚIȚIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Rezultatul tragerii la sorți a președinților birourilor electorale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că sâmbătă, 21 noiembrie, la sediul Biroului electoral de circumscripție …