Home / Administratie / Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu Mureș

Ce se mai discută în Consiliul Local Târgu Mureș

Distribuie

Dispoziția nr. 257 din 19 februarie 2021 privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgu Mureș din data de 25 februarie 2021

Primarul Municipiului Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile articolului 133, alineat (2), articolului 134, alineatul (1), litera a), alineatul (2), alineatul (3), litera b) şi articolului 196, alineatul (1), litera b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Dispune:

Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureș se convoacă pentru ziua de joi, 25 februarie 2021, ora 14.00, conform documentului de convocare anexat.

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local Municipal Târgu Mureş în format electronic.

Art. 3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgu Mureș.

Art. 4. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile articolului 138, alineatul 12 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6. În conformitate cu prevederile articolului 252, alineatul 1, litera c, ale articolului 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale articolului 3, alineatul 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Primar,

Soós Zoltán

Viză de legalitate,

Secretar general al Municipiului Târgu Mureș,

Soós Erika

Anexă la Dispoziţia nr. 257/19 februarie 2021 a Primarului Municipiului Târgu Mureş

Convocator

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 257 din 19 februarie 2021 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc joi, 25 februarie 2021, ora 14.00, la sediul Municipiului Târgu Mureș, din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 punctul 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/2 noiembrie 2020) privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal – introducere teren în intravilan, stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale, str. Cetinei fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: Mureșan Valeria.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale” cu regulamentul local de urbanism aferent strada Tazlăului – strada Crişului Beneficiari: Stoica Viorica şi Bădescu Livia Adriana

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş, pentru anul şcolar 2021-2022.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2021.

6. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în strada Libertății nr. 114 administrată de SC Mondo Trans SRL.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 172 de metri pătrați din Târgu Mureş, strada Vasile Săbădeanu, fără număr, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC Maco Construct SRL.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27 februarie 2017 aprobat prin HCLM nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B, aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș, pentru desfășurarea activității.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii organizatorice a Aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ – Teritoriale Târgu Mureș, Cabinet primar și cabinet viceprimari.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 de metri pătrați situat pe strada Mureșului fără număr, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr. 249 din 17 decembrie 2020.

12. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri pentru reducerea birocrației la reînnoirea anuală a certificatelor de funcționare pentru spațiile comerciale și terase

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea şi aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din Judeţul Mureş (SMIDS Mureş), pentru municipiul Târgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş.

14. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică a serviciilor de salubrizare – colectare și transport deșeuri municipale – și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract de delegare prin contract de achiziţie publică.

15. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 398/18 decembrie 2018 referitoare la aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 180 din 18 mai 2017, referitoare la accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport aparţinând şcolilor primare, gimnaziale şi liceale.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor locații pentru artă stradală în municipiul Târgu Mureș.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și Asociația Mureș Runners, în vederea inițierii de programe de construire a unor infrastructuri adecvate desfășurării de activități sportive.

19. Proiect de hotărâre privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș.

20. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 774/1972 din terenul în suprafaţă de 493 de metri pătrați situat pe strada Rodnei nr. 44.

21. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului situat pe Lalelelor nr. 2.

22. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 24.315 de metri pătrați situat pe strada Viitorului nr. 1 B.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a concesionării, a caietului de sarcini și a documentației de atribuire prin licitație publică a terenului în suprafață de 700 de metri pătrați din 4.869 de metri pătrați situat pe strada Podeni nr. 10, aparținând domeniului public al Municipiului Târgu Mureș, în vederea amplasării unei spălătorii self-services.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureş la Asociaţia „Zona Metropolitană Târgu Mureş”.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Zona Metropolitană Târgu Mureş”. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş în format electronic. Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile articolului 138 alineatul 12 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,

Soós Zoltán

(www.tirgumures.ro)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Noul steag al Județului Mureș publicat în Monitorul Oficial al României

Distribuie Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 1132 din data de 24 noiembrie 2022 …