Home / Administratie / Consilierii județeni, convocați la ședință. Ordinea de zi

Consilierii județeni, convocați la ședință. Ordinea de zi

Dispoziția Nr.181 din 20 mai 2021

privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,

În temeiul prevederilor art.178 alin. (1), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

Art.1. (1) Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 27 mai 2021, ora 13.00, în sala mare de şedinţe din Palatul Administrativ.

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Caracterul public al ședinței consiliului județean se asigură prin transmiterea acesteia pe platforma de socializare facebook a instituției.

Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

Președinte,                                                                                                       Contrasemnează

Péter Ferenc                                                                                             Secretar general,

                                                                                                                            Paul Cosma

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș

nr.181/20.05.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din 27 mai 2021

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2021

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activității neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2021

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al comunei Ideciu de Jos a unor suprafețe de teren

               Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Mureș a imobilului situat în Târgu Mureș, strada Plutelor nr.1,  care face parte din domeniul public al județului Mureș

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor spaţii din imobilul proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului public județean
 •           Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2020

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.,  la 31.12.2020

 Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 2021

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, la data de 31.12.2020

 Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor de natură neeconomică şi a metodologiei pentru calculul compensaţiei cheltuielilor neeconomice a Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea  activităților ce vor fi finanțate din Fondul de tineret în anul 2021

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor de traseu pentru 2 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025

           Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) – județul Mureș

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2021

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Județean Mureș în calitate de reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților –  organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

         Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2021

           Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare DJ152A, DJ151A și DJ151 Târgu Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița-Năsăud, județul Mureș”, faza DALI

          Inițiator: Ovidiu Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

 • Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.

Președinte,                                                                                         

Péter Ferenc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

UMFST Târgu Mureș. Concepte inovative de educație prin Smart University

Unul dintre cele mai inovatoare proiecte implementate la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie …