Home / Sanatate / Concursul pentru șefia CAS Mureș, reluat

Concursul pentru șefia CAS Mureș, reluat

Distribuie

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacantă de Director General la C.A.S. Mureș în data de 16 iunie 2021, ora 10.00, proba scrisă – la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București din Splaiul Independenței 169, București 050098. Proba interviu se va susține la sediul C.N.A.S. din București, Calea Călărașilor nr. 248, Bloc S19 Sector 3.  

Calendarul organizării concursului este următorul:

– 04.06.2021 (inclusiv), până la ora 14.30 – termenul-limită de depunere a dosarelor;

– 09.06.2021 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor;

– până la data de 10.06.2021 (inclusiv) – depunerea contestațiilor;

– în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere – soluționarea și afișarea rezultatelor la sediul CNAS;

– 16.06.2021, ora 10.00 – proba scrisă;

– în maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrisă – interviul;

Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoștințelor teoretice, practice și a abilităților/competențelor manageriale, cu respectarea H.G. nr. 286/2011 și a Ordinului Președintelui CNAS nr. 973/2020.

Planul de management, ce va fi prezentat în cadrul interviului, va fi depus în formă scrisă odată cu dosarul de înscriere la concurs. Planul de management va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar.

Cerințele specifice și criteriile de selecție pentru ocuparea prin concurs sau pentru ocuparea temporară a postului de director general al casei de asigurări de sănătate sunt următoarele:

 1. pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului;
 2. pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 3. pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate; cursuri de perfecționare / specializări / competențe / master / doctorat (dovedite prin acte);
 4. vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
 5. activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 2 ani.   
 6. candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
 7. candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
 8. candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 9. să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială);
 10. să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical și act doveditor;
 11. să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate);
 12. să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal;
 13. să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;
 14. să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Condițiile pe care, obligatoriu, le va îndeplini persoana care va promova concursul pentru ocuparea funcției de director general în cadrul casei de asigurări de sănătate sunt prevăzute la art. 5 și art. 6 din Anexa la Ordinul Președintelui C.N.A.S. nr. 973/2020, respectiv:

Nu pot ocupa postul de director general al casei de asigurări persoanele care:

a) au suferit condamnări penale definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea mandatului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;

b) sunt asociați/acționari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări.

Persoanele care vor promova concursul și cele care vor fi numite temporar în funcția de director general al casei de asigurări de sănătate vor îndeplini obligatoriu următoarele condiții:

a) se suspendă din funcțiile deținute anterior, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior;

b) nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din F.N.U.A.S.S., unităților sanitare, cabinetele medicale, funcții alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, colegiilor județene ale medicilor dentiști, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România, colegiilor județene ale farmaciștilor, respectiv al municipiului București, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din Sistemul Sanitar din România sau funcții în cadrul societăților comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală.

Dosarele de înscriere se depun la C.N.A.S. – Cabinet Președinte și vor cuprinde următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs (se va menționa numele, prenumele, adresa completă, telefon, fax) – pus la dispoziția candidaților de către Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal a C.N.A.S.;

– copie act de identitate;

– curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;

– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, eliberată cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului;

– declarație notarială care să ateste capacitatea de exercițiu deplină;

– cazier judiciar sau declarație notarială din care să rezulte că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția de Director General (în condițiile art. 6 alin. (1) lit. e) și alin. (3) din H.G. nr. 286/2011);

– cazier fiscal;

– document justificativ care să ateste calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Dovada calității de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verificare a calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar în situația în care, în urma interogării, persoana nu apare în aplicația menționată, se realizează printr-un document justificativ – adeverință, conform art. 12 din Ordinul Președintelui C.N.A.S. nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat;

– copie a diplomei de licență care dovedește absolvirea studiilor de lungă durată;

– copie a carnetului de muncă sau orice alt înscris doveditor al vechimii în specialitate de minimum 7 ani și al activității desfășurate în funcții de conducere de minimum 2 ani;

– copii după actele de studii, perfecționare, specializare care atestă pregătirea complementară/ managerială în domeniul de activitate sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat;

– recomandare de la ultimul loc de muncă (aceasta trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional și moral al persoanei) sau copie a fișei/raportului de evaluare a performanțelor profesionale întocmită la ultimul loc de muncă;

– planul de management în formă scrisă, din care să rezulte abilitățile manageriale, adaptate la indicatorii de referință asociați standardelor de performanță specifice funcției de Director General al C.A.S. în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Informații suplimentare cu privire la concurs (bibliografia) pot fi obținute la sediul C.A.S. Mureș – avizier – parter, pe site-ul instituției la: www.casan.ro/casamures (http://www.cnas.ro/casamures/page/posturi-vacante.html), precum și la Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal a C.N.A.S., telefon 0372-309.240. Persoana de contact: consilier superior Cătălin Cîrstea, e-mail: catalin.cirstea@casan.ro

(Comunicat de presă, CAS Mureș)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Așchia nu sare departe de trunchi în familia artistului plastic Marcel Naste

Distribuie Artă și frumos în cadrul Zilelor Culturii Reghinene. Astfel s-ar putea traduce expoziția deschisă …