Ședință cu 25 de proiecte pe ordinea de zi în Consiliul Local Târgu Mureș Administratie
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 413 Vizualizări

Ședință cu 25 de proiecte pe ordinea de zi în Consiliul Local Târgu Mureș

Aleşii locali ai municipiului Târgu Mureş sunt convocaţi să participe joi, 25 august, de la ora 14.00, la o şedinţă de lucru a Consiliului Local.

Potrivit convocatorului, document publicat pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureş, www.tirgumures.ro, ordinea de zi a şedinţei conţine următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 182 din 2 iunie 2022 cu privire la schimbarea unuia din titularii convenției de folosință a spațiului situat în Târgu Mureș, strada Mihai Viteazul nr. 15, aferentă contractului de închiriere nr. 84/2014/57759/2014 încheiat de Municipiul Târgu Mureș cu Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia, prin Fundația Statusul Romano Catolic din Transilvania, respectiv modificarea anexei 2 la H.C.L. nr. 119/29 aprilie 2022.

2. Proiect de hotărâre privind inițierea reorganizării unităților de învățământ ce funcţionează în unitatea administrativ-teritorială al municipiului Târgu Mureș, propuse spre reorganizare pentru anul școlar 2023-2024.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, reglementare accese și infrastructură edilitară” cu regulamentul local de urbanism aferent, strada Agricultorilor nr. 24/B. Iniţiator: S.C. Maco Construct S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind subvenţionarea unităţilor de asistenţă socială din municipiul Târgu Mureş, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,2 m.p. situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe strada Petru Dobra, nr. 27, ap. 3, către Baciu Dana-Diana.

6. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,98 m.p. situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș, pe strada Koos Ferencz, nr. 1/A, complex Koos Ferencz, către S.C. Darina Com S.R.L.

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,46 m.p. situat în raza teritorială a municipiului Târgu Mureș, strada Apicultorilor nr. 1, ap. 1, către Tușinean Cătălin și Ramona

8. Proiect de hotărâre privind trecerea în suprafață de 27 m.p. din Târgu Mureș, strada Cetinei în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Biro Mihai Andrei mandatar al numitei Biro Anuța.

9. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere, pentru imobilul situat în Târgu Mureș, strada Bolyai nr. 3, județul Mureș.

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare, Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor principale și accesorii restante la data de 31 decembrie 2021, aflate în evidența organului fiscal local.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 76/31 martie 2022 privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a municipiului Târgu Mureș.

13. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 280 m.p., situat în strada Ilie Munteanu nr. 5, identificat în C.F. nr. 122703 Târgu Mureș, cad: 961/1, top:4646/296/1/1

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare, de la bugetul local al Municipiului Târgu Mureș, din valoarea executării lucrărilor de intervenție, la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, conform O.U.G. nr. 18/2009, în anul 2022

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor valorici la obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea performanței energetice la blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”.

16. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 193 din 20 iunie 2022 privind aprobarea schimbului de imobile între Municipiul Târgu Mureș și S.C. Ropharma S.A.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Târgu Mureş pe anul 2022, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr. 1470/2002 – normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 133 din data de 29 aprilie 2022 referitoare la aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare în vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale, sportive și educaționale de interes public local care se desfășoară în anul 2022.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și Fundația Comunitară Mureș, în vederea organizării în parteneriat a evenimentului de interes public local „Săptămâna mobilității”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș și cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare nr. 22/202662/5 martie 2022 încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a mijloacelor fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19 iulie 2019 a rețelei de canalizare menajeră și a stației de pompare apă uzată executată de Municipiul Târgu Mureș din strada Serafim Duicu, realizată prin investiție de la bugetul local, recepționată în anul 2022.

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești a unui tocător de crengi, proprietatea Municipiului Târgu Mureș, aflat în gestiunea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană

22. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din parte Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș în Portugalia, la Zoomarine Algarve în perioada 27 septembrie 2022 – 2 octombrie 2022.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City a Municipiului Târgu Mureș.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Târgu Mureș – Orizont 2030.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Târgu Mureș în context metropolitan – Orizont 2030.

(Redacția)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Citeste Zi de Zi Online


 

 

 
 

 

Print


 

Media kit Zi de Zi 2022-2023

Transilvania Business

ARHIVE