Home / Administratie / Târgu Mureș: Ședință de Consiliu Local cu peste 50 de proiecte

Târgu Mureș: Ședință de Consiliu Local cu peste 50 de proiecte

Distribuie

Consilierii locali ai municipiului Târgu Mureș sunt convocați să participe la o ședință ordinară de lucru joi, 29 septembrie, de la ora 14.00.

Potrivit convocatorului, document făcut public pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro, ordinea de zi a ședinței conține următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele II, 1, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Călărașilor nr. 44, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

3. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Călărașilor nr. 102, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

4. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele 3, și 6 din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, Bulevardul Cetății nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele 1, 4 și 8, din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Horea nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele 1 și 2, din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Horea nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele 2, 3 și 4, din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Revoluției nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele 1, 3, 4, 5, 6 și 8, din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele SP II și 11 din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Călărașilor nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele 5, 1/A și 1/B, din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Călărașilor nr. 64, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentul 2 din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, Bulevardul Cetății nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentele 12, 16 și 18, din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Sinaia nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Ștefan cel Mare, nr. 31, ap. 1, 2, 3, 4, și 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Avram Iancu nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai nr. 7, ap. 1, 5, 5/A și 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai nr. 8, ap. 2 și 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

18. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, Bulevardul Cetății nr. 41, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentul 2, din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș, strada Călărașilor nr. 48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru apartamentul 2 din clădirea situată în municipiul Târgu Mureș strada Bolyai Farkas nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai Farkas nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

22. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai Farkas nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Horea nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Matei Corvin nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2021, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Matei Corvin nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, reglementare accese și infrastructură edilitară” cu regulamentul local de urbanism aferent, strada Agricultorilor nr. 24/B. Iniţiator: SC Maco Construct SRL.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – lotizare terenuri şi stabilire zonă funcţională pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale”, cu regulamentul local de urbanism aferent strada Eden fără număr. Iniţiator: Tunyogi Levente Rudolf.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construirea a două case de locuit unifamiliale”, strada Ioan Vescan fără număr cu regulamentul local de urbanism aferent, Beneficiari – Proprietari: Berei Attila-Csaba şi Berei Ildiko, Sarkany Csaba Attila şi Sarkany Gizella.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal – reconformare zonă din „AA2-X” şi stabilire reglementări pentru construire spălătorie auto şi servicii compatibile, asigurare accese şi utilităţi”, cu regulamentul local de urbanism aferent Calea Sighişoarei fără număr (zona Lukoil). Inițiator: Szasz Tibor.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal – reconformare zonă „LM” în zona activităților productive și de servicii cu UTR „AI2bz” – subzona implantări IMM productive și de servicii”, modificare parţială PUZ aprobat prin HCL nr. 219/27 iulie 2017, cu regulamentul local de urbanism aferent strada Băneasa nr. 8 şi strada Libertăţii nr. 121/A. Iniţiator: SC Ordea Prodcom SRL.

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii „Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr. 257/19 decembrie 2002 până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, beneficiar Municipiul Târgu Mureş.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Federația Română de Teqball, în vederea organizării în parteneriat a evenimentului de interes public local ,,Romanian Teqball Cup”.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării capitolului V, capitolului VI şi capitolului VII din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” aprobat prin HCL nr. 184/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor în vederea amplasării de mobilier urban, sub forma unor bănci inteligente cu expunere publicitară prin afişaj între 1 mp – 5 mp, pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș și modelul cadru al Abonamentului de ocupare temporară a domeniului public.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului de soluții Centru de Desfacere Produse Alimentare și Nealimentare – Piața Cuza Vodă, Târgu Mureș

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuințe aflate în proprietate municipalității și administrate de SC Locativ SA, precum și aprobarea recazării Organizației Naționale Cercetașii României.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 87 din 22 martie 2018 privind acordarea unor sume din bugetul local sub forma unor beneficii de asistență socială, pentru elevii care învață în învățământul de stat, clasele I-XII, din Municipiul Târgu Mureș, modificată prin HCL nr. 159/26 mai 2022.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor principale și accesorii restante la data de 31 decembrie 2021, aflate în evidența organului fiscal local.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenţi obiectivului de investiţii – Varianta I „Prelungire Calea Sighișoarei în direcția DN 13, inclusiv lucrări de protejare și deviere rețele, parte integrantă din proiectul Realizare inel ocolitor al municipiului Târgu Mureș prin interconectarea autostrăzii A 3, E 60, DN 15, DJ 152A”- tronson 6.

40. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafata de 10.174 mp situat pe strada Viile Dealului Mic.

41. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat pe strada Milcovului nr. 1-5 identificat în CF nr. 142154 Târgu Mureş, în suprafaţă de17.890 mp, retragerea dreptului de administrare pentru suprafata dezmembrată și radierea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic “Aurel Persu” din CF nr.142514 Târgu Mureș, respectiv CF nr. 142155 Târgu Mureș.

42. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafaţă de 2.375 mp situat pe strada Parângului.

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș și cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare nr. 22/202662/5 martie 2010 încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a rețelei de canalizare pluvială de pe strada 8 Martie, realizată prin investiție de la bugetul local în cadrul Contractului nr. 280/2018, recepționată în anul 2021.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 214/30 iunie 2022 privind concesionarea directă către doamna Vultur-Klemsch SilviaRozalia-Daniela a unui teren suplimentar în suprafaţă de 6 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

45. Proiect de hotărâre privind preluarea rețelei de apă și canalizare cu instalațiile aferente investiției ”Extindere rețele și branșamente la utilități – apă, canalizare menajeră pentru 22 locuințe tip duplex, 3 locuințe tip single, clădire de servicii, strada Budiului, fără număr” de la investitorul SC Maco Construct SRL și predarea acesteia în administrarea Companiei Aquaserv.

46. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public a unor terenuri din municipiul Târgu Mureş zona Aleea Haţeg.

47. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția operatorului delegat SC Transport Local SA a unor racorduri electrice pentru stații de încărcare autobuze electrice și încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 75072/29 noiembrie 2019.

48. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 28 mp din Târgu Mureş, strada Constandin Hagi Stoian în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş de la Moldovan Ilie şi soţia Moldovan Emilia-Maria.

49. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern al Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, din Municipiul Târgu Mureș.

50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18 decembrie 2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș.

51. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 155/ 2022 referitoare la aprobarea regulamentului temporar privind activitatea de comerț ambulant/ stradal și prestarea de servicii pe raza Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești.

52. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureș în vederea deplasării la Baja/ Ungaria, în perioada 3-4 octombrie 2022.

53. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș.

54. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spații din imobilul-internat al Liceului Tehnologic – ”Emil A. Dandea” din Târgu Mureş, situat în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja nr. 250, clădirea A.1.2, înscris în CF nr. 90387/N/XXXVI Târgu Mureş, nr cadastral 130476-C2, Târgu Mureş, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș, respectiv Direcția Națională de Probațiune – Serviciul de Probaţiune Mureș.

(Redacția)


Citește și despre proiectul „Cu ochii larg deschişi”:

 

Cinci docufiction despre căderea și ridicare din abuzul de droguri

 

Sticker/Cine sunt eu? – o parabolă a pierderii identității din cauza drogurilor

 

”Dealerul morții”, evadare din ”infernul drogurilor”

 

Clean-up. Curajul Mădălinei

 

Povestea lui Mircea

 

Povestea Melaniei, nevoia de iubire şi atenţie satisfăcută cu droguri

   

De asemenea, verificati

FOTO: Căi pietonale modernizate în Ungheni

Distribuie La nivelul orașului Ungheni lucrările de modernizare a căilor pietonale de la DN15/E60, continuă …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.