Rămâne Sighișoara nemăturată și nespălată din octombrie? Administrație
 • ligia.voro
 • 0 comentarii
 • 1393 Vizualizări

Rămâne Sighișoara nemăturată și nespălată din octombrie?

Primăria Municipiului Sighișoara a propus Consiliului Local (CL) Sighișoara care ar urma să ia o hotărâre mâine, 29 septembrie, în ședința sa ordinară, atribuirea directă a serviciului de măturat-spălat stradal, a celui de deszăpezire și a altor servicii aferente salubrizării orașului unei companii care nu are licență ANRSC, nu are experiență într-un asemenea domeniu, nu dispune de un parc de utilaje necesare prestării acestor servicii, nu deține autorizație de mediu etc. Ce-i mai lipsește companiei ca să opereze vă spunem mai jos. Până atunci însă, singura calitate a companiei Ecoserv Sig, care se desprinde din documentele lecturate și care însoțesc proiectul de hotărâre, este cea că se află sub controlul integral al Consiliului Local Sighișoara. No offence.
Cum s-a ajuns aici am fi dorit să fim lămuriți de către primarul Iulian Sîrbu, care a evitat o discuție telefonică, sau de al său viceprimar – Bogdan Burghelea, care, la fel, nu ne-a mai contactat după ce i-am scris motivul pentru care îl căutăm.
Câteva opinii am obținut de la consilieri locali, declarații din care am reținut că în urma atribuirii directe a contractului le va fi mai greu sighișorenilor o vreme… Însă nu e clar dacă le va fi mai bine pentru că redevența e stabilită general, tarifele nu sunt precizate, iar din istoricul Ecoserv mari profituri nu generează la bugetul local – în jur de 170.000 de euro, la cursul prezent, în 10 ani. Cam cât a plătit actualul operator pentru un singur an impozit de profit.
La un moment dat, pentru că data lipsește de pe document, unor angajați din Primăria Municipiului Sighișoara, reuniți în compartimentul de specialitate – observați imparțialitatea și independența 😊 – le-a fost solicitat să întocmească un studiu de oportunitate privind delegarea unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Sighișoara (colectarea și transportul deșeurilor din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/exterioară; măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare).
Studiul cuprinde o serie de aspecte teoretice și foarte puține practice și, mai ales, este lipsit în totalitate de date economice, care să explice cum a fost până acum și spre ce se țințește în viitor, în condițiile în care documentul a fost întocmit de compartimentul de specialitate care, presupunem, avea toate datele la îndemână.
Ce ne-a rămas după lecturarea acestui studiu este că au fost analizate trei scenarii alternative privind delegarea serviciului, și anume delegarea directă către o societate aparținând Consiliului Local Sighișoara, delegarea directă către serviciul public local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea Consiliului Local Sighișoara, și delegarea către un operator privat.
După o analiză SWOT din care am reținut incapacitatea administrației publice locale de a monitoriza activitatea actualului operator (la puncte slabe se specifică următoarele: modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operator, calitatea și eficiența serviciului furnizat/prestat, lipsa controlului asupra dezvoltării serviciului, tarife ridicate, toate obligații ale delegatarului gestiunii serviciului, adică Primăria Municipiului Sighișoara, respectiv a Consiliului Local Sighișoara dacă se invocă tarifele), a fost decis că opțiunea 1 este cea mai bună alternativă de delegare, deci către Ecoserv Sig.
Ca puncte tari pentru atribuirea directă a contractului către Ecoserv Sig au fost enumerate următoarele: Consiliul Local Sighișoara este unic acționar, Municipiul Sighișoara încasează redevența de la operator (până acum era încasată de altă entitate?!), controlul asupra societății deoarece CL este unic acționar (nu insistăm asupra obsesiei controlului). Ca puncte slabe identificate sunt următoarele: dependența financiară a serviciului de alocațiile bugetare, necesitatea obținerii avizelor, autorizațiilor și licențelor ANRSC, posibilitatea blocajului financiar și insolvența sau falimentul.
Cam atât despre analiza SWOT, care nu mai cuprinde oportunitățile sau amenințările, cum remarca consilierul local Călin Stupariu mai jos.
În urma studiului a apărut un referat de aprobare a studiului, un proiect de hotărâre privind delegarea directă a serviciului prin atribuire directă datate 4 iulie, ambele semnate de către primarul Iulian Sîrbu, studiul de oportunitate văzut de șeful Serviciului Monitorizate Utilități Publice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local, Radu Puiu, și redactat de inspectorul Sebastian Constantin, precum și câteva anexe.
Pe ordinea de zi
Acest subiect a fost atât de bine promovat, încât în perioada în care a fost pus în dezbatere publică a atras zero reacții din partea sighișorenilor. Nici măcar o opinie rătăcită a vreunui ecologist. Perioada de consultare publică a și fost și una foarte bine aleasă, între 18-29 august a.c., când mai toți românii, inclusiv sighișorenii, nu știau pe care parte să se întoarcă mai bine ca să îi prindă ultravioletele.
În consecință, cu interes zero din partea locuitorilor municipiului, Primăria Municipiului Sighișoara a înaintat spre dezbaterea Consiliului Local Sighișoara proiectul de hotărâre, care a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 29 septembrie la punctul 5, și în ciuda faptului că primăria a fost informată că atribuirea este nelegală, pentru că Ecoserv Sig nu deține licență sau autorizație ANRSC, ceea ce se poate verifica pe site-ul autorității, condiție obligatorie de îndeplinit potrivit legislației în vigoare, mai exact articolul 29 (al. 6) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.
Totodată, compania nu deține o infrastructură indispensabilă realizării activităților enumerate în contractul de delegare și în caietele de sarcini, dar nici utilaje care să îi permită derularea în condiții optime a serviciilor amintite anterior. Iar aceste utilaje doar ieftine nu sunt. O automăturătoare cu capacitate minimă de 4 mc are o valoare de achiziție de circa 250 de mii de euro, spre exemplu, și poate dacă am fi discutat cu responsabilii din primărie aflam din ce surse vor fi finanțate aceste achiziții. Cu siguranță nu din profitul Ecoserv Sig care a obținut în 10 ani de activitate, cum aminteam la începutul articolului 170.000 de euro profit net cumulat. Poate am divagat, dar și dotarea tehnico-materială este o condiție obligatorie pentru acordarea licenței. Dotarea tehnico-materială înseamnă date privind utilajele şi/sau autovehiculele specializate din dotare destinate serviciului, specificându-se tipul/marca, capacitatea de lucru, anul de fabricaţie şi numãrul de bucăţi.
Alte nelămuriri
Ce mai frapează în contractul de delegare este perioada pentru care se dorește atribuirea directă, și anume 35 de ani, ceea poate fi considerat un monopol pe piața serviciilor de salubrizare stradală, aspect sesizat de altfel Consiliului Concurenței care a arătat că durata unui contract nu poate afecta libera concurență pe piață. Iar 35 de ani contravine și acelei recomandări ca un asemenea contract să nu fie încheiat pe o perioadă mai mare de 5 ani.
Apoi, mai sunt două aspecte – prețul delegării și tarifele. Mai întâi, este stabilită o redevență de 1% din veniturile care vor fi înregistrate, deci nu este stabilită o sumă de bani clară, minimă, ci va fi variabilă(?!). De asemenea, nu au fost incluse în documente tarifele care vor fi practicate pentru fiecare activitate, contrar legislației.
De altfel, atât legea de căpătâi a serviciului de salubrizare a localităților, nr. 101/2006, cât și procedura care se aplică la atribuirea directă, așa cum se regăsește pe site-ul ANRSC, precizează că pentru acordarea licenței trebuie incluse în dosar: “tarifele practicate pentru serviciul prestat în fiecare unitate administrativ-teritorială pentru care a solicitat acordarea licenţei; se menţionează tipul, numărul şi data documentului de aprobare”.
Totodată, pentru aceste servicii neautorizate, respectiv nelicențiate, Ecoserv Sig nu deține nici autorizație de mediu.
Lipsa de experiență o trecem la și altele. La înființare, societății Ecoserv Sig i-au fost delegate următoarele activități: activități specifice Serviciului Public de Salubrizare, mai precis sortarea deșeurilor municipale, respectiv activitățile specifice Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sighișoara, adică multe atribuții, însă niciuna care să presupună curățenia orașului, deszăpezirea etc..
Concluzionând până aici, Consiliul Local Sighișoara, la propunerea Primăriei Municipiului Sighișoara este chemat să voteze un proiect de hotărâre pentru desemnarea unei companii ca viitor gestionar al serviciilor de curățenie, deszăpezire din oraș, fără să aibă licență – care nu se obține de azi pe mâine și având în vedere toate aspectele pe care le-am înșirat mai sus -, contractul actualului operator expiră în mai puțin de o lună și nu există obligație de prestare a serviciului în continuare, deci nu e clar cum vor fi măturate străzile în următoarele luni, chiar un an pentru punerea pe picioare a unui asemenea serviciu după unii specialiști, cine și cum va da zăpada etc.
În contractul de delegare directă se face referire și la atribuirea directă și exclusivă a unor servicii care au fost scoase din lista serviciilor publice și nu pot să fie atribuite direct, mai exact activităţile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări de la agenţi economici/instituţii publice şi persoane fizice au fost dereglementate. Astfel, aceste activități se realizează pe o piaţă liberă, concurenţială.
Ce spun consilierii?
Pe care i-am găsit, în afară de primar și viceprimar, ambii contactați. Unii nu au răspuns, alții aveau telefonul închis sau alții se aflau în situații obiective și nu cunoșteau cuprinsul proiectului de hotărâre.
“În acest studiu de oportunitate, aparatul de specialitate concluzionează că cea mai avantajoasă modalitate este aceea de a încredința contractul unei companii municipale, în detrimentul unui operator privat. Adică Ecoservului, în locul Ecosalului. Concluzia are la bază o analiză SWOT (puncte țări S, puncte slabe W, oportunități O și amenințări T – ceva litere inițiale din engleză). Lăsând la o parte că analiza este incompletă, oportunitățile și amenințările lipsind cu desăvârșire, m-am oprit la punctele slabe identificate de cel care a realizat analiza.
Pe scurt, este vorba de necesitatea obținerii avizelor, autorizațiilor și licențelor ANRSC, dependența financiară de alocațiile bugetare, posibilitatea blocajului financiar. Și aș mai adăuga de la mine, raportul preț – calitate.
Așadar, știm sigur că contractul Ecosalului expiră la final de octombrie, iar preluarea serviciului de către Ecoserv ridică întrebări asupra punctelor slabe identificate. Întrebări la care, dacă găsim răspunsuri, ar trebui să contureze votul nostru, indiferent de ceea ce se bârfește prin urbe.

A street sweeper machine cleaning the streets.
 1. Obținerea avizelor, autorizațiilor și licențelor ANRSC. Activitatea birocratică tradițională, o estimez între 1-3 luni.
 2. Dependența financiară de alocațiile bugetare și, implicit, posibilitatea blocajului financiar. Subiect delicat, dacă are sau nu are bani Priamaria să deconteze în timp util lucrările efectuate.
 3. Raportul preț – calitate. Mulțime vidă în totalitate, între ce a prestat Ecosalul și ce ar putea presta Ecoservul.
  Cât despre preț, pauză. Cred că niște tarife ar fi putut fi puse în discuție, chiar și înainte de aprobare, dar probabil e greu să calculezi când nu știi exact cu câte persoane, cu câte utilaje, dacă presupun chirie sau amortizare, etc, etc.
  Rezumat: la 01.11.2022 rămânem fără operator de salubritate, nu știm exact când intră Ecoservul în legalitate, nu știm exact cât ne costă, nu putem decât bănui calitatea lucrărilor, dar probabil orgoliile și pasiunile sunt mari. Și banii, de asemenea, mulți (asta cred că am mai zis-o). Așadar, cred că voi adopta pe jumătate, politica struțului. Bag capul în pământ și aștept să văd cum votează colegii mei consilieri”, ne-a spus consilierul Călin Stupariu, care a postat și pe FB această opinie.
  Ovidiu Matei, consilier local din partea PSD și șeful organizației social-democrate, înclină spre un vot da pentru atribuirea directă către Ecoserv, însă ne-a solicitat să îl lăsăm până mâine seară când are întâlnirea de partid și vor hotărî democratic.
  “Mâine (n.red. astăzi) voi avea o ședință cu toți colegii mei, va trebui să discutăm aceste lucruri în comun și va trebui atunci să luăm o decizie împreună. Să vă spun acuma ceva nu este corect nici față de colegii mei și nici nu procedez eu așa. Părerea dacă vreți, părerea personală, mi se pare în regulă, dar totuși trebuie să am și acceptul colegilor mei consilieri”, a spus Ovidiu Matei.
  Despre redevență și tarifele nereglementate, Ovidiu Matei ne-a spus următoarele: “aparatul administrativ al primăriei o să găsească soluții corecte conform legii”, iar despre absența licenței și despre perspectiva ca Sighișoara să nu beneficieze de servicii de curățenie o perioadă – cum ziceam chiar de până la un an – că: “vor fi dificultăți, sunt conștient de lucrul acesta. Dar acum ar fi niște răspunsuri fanteziste din partea mea”.
  În loc de concluzie
  Este destul de evident că ne aflăm în fața unui contract de delegare nelegal din cauza căruia vor suferi sighișorenii pentru că vor avea un oraș murdar, iar la iarnă vor fi nevoiți să facă slalom pe șosele care nu vor fi deszăpezite.
  Rămâne ca de fiecare dată când se intenționează să se atribuie sau se atribuie un contract direct retorica întrebare: de ce nu s-a organizat o licitație publică? De ce se sperie administrația publică de concurența mai multor firme, implicit de oferte cu prețuri mai mici și acceptă prețuri necunoscute?
  Ar mai fi multe de scris, însă cu siguranță povestea salubrității din Sighișoara nu se încheie aici. Mai revenim.
  Ligia VORO
  Sursa foto: depositphotos.com
Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Citește și:

Recomandari

Recent
Popular
Etichete


Citeste Zi de Zi Online


 

 
 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE