Ședință de Consiliu Local Târgu Mureș cu 50 de proiecte de hotărâre Administratie
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 1096 Vizualizări

Ședință de Consiliu Local Târgu Mureș cu 50 de proiecte de hotărâre

Aleșii locali ai municipiului Târgu Mureș sunt convocați să participle joi, 30 martie 2023, de la ora 14.00, la o nouă ședință de Consiliu Local Târgu Mureș.

Potrivit convocatorului, document făcut public pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro, ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării terenului situat pe strada Albinei nr. 15, în suprafață de 16.517 metri pătrați, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș, prin licitație publică, a documentației de atribuire, a prețului de pornire la licitație și a comisiei de evaluare.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș, conform anexelor nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată și Zonelor de Staționare cu Plată aflate pe domeniul public.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a parcărilor cu plată din Municipiul Târgu Mureș de către SC Administrator Imobile și Piețe SRL.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, particular și universitar din UAT Municipiul Târgu Mureș, pentru anul școlar 2023-2024.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 269 din 31 octombrie 2019 „privind aprobarea a 18 amplasamente în zona centrală și de cartier a municipiului, pe domeniul public, pentru edificarea unor construcții provizorii, tip chioșc, pentru comercializarea de carte, presă, reviste, articole de papetărie și tichete de parcare, aprobarea închirierii amplasamentelor prin licitație publică, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare și membrii supleanți”, modificată prin HCL nr. 365/2019.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al SC Locativ SA Târgu Mureș.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Local SA Târgu Mureș” pe anul 2023.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 5, articolului 6, Anexa 2, articolului 7 Anexa 3 din HCL nr. 417/21 decembrie 2021 referitor la reorganizarea Serviciului Public Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” (ACASM), din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Direcția Complexul de Agrement ”Weekend” – instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire magazin de prezentare și desfacere, casă de locuit, reglementare accese auto și pietonale, amenajări exterioare” strada Voinicenilor fără număr. Inițiator: SC Duo Expresso SRL.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit” strada Pomilor fără număr. Inițiator: Rad Paul-Andrei.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru – Incubatorul de afaceri specific sectorului construcții – deținut de către SC Incubcenter SRL Târgu Mureș, constând în scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local pe anul 2023.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș – Lot I”, finanțat în cadrul PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice (faza DALI ) pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș – Lot II”, finanțat în cadrul PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice (faza DALI ) pentru obiectivul de investiții: „Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Târgu Mureș – Lot VI”, finanțat în cadrul PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de SC Locativ SA în baza contractului de concesionare.

17. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 43 metri pătrați situat în raza teritorială a municipiului Târgu Mureș, strada Busuiocului nr. 6, teren aferent construcției, către SC Nomiblank SRL.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 și articolului 2 din Hotărârea nr. 208 din 13 noiembrie 2008 a schimbării activității desfășurate în imobilul și a redevenței totale proprietatea domnului Varga Cornel – Daniel și doamna Varga Andreea și domnul Pop Cosmin – Mihai și doamna Pop Daniela, strada Plutelor nr. 2 – Direcția Complexul de Agrement ”Weekend”, din spațiu destinat activității de odihnă în spațiu cu destinația servicii culturale, sportive, de agrement.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 și articolului 2 din Hotărârea nr. 139 din 25 aprilie 2019 a concesionării directe și redevenței totale către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” a terenului în suprafață de 207 metri pătrați, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 și articolului 2 din Hotărârea nr. 133 din 25 aprilie 2019 a concesionării directe și redevenței către SC Raul & Sanda SRL a terenului în suprafață de 320 metri pătrați, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cofinanțare de la bugetul local al Municipiului Târgu Mureș, din valoarea executării lucrărilor de intervenție, precum proiectele de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe conform OUG nr. 18/2009, în anul 2023.

22. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 23 februarie 2023 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere/comodat pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalității și administrat de SC Locativ SA, precum și aprobarea unui schimb de birouri.

23. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 386/27 octombrie 2022 privind trecerea unui teren în suprafață de 10 metri pătrați din Târgu Mureș, strada Preot Ștefan Rusu nr. 9 în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureș de la Lupu Orlando-Lucian și soția Lupu Adriana Ionela.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 27 metri pătrați din Târgu Mureș, situat în strada Ceangăilor de la proprietarii Bodó Árpád și Bodó Anisia și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgu Mureș.

25. Proiect de hotărâre privind completarea punctului 3.1 din Anexa nr. 2 – Contract de închiriere a Hotărârii Consiliului Local nr. 409 din 24 noiembrie 2022 cu privire la închirierea unor încăperi/ spații/ birouri în suprafață de 30,7 metri pătrați din suprafața totală de 772 metri pătrați, reprezentând Oficiu și Bucătărie, din imobilul identificat în CF nr. 129280-C1 Târgu Mureș, strada Plutelor nr. 1, administrat de Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș – Marosvásárhelyi Városi Sportklub, cu destinația de Cabinet de medicină sportivă și Centru de evaluare aptitudini sportive.

26. Proiect de hotărâre privind completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local 431 din 24 noiembrie 2022 privind finanțarea din bugetul local a îndemnizației în valută pentru o delegație de două zile din partea Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș în Ungaria la Zoo Nyiregyháza, la Zoo Miskolc și la Zoo Debrecen.

27. Proiect de hotărâre privind completarea preambulului Hotărârii Consiliului Local nr. 432 din data de 24 noiembrie 2022 privind finanțarea din bugetul local a îndemnizației în valută pentru o delegație de două zile din partea Administrației Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Târgu Mureș în Ungaria, la Grădina Zoologică și Botanică din Budapesta, respectiv Centrul Național pentru Biodiversitate și Conservarea Genelor Gödöllő și Grădina Zoologică din Gyöngyös.

28. Proiect de hotărâre privind menținerea pe anul 2023, a ajutorului minimis pentru SC Topmed Invest Logistic SRL, acordat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 414/21 decembrie 2021 privind aprobarea acordării ajutorului de minimis, începând cu anul fiscal 2022 către SC Topmed Invest Logistic SRL.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Serviciul Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană Târgu Mureș a unui contract de prestări servicii cu Consiliul Județean Mureș, în vederea asigurării serviciilor publice de adăpostire a câinilor aflați în pericol pe raza municipiului Târgu Mureș precum și aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, din municipiul Târgu Mureș” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Fântână arteziană” în incinta Cetății Medievale Târgu Mureș.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive pe semestrul I al anului 2023.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare actualizat al Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș – Marosvásárhelyi Városi Sportklub.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 și articolului 4. din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 118 din 22 aprilie 2021 privind înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș, prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor, Parcurilor și zonelor verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrația Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș.

35. Proiect de hotărâre aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiții „Reamenajare alee acces Zoo și creare zonă alternativă de tip Food Court în afara fondului forestier”.

36. Proiect de hotărâre privind rectificarea unor înscrieri eronate ale unor imobile din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în sensul înscrierii acestora în domeniul public al Statului Român și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională Apele Române.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș – Marosvásárhelyi Városi Sportklub din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 121 din 26 aprilie 2018.

38. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a unor suprafețe de teren.

39. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public a suprafeței de 2.142 metri pătrați, teren aferent a 14 blocuri sociale (câte 153 metri pătrați aferent fiecărui bloc) situat în strada Valea Rece înscris în CF nr. 123338 Târgu Mureș nr. top 3777/2/1/2.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiții „Extindere Sistem de Iluminat Public și canalizații pentru telecomunicații – Strada Băneasa tronson strada Depozitelor – Dezrobirii”.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 27 ianuarie 2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici la obiectivul de investiții „Extindere Sistem de Iluminat Public și canalizații pentru telecomunicații – Strada Budiului tronson de completare până la limita UAT Târgu Mureș și derivația către Strada Viile Dealului Budiului”.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș și cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare nr. 22/202662/5 martie 2022 încheiat cu SC Aquaserv SA a mijloacelor fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19 iulie 2019 a rețelei de apă și canalizare executată de Municipiul Târgu Mureș din strada Dealului, realizată prin investiție de la bugetul local, recepționată în anul 2023, prevăzute în lista anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

43. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți – conform anexei nr.1, pentru obiectivul „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.4, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire clădire- spațiu comercial tip supermarket, reglementare accese, amenajări exterioare” strada Băneasa nr. 2 și strada Ion Heliade Rădulescu nr. 4. Inițiator: SC Maurer Imobiliare Mureș SA.

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2022, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgu Mureș.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare în vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale, sportive și educaționale de interes public local care se desfășoară în prima parte a anului 2023.

47. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul ”Realizare parcări supraetajate în zona de blocuri din Aleea Hațeg – Cartier Tudor.”

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării scutirii de la plata impozitului pentru clădirea situată în Târgu Mureș strada Călărașilor nr. 106, înscrisă în CF nr. 134907, număr cadastral 134907-C1, restaurantul ”Cocoșul de Aur”, fosta Casă Burger, aflată în proprietatea SC Romur SA, pentru anul 2023.

49. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 294/2022 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 284/2021 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 94/2021 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 332/2019 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 145/2019 privind revocarea Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației „Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala – Piața Trandafirilor”, beneficiar Municipiul Târgu Mureș, și înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 255 din 30 august 2018.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și înscrierea în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 244 metri pătrați din Târgu Mureș, situat în strada Szotyori Jozsef de la proprietarii Kiss Domokos și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș.

(Redacția)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

RecomandariCiteste Zi de Zi Online


 

 

 


 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE

error: Content is protected !!