Home / Administratie / După Brantner, potopul (de gunoaie)! Din 4 aprilie, nimeni nu va ridica gunoiul din Zona 2 Târgu Mureș!

După Brantner, potopul (de gunoaie)! Din 4 aprilie, nimeni nu va ridica gunoiul din Zona 2 Târgu Mureș!

Distribuie

Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc Zona 2 Târgu Mureș s-au întâlnit vineri, 31 martie, într-o ședință extraordinară, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ecolect Mureș.

Cele 90 de zile de după rezilierea contractului, în care operatorul Brantner Veres din Cluj Napoca este obligat să își desfășoare activitatea de colectare a deșeurilor menajere, expiră marți, 4 aprilie.

Pentru a asigura continuitatea serviciului până la organizarea unei licitații, ADI Ecolect Mureș a transmis invitații către patru firme mureșene, însă niciun operator nu a transmis vreo ofertă până la data limită de 27 martie.

Soluția propusă vineri, 31 martie, de ADI Ecolect Mureș, pentru a evita un dezastru sanitar și ecologic, a fost să propună operatorului Brantner Veres să realizeze serviciul de colectare a deșeurilor menajere și a deșeurilor selective și după data de 4 aprilie.

Soluția are însă o mare vulnerabilitate: după data de 4 aprilie firma Brantner Veres, care nu a încasat nicio factură pentru serviciile furnizate în perioada noiembrie 2022 – martie 2023, nu mai are nicio obligație contractuală, iar dacă răspunsul va fi negativ, ADI Ecolect Mureș nu are niciun plan B, de rezervă.

Din Zona 2 Târgu Mureș fac parte următoarele UAT-uri: Band, Bereni, Corunca, Eremitu, Ernei, Glodeni, Gornești, Hodoșa, Livezeni, Mădăraș, Măgherani, Miercurea Nirajului, Pănet, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Sântana de Mureș, Târgu Mureș și Vărgata.

În cursul aceleiași zile de vineri, 31 martie, Tóth Andrea, director executiv al ADI Ecolect Mureș, a explicat situația, în interviul următor.

Reporter: Vineri, 31 martie, la nivelul ADI Ecolect Mureș a avut loc o ședință extraordinară despre situația existentă în Zona 2 Târgu Mureș. Ce s-a întâmplat?

Tóth Andrea, director executiv al ADI Ecolect Mureș: Astăzi a fost convocată o ședință AGA cu membri din Zona 2 Târgu Mureș. După cum se știe, a fost reziliat contractul cu operatorul Brantner Veres care a colectat deșeurile menajere și similare din Zona 2 Târgu Mureș din cauza faptului că nu a respectat obligațiile contractuale, nu a respectat frecvența de colectare. Din acest motiv, operatorul, după reziliere, are obligația ca timp de 90 de zile să asigure continuitatea serviciului. În această perioadă, autoritatea contractantă trebuie să se organizeze pentru asigurarea continuității serviciului și după această perioadă. Noi, în cele 90 de zile am parcurs toate etapele legale care au fost necesare pregătirii și lansării pe piață a documentației de licitație pentru Zona 2 Târgu Mureș pentru o nouă atribuire de contract. Din cauza fapului că în această perioadă de 90 de zile nu se poate finaliza o licitație deschisă, a fost aprobată o documentație pentru negociere cu republicare prealabilă a documentației prin care sunt invitați operatori ca în această perioadă de tranzit să asigure serviciul de salubrizare. Noi am lansat invitația, am transmis operatorilor din județul Mureș să participe la această procedură și să depună oferte. La lansarea invitațiilor, am dat un termen de depunere a ofertelor, care prin mai multe solicitări de clarificare a fost prelungit până la data de 27 martie, ora 12.00, operatorii motivând această solicitare cu faptul că este o ofertă complexă care trebuie abordată ca atare și nu este timp suficient pentru elaborarea unei oferte. La această dată însă nu a fost depusă nicio ofertă din partea operatorilor invitați, punând Asociația în situația să facă demersurile necesare pentru a asigura continuitatea serviciului și după cele 90 de zile stabilite în contract. Am convocat ședința și s-a luat decizia ca potrivit actelor normative și al unui punct de vedere din partea ANRSC să solicităm operatorului Brantner realizarea serviciului în continuare, până la atribuirea contractului prin procedura de negociere fără publicare prealabilă. Între timp, lansăm iarăși invitații, extinzând cercul de invitați la mai mulți operatori care sperăm să depună oferte și să atribuim contractul cât mai repede pentru că este vorba despre sănătatea populației, despre un serviciu care nu poate fi întrerupt nici măcar o zi.

Rep.: La câți operatori din județul Mureș ați transmis invitații?

T.A.: În județul Mureș operează în prezent patru operatori care operează celelalte zone de colectare. Lor li s-a transmis această invitație.

Rep.: S-a discutat cu reprezentanții firmei Brantner Veres dacă doresc sau nu să continue serviciul după data de 4 aprilie? Practic, după expirarea celor 90 de zile ei nu mai au nicio obligație contractuală în acest sens…

T.A.: A fost adoptată această decizie de către membri asociați și comunicată lor. Încă nu am primit răspuns. Pentru operatorul Brantner cele 90 de zile expiră în data de 4 aprilie, ceea ce înseamnă inclusiv ziua de marți. Ei nu sunt obligați, a fost o solicitare din partea autorității contractante să asigurăm continuitatea serviciului în această perioadă următoare, în parametri actelor normative.

Rep.: Dacă veți primi un răspun negativ, există vreun plan B, de rezervă, după data de 4 aprilie?

T.A.: Noi așteptăm răspunsul lor. Între timp, acționăm pentru invitarea operatorilor la procedura de negociere fără publicare. Este foarte important de precizat că la aceste proceduri sunt reglementări foarte clare în domeniul achizițiilor publice foarte stricte, care trebuie respectate. Încălcarea acestor acte normative are consecințe grave pe care nimeni nu și le dorește. Din această perspectivă, noi trebuie să fim foarte atenți să desfășurăm activitatea în parametri stabiliți de actele normative.

Rep.: Au apărut în spațiul public informații despre unele cerințe din caietul de sarcini, pentru perioada de tranzit, considerate exagerate, cum ar fi obligativitatea deținerii unei flote auto cu Euro 6, achiziționarea într-un timp scurt de mii de containere și de saci și chiar prezentarea unor garanții financiare solide…

T.A.: Documentația a fost actualizată și lansată în concordanță cu ultimele acte normative, inclusiv la capitolul despre tariful de operare. În documentație s-a solicitat respectarea criteriilor minime privind mediul înconjurător, adică operatorul care depune oferta să se prezinte cu mașini minim Euro 5, ceea ce înseamnă că mașinile respective au fost fabricate aproximativ în anul 2008-2009. Pentru a proteja mediul înconjurător trebuie să încercăm să avem și autoutilitare care protejează. Operatorii au posibilitatea să se prezinte atât cu mașini Euro 5, cât și cu mașini Euro 6, nu există un criteriu de eliminare în acest sens. La capitolul de investiții precizez că pentru perioada de tranzit investițiile au fost reduse chiar la minimul necesar pentru asigurarea acestui serviciu. Ca atare, caietul de sarcini cuprinde asigurarea din partea operatorului pentru colectarea selectivă a deșeurilor saci, iar pentru colectarea deșeurilor reziduale din zona blocurilor este necesar un număr minim de eurocontainere de 1.100, iar pentru asigurarea colectării deșeurilor voluminoase cuprinse în contract este necesară asigurarea câtorva containere mai mari de 4 metri cubi.

Pentru operarea serviciului în condiții normale, operatorul trebuie să dovedească că are posibilitatea asigurarea serviciului timp de aproximativ două luni din resurse proprii. În momentul în care operatorul a pornit la colectare, după o lună poate emite factura, iar plata facturii în timp ne duce la o distanță de aproximativ două luni de la începutul contractului. Autoritatea contractantă trebuie să fie asigurată că în această perioadă operatorul poate desfășura activitatea în parametri normali, adică el trebuie să prezinte dovada faptului că poate să asigure salarii, că poate să plătească combustibilul folosit, că poate să realizeze serviciul în condiții normale, până la încasarea contravalorii primei facturi. Orice autoritate contractantă trebuie să aibă garanții în acest sens, că serviciul nu se va întrerupe de la o zi la alta.

Rep.: La data curentă, 31 martie, s-a achitat vreo factură către firma Brantner Veres?

T.A.: Au fost emise facturi. Facturile se emit după ce noi avizăm realizarea serviciului respectiv. Operatorul Brantner operează de la începutul lunii noiembrie, noi analizăm atât realizarea serviciului, cât și trasabilitatea deșeurilor, ceea ce înseamnă că dăm ok-ul pe serviciul respectiv numai în momentul în care vedem că sunt la dosar toate documentele de transport și trasabilitatea deșeurilor respective, ceea ce înseamnă că autoritatea publică locală va plăti numai cantitățile clar luate de la populație și ajunse la destinația finală, infrastructura de operare sau eliminare. În măsura în care sunt depuse aceste documente și sunt analizate, în termenul corespunzător după aceea ADI Ecolect Mureș emite avizul pentru eliberarea facturii serviciului. Au fost emise niște facturi, însă sunt anumite perioade încă în analiză la colegii mei.

Rep.: Contactați vineri, 31 martie, pentru a-și prezenta punctul de vedere vis a vis de ceea ce se va întâmpla în Zona 2 Târgu Mureș după data de 4 aprilie, reprezentanții firmei Brantner Veres nu au putut fi contactați de către cotidianul Zi de Zi.

UPDATE 1:

Primar din Cristești: ”Pare o farsă dar este REALITATEA!”

Sâmbătă, 1 aprilie, primarul comunei Cristești, Kovács Edit, a anunțat, pe Facebook, ceea ce alții s-au ferit să anunțe, respectiv că operatorul Brantner Veres SA Cluj Napoca a transmis conducerii ADI Ecolect Mureș o notificare potrivit căreia la expirarea termenului de 90 de zile nu va continua să opereze în Zona 2 Târgu Mureș.

Redăm, în rândurile de mai jos, anunțul făcut de edilul șef al comunei Cristești:

”Din păcate, în 1 aprilie, avem parte de ”o glumă deosebit de proastă” în situația serviciului de salubrizare din Zona 2, inclusiv Comuna Cristeşti:

1) La procedura de urgență pentru atribuirea unui nou contract de salubrizare, organizată de entitatea responsabilă, în speță – ADI Ecolect – nici un operator NU s-a prezentat la negocieri, susținând că, condițiile stabilite prin caietul de sarcini sunt exagerate.

2) În data de 31 martie 2023, în şedința AGA ADI Ecolect s-a decis modificarea a trei puncte din Caietul de sarcini, în limita posibilităților legale.

3) Fiindcă gestionarea serviciilor de interes local, inclusiv cele de salubrizare, cade în sarcina Consiliilor Locale, s-a convocat şedința de ugență a CL Cristeşti în data de 3 martie 2023, ora 8.00, pentru aprobarea modificărilor.

4) Abia după adoptarea şi comunicarea hotărârilor, de către toate UAT-urile din zona 2, către ADI Ecolect, va putea fi reluată procedura de negociere directă, în vederea atribuirii unui nou contract de salubrizare.

5) Compania de Salubritate Brantner Veres SA avea obligația legală de a mai opera 90 zile, de la rezilierea contractului, dată ce se împlineşte în 4 aprilie 2023.

6) Compania a notificat ADI Ecolect, că nu doreşte prestarea serviciului după termenul de 90 zile.

7) Prin urmare, din 4 aprilie şi până la atribuirea unui nou contract de către ADI Ecolect, cele 18 UAT-uri, râmăn descoperite în ceea ce priveşte colectarea deşeurilor.

8) Datorită reglementărilor legale din domeniu, Comuna Cristeşti, şi nici celelalte UAT-uri, nu au pârghii şi nici dreptul de a încheia contracte de salubrizare local, în nume propriu, ci doar prin ADI Ecolect!!!

Este cel mai sumbru scenariu posibil şi pare o farsă, dar este REALITATEA.”

A consemnat Alex TOTH

Citește și despre proiectul „Cu ochii larg deschişi”:

 

Cinci docufiction despre căderea și ridicare din abuzul de droguri

 

Sticker/Cine sunt eu? – o parabolă a pierderii identității din cauza drogurilor

 

”Dealerul morții”, evadare din ”infernul drogurilor”

 

Clean-up. Curajul Mădălinei

 

Povestea lui Mircea

 

Povestea Melaniei, nevoia de iubire şi atenţie satisfăcută cu droguri

   

De asemenea, verificati

Noua parcare de la Spitalul de Urgență Târgu Mureș, la un vot de aprobare!

Distribuie Aleșii județeni vor decide luni, 15 aprilie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.