Home / Administratie / INTERVIU. Servicii sociale noi dezvoltate la Târgu Mureș

INTERVIU. Servicii sociale noi dezvoltate la Târgu Mureș

Distribuie

Direcția de Asistență Socială (DAS) Târgu Mureș a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/30 august 2018 și este un serviciu public a cărui rol prevede identificarea și soluționarea facilă a problemelor sociale existente în comunitatea târgumureșeană. Categoriile sociale care se află în atenția acestei instituții sunt grupurile vulnerabile, precum persoanele vârstnice care nu mai sunt apte în a desfășura activități de auto-îngrijire, familiile cu situații financiare precare, persoane cu felurite dizabilități, copii predispuși la abandon școlar ș.a.m.d.

Andreia Moraru exercită funcția de director executiv al DAS Târgu Mureș începând cu luna decembrie a anului 2021, parcursul profesional al acesteia însumând o serie de proiecte umanitare care demonstrează implicare profesională și solidaritate civică. Principiul funcțional al acestei instituții este incluziunea, intenția fiind aceea de integrare a grupurilor marginalizate într-o societate mai mult decât tolerantă, într-o societate cooperantă în ceea ce privește devenirea acestora. În cele ce urmează, vom afla mai multe detalii despre activitatea DAS Târgu Mureș, relatate cu grandilocvență de către directoarea executivă a instituției.

Statistica cazurilor sociale din Târgu Mureș

Reporter: În anul precedent ați realizat o Hartă socială prin intermediul căreia ați identificat cazurile care au nevoie de asistență socială din Târgu Mureș. Astfel, din punct de vedere statistic, ne-ați putea furniza un număr aproximativ de astfel de cazuri sociale?

Andreia Moraru: Este puțin dificil să vă spun numărul exact, pentru că sunt o seamă de potențiali beneficiari, dar care nu ajung niciodată să ni se adreseze. Numărul aproximativ al beneficiarilor noștri, respectiv al furnizorilor privați, este în jur de 20.000 de persoane pe an. Adică, în jur de 10.000 de beneficiari ajung la Direcția de Asistență Socială cu diferite solicitări, fie de beneficii de asistență socială fie de servicii sociale propriu-zise, iar la nivelul organizațiilor neguvernamentale ni s-a raportat un număr aproximativ de circa 10.000 de persoane.

Rep.: Care sunt grupurile vulnerabile majoritare din municipiul Târgu Mureș?

A.M.: La momentul la care am făcut cartografierea nevoilor sociale și am realizat Harta Socială a Municipiului Târgu Mureș, în anul 2022, am constat o creștere accelerată, o îmbătrânire a populației din Târgu Mureș. Dacă în anul 2002, 10% din populație erau persoane vârstnice, la nivelul anului 2022, 20% din populația municipiului se regăsește în grupa de vârstă de peste 60 de ani. Nu toți sunt categorii sociale, dar categoria în sine este considerată a fi grupă vulnerabilă. Vorbim de circa 30.000 de persoane vârstnice la nivelul municipiului Târgu Mureș la acest moment. Problemele cele mai grave cu care se confruntă sunt singurătatea și dificultatea de a se autoîntreține, deoarece pe de-o parte este vârsta, care le diminuează capacitatea de îngrijire, iar pe de altă parte este și fenomenul plecării din localitate a populației active, a copiilor sau altor rude a acestora. De asemenea, când vorbim de singurătate, vorbim și de faptul că inclusiv partenerul de viață poate să decedeze. Avem multe cazuri de vârstnici singuri, rămași fără suport din partea familiei. Un alt grup, vulnerabil care este printre prioritățile de intervenție la nivelul municipiului Târgu Mureș, sunt familiile care locuiesc în zonele marginalizate ale municipiului: Valea Rece, Băneasa, Dealului, Fânațelor, Remetea, în care avem comunități care se confruntă cu același fenomen: sărăcia. Familiile locuiesc în condiții improvizate sau în locuințe în care accesul la utilități este o problemă. Uneori aceștia nu au nici apă curentă, acces la curent electric și gaz sau canalizare. Sunt comunități a căror stare socială este degradată din cauza situației locative. Fiind familii sărace, nivelul educațional este foarte scăzut, motiv pentru care nu se pot angaja și atunci, cu venituri foarte scăzute, ciclul sărăciei se repetă de la o generație la alta.

Rep.: Cum vă propuneți să veniți în ajutorul  acestor comunități marginalizate, respectiv grupurile persoanelor vârstnice din municipiul Târgu-Mureș?

A.M.: Spre exemplu, la nivelul persoanelor vârstnice, ceea noi putem face este să intervenim prin intermediul serviciilor sociale, fie prestate de către noi, fie de furnizori privați. În cazul nostru este vorba despre înființare și dezvoltare de servicii și, bineînțeles, asigurarea tuturor resurselor pentru funcționarea lor. În acest moment, Direcția de Asistență Socială are în derulare următoarele servicii sociale: un serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, de asemenea facilităm internarea vârstnicilor, în servicii de tip rezidențial, în cămine de bătrâni, centre de îngrijire și asistență. Avem în coordonare un cămin pentru persoanele publice în municipiul Târgu Mureș și ne pregătim să aplicăm un proiect de centru de zi pentru persoanele vârstnice, dar și Telefonul Vârstnicului, care presupune un număr de telefon la care persoanele vârstnice pot să apeleze când au orice fel de probleme. Dacă este problemă de urgență medicală, atunci se face redirecționarea automată către serviciul 112, dacă sunt probleme de ordin social, psihologic etc, se fac consiliere și se beneficiază de servicii în rețeaua de servicii existentă la nivelul municipiului.

Rep: Dat fiind faptul că toate aceste servicii implică în mod automat costuri, cum vă finanțați?

A.M.: Noi suntem serviciu și autoritate publică. Banii îi primim de la bugetul local al municipiului Târgu Mureș și acolo unde este cazul și legea prevede și de la bugetul de stat, dar tot prin bugetul local. Altă posibilitate de finanțare este prin fondurile nerambursabile structurale venite de la Uniunea Europeană sau alți parteneri, alte țări care au semnat diferite tipuri de Memorandumuri de finanțare cu statul român și care privesc și proiecte prin care autoritățile locale pot aplica. În cadrul organizațiilor non-guvernamentale ca entități private, avem posibilitatea ca noi să le finanțăm pe ele, fie prin subvenții, adică din costul serviciului, care se stabilește la nivel național pentru tipurile se servicii sociale, fie contractăm serviciul respectiv, ceea ce înseamnă că suportăm 100% din cost.

Cinci servicii sociale noi

Rep: Ce ne puteți spune despre proiectul aflat în curs de desfășurare, intitulat „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Târgu Mureș”?

A.M.: Proiectul este unul amplu. În acest proiect suntem parteneri cu RomActiv Business Consulting și Școala Gimnazială „Serafim Duicu”, iar scopul proiectului este să asigurăm servicii integrate în aceste comunități marginalizate. Aria noastră de acțiune în acest proiect este furnizarea de servicii sociale. În aceste sens, noi am înființat cinci noi servicii sociale: Centrul de asistență comunitară, Centrul de zi pentru minori, Serviciul de prevenire a adicțiilor, un cabinet medical și Serviciul de asistență medicală comunitară. De asemenea, partenerul nostru, RomAciv Business Consulting, se ocupă de partea de adulți, au organizat cursuri de calificare pentru persoane din aceste comunități, caută locuri de muncă, încheie contracte de locuri de muncă și monitorizează, la locul de muncă, persoanele adulte. Pe partea de educație, Școala Gimnazială „Serafim Duicu” asigură serviciile de educație efectivă, în colaborare cu noi care asigurăm serviciile de tip afterschool. De asemenea, școala a inițiat programul „A doua șansă” pentru adulții din comunitate care nu au reușit să finalizeze nici măcar ciclul primar sau gimnazial. Încercăm să oferim aceste servicii pentru ca acești indivizi să absolve măcar numărul minim obligatoriu de clase pentru a-și crește șansele la calificare și angajare, căci și pentru înscrierea la cursurile de calificare trebuie să ai un anumit nivel de educație.

Rep.: Cum răspund membrii comunităților marginalizate la aceste inițiative?

A.M.: Noi suntem mulțumiți de reacțiile acestora. Ne așteptam ca reacțiile să fie mult mai reticente pentru că, în general, acestea sunt comunități care nu prea au încredere în autorități. Dar am lucrat și am comunicat constant cu liderii acestor comunități. De asemenea, Direcția de Asistență Socială este prezentă de mult timp în aceste comunități. Trebuie să facem anchete sociale, pe partea de beneficii ei sunt unii dintre publicul nostru țintă. Noi ne cunoaștem și nu există situații de respingere. Mai mult, în cadrul Direcției de Asistență Socială sunt angajate persoane din interiorul comunității, tocmai pentru a facilita comunicarea cu ei și a-i putea ajuta în mai mare măsură. Proiectul a fost bine venit. Nu avem probleme legate de prezența beneficiarilor la acțiuni inițiate de noi.

Rep.: Cred că este important ca târgumureșenii să știe dacă beneficiarii serviciilor pe care le prestați se pot autosesiza la dumneavoastră direct în cazurile în care fac parte din aceste grupuri vulnerabile sau dacă cunosc pe cineva care face parte. Cum facem cunoscute cazurile sociale?

A.M.: Noi încurajăm pe oricine care sesizează o problemă socială să ne anunțe. Oamenii noștri nu sunt pe teren tot timpul, avem oameni foarte puțini. Angajații noștri sunt concentrați pe rezolvarea problemelor care deja au fost sesizate. Cazurile noastre de autosesizare sunt prea puține față de nevoile existente. Avem situații în care ne scriu asociații de proprietari despre situații ale unor vârstnici cu probleme psihice, rămași singuri în locuință, care nu se pot îngriji și ne sesizează pentru rezolvarea cazului. Avem situații de persoane fizice care văd cazuri de abuz și neglijare a unor copii în curtea vecină. Noi ne-am dus, am verificat care este situația, am luat măsuri. Misiunea noastră este de a găsi soluții comunitare pentru toate cazurile limită pe care le identificăm. În momentul în care noi recomandăm luarea copilului  din familie, prin prisma sistemului de protecție, sau internarea vârstnicului într-un cămin de îngrijire și asistență, trebuie să ne asigurăm că avem o perioadă de monitorizare a cazului și de încercare de rezolvare prin aparținători. Garantez că atât timp cât este în competența instituției noastre, orice sesizare este tratată foarte serios. Să nu fie anonimă, acesta este singurul criteriu. Dacă sesizările nu sunt de competența noastră, atunci noi le trimitem către instituțiile care au competență pentru soluționarea acestor cazuri.

Rep.: Ce alte proiecte și campanii se anunță în viitorul apropiat?

A.M.: Au început să apară oportunități de finanțare și de aplicare de proiecte pentru dezvoltarea de servicii sociale în municipiul Târgu Mureș și în acest sens încurajăm furnizorii privați și organizațiile neguvernamentale să ni se adreseze dacă doresc un parteneriat cu Direcția de Asistență Socială pentru aplicare de proiecte. Noi urmărim să fim aplicativi în aceste proiecte. Anul acesta a fost deschis pe linia de finanțare PNRR înființarea de centre de zi pentru copii și am aplicat în trei proiecte și ne pregătim să aplicăm pentru înființare de centru de zi pentru persoane vârstnice, dezvoltarea serviciului de îngrijire la domiciliu și Telefonul Vârstnicului. Pe măsură ce vedem oportunități de finanțare care, pe de-o parte ne-ar ajuta pe noi ca și instituție să ne dezvoltăm, pe de-o altă parte sprijină dezvoltarea sistemului de asistență socială din Târgu Mureș, noi suntem deschiși. Scopul nostru este să avem în derulare cel puțin un proiect pe an, de dimensiune mai mare.

A consemnat Mădălina ROHAN


Citește și despre proiectul „Cu ochii larg deschişi”:

 

Cinci docufiction despre căderea și ridicare din abuzul de droguri

 

Sticker/Cine sunt eu? – o parabolă a pierderii identității din cauza drogurilor

 

”Dealerul morții”, evadare din ”infernul drogurilor”

 

Clean-up. Curajul Mădălinei

 

Povestea lui Mircea

 

Povestea Melaniei, nevoia de iubire şi atenţie satisfăcută cu droguri

   

De asemenea, verificati

Oaspeți din Germania, la Sighișoara

Distribuie O delegație din orașul german Dinkelsbühl a efectuat o vizită de lucru în municipiul …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.