Consilierii județeni convocați la ședință Administratie
 • redactia
 • 0 comentarii
 • 425 Vizualizări

Consilierii județeni convocați la ședință

DISPOZIŢIA  NR.162

din 22 mai 2024

privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,

În temeiul prevederilor art.178 alin. (1), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

Art.1. (1) Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 28 mai 2024, ora 13.00, în sala mare de şedinţe din Palatul Administrativ.

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE                                                                                        Contrasemnează

Péter Ferenc                                                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                                   Paul Cosma

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș

nr.162/22.05.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din 28 mai 2024

 1. Depunerea jurământului de către domnul Țeugea Ioan, supleant pe lista de candidați la alegerile pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020, al cărui mandat a fost validat de Tribunalul Mureș.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.158/5 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.24/27.02.2024 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean.

       Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2024 și stabilirea unor măsuri financiare.

    Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.25/2024 privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2024.

    Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. “Aeroportul Transilvania-Târgu Mureș” la data de 31.12.2023.

     Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Societății „Parc Industrial Mureş” S.A. la 31.12.2023.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului judeţean DJ 134 Fântânele – Veţca – lim. judeţ Harghita – Şoard – DN 13 C, neafectat de suprapuneri cu alte imobile.

     Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului, situat în localitatea Sânpaul,  identificat în CF 52426 Sânpaul, care face parte din domeniul public al Județului Mureș.

 Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni.

     Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor pentru anul 2023.

Inițiator: Kovács Mihály-Levente, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Bibliotecii Județene Mureș.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.168/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Peti Andrei în calitate de administrator executiv provizoriu – președinte al Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș”.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Cazan Nicolae Claudiu în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș”.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Domokos Zoltán în calitate de administrator neexecutiv provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș”.

Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.

PREȘEDINTE                                                                           

Péter Ferenc

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Citește și:

RecomandariCiteste Zi de Zi Online


 

 

 
 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE