Ședință extraordinară la Consiliul Județean Mureș Administratie
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 369 Vizualizări

Ședință extraordinară la Consiliul Județean Mureș

                                    DISPOZIŢIA NR.195

                                             din 7 iunie 2024

privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,

În temeiul prevederilor art. 685 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare, art.178 alin. (2), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

Art.1. (1) Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară pentru data de 12 iunie 2024, ora 13,00, care se va desfășura în sistem de videoconferință, on-line.

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței extraordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. (1) Caracterul public al ședinței consiliului județean se asigură prin transmiterea acesteia pe platforma de socializare facebook a instituției.

(2) Prevederile Secțiunii 61 Reguli speciale din Capitolul IV Funcționarea Consiliului Județean Mureș din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare, devin aplicabile.

Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE                                                                                            Contrasemnează

Péter Ferenc                                                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                                      Paul Cosma

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș

nr.195/7.06.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din 12 iunie 2024

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului „Dotarea serviciului de anatomie patologică al Spitalului Clinic Județean Mureș”, în cadrul Programului Sănătate

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.198/24.11.2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale R.A. „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureș”, cu completările ulterioare

       Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la managementul societății

    Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  •   Proiect de hotărâre privind modificarea unor acte administrative adoptate în vederea realizării obiectivului de investiție ”Amenajare sens giratoriu pe E60 La Aeroportul Transilvania”

    Inițiator: Ovidiu Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

  • Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.

PREȘEDINTE                                                                                            

Péter Ferenc                                                                                         

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

RecomandariCiteste Zi de Zi Online


 

 

 


 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE

error: Content is protected !!