Concurs pentru 6 posturi vacante, la SCJ Mureș Sanatate
 • redactia
 • 0 comentarii
 • 1264 Vizualizări

Concurs pentru 6 posturi vacante, la SCJ Mureș

Spitalul Clinic Județean (SCJ) Mureș a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de portari la Formația Pază-Serviciul transport, administrativ, tehnic pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (b ore/zi, 40 ore/săptămână). Concursul va consta într-o probă scrisăă și una practică, sub formă de interviu.

Înscrierea candidaților se face la secretariatul comisiei de concurs, situat pe strada Bernády György nr. 6, Serviciul R.U.N.O.S., camera 10, în perioada 18.06.2024 – 02.07.2024, între orele 13:30-15:30.

Calendarul concursului: 

 • 18.06.2024 – 02.07.2024   – depunerea documentelor în vederea întocmirii dosarului de concurs,
 • 04.07.2024   – selecție dosare,
 • 04.07.2024, ora 1530   – afișare rezultate selecție dosare,
 • 05.07.2024, până la ora 1530 – depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 08.07.2024  – afișarea rezultatelor soluționării  contestațiilor cu privire la selecția dosarelor,
 • 10.07.2024, ora 1000  – proba scrisă,                                        
 • 10.07.2024, ora 1530  – afișare rezultate la proba scrisă,
 • 11.07.2024, până la ora 1530    – depunerea contestațiilor la proba scrisă,                          
 • 12.07.2024 – afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă,
 • 15.07.2024, ora 1000   – interviul,
 • 15.07.2024, ora 1530  – afișare rezultate interviu,
 • 16.07.2024, până la ora 1530   – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului,
 • 17.07.2024  – afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor cu privire la interviu,
 • 19.07.2024 – afișarea rezultatelor finale.

Documentele necesare:

 • Formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului ;
 • Copia carnetulului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • Certificat de cazier judiciar sau , după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medical de familie sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni
 • prevăzute la art. 1 (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • Copia atestatulului de pază/securitate sau dovada că atestatul este în curs de obținere;
 • Curriculum vitae, model comun european;
 • dovada achitării taxei de înscriere de 50 RON.

(M.R.)

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

RecomandariCiteste Zi de Zi Online


 

 

 


 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE

error: Content is protected !!