O nouă ședință la Consiliul Județean Mureș Administratie
 • redactia
 • 0 comentarii
 • 1325 Vizualizări

O nouă ședință la Consiliul Județean Mureș

DISPOZIŢIA  NR.211

din 21 iunie 2024

privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,

În temeiul prevederilor art.178 alin. (1), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

Art.1. (1) Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară pentru data de 28 iunie 2024, ora 11.00, în sala mare de şedinţe din Palatul Administrativ.

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE                                                                                        Contrasemnează

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                                                   Paul Cosma

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș

nr.211/21.06.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din 28 iunie 2024

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2024

              Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 24/27.02.2024 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

              Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri asupra unui imobil proprietate a Judeţului Mureş, în vederea valorificării acestuia

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea actualizării datelor tehnice topo-cadastrale ale imobilului situat în localitatea Ceuaşu de Câmpie

             Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea componentei integrale a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Transilvania-Târgu Mureș”

             Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş

           Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

             Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind reorganizarea Muzeului Județean Mureș

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Spitalului Clinic Județean Mureș

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

           Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, cu modificările ulterioare

             Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 170 din 20 decembrie 2019

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Planului de Restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 179 din 21 octombrie 2021

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 178 din 21 octombrie 2021

           Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Planului de Restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 177 din 21 octombrie 2021

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării cursurilor de conducere preventivă pentru inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la circuitul Transilvania Motor Ring, în perioada 03-04 iulie 2024

          Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

             Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării transportului pe unele trasee cuprinse în programul județean de transport

       Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militară a Județului Mureș pentru perioada 2024-2027

        Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș zona 1 Sânpaul

             Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea prestării serviciilor de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, componente ale Serviciului de Salubrizare al Județului Mureș, zonele: 1 Sânpaul, 5 Târnăveni, 6 Bălăușeri și 7 Râciu

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „MODERNIZARE ȘI REABILITARE DJ 153A–153 TRASEU ERNEI–EREMITU–SOVATA”    

            Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

 • Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.

PREȘEDINTE                                                                            

Péter Ferenc

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

RecomandariCiteste Zi de Zi Online


 

 

 


 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE