Share

Home / Luduș (page 3)

Luduș

0 103

Spitalul din Luduș angajează

Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” din Luduș organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bucătar, pe perioadă nedeterminată, la Blocul alimentar, anunță Monitorul Oficial. Pentru a putea participa la concurs, candidații au nevoie de acte de studii (calificare) pentru meseria de bucătar, nefiind nevoie de vechime în muncă. …

Citeste mai mult »

Primăria Luduș angajează muncitori

0 75

Primăria orașului Luduș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi pe perioadă nedeterminată de muncitor, anunță Monitorul Oficial. Pentru a putea participa la concurs pentru postul de muncitor calificat I în cadrul Compartimentului „Drumuri, Investiții”, candidații au nevoie de studii medii sau generale, calificare de lăcătuș/electromecanic/mecanic/electrician/lucrător utilaje/alte calificări pentru lucrări …

Citeste mai mult »

Luduș: S-a aprobat tariful pentru măturatul mecanic

0 130

Conform Hotărârii Consiliului Local Luduș nr. 192/2017, gestiunea serviciului public de salubrizare al orașului Luduș, activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice a fost încredințată Societății Comerciale Administrativ Serv Luduș SRL. La sfârșitul lunii iunie 2019 această Societate Comercială a solicitat Primăriei orașului Luduș să aprobe Fișa …

Citeste mai mult »

Pensionarii din Luduș s-au reorganizat

0 105

Asociația Pensionarilor Luduș (APL) s-a înființat sub o altă denumire, în anul 1992, iar în anul 1996 a primit personalitate juridică, numărul membrilor de sindicat ajungând la 360. În ultimii 17 ani, APL a fost condusă de profesorul Traian Dancu, cel care alături de Ovidiu Crișan a reluat activitatea sindicală …

Citeste mai mult »

Spaţiu de închiriat la Gimnaziul „Ioan Vlăduțiu”

0 177

Pentru asigurarea unor activități comerciale benefice elevilor și cadrelor didactice, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș a amenajat un spațiu în suprafață utilă de 10 metri pătraţi în incinta școlii din strada Crinului nr. 2. Spațiul face parte din domeniul public al orașului Luduș, iar din punct de vedere urbanistic este …

Citeste mai mult »

Carte despre 1918, scrisă de Mircea Gheborean

0 103

Profesorul pensionar Mircea Gheborean este binecunoscut în orașul Luduș acolo unde a slujit învățământul românesc timp de câteva decenii, lecțiile de istorie prezentate în manuale fiind completate cu multe amănunte aflate din arhive și din lucrări academice de mare întindere și rigoare științifică. Activitatea prodigioasă de la catedră a completat-o …

Citeste mai mult »

Luduş: Autoutilitară nouă pentru colectarea deşeurilor

0 140

Liviu Popa, directorul „Direcției:Intervenții. Transport. Zone Verzi” (DITZV) din cadrul Primăriei orașului Luduș a înaintat Biroului „Buget. Finanțe. Contabilitate. Resurse Umane” două referate de necesitate prin care a solicitat alocarea din fondul de rezervă a unor sume de bani pentru finalizarea obiectivului de investiție „Realizare platforme subterane de colectare a …

Citeste mai mult »

Proiect pentru modernizarea și eficientizarea iluminatului public la Luduş

0 106

Unul dintre proiectele propuse de Primăria orașului Luduș pentru realizare în acest an este „Modernizarea și eficientizarea iluminatului public” în oraș. „Proiectul a fost depus în vederea obținerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și a obținut 80 de puncte în etapa de evaluare tehnico – financiară, urmând …

Citeste mai mult »

Investiții noi la Spitalul din Luduș

0 146

Spitalul orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș a propus Consiliului Local Luduș, prin adresa nr. 6695 din 20 iunie 2019, să majoreze veniturile și cheltuielile bugetului pe anul 2019 a Spitalului ca urmare a aprobării unor obiective de investiții cu finanțare majoritară de la bugetul de stat și cofinanțare parțială de …

Citeste mai mult »

Poliția Locală Luduș dă raportul

0 132

Biroul Poliție Locală din cadrul Primăriei orașului Luduș își desfășoară activitatea conform dispozițiilor și Regulamentului aprobat de legislativul local. În primul rând, polițiștii locali sunt obligați să aplice legile țării, să fie cei care contribuie în mod direct la crearea unui climat de liniște și ordine publică. Dintr-un raport prezentat …

Citeste mai mult »
Share
Share