Home / Tag Archives: politia locala ludus

Tag Archives: politia locala ludus

0 111

Plan de ordine și siguranță publică pentru Poliția Locală Luduș

Comisia locală de ordine publică și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Luduș nr. 34/2021, în temeiul prevederilor articolului 6 din Legea nr. 155/2010, a Poliției Locale, precum și Ordinelor MAI, privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței …

Citeste mai mult »

Sancțiuni aplicate de Poliția Locală Luduș

0 260

În cadrul Primăriei Orașului Luduș este organizat un Birou dePoliție Locală care își desfășoară activitatea ca un Compartiment funcțional fără personalitate juridică, în care sunt încadrați un șef de Birou și 17 polițiști locali, cu doi mai puțini decât prevede schema, după cum a consemnat în Raportul privind starea economică, …

Citeste mai mult »

Regulament modificat pentru Poliția Locală Luduș

0 226

În România, Poliția Locală funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 155 din 12 iulie 2010, iar în Luduș, Biroul Poliția Locală (BPL) din Primăria orașului își desfășoară activitatea reglementată de Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2010 care a legiferat funcționarea Biroului, Organigrama, Statul de funcții și numărul de personal, acesta …

Citeste mai mult »

Poliția Locală Luduș și-a prezentat raportul

0 288

Începând din anul 2010, Poliția Locală din orașul Luduș este cuprinsă ca un compartiment funcțional fără personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Activitatea Biroului este reglementată de Legea nr. 155/2010, a Poliției Locale, de Regulamentul – cadru de organizare și funcționare reglementat de Hotărârea Guvernului 1332/2010 și …

Citeste mai mult »

Poliția Locală Luduș a prezentat raportul

0 543

Potrivit Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, a Regulamentului – cadru de organizare și funcționare reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 și a Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului Poliția Locală reactualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2019, Biroul Poliției Locale Luduș își desfășoară activitatea ca un compartiment funcțional …

Citeste mai mult »

Normele pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare, în atenția CL Luduș

0 177

În luna mai, Consiliul local Luduș a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la reglementarea normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare pe domeniul public din oraș. Acest document a fost întocmit în conformitate cu modificările legislative aduse de Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în …

Citeste mai mult »

Cheltuieli cu combustibilul majorate pentru Poliția Locală Luduș

0 392

În luna octombrie 2019, Mariana Bologa de la Direcția „Intervenții, Transport, Zone Verzi” (DITZV) din cadrul Primăriei orașului Luduș aducea la cunoștința Biroului Poliției Locale că în lunile iunie, iulie, august și septembrie, cota lunară de combustibil alocată Poliției locale stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 16 februarie …

Citeste mai mult »

Dotări noi pentru Poliția Locală Luduş

0 529

Șeful Biroului Poliției Locale din Luduș, Nicolae Cotta, a întocmit un referat de necesitate pe care l-a înaintat Consiliului Local Luduș pentru rectificarea și completarea bugetului cu sumele de bani aprobate pentru anul 2019 la nivelul Biroului Poliției Locale. Solicitarea a fost făcută în „conformitate cu prevederile articolului 15, litera …

Citeste mai mult »