Home / Administratie / ”Podul neputinței”, îngropat în hârtii de CL Târgu Mureș. Argumente pro și contra ale aleșilor locali

”Podul neputinței”, îngropat în hârtii de CL Târgu Mureș. Argumente pro și contra ale aleșilor locali

Distribuie

Consiliul Local Târgu Mureș a respins joi, 27 octombrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții de utilitate publică locală „Pod de legătură peste râul Mureș, zona Aleea Carpați”.

Proiectul este o continuare a unui proiect demarat în urmă cu șapte ani, în anul 2015, a fost inițiat de Grupul consilierilor locali PNL alcătuit din Alexandru György (viceprimar), Horea Șarlea, Bogdan Voicu și Horațiu Suciu, și prevede realizarea unui nou pod peste râul Mureș, care să facă legătura între cartierele târgumureșene Unirii și Aleea Carpați.

Cine cum a votat

Au votat ”pentru”: Alexandru György (PNL), Horea Șarlea (PNL), Bogdan Voicu (PNL), Horațiu Suciu (PNL), Claudiu Maior (Pro România), Călin Moldovan (Pro România), Radu Pescar (PMP).

Au votat ”împotrivă”: Bereczki Sándor (UDMR), Kakassy Blanka (UDMR), Kelemen Atilla-Márton (UDMR), Kiss Zoltan (PMP), Adrian Mureșan (POL), Pápai László Zsolt (POL).

S-au abținut: Frunda Csenge (UDMR), Sergiu Papuc (PSD), Iszlai Tamás (UDMR), Portik Vilmos (UDMR), Szabó Árpád (UDMR), Venczi Janos (UDMR), Jakab István (UDMR).

Au lipsit/ nu au votat: Sebastian Pui (PSD), Szabó Péter (UDMR), Tamási Zoltán (UDMR).

Conținutul proiectului de hotărâre

”Articolul 1. Se aprobă elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții de utilitate publică locală „Pod de legătură peste râul Mureș, zona Aleea Carpați” având la bază studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2. Obiectivul de investiții se va realiza din fonduri locale, nerambursabile sau din alte surse de finanțare.

Articolul 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Tehnică, Serviciului Public Administrația Domeniului Public, Direcția Arhitect Șef, Direcția Economică.

Articolul 4. Se împuternicește domnul viceprimar György Alexandru să coordoneze și să supervizeze implementarea prezentei hotărâri.

Articolul 5. În conformitate cu prevederile articolului 252, alineatul 1, litera c și ale articolului 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale articolului 3, alineatul 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate.”

Stenograma luărilor de cuvânt

Redăm, în rândurile de mai jos, stenograma luărilor de cuvânt ale consilierilor locali care și-au exprimat opinia în legătură cu proiectul propus.

Radu Pescar (PMP): ”Chiar numai tot hotărâm, nu facem ce hotărâm?”

”De când am devenit consilier local vorbim despre podul ăsta. Podul ăsta a fost prins în vreo patru hotărâri, acum probabil e a cincia, nu știu… A ajuns la faza la care am avut calculate și valorile, am avut indicatori tehnico-economici, am avut o hotărâre în 2015, a doua hotărâre în 2015, o hotărâre în 23 februarie 2017 când s-a ajuns la valoarea concretă. Tot același pod îl mai hotărâm o dată. Eu vreau să vă spun că nu am cum să votez împotrivă, să se facă podul ăsta… Oameni buni, dacă din 2015 până în 2022 tot hotărâm că îl facem, când naiba o să îl mai facem? Eu mă gândesc să fac și eu un proiect de hotărâre peste un an, să facem podul ăsta. Chiar numai tot hotărâm, nu facem ce hotărâm? Sigur că este nevoie de podul peste Mureș, dar chiar este nevoie să facem ce hotărâm.”

Sergiu Papuc (PSD): ”Toată lumea este de acord să se facă pod peste râul Mureș, un alt pod, dar doar cu respectarea legii”

”Conform articolului 12 din Hotărârea Guvernului numărul 907 din 2016, proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și după caz optimizează prin propuneri tehnice scenarii, propuneri aprobate în cadrul Studiului de Fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenție care este o componentă tehnologică a soluției tehnice care poate fi definitată ori adaptată tehnologiilor adecvate, aplicabile pentru realizarea obiectivelor de investiție la faza de proiectare, respectiv Proiect Tehnic de Execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire sau de desființare. Prin urmare, aceasta ca și etapă în realizarea unui obiectiv de investiție se elaborează ulterior obținerii autorizației de construire.

În preambulul proiectului de hotărâre se face referire la Hotărârea Consiliului Local numărul 65 din 2017 din al cărei conținut nu rezultă că documentația tehnico-economică la nivel de S.F. a fost aprobată conform cerințelor legale, respectiv articolul 44 din Legea 273/2006. Se încearcă, astfel, într-un mod inadecvat, să se sugereze că odată aprobat proiectul de hotărâre, S.F.-ul devenit parte integrantă din hotărâre ar fi parcurs procesul de verificare și supunere spre aprobare prevăzut de lege. Reglementarea propusă trebuie să aibă un caracter pozitiv, fără echivoc, și să urmeze parcursul legal. Din modul în care este formulat articolul 1 din proiectul de hotărâre rezultă că dacă acesta ar fi aprobat ar avea loc o încălcare a competențelor autorității executive din cel puțin două perspective. Unu – autoritatea deliberativă poate aproba o documentație tehnico-economică doar la propunerea primarului, ca autoritate executivă, ordonator principal de credite, articolul 129, alineat 4, litera d, din Codul administrativ precizând în mod explicit că autoritatea deliberativă aprobă la propunerea primarului documentațiile tehnico-economice pentru alocarea de investiții de interes local în condițiile legii. Inițiativa din acest punct de vedere a fost viciată din start, elaborarea proiectului tehnic este o etapă în realizarea unui proiect de investiții care excede competențele deliberativului, fiind resortul primarului ca act de execuție a bugetului. Un obiectiv de investiții al cărei documentație tehnico-economică a fost aprobată sau se introduce pe lista de investiții și anexă la bugetul local. Împuternicirea viceprimarului conform articolului 4 de a coordona și superviza implementarea hotărârii încalcă prevederile articolului 154 din Codul Administrativ potrivit căruia acest rol îi revine primarului și apare într-o oarecare contradicție cu cele stipulate în articolul 3, unde se vorbește de încredințarea către Executiv, prin aparatul de specialitate, a responsabilităților de a coordona și a pune în executare acest proiect.

Acestea sunt rațiunile de ordin tehnic-juridic pe care eu le-am găsit că sunt anumite vicii în redactare. Toată lumea este de acord să se facă pod peste râul Mureș, un alt pod, dar doar cu respectarea legii și a pașilor legali, nemaivorbind de faptul că acest proiect trebuia să stea în transparență decizională, pentru că afectează un număr de 30.000 de cetățeni, exact așa cum se scrie și în Referatul de aprobare a proiectului și atunci și cei 30.000 de cetățeni pe care îi afectează aprobarea sau respingerea acestui proiect au dreptul să-și spună punctul de vedere, dacă sunt de acord sau nu sunt de acord, pentru că asta înseamnă consultarea cetățenilor plătitori de taxe și impozite în Târgu Mureș. Așa cum alte materiale au stat 30 de zile lucrătoare în dezbatere publică pentru ca să se poată face amendamente și a se putea verifica toate aspectele de ordin legal-formal, așa putea să stea și acest proiect de hotărâre și din practica Prefecturii pe aceste tipuri de materiale normative eu consider că acest material va fi notificat și va trebui să îl revocăm. Deci nu cred că făcut ”pe repede înainte” un proiect de o asemenea anvergură care afectează așa un număr mare de cetățeni poate fi supus aprobării în acest mod. Altfel, cu toții de aici suntem de acord și considerăm că este necesar ca un pod peste râul Mureș să fie construit.”

Kelemen Atilla-Márton (UDMR): ”În această formă proiectul nu poate fi susținut”

”Cred că este foarte clar că toți consilierii susțin construirea unui nou pod, ba mai mult probabil că o să avem cel puțin două poduri deasupra Mureșului, care să lege cele două maluri. Și evident am vorbit despre un pod în această zonă, nu neapărat în această locație, și eu chiar cred că nimeni nu este împotrivă. Eram obișnuit până acum cu o anumită retorică din partea unor colegi, unul inițiator al acestui material, că trebuie făcut ca la carte, profesional, serios, un material de acest gen și o inițiativă. Eu trebuie să vă zic că din perspectiva mea v-ați bătut joc de această problemă în sensul că ați făcut o chestie politică dintr-o chestie pur tehnică. Nu avem un studiu de trafic actual, studiul de trafic este din 2015. Cât s-a dezvoltat de atunci orașul? Nu avem un S.F. actualizat, indicatorii tehnico-economici sunt trecuți de foarte mult timp, chiar și studiul de trafic care există analizează beneficiile asupra cartierului Unirii, dar evită să analizeze impactul asupra unor cartiere care iarăși sunt afectate. Toți vrem un pod, vrem să rezolvăm acest lucru, știm că vor fi schimbări majore în zonă, că se regândește toată zona fostei fabrici de mobilă. Și asta trebuie luat în considerare. Stimați colegi, aș putea să enumăr foarte multe probleme tehnice, dar astea nu sunt probleme reale, toate pot fi soluționate și cred că fără nicio problemă putem să vorbim despre un proiect pus la punct ca lumea care trece în unanimitate prin acest Consiliu foarte ușor. Dar vă rog vă alăturăm noi dumneavoastră, sau ne alăturați dumneavoastră, dar să includem aceste studii în bugetul de anul viitor care din câte am înțeles o să îl aprobăm chiar anul acesta, și de la anul să facem o documentație serioasă care chiar rezolvă o problemă și nu să venim cu o inițiativă care chiar dacă trece prin acest Consiliu doar tergiversează problema fiindcă până la urmă nu poate implementat din cauza a nșpe mii de probleme. Stimați colegi, eu zic că în această formă proiectul nu poate fi susținut și zic în același timp că toți vrem un pod în acea zonă și toți vrem să mergem înainte cu această inițiativă.”

Horea Șarlea (PNL): ”Este foarte clar că acest proiect trebuie să meargă mai departe”

”Este un proiect de hotărâre de Consiliu Local care naște multe dezbateri și cred că sunt foarte mulți oameni interesați dintr-un anumit punct de vedere pentru că sunt afectați în privința deplasării zilnice prin oraș, prin zona cartierului Unirii, Aleea Carpați și așa mai departe, 7 Noiembrie, și sunt alții afectați care consideră că nu este corect ca lângă proprietățile acestora să se construiască un nou pod. Ceea ce este anormal într-o Europă în care trăim în care am circulat cu toții și am văzut că întotdeauna investițiile se gândesc în perspectiva dezvoltării unui oraș, unei zone.

Acum, referitor la câteva aspecte. În primul rând, există Hotărârea de Guvern 907 pentru conținutul cadru al studiilor de fezabilitate care vorbește de pașii pe care trebuie să îi urmărească o documentație tehnică în vederea implementării acesteia și trecerea la execuția lucrărilor. Pașii sunt foarte clari: se realizează Studiul de Fezabilitate și se aprobă în Consiliul Local, ceea ce s-a și întâmplat în 2017, deci practic acei indicatori tehnici în primul rând astăzi sunt actuali și nu trebuie să fie modificați și asta o spun în calitatea mea de inginer constructor, că acei indicatori sunt perfect normali, iar ei nu pot fi modificați atâta timp cât au fost aprobați printr-o documentație tehnico-economică la faza Proiect Tehnic și mai ales că avem Autorizație de Mediu din ce am înțeles pe acest proiect. Ar fi o eroare ca acest proiect să se modifice din punct de vedere tehnic. Asta ar însemna că trebuie să revenim la actualizarea studiului de fezabilitate. Mai mult de atât, în orice proiect de investiții, de la o fază la alta se reactualizează acești indicatori economici. La capătul demersului vom avea un deviz general și devize de lucrări cu cantități de lucrări care se vor folosi la licitația publică. În primul rând, în momentul în care acest proiect a fost aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, mă refer aici la aprobarea Studiului de Fezabilitate, el trebuia să își parcurgă traseul normal și să se fi realizat acest proiect de mult timp. Am ajuns la un moment dat în care nu mai putem să stăm să dezbatem, să discutăm această situație.

Acest Proiect Tehnic nu poate fi elaborat de către un proiectant, decât în urma actualizării Studiului de Trafic care a stat la baza Studiului de Fezabilitate inițial. Și cred că și colegii noștri de la Direcția Tehnică se vor asigura ca în caietul de sarcini în care vor avea cerințele pentru proiectant vor introduce acest aspect, actualizarea Studiului de Trafic, ceea ce se poate realiza fără nicio problemă la faza de proiect tehnic.

Deci noi suntem în situația în care dezbatem și dezbatem despre necesitatea realizării unei investiții care ține de traficul cetățenilor din cartierul Unirii către zona spitalelor și așa mai departe. Nu cred că este cazul ca noi aici, în această ședință, să dezbatem soluții tehnice, economice și așa mai departe. Este foarte clar că acest proiect trebuie să meargă mai departe, mai ales că are Studiul de Fezabilitate aprobat în 2017.”

Pápai László Zsolt (POL): ”Singura chestie reîncălzită care îmi place sunt sarmalele”

”Să știți că singura chestie reîncălzită care îmi place sunt sarmalele. Acesta este un proiect destul de controversat care a stârnit reacții dure din partea locuitorilor din Aleea Carpați și sunt perfect de acord cu domnul președinte (Sergiu Papuc – n.a.) că ar trebui să intre în dezbatere publică, să-și spună părerea cei care vor fi afectați, după părerea mea personală infrastructura din zona respectivă unde s-ar descărca acest pod, starda Zăgazului, strada Lăcrămioarei, nu suportă un asemenea trafic și trebuie foarte bine gândit, regândit, și neapărat consultat publicul.”

Alex TOTH


Citește și despre proiectul „Cu ochii larg deschişi”:

 

Cinci docufiction despre căderea și ridicare din abuzul de droguri

 

Sticker/Cine sunt eu? – o parabolă a pierderii identității din cauza drogurilor

 

”Dealerul morții”, evadare din ”infernul drogurilor”

 

Clean-up. Curajul Mădălinei

 

Povestea lui Mircea

 

Povestea Melaniei, nevoia de iubire şi atenţie satisfăcută cu droguri

   

De asemenea, verificati

Victorie în deplasare la baschet

Distribuie Echipa mureșeană de baschet masculin din cadrul CSM Târgu Mureș a obținut victoria în …

1 comentariu

  1. gunoaiele ajunse în politică nu au înțeles că sunt acolo pentru cetățeni….aș vrea să inițiați un referendum despre utilitatea unui pod peste Mureș cu o întrebare simplă cu răspuns da sau nu pentru locuitorii municipiului. D-le primar te-am ales cu speranța unui nou început pentru Tg-Mureș…regret profund acest lucru văzând ipocrizie și falsitate în modul cum gestionați acest oraș…nu sunteți cu absolut nimic mai bun decât toți primarii care au adus orașul la coada clasamentului în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și bunăstarea celor care plătesc taxe și impozite. Din nefericire orașul în care m-am născut devine pe zi ce trece tot mai fad și mai gri …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.