Share

Home / Luduș

Luduș

0 68

Spitalul din Luduș caută asistent medical

Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” din Luduș organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de asistent medical PL, pe perioadă determinată, la Compartimentul Primiri Urgențe, anunță Monitorul Oficial. Pentru a putea participa la concurs, candidații au nevoie de diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii …

Citeste mai mult »

Luduş: Activitate întreruptă la Fizioterapie

0 124

Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” Luduș continuă un program de îmbunătățire a condițiilor de muncă al personalului medical și a creșterii confortului pacienților. În perioada 15 iulie – 15 august 2019 a venit rândul secției de Fizioterapie a Spitalului pentru igienizarea, reamenajarea și recompartimentarea laboratoarelor de recuperare, medicină fizică și …

Citeste mai mult »

Ludușenii completează declarații de impunere

0 107

După aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș a fost nevoie de completarea unor declarații de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru toți utilizatorii. Anexa 1 este o declarație care trebuie să fie completată de …

Citeste mai mult »

Spitalul din Luduș angajează

0 99

Spitalul Orășenesc „Dr. Valer Russu” din Luduș organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de bucătar, pe perioadă nedeterminată, la Blocul alimentar, anunță Monitorul Oficial. Pentru a putea participa la concurs, candidații au nevoie de acte de studii (calificare) pentru meseria de bucătar, nefiind nevoie de vechime în muncă. …

Citeste mai mult »

Primăria Luduș angajează muncitori

0 64

Primăria orașului Luduș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi pe perioadă nedeterminată de muncitor, anunță Monitorul Oficial. Pentru a putea participa la concurs pentru postul de muncitor calificat I în cadrul Compartimentului „Drumuri, Investiții”, candidații au nevoie de studii medii sau generale, calificare de lăcătuș/electromecanic/mecanic/electrician/lucrător utilaje/alte calificări pentru lucrări …

Citeste mai mult »

Luduș: S-a aprobat tariful pentru măturatul mecanic

0 126

Conform Hotărârii Consiliului Local Luduș nr. 192/2017, gestiunea serviciului public de salubrizare al orașului Luduș, activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice a fost încredințată Societății Comerciale Administrativ Serv Luduș SRL. La sfârșitul lunii iunie 2019 această Societate Comercială a solicitat Primăriei orașului Luduș să aprobe Fișa …

Citeste mai mult »

Pensionarii din Luduș s-au reorganizat

0 83

Asociația Pensionarilor Luduș (APL) s-a înființat sub o altă denumire, în anul 1992, iar în anul 1996 a primit personalitate juridică, numărul membrilor de sindicat ajungând la 360. În ultimii 17 ani, APL a fost condusă de profesorul Traian Dancu, cel care alături de Ovidiu Crișan a reluat activitatea sindicală …

Citeste mai mult »

Spaţiu de închiriat la Gimnaziul „Ioan Vlăduțiu”

0 160

Pentru asigurarea unor activități comerciale benefice elevilor și cadrelor didactice, Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș a amenajat un spațiu în suprafață utilă de 10 metri pătraţi în incinta școlii din strada Crinului nr. 2. Spațiul face parte din domeniul public al orașului Luduș, iar din punct de vedere urbanistic este …

Citeste mai mult »

Carte despre 1918, scrisă de Mircea Gheborean

0 101

Profesorul pensionar Mircea Gheborean este binecunoscut în orașul Luduș acolo unde a slujit învățământul românesc timp de câteva decenii, lecțiile de istorie prezentate în manuale fiind completate cu multe amănunte aflate din arhive și din lucrări academice de mare întindere și rigoare științifică. Activitatea prodigioasă de la catedră a completat-o …

Citeste mai mult »

Luduş: Autoutilitară nouă pentru colectarea deşeurilor

0 138

Liviu Popa, directorul „Direcției:Intervenții. Transport. Zone Verzi” (DITZV) din cadrul Primăriei orașului Luduș a înaintat Biroului „Buget. Finanțe. Contabilitate. Resurse Umane” două referate de necesitate prin care a solicitat alocarea din fondul de rezervă a unor sume de bani pentru finalizarea obiectivului de investiție „Realizare platforme subterane de colectare a …

Citeste mai mult »
Share
Share