Ședință extraordinară la Consiliul Județean Mureș Administratie
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 1489 Vizualizări

Ședință extraordinară la Consiliul Județean Mureș

DISPOZIŢIA NR.201

din 13 iunie 2023

privind convocarea, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,

Considerând îndeplinite circumstanțele menționate în cuprinsul art.681 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.178 alin. (2), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (4), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

Art.1. (1) Se convoacă, de îndată, plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară pentru data de 13 iunie 2023, ora 15.00, care se va desfășura în sistem de videoconferință, on-line.

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. (1) Caracterul public al ședinței consiliului județean se asigură prin transmiterea acesteia pe platforma de socializare facebook a instituției.

(2) Prevederile Secțiunii 61 Reguli speciale din Capitolul IV Funcționarea Consiliului Județean Mureș din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare, devin aplicabile.

Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE                                                                                         Contrasemnează

Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                                 Paul Cosma

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș

nr.201/13.06.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Județean Mureș

din 13 iunie 2023

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitare energetică și lucrări conexe-extindere mansardă existentă, la Secția de Pneumologie, Str. Gheorghe Marinescu, nr.1,3,5, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș”

    Inițiator: Ovidiu Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă, la Secția de Pneumologie, Str. Gheorghe Marinescu, nr.1,3,5, municipiul Târgu Mureș, județul Mureș”

    Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2022

       Inițiator: Kovács Mihály-Levente, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

  • Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.

PREȘEDINTE Péter Ferenc           

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Citește și:

Recomandari

Recent
Popular
Etichete


Citeste Zi de Zi Online


 

 
 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE