Share

Home / Business / Butoi cu pulbere la Aeroportul „Transilvania”. Prejudiciu de peste 2 milioane de lei, imputat unor membri ai Consiliului de Administraţie

Butoi cu pulbere la Aeroportul „Transilvania”. Prejudiciu de peste 2 milioane de lei, imputat unor membri ai Consiliului de Administraţie

Aleşii judeţului Mureş au aprobat joi, 23 noiembrie, cu ocazia unei şedinţe de lucru, iniţierea de către preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a demersurilor legale în vederea recuperării unui prejudiciu estimat la peste 2 milioane de lei adus Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş, prin angajarea răspunderii administratorilor acesteia, pentru neimplementarea măsurilor dispuse de Camera de Conturi Mureş care a emis în acest sens o decizie în data de 28 martie 2013.

Suma este imputată unor foşti sau actuali administratori ai Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş, respectiv Vladimir Vasilescu, Luminiţa Gherendi, Viorica Dobroiu, Camelia Simona Biriş, Aleodor Marian Frâncu şi Ioan-Petru Pop, cărora li se impută faptul că nu au luat măsuri pentru repararea unor prejudicii constatate de Curtea de Conturi a României, în urma a două controale, realizate în martie 2013 şi martie 2015.

Camera de Conturi, misiuni de audit în 2013 şi 2015

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, după implementarea guvernanței corporative la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 25/2012, Curtea de Conturi a României a îndeplinit două misiuni de audit la aceasta, materializate prin Decizia nr. 725/28 martie 2013 – privitor la perioada 2010-2012, și prin Decizia nr. 7 din 27 martie 2015 – privitor la perioada 2012-2014.

„Aferent fiecărei decizii organul de control a analizat și verificat modul de implementare a celor dispuse, constatările fiind consemnate în rapoarte de follow-up întocmite în funcție de fiecare decizie în parte, reținându-se de fiecare dată că măsurile nu au fost integral implementate din perspectiva rezultatului urmărit”, a precizat Péter Ferenc.

Termenul de implementare a măsurilor, prelungit

Astfel, prin adresele nr. 2091/2016 și nr. 1871/2017 Camera de Conturi Mureș a înaintat Consiliului Judeţean Mureş rapoartele de follow-up nr. 1927/5728 din 27 octombrie 2016 și nr. 1691/6903 din 16 octombrie 2017, încheiate în urma verificării modului de ducere la îndeplinire de către Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7 din 27 martie 2015.

„Termenul de implementare a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7/2015 a fost prelungit de două ori, prin Decizia nr. 7/2015/1/15 noiembrie 2016 – până la 31 ianuarie 2017, iar prin Decizia nr. 7/2015/2 din 10 noiembrie 2017 – până la 31 ianuarie 2018, cea din urmă comunicată Consiliului Județean Mureș cu adresa nr. 1871/2017 a Camerei de Conturi Mureș.

De asemenea, prin adresa nr. 1874/2017 organul de control a înaintat Consiliului Judeţean Mureş raportul de follow-up nr.1667/6853 din 11 octombrie 2017 încheiat în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.725/28 martie 2013 împreună cu Decizia nr. 725/2013/2 din 10 noiembrie 2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 725/2013”, a menţionat Péter Ferenc.

Măsurile impuse pentru perioada 2010-2012, neimplementate

Conform preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, prin adresele de înaintare, organul de control a solicitat autorității publice județene urmărirea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin cele două decizii și informarea Camerei de Conturi Mureș despre demersurile întreprinse în acest scop și rezultatele obținute, perspectiva de interes pentru aceasta, cât și pentru autoritatea tutelară de altfel, fiind aceea de rezultat și nu doar de diligențe întreprinse în acest scop.

„Potrivit dispoziţiilor articolului 4, alineatul 1, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a Regiei, iar în conformitate cu prevederile alineatului 2 din acelaşi text de lege competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administraţie. În raport de cele dispuse de Camera de Conturi Mureș, prin adresa 2091/2016, şi având în vedere prevederile mai sus indicate, responsabilizată fiind de către organul de control, autoritatea publică a solicitat Regiei comunicarea punctuală a modului de aducere la îndeplinire a fiecărei măsuri. De asemenea, i s-a pus în vedere să indice în concret ce demersuri va întreprinde în cazul măsurilor care încă nu au fost aduse la îndeplinire, precum și termenul în care se preconizează că vor fi realizate acestea. Astfel, autoritatea publică tutelară a luat cunoştinţă despre neimplementarea măsurilor dispuse prin Decizia 725/2013, anterior comunicării de către Camera de Conturi Mureș a raportului de follow-up 1667/6853 din 11 octombrie 2017 și a Deciziei 725/2013/2 din 10 noiembrie 2017 prin adresa 1874/2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub numărul 24471 din 13 noiembrie 2017, cu ocazia raportărilor periodice întocmite şi comunicate de către Regie. Menţionăm că potrivit prevederilor articolului 16, alineatul 1, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 109/2011, administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege şi de actul de înfiinţare”, a subliniat Péter Ferenc.

Nu în ultimul rând, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a mai arătat că potrivit Contractului de mandat încheiat cu administratorul executiv – preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional “Transilvania” Târgu-Mureş, acesta “poartă întreaga răspundere pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare a Regiei”.

Lista celor 12 prejudicii de recuperat

1.349.900 lei plus beneficii nerealizate – Neverificarea de către Consiliul de Administrație al Regiei a modului în care a fost administrat Contractul de furnizare nr. 1 din 10 ianuarie 2008, încheiat cu SC Saero SRL Timișoara, având ca obiect achiziția unui auto degivror pentru nave marca Premier model MT43P21 „Express Heat”și nedispunerea măsurilor care să asigure înlăturarea consecințelor generate de neutilizarea echipamentului achiziționat;

229.543 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure încasarea veniturilor din închirierea spațiilor și terenurilor aflate în administrarea regiei în sumă de 229.543 lei;

108.165 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli de personal majorate nejustificat, reprezentând sporuri salariale acordate fără temei legal, estimate de organul de control-plăți nejustificate în sumă de 84.807 lei și contribuții aferente, în sumă de 23.358 lei;

21.186 euro (circa 98.493 lei) plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure încasarea diferențelor de tarif de securitate, echivalentul a 21.186 euro, estimate în timpul controlului, datorate de operatorii aerieni Malev și Cimber Air;

80.674 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli majorate nejustificat, reprezentând remunerații lunare brute, premii și tichete de masă, acordate fără temei legal directorului general al regiei, estimate de organul de control 80.674 lei;

60.083 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli de personal nejustificate, reprezentând sporuri salariale acordate pentru exercitarea controlului financiar preventiv – în condițiile în care au fost angajate și efectuate cheltuieli pe seama bugetului regiei fără viză pentru control financiar preventiv, estimate de organul de control – plăți nejustificate în sumă de 46.998 lei și contribuții aferente, în sumă de 13.085 lei;

53.785 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli pentru servicii de amenajări florale și spații verzi, fără documente justificative întocmite potrivit legii, care să confirme prestarea și recepționarea serviciilor achitate către SC Oleander Garden SRL, estimate de organul de control la 53.785 lei;

53.200 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli pentru procurarea unor bilete de avion și servicii cazare, fără documente justificative întocmite potrivit legii, care să confirme exactitatea și realitatea sumelor achitate către SC HP Group SRL Târgu-Mureș, estimate de organul de control la 53.200 lei;

22.305 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin achitarea unor servicii de consultanță constând în studierea, ulterior atribuirii contractelor de achiziție publică, a documentației de atribuire și a hotărârilor pronunțate de către comisiile de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de achiziție publice, estimate de organul de control la 22.305 lei;

14.893 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli de deplasare fără documente justificative întocmite potrivit legii, care să confirme exactitatea și realitatea sumelor decontate, estimate de organul de control la 14.893 lei;

7.000 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin angajarea și efectuarea unor cheltuieli nelegate de activitatea regiei, efectuate pentru achitarea unor cursuri de formare/pregătire profesională nespecifice activităților aeroportuare, sau pentru achitarea unor polițe de asigurări de viață și pensii private pentru personalul cu funcții de conducere din cadrul regiei, estimate de organul de control la 7.000 lei – cursuri de formare/pregătire profesională, 60.817 lei – polițe de asigurări de viață și pensii private;

5.000 lei plus beneficii nerealizate – Neaplicarea măsurilor care să asigure stabilirea întinderii și recuperarea prejudiciului creat bugetului regiei prin efectuarea unor cheltuieli fără documente justificative întocmite potrivit legii, care să confirme prestarea serviciilor de audit care au făcut obiectul Contractului de prestări servicii nr. 18 din 18 mai 2012 încheiat cu Budai I. Oana Ramona;

– Direcția Economică va determina și va comunica Direcției Juridice și Administrație Publică valoarea beneficiilor nerealizate la data promovării acțiunii în justiție aferent fiecărui prejudiciu în parte.

Vom reveni, cu alte reacţii pe această temă, în măsura în care administratorii cărora li se impută respectivul prejudiciu vor dori să îşi exprime punctul de vedere.

Alex TOTH

 

 

 

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Doar popicarele ne mai fac cinste

Echipa feminină de popice Electromureș Romgaz Târgu Mureș a reușit o calificare spectaculoasă în „sferturile” …

Share
Share