Home / Administratie / O altă variantă privind colectarea și transportul deșeurilor clandestine. Abuz? Se joacă Primăria cu nervii târgumureșenilor?

O altă variantă privind colectarea și transportul deșeurilor clandestine. Abuz? Se joacă Primăria cu nervii târgumureșenilor?

Timp de 37 de zile, Primăria Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public – Serviciul de Salubrizare și Deszăpezire, a înaintat operatorului de salubritate Sylevy Salubriserv două comenzi pentru colectarea și transportul deșeurilor depozitate clandestin pe domeniul public al orașului – una în 14 mai și o alta în 3 iunie, explicată în clar abia în 9 iunie. Cu toate acestea, vineri, 11 iunie, sfidând logica unui contract în derulare și eludând propria culpă, conducerea municipală a “aburit” Comitetul Local pentru Situații de Urgență să constate existența unei situații de urgență sanitară la nivelul Municipiului Târgu Mureș, respectiv 15 consilieri locali să aprobe, de îndată, o hotărâre privind demararea unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, respectiv încheierea unui contract de prestări servicii în regim de urgență, pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire până la soluționarea contestațiilor la CNSC și semnarea contractului cu operatorul desemnat prin procedură. Doar că reprezentanții actualului operator contraatacă, informând de la prefect la Președinție și Guvern cam cum au stat lucrurile de la prelungirea contractului după expirarea celor 90 de zile în care era obligat să continue asigurarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului.

Vineri, 11 iunie, comunicatorii Primăriei Târgu Mureș au anunțat că: “Comitetul Local pentru Situații de Urgență – al cărui președinte este primarul Soós Zoltán – a luat act și a constatat existența unei situații de urgență sanitară la nivelul Municipiului Târgu Mureș”. Situația de urgență reprezintă un eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care, prin amploare și intensitate, amenință viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgențe, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate.

Responsabilitatea pentru “iminenta afectare a stării de sănătate a populației și poluare a mediului cauzată de lipsa colectării adecvate a deșeurilor” a fost pasată actualului operator de salubritate, care ar fi refuzat să colecteze deșeurile clandestine (n.a. deșeuri din construcții și voluminoase, cum sunt mobilă, saltele, obiecte de uz sanitar, anvelope, electronice și electrocasnice etc. – depozitate ilegal pe domeniul public), “cu toate că Primăria Târgu Mureș a solicitat acest lucru prin comandă fermă”.

De la constatarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) la convocarea unei ședințe de Consiliu Local (CL) de îndată nu a mai fost decât un pas.

Cincisprezece consilieri locali – UDMR, PNL și PSD – au aprobat ce le-a cerut Executivul târgumureșean, mergând pe buna-credință a acestuia. Consilierii POL s-au abținut, Radu Bălaș invocând că nu are informații suficiente pentru a vota și că “cred că războiul nu e al meu și nu e generat de mine”.

În replică, primarul Soós a susținut următoarele – însă coroborat cu cele ce le vom scrie mai jos, ne întrebăm retoric dacă este prost informat sau chiar manipulat? și de ce într-o ședință de CL care privea colectarea și transportul deșeurilor clandestine se abate atenția publicului spre o altă temă – colectarea selectivă și taxa de economie circulară care nu făceau obiectul proiectului de hotărâre de CL: “Nu există niciun război, noi vrem să avem o colectare selectivă, pe prețuri competitive și fără amenzi pentru primărie. Dacă un operator nu poate să facă față și rămâne gunoiul pe stradă, indiferent care este motivul, înseamnă că ceva nu funcționează. Evident, nu putem să zicem că doar operatorul este de vină, ci și primăria este de vină, mai ales administrația anterioară, care a făcut un contract prost conceput de unde au pornit toate problemele pe care noi, astăzi, încercăm să le reglementăm. Important este să punem capăt acestei stări în care nu mai știm cine pentru ce răspunde și să avem în sfârșit o situație clară, cu anumite cantități, votate de Consiliul Local, care sunt legale, pentru că în momentul de față operatorul lucrează pe valorile aprobate pe anul trecut, care era o hotărâre sub presiunea timpului, un contract care nu prevede nicio obligativitate pentru operator în ceea ce privește colectarea selectivă ș.a.m.d (…) Acestui operator nici prin contract nu îi putem cere acest lucru (n.a. colectarea selectivă)”.

Radu Bălaș a replicat la cele spuse de primar, afirmând că: “Noi, astăzi, nu votăm starea de urgență pentru că operatorul nu colectează selectiv, aceea e o speță separată pe care domnul primar a introdus-o în discursul lui, e ca și cum noi acum am vota că trebuie să se colecteze selectiv, să se ia gunoiul frumos din oraș, sigur că toți vrem asta, noi acuma votăm intrarea orașului în stare de urgență pentru că operatorul care are acum contractat acest serviciu nu a strâns gunoiul din 4-5-6-7 locuri pentru că nu știm de ce. Eu bănuiesc că pentru că unele facturi nu li s-au plătit sau sunt plătite cu întârziere”.

Deci, revenind, 15 consilieri locali au votat următoarele:

Art.1. Se aprobă asigurarea corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș.

Art.2 Se aprobă procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, conform art.104 alin.1 lit.c din Legea nr.98/2016, Legea privind  achizițiile publice. 

Art.3 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii în regim de urgență, pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire până la soluționarea contestațiilor la CNSC și semnarea contractului cu operatorul desemnat prin procedură. 

Art.4 Se aprobă documentația aferentă procedurii de negociere, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș, pentru încheierea contractului.

În comunicarea oficială a Primăriei Târgu Mureș de vineri, 11 iunie, se mai specifică că: “Subliniem faptul că, urmare a numărului foarte mare de sesizări ale târgumureșenilor și a refuzului repetat al operatorului de a onora comenzile de ridicare a deșeurilor clandestine, ieri după-amiază (n.a. 10 iunie) s-a efectuat, din dispoziția Primarului, o evaluare ad-hoc a stării de salubritate a orașului și inventarierea tuturor amplasamentelor unde se află deșeuri clandestine. În acest sens, s-a dispus mobilizarea Poliției Locale și a reprezentanților ADP, pentru a întocmi un raport de evaluare, care a fost prezentat Comitetului Local pentru Situații de Urgență astăzi.

S-au constatat cantități de deșeuri abandonate într-un volum extrem de mare (789 de locații) cu potențial de a pune în pericol sănătatea publică, având în vedere și condițiile de temperatură ridicată și umiditate.

În urma declarării stării de alertă sanitară, autoritatea publică locală a luat măsurile ce se impun în vederea remedierii situației actuale”.

Încă o prelungire

Că lucrurile nu stau chiar așa, aveam să aflăm la acest sfârșit de săptămână, dintr-o adresă publicată de reprezentanții Sylevy Salubriserv în 13 iunie în care era atașată corespondența pe care reprezentantul operatorului a purtat-o cu Primăria Târgu Mureș, din care nu se confirmă faptul că operatorul ar fi refuzat în mod repetat să onoreze comenzile de ridicare a deșeurilor clandestine, respectiv că aceeași firmă ar fi avut obligația să colecteze selectiv deșeurile, cum i s-a solicitat, de fapt.

Ca să nu sărim direct la situația de astăzi, vă reamintim câteva aspecte din acest an referitoare la relația contractuală dintre Primăria Târgu Mureș și operatorul de salubritate Sylevy Salubriserv.

În 15 februarie, contractul nr. 48 din 16 iunie 2020 dintre Municipiul Târgu Mureș și operator a fost încheiat, în urma epuizării sumelor contractate pentru prima jumătate de an, cu toate că acesta a fost semnat pentru o perioadă de doi ani.

În aceste condiții, până la contractarea unui alt operator pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere, respectiv pentru salubrizarea stradală, Sylevy Salubriserv avea obligația, conform legii, de a continua prestarea acestor servicii, iar în paralel municipiul, prin executiv, să organizeze licitațiile pentru contractarea unor noi operatori. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat hotărârile privind documentațiile de licitație la sfârșitul lunii aprilie, iar socotind și traseul hotărârilor pe la Instituția Prefectului jud. Mureș pentru controlul de legalitate e destul de evident că acestea nu puteau fi organizate până la expirarea celor 90 de zile. De ce nu au fost lansate licitațiile în cele 90 de zile, în condițiile în care Consiliul Local Târgu Mureș s-a întrunit de n-ori, în extraordinare, de îndată și în ședințe ordinare, iar primăria declarase război actualului operator din ianuarie, când i-au acuzat că ar fi umflat cantitățile din pix, nu ne întrebați. Cert e că “nu s-a reușit”.

În consecință, în 12 mai, înainte cu două zile de expirarea celor 90 de zile în care operatorul era obligat să asigure continuitatea serviciilor amintite mai sus, Consiliul Local Târgu Mureș s-a întrunit și a votat Hotărârea nr. 146/12.05.2021 în care se prevede: “Art. 1. Se aprobă asigurarea continuității unor activități specifice serviciului de salubrizare de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. ca urmare a împlinirii termenului prevăzut de art. 33, alin. (3) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, până la finalizarea procedurilor de achiziție demarate prin H.C.L.M. nr. 140 din 27 aprilie 2021 și H.C.L.M. nr. 125 din 22.04.2021.

Art. 2. Pentru asigurarea continuității serviciului de colectare și transport deșeuri menajere, se aprobă prestarea serviciului de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. până la semnarea contractului de atribuire în baza H.C.L.M. nr. 140 din 27.04.2021.

Art. 3. Pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare stradală, se aprobă prestarea serviciului de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. până la data preluării serviciului de către un alt operator.

Art. 4. Prestarea serviciilor menționate la art. 2 și art. 3 ale prezentei se va face la tarifele ofertate, pe baza Contractului nr. 48/16.06.2020, cu respectarea cerințelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini și asumate prin oferta tehnică depusă, în baza comenzilor emise de autoritatea contractantă”.

Sylevy Salubriserv – două comenzi în 37 de zile

Astfel, după cum se vede mai sus și cum se precizează, de altfel, și în contractul nr. 48 din 16 iunie 2020, operatorul putea trece la evacuarea deșeurilor – la cele clandestine scrie negru pe alb în contract – pe bază de comandă, la solicitarea beneficiarului în locurile unde au fost identificate clandestine, din zona autorizată.

“În opinia noastră ar fi trebuit ca ADP să conceapă în acest moment un CONTRACT nou cu precizări clare privind modul de colectare a deșeurilor CLANDESTINE și termene de plată (la aceea oră existând datorii importante NEACHITATE de Primărie către operator) (n.a. conform reprezentantului operatorului, aproape 15 milioane de lei, din care 336.000 de lei doar pentru colectarea și transportul deșeurilor clandestine)”, se arată într-o adresă a Sylevy Salubriserv din 13 iunie care, așa cum am amintit, vine ca o replică la hotărârile CLSU și a CL.

Cu toate că reprezentanții primăriei au susținut că operatorul ar fi refuzat să ridice deșeurile clandestine, respectiv că au identificat aproape 800 de locuri unde sunt depozitate aceste deșeuri, poziția Sylevy Salubriserv SA și documentele pe care conducerea companiei le-a prezentat arată o altă realitate. Reprezentantul legal al companiei, Ilyes Dionisie, a prezentat, cronologic, cum s-a derulat corespondența cu primăria privind colectarea și transportul deșeurilor clandestine.  

Astfel, în 4 mai, conducerea Administrației Domeniului Public/Serviciul de Salubritate – Deszăpezire a remis Sylevy următoarea informare: “Până la clarificarea situațiilor de plăți pe segmentul evacuare deșeuri clandestine de pe domeniul public pentru perioada 01 ianuarie-30 aprilie 2021, vă informăm că din data de 4 mai aceste activități se vor sista”.

În 14 mai, firma de salubritate a primit comanda de a colecta și transporta deșeurile clandestine de pe malul pârâului Pocloș, între podurile de pe strada Înfrățirii și Bulevardul 1 Decembrie 1918, ceea ce angajații Sylevy Salubriserv au și făcut. În adresa Primăriei, via Serviciul Public Administrația Domeniului Public, se menționa că: “fără confirmarea inspectorului ADP, NU se vor efectua alte lucrări în afară de cele sus menționate”.

Din 14 mai până în 3 iunie a fost liniște, deși gunoaiele au început să se înmulțească pe domeniul public al municipiului, mai ales că acea curățenie de primăvară nu s-a mai întâmplat, iar târgumureșenii s-au plâns pe rețelele de socializare despre munții de deșeuri apăruți. Brusc și dintr-odată, după alte 20 de zile, compania Sylevy Salubriserv mai primește o comandă de ridicare a deșeurilor clandestine, oarecum la mișto, am putea-o cataloga – să ridice de îndată gunoaiele, fără indicarea vreunei locații, așa cum arătam mai sus că era obligatoriu, însă să precizeze unde va efectua selectarea deșeurilor și care vor fi operatorii de reciclare cu care va colabora. Iar apoi a urmat o corespondență ping-pong pe care o redăm mai jos, așa cum a fost transmisă public de Sylevy Salubriserv. Așteptăm cu interes și varianta primăriei, dacă există o variantă.

“În 3 iunie 2021, Sylevy Salubriserv S.R.L primește prin email la ora 12.06 – COMANDĂ DE LUCRĂRI de ridicare a deșeurilor CLANDESTINE de pe domeniul public – cu începere de îndată. Înaintea începerii acestei activități societății noastre Sylevy Salubriserv S.R.L i se solicita să menționeze unde va efectua SELECTAREA deșeurilor și care vor fi operatorii de reciclare cu care se va colabora.

ATENȚIE! – în contractul nr. 48 din 16.06.2020 NU se prevedea colectarea selectivă a deșeurilor menajere și clandestine. Primăria NU a inițiat NICIODATĂ o procedură pentru colectarea selectivă – lucru semnalat de operatorul Sylevy Salubriserv S.R.L la începutul anului 2021. De menționat este faptul că colectarea selectivă implică ALTE COSTURI!

03 iunie 2021 – Sylevy Salubriserv S.R.L răspunde la această solicitare în 5 ore! – ora 17.10 – și transmite datele cerute, menționând că sunt pregătiți de intervenție și solicită clarificări rapide în legătură cu desfășurarea activității, pentru a începe lucrările de îndată.

08 iunie 2021 – ora 14.51 – după 5 zile, Primăria răspunde la clarificările cerute și menționează că această colectare se va face DOAR în locațiile care vor fi specificate ULTERIOR de ADP prin comenzi.

10 iunie 2021 – ora 11.17 – după 7 zile, Primăria transmite locațiile de intervenție (n.a. puncte din cartierele Cornișa și 7 Noiembrie).

10 iunie 2021 – ora 19.30 – Sylevy Salubriserv S.R.L în 8 ore răspunde că ESTE ÎN DESFĂȘURARE colectarea deșeurilor clandestine – documentat prin probe foto și procese verbale întocmite de inspectorul ADP – Koncz Istvan!”, se arată în comunicatul Sylevy, care e însoțit de dovada acestei corespondențe, spre deosebire de primărie care până acum ne-a livrat povești, că a solicitat, dar nu s-a întâmplat.

Mai mult, ca paranteză, un consilier al primarului se lansează în acuzații la adresa operatorului că ar derula acțiuni de tip mafiot și ar fi un grup infracțional, așteptăm dovezile care până acum consilierul nu a reușit să le producă în comunicările lacrimogene către populație care ascund doar incompetența și câteva minciuni, cum e cea că operatorul a fost solicitat să ridice gunoaiele în 3 iunie, dar nu ar fi răspuns 😊. Curat-murdar, corespondența arată altceva și ne întrebăm, retoric, cine zice mincinos, ăla e?

Revenind, în 11 iunie, conducerea Sylevy, anunță primăria că: “societatea noastră a colectat deșeurile clandestine din punctele menționate în comanda nr. 42.603/4771/ADP/SSD din 10.06.2021. Vă rugăm să emiteți comanda pentru colectarea deșeurilor clandestine din alte puncte de colectare de pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș”.

În ciuda acestei corespondențe, în 11 iunie, la Târgu Mureș este declarată situație de urgență sanitară și este adoptată o hotărâre de Consiliu Local prin care se încearcă, subtil, contractarea unui alt operator pentru 30 de zile. Operator aflat cu mașinile în blocstarturi într-o locație a primăriei de pe strada Depozitelor, închiriată defunctei Salubriserv SA – la finalul săptămânii trecute, deși abia era declarată situația de urgență, iar licitațiile pentru noii operatori sunt contestate, deci neadjudecate. De altfel, am fost și luni acolo ca să constatăm că operatorul nu își retrăsese utilajele și mașinile.

În acest context, conducerea Sylevy Salubriserv a publicat un comunicat adresat mai multor instituții și către două persoane cu calitate oficială, concret către Primăria Tîrgu Mureș, Instituția Prefectului – Județul Mureș, Consiliul Județean Mureș, Guvernul României – Cabinet Primul Ministru, Corpul de control al prim-ministrului, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș, Agentia pentru Protectia Mediului Mureș, Garda de Mediu Mureș, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Consilieri Locali ai Municipiului Tîrgu Mureș, primarul Soós Zoltán și consilierul personal al primarului Ionela Claudia Ciotlăuș.

“Stimate domnule primar Soós Zoltán, stimați membri ai Consiliului Local, stimați cetățeni din Tîrgu Mureș, cu toată buna credință și implicarea demonstrată de-a lungul timpului de către societatea noastră Sylevy Salubriserv S.R.L, vă rugăm respectuos să luați în considerare și punctul nostru de vedere față de problemele apărute în activitatea de salubritate a municipiului Tîrgu Mureș.

Este revoltător ca din incompetență și lipsă de comunicare, să ajungem, pentru prima dată în istoria orașului, la declararea unei stări de urgență sanitară în municipiul Tîrgu Mureș în situația în care societatea Sylevy Salubriserv S.R.L NU a întrerupt NICIODATĂ colectarea deșeurilor menajere de la persoane fizice și juridice, așteptând comenzi pentru colectarea deșeurilor CLANDESTINE”, se arată într-un comunicat al Sylevy Salubriserv, publicat duminică seara, 13 iunie, pe pagina de Facebook a companiei, în care e atașată corespondența cu Primăria, via ADP, purtată în ultima lună și pe care am prezentat-o mai sus.

Reprezentanții Sylevy Salubriserv au solicitat “o audiență pentru prezentarea punctului nostru de vedere și a tuturor clarificărilor necesare legate de această speță. Este inacceptabil și profund dăunător ca o astfel de problemă importantă a administrației locale să fie tratată subiectiv, inechitabil și netransparent de către doar câteva persoane rău intenționate din aparatul Primăriei. Este regretabil, domnule primar, să constatăm împreună că pe parcursul anului 2021 nu s-a găsit timp și dorință pentru a discuta și a clarifica aceste probleme care au fost pasate iresponsabil unor consilieri personali mai mult sau mai puțin bine intenționați, aceștia nefiind de specialitate. Pe de altă parte NU înțelegem, implicarea angajaților ADP în pregătirea și întâmpinarea noului ofertant (care încă nu este operator), Primăria neavând încă nici o obligație contractuală cu aceștia. Considerăm acest aspect ca lipsit de corectitudine și ilegal. NU înțelegem de ce a fost declarată situație de urgență și este adusă o firmă străină orașului pentru a face curat la noi în municipiu cu utilaje neconforme și fără experiență similară, în timp ce firma noastră Sylevy Salubriserv S.R.L și-a îndeplinit toate obligațiile conform comenzilor ADP. Rugăm pe această cale ca ADP/Primăria Tîrgu Mureș să prezinte public toate comenzile care nu au fost onorate corespunzător de către firma Sylevy Salubriserv S.R.L. Mai mult, atragem atenția că obstrucționarea/amânarea igienizării orașului pentru 37 de zile în perioadă de pandemie, poate atrage și valențe penale!

Întrebăm public cum au fost folosiți banii plătiți de cetățeni aferenți curățeniei generale de primăvară, operațiune care NU a fost efectuată nici până în ziua de astăzi, după ce s-au făcut apeluri prin presă la cetățeni pentru ca aceștia să scoată gunoiul în fața gospodăriilor pentru a fi ridicat de operator – acesta fiind MOTIVUL acumulării cantităților imense de deșeuri clandestine pe teritoriul orașului – deși operatorul NU a primit nici o comandă de ridicare a acestora”.

Happy-end care ascunde o ilegalitate?

Și să vezi și să nu crezi, în ședința extraordinară de luni, 14 iunie, a Consiliului Local Târgu Mureș pe ordinea de zi anunțată săptămâna trecută apare în regim de urgență un proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii CL de vineri care aproba demararea procedurii pentru contractarea unui nou operator.

“Având în vedere situația creată pe raza municipiului Târgu Mureș, vineri s-a luat act în cadrul Comisiei de Situații de Urgență de existența stării de urgență, fiind justificată de 789 de locații din oraș unde erau gunoaie clandestine neridicate și era foarte important să dispunem și să găsim o soluție legală rapidă pentru curățarea orașului. Faptul că această comisie a luat act și faptul că dvs. ați aprobat vineri s-a curățat orașul, a avut efect, deci a fost de succes operațiunea. Era justificat de mai multe probleme, nu numai de faptul că nu era ridicat, dar în data de 10 am primit de la firma operator, nu vreau să zic numele, să nu creadă nimeni că este ceva personal, un refuz de a ridica gunoaiele clandestine și din acest motiv am găsit și am crezut de cuviință că trebuie neapărat să acționăm, iar, dacă operatorul nu se conformează, să putem, pe baza acestei stări de urgență, să putem demara o procedură rapidă de achiziție și să fie rezolvată problema. Între timp, operatorul s-a mobilizat, orașul a fost curățat, încă mai sunt zone, puncte, peste 100 astăzi, dar și pe baza comenzii o să curețe tot orașul, respectiv rămâne valabilă baza de operare”, a explicat primarul Soós Zoltán de ce se revocă hotărârea.

Dacă majoritatea aleșilor locali stăteau ca ghioceii la mesele din sala de ședințe, consilierul POL Radu Bălaș i-a replicat edilului municipiului, subliniind că: “Noi acum anulăm starea de urgență pe care ați instituit-o vineri în ședință de îndată când noi am fost convocați în 20 de minute ca în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial să luăm decizii, ați vrut să intrăm în stare de urgență fără să avem hotărârea de consiliu pe masă. (…) Toți consilierii, aici, pe terasa asta, înainte de ședință erau disperați cum au fost induși în eroare, cum se vor da nu știu ce demisii în interiorul Primăriei, pentru că s-a făcut ceva la limita legii sau cu totul ilegal vineri când v-am atras atenția că acest lucru îl faceți. (…) Și de data aceasta, noi am avut dreptate, iar acum reparați ce ați stricat vineri când v-am spus că ceea ce faceți nu e frumos, bine, legal și moral”.

Acum că după trei zile, reprezentanții primăriei se prefac că nici usturoi nu au mâncat, nici gura nu le miroase, ce să mai zici? Constatați cât de mare e falia dintre reclamă și realitate. Cert este că hotărârea a fost revocată, situația de urgență sanitară din capetele unora a dispărut mai repede decât a ajuns hotărârea CL de contractare a unui operator la Prefectură, iar comenzile pentru colectarea și transportul deșeurilor clandestine brusc se pot întocmi.

Solicitare publică de informații publice

În acest context, cu informații trunchiate comunicate chiar din birourile care ar trebui să arate situația transparent și corect, incitând, pe de o parte, la o revoluție împotriva unui operator acuzat public că refuză să ridice gunoiul, iar pe de altă parte dosind documente din corespondența dintre două entități juridice, solicităm public să ne comunice primăria: corespondența cu Sylevy Salubriserv având ca obiect colectarea și transportul deșeurilor clandestine, sumele colectate de la cetățeni ca taxă de salubrizare – defalcată pe număr de persoane, destinații (inclusiv, cuantumul colectat din taxa pentru economie circulară care s-a introdus în taxa de salubrizare), cuantumul chiriei plătite pentru mașinile și utilajele firmei din Deva pentru zilele în care au fost parcate pe spațiul Primăriei Târgu Mureș, sancțiunile care vor aplicate persoanelor care nu au emis la timp comenzile pentru colectarea și tranportul deșeurilor clandestine generând, de fapt, această “situație de urgență sanitară”, sancțiunile care vor fi aplicate persoanelor care au indus în eroare membrii CLSU și ai CL Târgu Mureș și, indirect, opinia publică privind necesitatea declarării unei situații de urgență sanitară în Târgu Mureș, sumele achitate în 2021 operatorului de salubritate Sylevy Salubriserv – pe fiecare serviciu prestat în parte, datoriile înregistrate de Primăria Târgu Mureș către operatorul de salubritate până la această dată. Cu speranța că vor fi transparenți măcar acum în al 12-lea ceas și nu vor omite informații esențiale așa cum au făcut în aparițiile publice din ultimele 72 de ore.

Vom reveni în edițiile viitoare și cu problema licitației care se organizează pentru contractarea unui operator care să colecteze și să transporte deșeurile de prin oraș până ADI Ecolect finalizează cea de-a patra licitație pentru aceste servicii, respectiv cea privind contractarea serviciile de salubrizare stradală, precum și cu problema colectării selective, care e mai amplă decât cele 3,9 milioane de lei care trebuie plătite ca taxă de economie circulară de municipiu pentru că deșeurile nu sunt colectate selectiv pe raza orașului.

Ligia VORO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Târgu Mureș: Reguli noi de circulație pe strada Ștefan cel Mare

Ca urmare a numeroaselor sesizări primite la Primăria municipiului Târgu Mureș, respectiv a numeroaselor evenimente …