Home / Business / UPDATE: Ce se întâmplă la Electrica Distribuție Mureș? Electrica ne-a răspuns

UPDATE: Ce se întâmplă la Electrica Distribuție Mureș? Electrica ne-a răspuns

Distribuie

O situație extrem de gravă în managementul Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș ne-a fost semnalată în ultimele săptămâni. Situația este generată, potrivit informațiilor pe care le deținem, de transferurile de decidenți pe ruta Tîrgu Mureș-Brașov și Brașov-Tîrgu Mureș.

 

Instalat în ianuarie 2018, ca director general al Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș, Claudiu Damian este confirmat pe funcție în septembrie, dar acceptă (sau îi este impus?) transferul pe același post în cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA, de care aparține și SDEE Mureș. Alături de Claudiu Damian a fost mutată la Brașov și șefa Investițiilor.
Ar mai fi de menționat că inginerul proiectant Tőkés, apropiat UDMR, tot pe această filieră a fost numit director de proiectare al SDEE Transilvania Sud. Însă acesta nu a rezistat decât o lună la Brașov. Apoi s-a încercat readucerea sa la Tîrgu Mureș ca șef la Serviciul Proiectare, doar că nu l-a acceptat colectivul de aici. Dar a fost impus ca șef al Serviciului Energetic, funcție care era liberă prin plecarea cu salarii compensatorii a titularului postului. La nivelul sucursalei Mureș, doar în această toamnă, spun sursele noastre, au mai plecat șeful centrului, un șef serviciu, doi ingineri de suprastructură, iar, dacă ne amintim că fostul director general și contabilul șef au plecat la sfârșitul anului trecut cu salarii compensatorii, avem o primă imagine a faptulului că funcțiile de conducere au rămas vacante sau acoperite de oameni care fac naveta de la Brașov pentru o perioadă de timp.
De asemenea, inexplicabil, fostul director general al Transilvania Sud care se apropie de onoranta vârstă a pensionării, Nicu Constandache acceptă să vină să conducă Electrica Distribuție Mureș.
Sursele noastre susțin că sunt o serie de contracte de execuție nesemnate la timp, o sumă de avize de racordare emise cu foarte mari întârzieri, oamenii sunt demobilizați și nu înțeleg totala lipsă de organizare din companie.
Începând cu sfârșitul lunii august, conducerea actuală a Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA este asigurată de Mustafa Sinan, fost director la FISE, considerat un apropiat al ALDE.
Menționăm că Sinan Mustafa este cunoscut în branșă ca fostul administrator special al SC Electrocentrale Galați, din partea Maestro SPRL, când a luat câteva decizii controversate. În același timp, Sinan Mustafa s-a ocupat și de Servicii Energetice Dobrogea, în perioada de privatizare, sau la Uzina Termoelectrică Midia. (S. G.)

 

În 22 octombrie, redacția Zi de Zi s-a adresat noului director general al Electrica SA, Corina Popescu, solicitând un punct de vedere asupra situației sucursalei mureșene. În 26 octombrie, ni s-au răspuns următoarele: “Buna ziua,/Solicitarea dumneavoastra a fost redirectionata colegilor nostri din Mures si vom reveni in cel mai scurt timp posibil cu raspunsurile. Va multumim, Departamentul Comunicare, PR & CSR”. Inserăm aici întrebările adresate conducerii Electrica, ajunse și la conducerea SDEE Mureș, în speranța că, odată publicate, comunicarea va fi mai rapidă.


1. Care este situația la nivelul managementului Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș din punct de vedere al funcțiilor vacante?

2. Câte persoane din managementul Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș au fost transferate în cursul acestui an în cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA și ce măsuri au fost luate pentru asigurarea continuității și a bunei funcționări a sucursalei mureșene?

3. Câte persoane au plecat în ultimii doi ani din managementul Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș cu salarii compensatorii și ce funcții ocupau acestea?

4. Au fost înregistrate întârzieri în semnarea unor contracte de execuție, emiterea unor avize de racordare care reveneau ca arie de responsabilitate Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș? În cazul unui răspuns afirmativ, cum au fost soluționate acestea?

5. Ați preluat recent funcția de director general interimar al Electrica SA, veți solicita o analiză a activității celor trei Societăţi de Distribuţie a Energiei Electrice aflate în componența Societății Energetice Electrica SA?

UPDATE 5 noiembrie 2018. 

De la momentul redactării celor de mai sus, inginerul Tőkés a fost deja schimbat, în locul său fiind numit liderul de sindicat, iar noul șef de la Investiții a demisionat, în locul său fiind numit o persoană cu mai puțină experiență. De asemenea, fostul director al sucursalei, inginerul șef Florin Florea va pleca din companie cu salarii compensatorii.

UPDATE 7 noiembrie 2018

Electrica SA a răspuns astăzi întrebărilor adresate de redacția Zi de Zi. Le inserăm așa cum ne-au fost comunicate:

 

Răspuns Electrica

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă transmitem răspunsurile de mai jos:

 

  1. Care este situația la nivelul managementului Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș din punct de vedere al funcțiilor vacante?

În prezent, în cadrul Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice Mureș nu sunt posturi vacante la nivelul management-ului.

Vă asigurăm, însă, de faptul că Politica de recrutare și selecție aplicabilă la nivelul Grupului Electrica asigură o transparență maximă și tratament egal pentru toți candidații şi, ȋn acelaşi timp, răspunde obiectivului programului de recrutare de a selecta personal cu înaltă calificare și un nivel ridicat de profesionalism. Mai mult decât atât, în derularea procesului de recrutare se acordă o deosebită atenție implementării standardelor de guvernanță corporativă, specifice unei companii cu capital majoritar privat, listată pe bursă.

 

  1. Câte persoane din managementul Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș au fost transferate în cursul acestui an în cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA și ce măsuri au fost luate pentru asigurarea continuității și a bunei funcționări a sucursalei mureșene?

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud (SDEE Transilvania Sud) își desfășoară activitatea în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, având o arie de operare de aproximativ 34.100 kilometri. În cadrul companiei își desfășoară activitatea 2.050 de angajați, în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a fișelor de post, astfel încât să se asigure buna funcționare a întregii Societăți, inclusiv a sucursalelor din componență.

Programul de transformare şi optimizare a activităților de distribuție lansat la nivelul Grupului Electrica a inclus și crearea unui nou model de organizare a activităților, bazat pe bunele practici din Europa, care ne ajută în realizarea obiectivelor asumate. În plus, investiţiile Grupului Electrica în infrastructura de distribuție au crescut semnificativ de la an la an, valoarea cumulată a investițiilor realizate în 2017, peste 730 milioane de lei, fiind cu peste 30% mai mare față de 2016 și mai mult decât dublă față de anul listării (de peste 2,4 ori). Modernizarea rețelelor la nivelul celor trei operatori de distribuție din cadrul Grupului continuă să fie o prioritate pentru companie, astfel că și în 2018 sunt planificate investiții record, în valoare de aproximativ 900 de milioane lei. Toate acestea implică o foarte bună organizare, inclusiv o flexibilitate a forței de muncă disponibile, în concordanță cu amplul proces de transformare și modernizare prin care trec operatorii de distribuție din cadrul Grupului.

Faptul că anumiți angajați ai Sucursalei Mureș au fost promovați la SDEE Transilvania Sud este o dovadă a preocupării pentru punerea în valoare a meritelor și expertizei colegilor noștri, care au obținut rezultate foarte bune la nivel local.

Mai mult, pentru că, la un moment dat, media de vârstă a top management-ului sucursalei Mureș era de 55 ani, au fost promovați colegi mai tineri din cadrul sucursalei.

 

  1. Câte persoane au plecat în ultimii doi ani din managementul Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș cu salarii compensatorii și ce funcții ocupau acestea?

Conform Contractului Colectiv de Muncă în vigoare, între angajator și salariați pot interveni înțelegeri de încetare a Contractului Individual de Muncă prin acordul părților și cu pachet compensator.

La nivelul Sucursalei Mureș, în anul 2018, prin programul de plecări voluntare cu acordul părților, s-au înregistrat două plecări, iar în 2017 au fost trei.

 

  1. Au fost înregistrate întârzieri în semnarea unor contracte de execuție, emiterea unor avize de racordare care reveneau ca arie de responsabilitate Sucursalei de Distribuţie a Energiei Electrice (SDEE) Mureș? În cazul unui răspuns afirmativ, cum au fost soluționate acestea?

În conformitate cu prevederile art. 62 lit. a) din Legea Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale nr. 123/16.07.2012, cu modificările și completările ulterioare, consumatorul de energie electrică are dreptul de a avea acces la reţelele electrice de interes public.

Procedura, etapele şi documentele necesare accesului nediscriminatoriu al consumatorilor la reţelele electrice de interes public sunt reglementate de Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE 59/2013.

La Sucursala Mureș, în primele trei trimestre ale anului 2018 s-au înregistrat peste 9.000 de cereri de racordare. La foarte puține dintre acestea s-a depășit termenul de emitere cu 1-2 zile, pentru care s-au plătit compensații, în conformitate cu Ordinul ANRE 11/2016 privind aprobarea Standardul de Performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a Ordinului ANRE 49/2017 privind modificarea Standardului de Performanță.

Este important de precizat că, inclusiv la nivelul SDEE Transilvania Sud, sunt în derulare proiecte pilot care au ca scop eficientizarea procesului și a procedurilor de racordare la rețea, astfel încât să fie îmbunătățită experiența consumatorilor, inclusiv prin reducerea perioadei premergatoare realizării efective a instalației de racordare.

 

  1. Ați preluat recent funcția de director general interimar al Electrica SA, veți solicita o analiză a activității celor trei Societăţi de Distribuţie a Energiei Electrice aflate în componența Societății Energetice Electrica SA?

Doamna Corina Popescu a preluat funcția de Director General interimar al Electrica SA începând cu data de 1 noiembrie 2018.

Având în vedere organizarea companiei, în care business-ul de distribuție este o componentă foarte importantă, este de la sine înțeles că top management-ul Electrica SA analizează cu mare atenție activitatea celor trei operatori de distribuție din cadrul Grupului.

Ca parte a programului complex de transformare din aria de distribuție, dar și a necesității de implementare a modificărilor recente ale cadrului de reglementare şi standardelor de calitate a serviciilor, va exista un audit pe fiecare operator de distribuție din cadrul Grupului, scopul fiind de a ne adapta activitatea pentru a ne orienta mai mult către nevoile şi așteptările clienților, pentru a fi mai eficienți şi mai rapizi în acțiunile noastre.

În încheiere, vă reamintim ca Electrica SA este o societate comercială cu capital majoritar privat, listată la bursele de la București și de la Londra, iar informațiile eronate și lipsite de fundament făcute public în mass-media pot influența negativ prețul acțiunilor și posibilitățile viitoare de finanțare ale societății.

Totodată, facem precizarea că, începând cu anul 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat și, drept urmare, nu se află sub incidența Legii nr. 544/2001 și a rigorilor acesteia. Mai exact, conform art. 1 din Legea nr. 544/2001, “Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României” și conform art. 2, pct. a) “prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate sau instituție publică, precum și orice regie autonomă care utilizează resurse financiare publice și care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituției”, se confirmă faptul că Electrica nu se află sub incidența legii menționate.

Cu toate acestea, în spiritul deschiderii și al transparenței de care dă dovadă, Electrica răspunde cu promptitudine solicitărilor mass media și, în general, ale tuturor categoriilor de stakeholderi interesați, desigur, ținând cont că anumite informații, care fie au caracter privilegiat, fie țin de organizarea business-ului, nu pot fi dezvăluite.

________________________________________________________________________________

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.

Grupul Electrica oferă servicii la peste 3,7 milioane de clienți și are o arie de cuprindere națională – cu  organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice din România.

________________________________________________________________________________

Mai multe informații despre Grupul Electrica pot fi găsite pe site-ul companiei: www.electrica.ro.  

Foto: Corina Popescu, directorul general interimar al Electrica SA

 

Notă: Zi de Zi nu a făcut solicitarea pe Legea 544/2001, din considerentele pe care reprezentanții Electrica le-au menționat mai sus. Apreciem însă deschiderea noului director general interimar, d-na Corina Popescu, de a ne răspunde la întrebări la doar câteva zile de la preluarea mandatului.

 


1 comentariu

  1. Frumos articolul dar dintre toate numele scrise doar unu-i inginer

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 120 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Surprize de 1 Decembrie, la Ungheni

Distribuie Asociația Culturală Grai Ardelean, Primăria Orașului Ungheni și Consiliul Local Ungheni organizează joi, 1 …