CNAS a emis ediția a II-a a Ghidului Asiguratului. Ce drepturi au pacienții români asigurați și neasigurați? Sanatate
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 156 Vizualizări

CNAS a emis ediția a II-a a Ghidului Asiguratului. Ce drepturi au pacienții români asigurați și neasigurați?

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) din România a elaborat, în data de 4 martie 2024, cea de-a doua ediție a Ghidului Asiguratului, în cadrul căruia sunt prevăzute toate serviciile medicale la care pacienții români, asigurați sau neasigurați, au acces în mod gratuit sau compensat.
Calitatea de asigurat
„Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați, cele care realizează venituri pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de către cele care nu realizează venituri dar optează să se asigure în sistem”, este condiția prevăzută în Codul Fiscal pentru cetățenii care doresc să obțină calitatea de asigurat.
Există totuși categorii de persoane care dobândesc această calitate, fără plata contribuției, anume: copiii până la vârsta de 18 ani și tinerii cu vârsta între 18-26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, studenții și studenții doctoranzi, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale; soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; femeile însărcinate și lăuzele; persoanele cu handicap; bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate; beneficiarii legilor speciale; pensionarii; persoanele care se află în concedii acordate în baza Legii 346/2002 (urmare unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale); persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, după caz, până la trei ani; persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj.
Pachetele de servicii medicale
Conform ghidului anterior numit, pacienții români care au calitatea de asigurat, beneficiază de un pachet de bază de servicii medicale, care cuprinde servicii furnizate de medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu și spital, investigații paraclinice, îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, medicamente compensate, dispozitive medicale, servicii de recuperare medicală, medicină fizică și de reabilitare.
Persoanele neasigurate, beneficiază de un pachet minimal de servicii medicale, constituit din serviciile care se acordă în regim de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-pandemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lehuzei, servicii de planificare familială și servicii de prevenție.
Drepturile asiguraților
În cadrul sistemului de asigurări sociale, cetățenii asigurați au următoarele drepturi: să aleagă furnizorii de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se înscriu; să fie înscriși pe lista unui medic de familie ales în mod deliberat; să își schimbe medicul de familie ales, dar nu mai des de o dată la 6 luni; să beneficieze de servicii de medicale amintite mai sus, în mod compensat sau gratuit, după caz; să li se garanteze confidențialitatea privind datele personale, diagnosticul și tratamentul; să primească informații referitoare la tratamentelor medicale; să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu legislația în vigoare.
Serviciile medicale oferite de medicul de familie
Medicul de familie reprezintă prima opinie medicală a pacienților, fiind primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate. Medicul de familie acordă asiguraților serviciile medicale incluse în pachetul de bază, anume: servicii medicale curative, servicii medicale diagnostice și terapeutice, consultații la domiciliu (care se acordă asiguraților aflați în imposibilitatea de a se deplasa), servicii de administrare medicamente, activități de suport (eliberarea de bilete de trimitere, prescripții medicale, certificate de concediu medical etc…), servicii medicale preventive și profilactice, în timp ce persoanele neasigurate beneficiază de aceleași consultații prevăzute în pachetul de bază al persoanelor asigurate, dar costul analizelor de laborator este suportat integral de către neasigurat.
Totodată, la medicul de familie, pacienții beneficiază de trei pachete anuale de prevenție: pachet anual de prevenție 40+, acordat persoanelor care nu se află în evidența medicului cu boli cronice, care cuprinde până la trei consultații de evaluare, intervenție și monitorizare pe an; pachetul anual de prevenție 40-60, pentru persoanele înregistrate cu boli cronice la medicul de familie, care cuprinde până la două consultații pe an pentru depistarea altor posibile boli, respectiv pachetul anual de prevenție 60+, destinat tot persoanelor diagnosticate deja cu boli cronice.
Tot în cabinetul medicului de familie, pacienții pot beneficia de un set de analize de laborator pentru prevenirea anemiei, a rahitismului la copii, pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, pentru prevenirea simptomului metabolic etc…
Servicii oferite de medicul specialist
În cadrul medicinei de specialitate, asigurații au dreptul la următoarele servicii medicale: servicii pentru situații de urgență, servicii medicale curative pentru afecțiuni acute, consultații pentru boli cronice, depistarea bolilor cu potențial endemoepidemic, consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială (consiliere, evaluare și monitorizare a statusului genito-mamar, tratamentul complicațiilor), servicii de îngrijiri paliative, servicii diagnostice și terapeutice, servicii de supraveghere a sarcinii și lăuziei, servicii medicale în scop diagnostic (acestea din urmă sunt servicii de spitalizare de zi și se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic), în timp ce persoanele neasigurate au acces la următoarele servicii: urgențe medicale, servicii pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic, precum și consultații pentru supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei. Accesul la aceste servicii medicale se efectuează în baza unui bilet de trimitere elaborat de medicul de familie
Servicii conexe actului medical
Un fapt mai puțin cunoscut de către beneficiarii CNAS este faptul că asigurații au drept la servicii furnizate de psiholog, anume: serviciul de evaluare psihologică clinică și psihodiagnostic, consiliere psihologică și de psihopedagogie specială, psihoterapie. De asemenea, aceștia au posibilitatea de a beneficia de servicii oferite de kinetoterapeut, anume: kinetoterapie individuală sau de grup, kinetoterapie pe aparate speciale, precum dispozitive mecanice, dispozitive electromecanice, dispozitive robotizate, drenajul limfatic manual al limfedemului.
Analize de laborator
În baza unui bilet de trimitere emis de medicul de familie, cetățenii asigurați au dreptul la următoarele analize medicale de laborator: hematologice; serice (exemple: acid uric, creatinină serică, glicemie, colesterol, trigliceride, sodiu, potasiu, calciu, magneziu etc.); de urină (sumar și sediment de urină, albumină urinară, glucoză urinară etc.);imunologice (diferiți hormoni și anticorpi); microbiologice (analiza secrețiilor, excrețiilor, antibiogramă); examen de țesuturi prelevate; testare Babeș-Papanicolau. Acestea pot fi efectuate la orice laborator care are încheiat contract cu CNAS.
Totodată, sunt decontate și investigațiile de radiologie, cum sunt ecografiile și investigațiile de înaltă performanță (CT, RMN ș.a.m.d.).
Internarea în spital
În ceea ce privește asistența spitalicească, cea care se acordă pentru bolile care necesită internare în spital, serviciile medicale la care au acces asigurații sunt: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratament medical și/sau chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente și materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă, în timp ce persoanele neasigurate beneficiază de servicii spitaliceștii până la rezolvarea urgenței.
Medicamente compensate
Asigurații pot beneficia de compensarea medicamentelor în baza unei prescripții elaborate de medicul de familie sau de un medic specialist aflat în contract cu CNAS. Medicii pot prescrie medicamente pentru o perioadă de maximum șapte zile în cazul afecțiunilor acute, de până la 8-10 zile în cazul afecțiunilor subacute, respectiv de până la 30-31 de zile pentru afecțiunile cronice. Prescripția medicală pentru boli cronice este valabilă termen de 30 de zile de la data emiterii, iar cea pentru afecțiuni acute sau subacute este valabilă termen de maximum 48 de ore de la data emiterii
Cum se decontează concediile medicale?
Cetățenii care realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă sunt asigurați pentru concedii și îndemnizații de asigurări sociale de sănătate.
Decontarea concediului medical se face de către CNAS și de către angajator, după caz. Concediile medicale pot fi decontate integral sau parțial, în funcție de afecțiunea propriu-zisă, astfel: boală obișnuită- 75%, boală infectocontagioasă din grupa A- 100%, boală infectocontagioasă pentru care se instituie măsura izolării- 100%, urgenţă medico-chirurgicală- 100%, carantină-100%, sarcină și lăuzie-85%, îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani- 85%, îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani- 85%, îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani- 100%, îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani- 75%, neoplazii, SIDA-100%, risc maternal-75%, unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare-100%, îngrijire pacient cu afecţiuni oncologice-85%, tuberculoză-100%.


Mădălina ROHAN

Sursa foto: Freepik

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Citește și:

Recomandari

Citeste Zi de Zi Online


 

 

 
 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE