Share

Home / Invatamant / EXCLUSIV! Raportul rectorului Universităţii “Petru Maior”

EXCLUSIV! Raportul rectorului Universităţii “Petru Maior”

Rectorul Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş, prof. univ. dr. Călin Enăchescu, a prezentat în cursul săptămânii trecute, cu ocazia unei şedinţe a Senatului Universităţii, Raportul anual al rectorului privind starea Universităţii pentru perioada 1 martie 2017 – 28 februarie 2018.

18 capitole

Documentul este structurat în 149 de pagini, respectiv 18 capitole, după cum urmează: „Consideraţii generale privind activitatea desfăşurată în perioada 1 martie 2017 – 28 februarie 2018” (prof. univ. dr. Călin Enăchescu, rector), „Situaţia financiară a Universităţii” (ec. Eugenia Luminiţa Pâncă, contabil şef), „Raport privind activitatea didactică” (prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, prorector didactic), „Raport privind activitatea ştiinţifică” (prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan, prorector ştiinţific), „Raport privind activitatea în domeniul studiilor universitare de doctorat” (prof. univ. dr. Iulian Boldea, prorector, director CSUD), „Raport privind activitatea Editurii Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş” (lect. univ. dr. Georgeta Fodor, consilier editorial), „Raport privind activitatea Centrului de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă” (lect. univ. dr. Angela On, director Centru), „Raport privind activitatea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic” (conf. univ. dr. Alexandra Silvaş, director Departament), „Raport privind situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul Universităţii” (conf. univ. dr. Arina Modrea, director Centru), „Raport privind situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare ştiinţifică” (lect. univ. dr. Mona Cristescu, preşedintele Comisiei de etică universitară), „Raport privind activitatea Bibliotecii Universităţii” (Anda Dârjan, şef Birou), „Raport privind activitatea Centrului de Instruire şi Perfecţionare” (prof. univ. dr. ing. Petruţa Blaga, director Centru), „Raport privind activitatea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră” (psih. dr. Georgeta Boarescu, coordonator Centru), „Raport privind activitatea de relaţii internaţionale a Universităţii” (prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan, prorector ştiinţific şi cu relaţiile internaţionale şi ing. Antonia Suciu, şef Birou Programe Erasmus), „Raport privind activitatea Secretariatului Universităţii” (ec. Irina Bîrsan, secretar şef Universitate), „Raport privind activitatea Compartimentului de relaţii publice şi promovarea ofertei educaţionale” (ec. Gabriela Boangăr), „Raport privind activitatea Compartimentului de servicii şi suport IT” (lect. univ. dr. ing. Bogdan Crainicu, director Compartiment) şi „Dezvoltarea bazei materiale şi patrimoniul Universităţii” (ing. Radu Boarescu, director general administrativ).

Cele mai importante realizări

Potrivit prof. univ. dr. Călin Enăchescu, raportul răspunde obiectivelor și activităților formulate în programul de management al rectorului, transpus în planul operațional pe 2017 și este în concordanță cu contractul de management al rectorului.

„Dintre cele mai importante realizări ale perioadei luate în discuție trebuie să menționăm: dezvoltarea IOSUD, prin depunerea dosarelor de acreditare pentru domeniul informatică și inginerie managerială, parteneriatul cu firma IBM pentru crearea Centrului de cercetare “Advanced Computational Technologies” (AdvCompTech) și dotarea acestuia cu un supercomputer, organizarea unor cursuri în cadrul DPPD și CIP pentru 59 de studenți străini, dezvoltarea activităților de perfecționări didactice gradul I şi II – 35 studenți gradul didactic II și 132 studenți gradul didactic I, dezvoltarea activităților din cadrul anului pregătitor – 16 studenți, creşterea calităţii procesului didactic încurajând dezvoltarea și diversificarea tehnicilor de asigurare a calităţii, cu accent pe obținerea rezultatelor specifice în instruirea studenţilor şi în cercetare, pe creşterea gradului de compatibilizarea a procesului de învăţământ cu standardele ARACIS, creșterea calitativă a activității de cercetare științifică la nivelul articolelor recunoscute CNCSIS, 22 de granturi/ proiecte câştigate prin competiţie în anul 2017, 104 de manifestări ştiinţifice organizate de Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş în anul 2016, dezvoltarea Programului Erasmus+ Acțiunea KA107 – mobilități cu țările partenere, acest lucru permițând universității să acceseze fonduri europene prin programele finanțate de UE în domeniul educației și formării profesionale, pentru mobilități și schimburi academice cu țări non-UE, respectiv Republica Moldova, Albania, Canada, Egipt, India, Iran, Malaysia, Togo”, a sintetizat rectorul Universităţii „Petru Maior”.

Venituri de 28,2 milioane lei, cheltuieli de 27,4 milioane lei

În raportul financiar prezentat conducerii Universităţii “Petru Maior”, ec. Eugenia Luminiţa Pâncă a menţionat că situațiile financiare și anexele încheiate la data de 31 decembrie 2017 „se bazează pe datele din contabilitatea analitică și sintetică a instituției, ținute la zi conform prevederilor legale în vigoare.”

Astfel, veniturile (încasările) totale rezultate la sfârşitul anului 2017 s-au cifrat la suma de 28.273.551 lei, dintre care cele mai importante au fost: 12.548.687 lei – finanţare instituţională (sume primite de la MEN), 6.823.470 lei – alocaţii de la buget cu destinaţie specială, 3.867.921 lei – venituri proprii din taxe şi alte venituri în învăţământ, 3.384.056 lei – programe de cercetare (Erasmus, POSDRU, etc.) şi 1.054.765 lei – venituri din activitatea de cercetare.

În ceea ce priveşte cheltuielile (plăţile) totale la sfârşitul anului 2017, acestea s-au cifrat la 27.492.502 lei, din care cele mai importante categorii au fost: 17.508.048 lei – cheltuieli cu salariile şi contribuţiile sociale aferente, 4.222.365 lei – burse şi cheltuieli pentru transport studenţi, 2.733.720 lei – cheltuieli cu bunuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi, 1.585.659 lei – programe Erasmus+ şi 1.438.327 lei – cheltuieli de capital.

„Obligațiile față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate au fost înregistrate și achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare, fără a se înregistra restanțe la plata acestora. Creditele bugetare au fost utilizate în limita prevederilor și destinațiilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru cheltuieli angajate, lichidate și ordonanțate la plată în condițiile legii”, a subliniat ec. Eugenia Luminiţa Pâncă.

39 de programe de studii şi 11 cursuri postuniversitare

În anul universitar 2017-2018, situaţia programelor de studii de la nivelul Universităţii „Petru Maior” a fost următoarea: Facultatea de Inginerie (4 programe de studiu de licenţă IF, 4 programe de studiu de master IF, 1 program de studiu de master IFR), Facultatea de Ştiinţe şi Litere (7 programe de studiu de licenţă IF, 4 programe de studiu de master IF, 2 programe de studiu de doctorat), Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative (6 programe de studiu de licenţă IF, 3 programe de studiu de licenţă IFR, 8 programe de studiu de master IF) şi Centrul de Instruire şi Perfecţionare (11 cursuri postuniversitare şi de formare profesională).

Pe perioada raportată, Universitatea „Petru Maior” a avut 2.213 de studenţi la studii de licenţă, 582 de studenţi masteranzi, 51 de studenţi doctoranzi, 65 de cursanţi la studiile postuniversitare psihopedagogice, 132 de cursanţi la programe de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin gradele II şi I şi 70 de cursanţi la cursurile postuniversitare și de formare profesională organizate de Centrul de Instruire şi Perfecţionare.

„Potrivit misiunii Universității “Petru Maior” din Târgu-Mureş de formare și dezvoltare de competențe în domeniile fundamentale Științe inginerești, Științe sociale, Matematică și științe ale naturii și Științe umaniste și arte, în contextul exigențelor actuale din învățământul universitar, a circumstanțelor impuse de un portofoliu diversificat de programe de studiu destinate comunității mureșene, dar cu deschidere și spre alte zone geografice, în perioada 1 martie 2017 – 28 februarie 2018, procesul didactic din universitate a avut la bază obiectivele strategice stabilite pentru perioada 2016-2020”, a explicat prof. univ. dr. Tatiana Dănescu.

Rezultatele activităţii ştiinţifice

În „Raportul privind activitatea ştiinţifică”, prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan a prezentat principalii indicatori de valorificare a cercetării, respective gradul de îndeplinire al acestora.

Astfel, la nivelul Facultăţii de Inginerie, principalele rezultate privind activitatea ştiinţificîă sunt următoarele: 8 brevete de invenţie OSIM (3 propuse), 25,35 lucrări indexate ISI proceedings (25 propuse), 1,45 articole indexate ISI, 1,5 cărţi publicate (5 propuse) şi 12 granturi de cercetare depuse de 7 cadre didactice (14 propuse).

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, rezultatele raportate sunt următoarele: 3,84 lucrări indexate ISI proceedings (35 propuse), 4,89 articole indexate ISI, 10,5 cărţi publicate (5 propuse) şi 4 granturi de cercetare depuse de 3 cadre didactice (18 propuse).

În ceea ce priveşte Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, rezultatele anului 2017 sunt următoarele: 0,5 lucrări indexate ISI proceedings (40 propuse), 1,83 articole indexate ISI gri, 7,4 cărţi publicate (5 propuse) şi 6 granturi de cercetare depuse de 5 cadre didactice (27 propuse).

Alex TOTH

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

FOTO: Icoane cu valoare inestimabilă, expuse în Palatul Administrativ din Târgu-Mureş

Holul inferior al Palatului Administrativ din Târgu-Mureş găzduieşte, începând din data de 29 noiembrie, o …

Share
Share