Share
Home / Cultură / Regulament de organizare şi desfăşurare a Festivalului Sighişoara Medievală 2017

Regulament de organizare şi desfăşurare a Festivalului Sighişoara Medievală 2017

Cotidianul Zi de Zi vă prezintă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a ediţiei din acest an a Festivalului Sighişoara Medievală, comunicat în urmă cu câteva zile, de Biroul de presă al Primăriei municipiului Sighişoara. Cea de-a XXIV-a ediţie a festivalului va avea loc în perioada 28-30 iulie 2017.

Perimetrul de desfășurare a Festivalului Sighişoara Medievală 2017 este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 80/04.05.2017: Cetatea Medievală, Piața Octavian Goga, Piața Sigma, str. Morii, str. Octavian Goga, Piața Hermann Oberth.

Manifestarea va fi autorizată conform legislaţiei în vigoare atât din punct de vedere al autorităţilor locale, cât și a Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, al Direcției Sanitar – Veterinare Mureș și al I.S.U. Horea al județului Mureș.

Zonele în care se vor desfășura activități cultural-artistice și comerciale sunt cele stabilite în harta anexată prezentului regulament.

 1. LOCAȚII DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂŢILOR CULTURALE:

Manifestările cultural-artistice se vor desfăşura:

 • Centrul municipiului – Cetatea Medievală ( str. Hermann Oberth, intersecție cu str. 1 Mai și str. Ilarie Chendi – str. 1 Decembrie 1918 – str. Morii- str. Octavian Goga – Parada de deschidere )
 • Piața Cetății – Scena principală
 • Piața Rățuștelor – Scena secundară – spectacole pentru copii și Atelier interactiv pentru copii
 • Piațeta Școlii de Muzică – Scena interactivă
 • Piața Muzeului – Teatru stradal, Concerte de muzică medievale, reprezentații ad-hoc
 • Biserica din Deal – Concerte de muzică medievală, Recitări de poezie medievală
 • Biserica Romano-Catolică – Concerte de muzică medievală, Recitări de poezie medievală
 • Sala Mare de Festivități a Municipiului Sighișoara – Conferințe pe tema Evului Mediu
 • Zona Bisericii Mănăstirii – Tabere de cavaleri și Ateliere de meșteșugari
 • Aleea Cetății- zona Primăriei – Atelier de tras cu arcul

II.                REGULI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR

În Cetatea Medievală:

– pe domeniul public și privat, indiferent de natura proprietății, nu se vor comercializa băuturi alcoolice de niciun fel;

– băuturile răcoritoare se vor servi în recipiente din plastic;

– se interzice instalarea de grătare, instalații de preparat produse alimentare care presupun prăjeli, grătare, etc.;

– nu se vor comercializa semințe, vată de zahăr, porumb fiert, mere glazurate;

– se vor comercializa exclusiv produse de artizanat specifice epocii medievale (ceramică, pielărie, obiecte de îmbrăcăminte, podoabe, picturi, obiecte decorative, etc.);

– nu se vor comercializa niciun fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brățări luminoase, bijuterii și altele din aceeași categorie.

 În Orașul de Jos:

– băuturile răcoritoare se vor servi în recipiente din plastic;

– nu se vor comercializa niciun fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brățări luminoase, bijuterii și altele din aceeași categorie;

– sunt interzise jocurile de noroc gen „roata norocului”, „alba-neagra” etc.;

Activitatea de comerț se va desfășura în următoarele zone din perimetrul de desfășurare a festivalului:

 • Alimentație publică: Piața Octavian Goga, str. Octavian Goga, str. Morii și Piața Muzeului.
 • Artizanat, produse industriale: str. Morii, str. Octavian Goga, str. Școlii, Piața Muzelui și str. Cositorarilor.
 • Parc de distracții: Piața Sigma.

Municipiul Sighișoara pune la dispoziția comercianților:

 • suprafața de teren, în baza contractului de închiriere;
 • servicii: iluminatul general al zonelor de festival pe durata desfășurării acestuia, sursa de electricitate, curățenia culoarelor de circulație și a grupurilor sanitare.
 1. TAXE PENTRU  ÎNCHIRIEREA TERENULUI  PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE

Pentru desfășurarea activităților comerciale în perioada Festivalului “Sighișoara Medievală” 2017 se stabilesc următoarele taxe pentru închirierea terenului în vederea comerțului ambulant:

În Cetatea Medievală:

 • Produse alimentare: 120 lei/mp/zi;
 • Înghețată: 80 lei/mp/zi;
 • Băuturi răcoritoare – 90 lei/mp/zi;
 • Produse de artizanat, artă – 80 lei/mp/zi;
 • Face-painting, portrete, caricaturi: 60 lei/mp/zi.

În Orașul de Jos:

 • Alimentație publică cu băuturi alcoolice (max. 2 dozatoare) – 150 lei/mp/zi;
 • Taxă dozator, începând cu al treilea aparat – 130 lei/dozator/zi
 • Alimentație publică fără băuturi alcoolice – 130 lei/mp/zi;
 • Produse alimentare:
  • kurtos kalacs, gogoși, langoși, clătite, turtă dulce – 75 lei/mp/zi;
  • înghețată, fulgi de gheață – 60 lei/mp/zi;
  • vată de zahăr, popcorn, porumb fiert, mere glazurate – 60 lei/mp/zi;
 • Băuturi răcoritoare – 70 lei/mp/zi;
 • Produse de artizanat, artă, produse lucrate manual – 60 lei/mp/zi;
 • Produse industriale – 80 lei/mp/zi;
 • Terase: 8 lei/mp/zi;
 • Activități recreative:
  • face painting, portrete, caricaturi: 50 lei/mp/zi;
  • pictură, desene, desene cu nisip, etc: 50 lei/mp/zi;
  • închirieri costumații: 50 lei/mp/zi;
  • proiecții filme: 50 lei/mp/zi:
  • clovni (dacă desfășoară și activitate de comerț): 50/zi;
 • Parcuri de distracție (carusel, ringelspiel, trenuleț electric, mașinuțe electrice, tobogane gonflabile, etc.): 10 lei/mp/zi.

Artiștii plastici sighișoreni, elevii și studenții (cu carnetul de elev/student vizat la zi) sunt scutiți de la plata taxelor de închiriere/autorizare.

       Atribuirea terenurilor se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor, după semnarea de către părți a contractului de închiriere, anexă la prezentul regulament.

 1. TAXE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE

       Taxele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, stabilite în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:

110 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv;

4000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 mp – 600 mp, inclusiv;

4500 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 600 mp – 800 mp, inclusiv;

5000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 800 mp – 1000 mp, inclusiv;

5500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1000 mp.

Pentru desfășurarea activităților comerciale pentru domeniul alimentație publică, se vor emite autorizații de funcționare pentru care s-a stabilit taxa de 110,00 lei/contract.

Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal).

Autorizaţia de funcţionare pe perioada Festivalului “Sighișoara Medievală” 2017, se va elibera numai în baza contractului de închiriere a suprafeței de teren.

Autorizaţia de funcţionare este valabilă doar pe lotul atribuit prin contract, în condiţiile stabilite la încheierea acestuia.

În perioada 28-30 iulie 2017, în perimetrul de desfășurare a festivalului, activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 24.00.

B.1. Acte necesare în vederea autorizării:

 • Certificat de înmatriculare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;
 • Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;
 • După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.

Toţi comercianţii vor avea dreptul de a comercializa exclusiv produsele stabilite la încheierea contractului, conform prezentului regulament, şi care vor figura pe lista de produse anexă la autorizație.

Autorizaţia de funcţionare pe perioada evenimentului este valabilă doar pe lotul atribuit de Municipiul Sighișoara şi va fi în mod obligatoriu afişată, împreună cu lista de produse permise spre comercializare, la loc vizibil pe fiecare tarabă ori la locul de vânzare.

Echipele de pază și ordine vor ridica tarabele tuturor celor care nu dețin autorizație de funcționare sau nu respectă condițiile prevăzute în prezentul Regulament și vor sancționa persoanele în cauză, conform prevederilor legale în vigoare.

 1. CHELTUIELI DE REGIE

La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:

 1. Taxă de salubritate, pentru alimentaţie publică, în valoare globală de 80 lei, iar pentru artizanat/artă, în valoare globală de 30 lei.
 2. Taxă de energie electrică, în funcţie de consum.

Pentru comercianţii care solicită energie electrică la locurile închiriate organizatorul va asigura – în limita posibilităţilor – furnizarea de energie electrică contra unei taxe de branşare – debranşare de 50 lei şi plata contravalorii energiei electrice efectiv consumate.

Consumul efectiv se va determina prin apreciere în funcţie de consumatorii deţinuţi de comerciant (instalaţii de iluminat şi prize).

Instalaţiile electrice de lumină şi prize se vor taxa după cum urmează:

– în cuantum de 16 lei/zi/priză;

–  în cuantum de 9 lei/zi/corp de iluminat.

 • ORDINE PUBLICĂ

Liniştea, ordinea publică, asistenţa medicală şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în perimetrul de desfășurare a festivalului vor fi asigurate de către organizator, astfel încât să se asigure paza și securitatea participanților și a spațiilor comune.

În acest sens, se va constitui o Comisie de organizare, formată din salariaţi ai Municipiului Sighișoara, care împreună cu Brigada Mobilă de Jandarmi, Poliţia Municipiului Sighișoara, Serviciul Public Poliția Locală, ISU Horea al Judeţului Mureș – Detașamentul de Pompieri Sighișoara, firma specializată de pază şi protecţie și firma pentru prestarea de servicii medicale, va întocmi Planul unic de asigurare a măsurilor de organizare şi desfăşurare în bune condiţii a Festivalului “Sighişoara Medievală”, în perioada 28 – 30 iulie 2017.

Ordinea publică se asigură prin patrulare la toate obiectivele din perimetrul de desfăşurare. Ordinea publicului în proximitatea scenelor se asigură de firma de pază şi protecţie.

Prevenirea şi stingerea incendiilor se asigură prin patrulare la toate obiectivele din perimetrul de desfăşurare.

Asistenţa medicală se asigură prin instalarea unui punct de prim ajutor în perimetrul Cetăţii şi a unui punct de prim ajutor  în perimetrul Oraşului de Jos.

Persoanele care desfășoară activitate de comerț fără a deține o autorizaţie, precum și cele care nu respectă condiţiile prevăzute în prezentul regulament, vor fi sancţionate de organele abilitate, conform prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciile de piață.

Montarea și/sau amenajarea standurilor se va face începând cu data de 27.07.2017, ora 12.00 și doar după achitarea taxei de închiriere a terenului.

Demontarea standurilor/ eliberarea suprafeței de teren închiriată se va face doar după închiderea oficială a festivalului.

În timpul programului artistic al festivalului comercianţilor le este interzis să difuzeze muzică, de asemenea în timpul pauzelor tehnice se va difuza doar muzică instrumentală, medievală, cu un volum sonor astfel încât să fie evitată poluarea fonică.

Accesul auto

Accesul auto în perimetrul de desfășurare a festivalului va fi interzis în perioada 28-30 iulie 2017, cu excepţia riveranilor (care vor putea parca numai în interiorul curţilor proprii sau în afara Cetăţii) şi autoturismelor autorizate de organizator.

Pentru fiecare unitate de cazare din perimetrul de desfășurare a festivalului, se va autoriza un singur autovehicul care va transporta bagajele turiştilor cazaţi la aceste unităţi de cazare.

Pentru aprovizionarea unităţilor economice din perimetrul de de desfășurare a festivalului, este permis accesul autovehiculelor zilnic între orele 06.00 și 09.00.

Pe perioada festivalului este interzis accesul în Cetatea Medievală precum şi în celelalte perimetre de desfăşurare a manifestărilor organizate a câinilor de pază şi agrement (cu excepţia animalelor care fac parte din programul festivalului).

Pe perioada festivalului este interzis accesul persoanelor în Cetatea Medievală cu recipienţi conţinând băuturi alcoolice.

Programul de aprovizionare al agenților economici din perimetrul de desfăşurare a festivalului, va fi în perioada 28-30 iulie 2017, între orele 06.00 și 09.00.  

Alte prevederi:

Parcarea autovehiculelor

Riveranii vor parca autovehiculele proprietate personală sau ale societăţii comerciale fie în afara perimetrului de desfășurare a festivalului, fie în curtea aferentă locuinţei.

Comercianţii autorizaţi să desfăşoare activitatea în perimetrul de desfășurare a festivalului vor fi dirijaţi pentru parcarea autoturismelor în curtea școlilor gimnaziale.

Pe perioada Festivalului “Sighișoara Medievală“ 2017 parcarea autovehiculelor este interzisă în perimetrul de desfășurare.

Restricţionarea circulaţiei auto

În perioada festivalului, circulaţia auto va fi restricţionată prin baraje rutiere care se vor instala în data de 27 iulie 2017, ora 06.00, după cum urmează:

 1. PERIMETRUL CETĂŢII:
 2. BARIERA DE ACCES ÎN CETATE, Str. Anton Pann / Str. Zidul Cetăţii
 3. BARAJ FIX, Str. Samuel Micu Klein/ Turnul Cojocarilor
 4. PERIMETRUL “ORAŞUL DE JOS”:
 5. BARAJ CU GARDURI , Str. Morii / Clădirea Sigma
 6. BARAJ CU GARDURI , Str. 1 Decembrie 1918 / Piaţa Octavian Goga
 7. BARAJ FIX, Str. Morii nr. / Piaţa Herman Oberth
 8. BARAJ FIX , Stradela Cetăţii / Chioşc de ziare
 9. BARAJ CU GARDURI , Str. Turnului / Magazin Apicola
 10. ALTE PUNCTE CONVENITE DE ORGANIZATOR

Pavoazare și panotaj stradal

În perioada și în perimetrul de desfășurare al Festivalului „Sighişoara Medievală” 2017, nu se vor acorda autorizaţii pentru montarea de panouri/bannere publicitare altele decât ale sponsorilor festivalului.

 1. CURĂŢENIE

Activitatea de salubrizare va fi executată de SC Schuster Ecosal S.R.L. Colectarea deșeurilor produse de agenţii economici şi de persoanele fizice care vor deţine standuri pe domeniul public se va face în bateri de 4 pubele ecologice de 240 l, în containere de 1,1 și 7 mc şi în pubele individuale de 120 l.

Măturatul manual al perimetrului de desfăşurare al evenimentului , spălarea străzilor, golirea containerelor se va face între orele 03.00 și 08.00. Întreţinerea curăţeniei se va face pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului de către S.C. Schuster Ecosal S.R.L.

Amplasarea pubelelor, containerelor şi a toaletelor ecologice în punctele stabilite se va face cu 24 ore înaintea începerii evenimentului.

Întreaga activitate de salubrizare va fi verificată, recepţionată și confirmată de personalul de specialitate cu atribuții în domeniul salubrizării din cadrul Compartimentului  Monitorizare servicii de utilități publice.

V.                 R E G U L I  privind asigurarea protecţiei cetăţenilor, împotriva riscurilor de accidentare şi de izbucnirea unui incendiu

Pentru prevenirea unor evenimente nedorite, urmate de vătămări corporale sau de distrugerea unor bunuri se vor respecta  urmatoarele reguli minime:

 • Intervenţiile tehnice (montaje, branşamente, reparaţii) asupra diferitelor instalaţii si echipamente tehnice (de energie electrică, de apă, de gaz) se vor efectua numai de persoane autorizate, având specialitatea şi pregătirea aferentă.
 • Racordarea la utilităţi (energie electrică, apă, canalizare), se va efectua doar de personal de specialitate autorizat, desemnat de organizatorii festivalului, pentru a se evita : suprasolicitarea distribuitorilor, folosirea unor instalaţii improvizate sau traversarea căilor de acces cu diverse cabluri electrice sau furtune, care pot genera accidente.
 • Folosirea focului deschis se va face în conformitate cu normele P.S.I, doar cu avizul organizatorului prin obţinerea unui PERMIS DE LUCRU CU FOC DESCHIS pentru a se asigura astfel obligaţia existenţei stingătoarelor si folosirea unor instalaţii (surse) de foc omologate, în cadrul evenimentului.
 • Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de acces, deoarece aceste căi vor deveni căi de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu. Se va evita blocarea hidranţilor precum şi a celorlalte mijloace de primă intervenţie.
 • Depozitarea materialelor, a mărfurilor, se va face în mod organizat, ţinându-se seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spaţii de siguranţă şi acces.
 • Fiecare colaborator sau participant la eveniment are obligaţia să cunoască şi să respecte reglementările legislaţiei din domeniul securităţii muncii, al prevenirii si stingerii incendiilor, fiind direct răspunzători în cazul încălcării acestora.
 • În perioada de desfăşurare a evenimentului, organizatorul vor verifica în permanenţă respectarea reglementărilor legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii muncii, al prevenirii  incendiilor şi protecţia mediului
 • Asistența medicală primară se asigură prin instalarea punctelor de prim ajutor medical instalate în perimetrul de desfășurare.

Nerespectarea prevederilor prezentului se sancţionează potrivit Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, republicată, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 140/2006 privind obligaţiile instituţiilor publice, agenţilor economici, a altor persoane juridice şi a cetăţenilor pentru asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului pentru buna gospodărire a localităţii şi respectarea normelor de igienă.

 

                    Primar,

   Mălăncrăvean Ovidiu-Dumitru

 

Direcția Administrarea Patrimoniului,

Morar Carmen

 

Serviciului Tehnic, Investiţii – Urmărire contracte,

        Monitorizare servicii de utilități publice,

Radu Puiu Pavel

 

   Compartiment Protecție civilă,

              Bădulescu Aurelian

 

Direcția Relații Publice și Comunicare,

Sitea Oana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regurile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Incendiu la o societate din Reghin

Pompierii reghineni au fost alertați în această dimineață pentru a interveni la un incendiu izbucnit …

Share
Share