Home / Invatamant / Cum vor evolua salariile din Învăţământ în următorii 5 ani

Cum vor evolua salariile din Învăţământ în următorii 5 ani

Cotidianul Zi de Zi vă prezintă grilele de salarizare din domeniul Învăţământului prevăzute în Legea salarizării unitare, act normativ adoptat recent, în data de 7 iunie, de Camera Deputaţilor.

Funcţii de conducere din învăţământul superior

Rector *) – salariu de bază în anul 2022 – 13.705 lei (grad I), 16.232 lei (grad II) – coeficienţi (5,48 – grad I şi 6,49 – grad II);

Prorector *) – salariu de bază în anul 2022 – 11.582 lei (grad I), 14.916 lei (grad II) – coeficienţi (4,63 – grad I şi 5,97 – grad II);

Director general administrativ al universităţii – salariu de bază în anul 2022 – 11.003 lei (grad I), 14.477 lei (grad II) – coeficienţi (4,40 – grad I şi 5,79 – grad II);

Decan *) – salariu de bază în anul 2022 – 11.003 lei (grad I), 14.477 lei (grad II) – coeficienţi (4,40 – grad I şi 5,79 – grad II);

Prodecan *) – salariu de bază în anul 2022 – 10.037 lei (grad I), 12.459 lei (grad II) – coeficienţi (4,01 – grad I şi 4,98 – grad II);

Director de departament *) – salariu de bază în anul 2022 – 10.423 lei (grad I), 14.037 lei (grad II) – coeficienţi (4,17 – grad I şi 5,62 – grad II);

Director general adjunct administrativ al universităţii/Director – salariu de bază în anul 2022 – 8.493 lei (grad I), 10.880 lei (grad II) – coeficienţi (3,40 – grad I şi 4,35 – grad II).

Notă:

*) – Salariile de bază pot cuprinde şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

Funcţii de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar

Inspector şcolar general *) – salariu de bază în anul 2022 – 7.100 lei (grad I), 8.072 lei (grad II) – coeficienţi (2,84 – grad I şi 3,23 – grad II);

Inspector şcolar general adjunct *) – salariu de bază în anul 2022 – 7.050 lei (grad I), 7.721 lei (grad II) – coeficienţi (2,82 – grad I şi 3,09 – grad II);

Director Casa Corpului Didactic *) – salariu de bază în anul 2022 – 7.050 lei (grad I), 7.721 lei (grad II) – coeficienţi (2,82 – grad I şi 3,09 – grad II);

Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar *) – salariu de bază în anul 2022 – 7.000 lei (grad I), 7.382 lei (grad II) – coeficienţi (2,80 – grad I şi 2,95 – grad II);

Director unitate de învăţământ *) **) – salariu de bază în anul 2022 – 7.000 lei (grad I), 7.382 lei (grad II) – coeficienţi (2,80 – grad I şi 2,95 – grad II);

Director adjunct unitate de învăţământ *) **) – salariu de bază în anul 2022 – 6.975 lei (grad I), 7.100 lei (grad II) – coeficienţi (2,79 – grad I şi 2,84 – grad II).

Notă:

*) – Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.

**) – Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere, respectiv director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Funcţii de conducere pentru funcţiile didactice auxiliare

Învăţământ superior

Director, contabil şef – salariu de bază în anul 2022 – 7.019 lei (grad I), 9.125 lei (grad II) – coeficienţi (2,81 – grad I şi 3,65 – grad II);

Administrator şef facultate – salariu de bază în anul 2022 – 6.580 lei (grad I), 7.546 lei (grad II) – coeficienţi (2,63 – grad I şi 3,02 – grad II);

Secretar şef universitate – salariu de bază în anul 2022 – 8.493 lei (grad I), 10.880 lei (grad II) – coeficienţi (3,40 – grad I şi 4,35 – grad II);

Secretar şef facultate – salariu de bază în anul 2022 – 6.520 lei (grad I), 7.200 lei (grad II) – coeficienţi (2,61 – grad I şi 2,88 – grad II);

Şef serviciu – salariu de bază în anul 2022 – 6.520 lei (grad I), 7.200 lei (grad II) – coeficienţi (2,61 – grad I şi 2,88 – grad II);

Şef birou – salariu de bază în anul 2022 – 5.950 lei (grad I), 6.650 lei (grad II) – coeficienţi (2,38 – grad I şi 2,66 – grad II).

Învăţământ preuniversitar **)

Contabil şef cu studii superioare *) – salariu de bază în anul 2022 – 5.212 lei (grad I), 6.229 lei (grad II) – coeficienţi (2,08 – grad I şi 2,49 – grad II);

Secretar şef unitate de învăţământ cu studii superioare *) – salariu de bază în anul 2022 – 5.212 lei (grad I), 6.229 lei (grad II) – coeficienţi (2,08 – grad I şi 2,49 – grad II);

Contabil şef cu studii medii *) – salariu de bază în anul 2022 – 4.259 lei (grad I), 4.388 lei (grad II) – coeficienţi (1,70 – grad I şi 1,76 – grad II);

Secretar şef unitate de învăţământ cu studii medii *) – salariu de bază în anul 2022 – 4.259 lei (grad I), 4.388 lei (grad II) – coeficienţi (1,70 – grad I şi 1,76 – grad II).

Notă:

*) – Salariile de bază cuprind şi salariul de bază aferent funcţiei de execuţie.

**) – Categoriile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere şi nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre de Guvern.

Salarii de bază în învăţământul universitar în anul 2022, cu gradaţia 0

Profesor universitar

Vechime de peste 25 ani – 10.880 lei, coeficient 4,35;

Vechime de 20-25 ani – 9.125 lei, coeficient 3,65;

Vechime de 15-20 ani – 7.250 lei, coeficient 2,90;

Vechime de 10-15 ani – 5.950 lei, coeficient 2,38;

Vechime de 5-10 ani – 5.625 lei, coeficient 2,25;

Conferenţiar universitar

Vechime de peste 25 ani – 7.546 lei, coeficient 3,02;

Vechime de 20-25 ani – 6.580 lei, coeficient 2,63;

Vechime de 15-20 ani – 5.517 lei, coeficient 2,21;

Vechime de 10-15 ani – 5.101 lei, coeficient 2,04;

Vechime de 5-10 ani – 4.828 lei, coeficient 1,93;

Vechime de 3-5 ani – 4.508 lei, coeficient 1,80;

Şef lucrări (lector universitar)

Vechime de peste 25 ani – 5.212 lei, coeficient 2,08;

Vechime de 20-25 ani – 4.828 lei, coeficient 1,93;

Vechime de 15-20 ani – 4.554 lei, coeficient 1,82;

Vechime de 10-15 ani – 4.417 lei, coeficient 1,77;

Vechime de 5-10 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Vechime de 3-5 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Asistent universitar

Vechime de peste 25 ani – 4.554 lei, coeficient 1,82;

Vechime de 20-25 ani – 4.417 lei, coeficient 1,77;

Vechime de 15-20 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Vechime de 10-15 ani – 4.259 lei, coeficient 1,70;

Vechime de 5-10 ani – 4.216 lei, coeficient 1,69;

Vechime de 3-5 ani – 4.173 lei, coeficient 1,67;

Vechime de până la 3 ani – 4.130 lei, coeficient 1,65.

Notă:

Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Salarii de bază în învăţământul preuniversitar în anul 2022, cu gradaţia 0

Profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I

Vechime de peste 25 ani – 5.517 lei, coeficient 2,21;

Vechime între 20-25 ani – 5.101 lei, coeficient 2,04;

Vechime între 15-20 ani – 4.828 lei, coeficient 1,93;

Vechime între 10-15 ani – 4.600 lei, coeficient 1,84;

Vechime între 5-10 ani – 4.508 lei, coeficient 1,80;

Vechime între 1-5 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic II

Vechime de peste 25 ani – 4.828 lei, coeficient 1,93;

Vechime între 20-25 ani – 4.554 lei, coeficient 1,82;

Vechime între 15-20 ani – 4.417 lei, coeficient 1,77;

Vechime între 10-15 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Vechime între 5-10 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Vechime între 1-5 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv

Vechime de peste 25 ani – 4.554 lei, coeficient 1,82;

Vechime între 20-25 ani – 4.417 lei, coeficient 1,77;

Vechime între 15-20 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Vechime între 10-15 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 5-10 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 1-5 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Profesor cu studii superioare de lungă durată, debutant

Vechime de până la 1 an – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Profesor cu studii superioare de scurtă durată, grad didactic I

Vechime de peste 25 ani – 4.600 lei, coeficient 1,84;

Vechime între 20-25 ani – 4.463 lei, coeficient 1,79

Vechime între 15-20 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Vechime între 10-15 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Vechime între 5-10 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Profesor cu studii superioare de scurtă durată, grad didactic II

Vechime de peste 25 ani – 4.463 lei, coeficient 1,79;

Vechime între 20-25 ani – 4.280 lei, coeficient 1,71;

Vechime între 15-20 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 10-15 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 5-10 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Vechime între 1-5 ani – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Profesor cu studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv

Vechime de peste 25 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Vechime între 20-25 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 15-20 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 10-15 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Vechime între 5-10 ani – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Vechime între 1-5 ani – 4.052 lei, coeficient 1,62;

Profesor cu studii superioare de scurtă durată, debutant

Vechime de până la 1 an – 4.007 lei, coeficient 1,60;

Institutor, maistru instructor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic I

Vechime de peste 25 ani – 4.600 lei, coeficient 1,84;

Vechime între 20-25 ani – 4.508 lei, coeficient 1,80;

Vechime între 15-20 ani – 4.417 lei, coeficient 1,77;

Vechime între 10-15 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Vechime între 5-10 ani – 4.280 lei, coeficient 1,71;

Institutor, maistru instructor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic II

Vechime de peste 25 ani – 4.463 lei, coeficient 1,79;

Vechime între 20-25 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Vechime între 15-20 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Vechime între 10-15 ani – 4.280 lei, coeficient 1,71;

Vechime între 5-10 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 1-5 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Institutor, maistru instructor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv

Vechime de peste 25 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Vechime între 20-25 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Vechime între 15-20 ani – 4.280 lei, coeficient 1,71;

Vechime între 10-15 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 5-10 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 1-5 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Institutor, maistru instructor cu studii superioare de lungă durată, debutant

Vechime de până la 1 an – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Institutor, maistru instructor cu studii superioare de scurtă durată, grad didactic I

Vechime de peste 25 ani – 4.463 lei, coeficient 1,79;

Vechime între 20-25 ani – 4.326 lei, coeficient 1,73;

Vechime între 15-20 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 10-15 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 5-10 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Institutor, maistru instructor cu studii superioare de scurtă durată, grad didactic II

Vechime de peste 25 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Vechime între 20-25 ani – 4.280 lei, coeficient 1,71;

Vechime între 15-20 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 10-15 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 5-10 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Vechime între 1-5 ani – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Institutor, maistru instructor cu studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv

Vechime de peste 25 ani – 4.280 lei, coeficient 1,71;

Vechime între 20-25 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 15-20 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 10-15 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Vechime între 5-10 ani – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Vechime între 1-5 ani – 4.052 lei, coeficient 1,62;

Institutor, maistru instructor cu studii superioare de scurtă durată, debutant

Vechime de până la 1 an – 4.077 lei, coeficient 1,60;

Învăţător, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal, grad didactic I

Vechime de peste 25 ani – 4.372 lei, coeficient 1,75;

Vechime între 20-25 ani – 4.280 lei, coeficient 1,71;

Vechime între 15-20 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 10-15 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Vechime între 5-10 ani – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Învăţător, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal, grad didactic II

Vechime de peste 25 ani – 4.280 lei, coeficient 1,71;

Vechime între 20-25 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 15-20 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 10-15 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Vechime între 5-10 ani – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Vechime între 1-5 ani – 4.052 lei, coeficient 1,62;

Învăţător, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal, grad didactic definitiv

Vechime de peste 25 ani – 4.235 lei, coeficient 1,69;

Vechime între 20-25 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 15-20 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Vechime între 10-15 ani – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Vechime între 5-10 ani – 4.052 lei, coeficient 1,62;

Vechime între 1-5 ani – 4.007 lei, coeficient 1,60;

Învăţător, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal, debutant

Vechime de până la 1 an – 3.916 lei, coeficient 1,57;

Profesor, învăţător, educatoare, maistru instructor cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate

Vechime de peste 25 ani – 4.189 lei, coeficient 1,68;

Vechime între 20-25 ani – 4.144 lei, coeficient 1,66;

Vechime între 15-20 ani – 4.098 lei, coeficient 1,64;

Vechime între 10-15 ani – 4.052 lei, coeficient 1,62;

Vechime între 5-10 ani – 4.007 lei, coeficient 1,60;

Vechime între 1-5 ani – 3.961 lei, coeficient 1,58;

Vechime de până la 1 an – 3.916 lei, coeficient 1,57.

Notă:

Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Alex TOTH

1 comentariu

  1. Numai profesor, inv. la catedră să nu fii. Nu se mai plăteşte munca, ci funcţia, s-a ajuns din nou în comunism. Hai să fim numai şefi să nu mai predăm, să predea fraierii care nu au pupat pe nimeni undeva, care nu au mâncat lăturile de la cantina partidelor politice, care nu au avut coloană vertebrală. Halal sistem, halal ţară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Regulile de preluare a articolelor

Acest articol este proprietatea Cotidianului Zi de Zi și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

De asemenea, verificati

Anunţ închidere proiect “ACHIZIŢIE DE UTILAJE LA NORDIC MONOLIT SRL”

Distribuie pe Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share